3 książki za 35 oszczędź od 50%

Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń

Tekst
0
Recenzje
Niedostępna w sklepie
Oznacz jako przeczytane
Powiadom mnie po udostępnieniu:
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która podejmuje próbę kompleksowego opracowania tematyki związanej z zastosowaniem outsourcingu chmury obliczeniowej w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń.


W monografii wnikliwej analizie poddano relewantne przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie istotne po implementacji Dyrektywy Wypłacalność II, oraz stanowiska krajowego i europejskiego organu nadzoru. Omówiono aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową. Na tej podstawie dokonano oceny dopuszczalności, warunków korzystania i efektywności kształtujących się standardów stosowania outsourcingu w technologii cloud computing wśród zakładów ubezpieczeń w Polsce.


Publikacja jest przeznaczona zarówno dla badaczy problematyki ubezpieczeniowej i prawnofinansowej, jak i praktyków funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym, w szczególności zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu na rzecz zakładów ubezpieczeń.


Podjęta w książce ocena normatywna zastosowania (instytucji) outsourcingu w technologii cloud computing w praktyce działalności krajowych zakładów ubezpieczeń – nie tylko na podstawie wypowiedzi doktryny, ale także norm prawnych tzw. soft law (zwłaszcza Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) jest doniosła dla całego sektora ubezpieczeń teoretycznie, a również praktycznie. W literaturze przedmiotu publikowane były opracowania dotyczące ocenianych zagadnień, ale nie miały one charakteru całościowego. W tym znaczeniu należy podkreślić, że podjęta problematyka wypełnia lukę w literaturze naukowej. Książka stanowi pracę dojrzałą, oryginalnie ujmującą zagadnienia wskazane w tytule, a wywody Autorki i postulaty stanowią ważny głos w dyskursie naukowym. (Dr hab. Jan Byrski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)


ma walor poznawczy i systematyzujący ze względu na prezentacje kluczowych dla rynku ubezpieczeniowego regulacji prawnych i dokumentów warunkujących korzystanie przez uczestników rynku ubezpieczeniowego z chmur obliczeniowych. Walor aplikacyjny (praktyczny) recenzowanej książki jest zaletą wcale nie tak często wystepującą w opracowaniach

z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Książka wpisuje sie w nowy trend dostrzegania aspektów prawnych w procesach wykorzystujących nowe technologie, dotychczas poddawanych analizie przez przedstawicieli nauk ekonomicznych. Jest wartościowym i przemyślanym

opracowaniem odnoszącym się do aktualnych i ważkich zagadnień dotyczących rynku ubezpieczeniowego. (Dr hab. Dorota Maśniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego)


Jest to pierwsza monografia w polskiej doktrynie prawa poświęcona outsourcingowi w chmurze stosowanemu przez zakłady ubezpieczeń. Prawne aspekty funkcjonowania zakładów ubezpieczeń są słabo opracowane w literaturze

przedmiotu, brakuje nawet ogólnych aktualnych opracowań, więc na tym tle monografia wypada bardzo korzystnie. Słuszne dążenie Autorki do ujęcia badanej problematyki głównie z perspektywy organów nadzoru powoduje, że może zainteresować pracowników

instytucji finansowych, w tym głównie zakładów ubezpieczeń, prawników zajmujących się prawem rynku finansowego, tj. radców prawnych i adwokatów, ewentualnie sędziów. (Dr hab. Witold Srokosz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego)


*********


Cloud Computing Oustsourcing in the Activities of National Insurance Institutions


The monograph thoroughly explores the regulations of the insurance and reinsurance activity act and the stance adopted by the national and European supervisory authorities. The author discusses the aspects of processing personal data as well as the data covered by insurance secrecy. On this basis, the admissibility, the conditions for use and the efficiency of the cloud computing outsourcing standards in national insurance institutions were assessed. The publication is intended for the researchers in the insurance, law and finance fields, as well as the insurance market practitioners.


*********


Mgr Weronika Wojturska (ORCID 0000-0002-9514-9611) – laureatka stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepszych!” dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, nagrodzona „Studenckim Noblem” w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych oraz laurem „Pro Juvenes” w kategorii wybitny „Student naukowiec” podczas VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego, absolwentka i stypendystka Szkoły Prawa Niemieckiego im. Marcusa Luttera na Wydziałach Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie nauki prawne.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie administracyjnym oraz prawie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii na rynku ubezpieczeniowym, bankowym i płatniczym. Jako kierowniczka projektów badawczych z powodzeniem wykorzystuje wiedzę w praktyce zawodowej, specjalizując się w doradztwie dla instytucji finansowych przy wdrażaniu chmury obliczeniowej i dostosowaniu do wymogów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 08 kwietnia 2022
  • ISBN: 978-83-235-5570-4
  • Redaktorzy: Anna Gogolewska, Dariusz Górski, Dorota Maśniak, Jadwiga Witecka, Jan Byrski, Małgorzata M. Przybyszewska, Małgorzata Nowak, Witold Srokosz
  • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Spis treści
Weronika Wojturska "Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń" – pobierz epub, mobi, pdf lub przeczytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę