Zwrot środków

Aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie zapoznaj się z artykułami rozdziału informacyjnego poniżej albo prosimy o kontakt mailowy z Działem Obsługi Klienta: support@litres.pl

Wsparcie
Wsparcie > Rezygnacja z kupna i zwrot środków pieniężnych

Rezygnacja z kupna i zwrot środków pieniężnych

  • Jeśli rozmyślisz się co do zakupu dokonanego w LitRes, możesz zwrócić się o cofnięcie kupna lub o zwrot środków pieniężnych na swoje konto w ciągu 14 dni od daty płatności, pod warunkiem, że nie zacząłeś czytać książki online bądź nie ściągnąłeś jej.
  • Nie jest możliwa rezygnacja z zakupu książki cyfrowej, która już jest załadowana lub czytasz ją online, chyba że występują wady techniczne pliku książki, które uniemożliwiają jej czytanie.
  • Możesz w każdej chwili zrezygnować z opłaconego wstępnego zamówienia cyfrowej książki. Jeśli książka jest dostępna w sprzedaży, nadal możesz jeszcze zrezygnować z zakupu i zwrócić się o zwrot środków pieniężnych w ciągu 14 dni od daty przelewu środków pieniężnych za wstępne zamówienie, pod warunkiem, że jeszcze nie zacząłeś czytać zakupionej książki online bądź nie ściągnąłeś jej.

Warunki zwrotu:

  1. Mogą zostać zwrócone tylko te pieniądze, które zostały przelane przez użytkownika na jego konto w LitRes. Środki pieniężne otrzymane w ramach akcji, certyfikatów podarunkowych, a także punktów bonusowych, nie podlegają zwrotowi.
  2. W celu odzyskania środków pieniężnych należy wysłać na adres e-mail support@litres.pl prośbę o zwrot z podaniem przyczyny zwrotu, z danymi do jego otrzymania i loginem w LitRes.
  3. Zwrot następuje po zaakceptowaniu zwrotu przez pracownika serwisu. Czasem zajmuje to więcej czasu, ale nie więcej niż 7 dni bankowych.

Sposoby zwrotu:

Zwrot środków zachodzi w ten sam sposób, w jaki zostały one przelane do LitRes. Niektóre sposoby doładowania konta nie pozwalają na zwrot pieniędzy w analogiczny sposób (płatność za pośrednictwem terminali, salonów łączności, przelewy bankowe), w takim przypadku możemy zaproponować inny również dogodny sposóbЛитРес