­Ze skutkiem od 01.05.2020 r. zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby ułatwić Ci zrozumienie gromadzonych, wykorzystywanych i udostępnianych przez nas informacji.

 

Zmiany w Polityce Prywatności:

-      Wyjaśniono, jakie dane osobowe zbieramy,

-      Dodano informacje o tym, komu przekazujemy dane osobowe,

-      Wyjaśniono, w jaki sposób można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować te zmiany.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać u naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem gdpr@litres.pl.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. ZAKRES STOSOWANIA

 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia:

 

-      jakie dane osobowe są gromadzone przez właściciela serwisu internetowego litres.pl i aplikacji mobilnych (Read!; Listen!) lub przekazywane przez Ciebie w wyniku naszych interakcji z Tobą a także w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (litres.pl), aplikacji mobilnych (Read!; Listen!) oraz oprogramowania.

-      w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane, gdzie są przechowywane, przez jak długi okres czasu będą przetrzymywane, a także jakie przysługują Ci prawa.

 

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Mając powyższe na uwadze Litres Operations Limited zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO).

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie Cię o podejmowanych przez nas działaniach w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie w trakcie korzystania ze strony internetowej i aplikacji mobilnych.

 

Wspomniana polityka obowiązuje w odniesieniu do serwisu internetowego https://litres.pl/

 

Aplikacje mobilne w odniesieniu do których obowiązuje niniejsza Polityka

https://itunes.apple.com/app/id438441429

https://apps.apple.com/app/id529094166 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.litres.android

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.litres.android.audio

 

Należy pamiętać, że nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron i aplikacji mobilnych innych dostawców usług, których nie kontrolujemy i które nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, aby zrozumieć działania, jakie podejmujemy w związku z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych, a także uzyskać informacje w jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Ci praw w kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Staraliśmy się uczynić wszystko, aby ułatwić Ci zrozumienie niniejszej Polityki i abyś mógł w prosty sposób poruszać się po jej treści.

 

1.2. NASZE DANE KONTAKTOWE

 

Jeżeli w odniesieniu do niniejszej Polityki Prywatności nurtują Cię jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, czy też usprawnień umożliwiających jej zrozumienie i poruszanie się po niej, prosimy niezwłocznie o kontakt na adres e-mail: gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych, IODO).

 

Nasz adres: 2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin 2 D02 WD37 Irlandia.

 

Nasz adres e-mail: gdpr@litres.pl

 

1.3. DEFINICJE I INTERPRETACJA

 

W niniejszej Polityce Prywatności stosuje się następujące definicje:

 

Administrator danych, “my”, “nas” lub “nasz” oznacza:

Litres Operations Limited, spółka, której siedziba znajduje się pod adresem: 2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin 2 D02 WD37 Irlandia.

 

Administrator danych oznacza osobę, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele dla których dane osobowe są przetwarzane lub mają być przetwarzane, a także sposób w jaki ma się to odbywać.

 

Podmiot przetwarzający dane, w odniesieniu do danych osobowych oznacza dowolną osobę (inną niż pracownik administratora danych), która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

 

Osoba, której dane dotyczą, “Ty” lub “Twój” oznacza:

-      Osoby odwiedzające nasz serwis internetowy

-      Użytkowników naszych aplikacji mobilnych

-      Abonentów dowolnych usług, które oferujemy poprzez naszą serwis.

-      Potencjalnych lub dotychczasowych klientów komunikujących się z nami telefonicznie, przez pocztę elektroniczną lub w inny sposób.

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą (osobą, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, tj. nazwę użytkownika, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników, które w sposób szczególny określają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość wspomnianej osoby fizycznej. Powyższa definicja obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje uwzględnione w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE 2016/679).

 

2.     ZASADNY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzając dane osobowych przestrzegamy następujących zasad:

 

-      dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób transparentny w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i transparentność”);

 

-      dane osobowe są gromadzone do określonych, jednoznacznych i uzasadnionych celów i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie w celu archiwizacji w interesie publicznym, w celach prowadzenia badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych nie jest uważane za niezgodne z celami pierwotnymi („ograniczenie celu”);

 

-      dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego co jest niezbędne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

 

-      Z naszej strony upewniamy się, że dane osobowe są dokładne, a w razie potrzeby, że są one aktualizowane; podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że wszelkie dane osobowe, które są niedokładne, mając na uwadze cele, dla których są przetwarzane, zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione („dokładność”);

 

-      dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, ponieważ będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwizacji w interesie publicznym, w celach prowadzenia badań naukowych lub badań historycznych, lub w celach statystycznych, z uwzględnieniem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez RODO w celu zabezpieczenia praw i swobód osoby, której dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

 

-      dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 

Zachowujemy wszelkie konieczne środki, w celu wykazania, że przestrzegamy powyższej zasady.

 

3.     GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

 

Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek powody sądzić, że osoba niepełnoletnia, zgodnie z prawem państwa członkowskiego UE, udostępniła swoje dane osobowe na naszej stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

4.     INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

4.1.KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ

 

Cel przetwarzania danych

Zapewnienie możliwości czytania i zakupu książek, zapisywania ulubionych książek

 

Zakres danych osobowych, jakie są w tym celu przetwarzane.

Unikalny identyfikator konta, książki użytkownika, pobrane książki, ostatnio otwarta książka, rodzaj książki, recenzje książek, wyróżnione cytaty, półka na książki online, statystyki czytelnictwa, dane użytkownika (informacje o lokalizacji; strony, które użytkownik otwiera i przyciski, na które użytkownik klika; adres IP; SID); informacje o przychodzących płatnościach; dane konta bankowego.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Umowa

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Do momentu rozwiązania umowy

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Automatyczne podejmowanie decyzji nie ma miejsca.

 

Wykaz stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe

“Litres” LTD, dostawca usług hostingowych, usług w zakresie analizy danych, twórcy Litres (jeżeli ma zastosowanie)

 

Transfer transgraniczny

Dane osobowe są przekazywane do Federacji Rosyjskiej

 

4.2.REJESTRACJA W APLIKACJI MOBILNEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Cel przetwarzania danych

Dostęp do konta poprzez aplikację mobilną lub stronę internetową

 

Zakres danych osobowych, jakie są w tym celu przetwarzane.

Imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator kont użytkownika w sieciach społecznościowych, awatar

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Umowa

 

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe

Do momentu rozwiązania umowy

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Automatyczne podejmowanie decyzji nie ma miejsca.

 

Wykaz stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe

“Litres” LTD, dostawca usług hostingowych, usług w zakresie analizy danych, twórcy Litres (jeżeli ma zastosowanie)

 

Transfer transgraniczny

Dane osobowe są przekazywane do Federacji Rosyjskiej

 

4.3. E-MAIL MARKETING

 

Cel przetwarzania danych

Przekazywanie informacji dotyczących sprzedaży, rabatów

 

Zakres danych osobowych, jakie są w tym celu przetwarzane

Imię i nazwisko, adres e-mail, liczba wysłanych, doręczonych, otwartych wiadomości e-mail, kliknięcia w linki z wiadomości e-mail, dodawanie i czytanie książek z listy mailingowej, lokalizacja; rodzaj urządzenia; system operacyjny; przeglądarka 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgoda

 

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe

Do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania danych w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Automatyczne podejmowanie decyzji nie ma miejsca.

 

Wykaz stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe

“Litres” LTD, usługi poczty elektronicznej i podmioty zewnętrzne (jeżeli dotyczy)

 

Transfer transgraniczny

Dane osobowe są przekazywane do Federacji Rosyjskiej

 

4.4. POWIADOMIENIA PUSH

 

Cel przetwarzania danych

Przekazywanie informacji dotyczących sprzedaży, rabatów

 

Zakres danych osobowych, jakie są w tym celu przetwarzane

Status Push (czy urządzenie / przeglądarka ma włączone lub wyłączone powiadomienia push), identyfikator abonenta powiadomień web push, współrzędne GPS urządzenia / przeglądarki

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgoda

 

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe

Do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania danych w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Automatyczne podejmowanie decyzji nie następuje

 

Wykaz stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe

“Litres” LTD

 

Transfer transgraniczny

Dane osobowe są przekazywane Federacji Rosyjskiej

 

4.5. WSPARCIE UŻYTKOWNIKA

 

Cel przetwarzania danych

Pomoc dla użytkownika w obsłudze serwisu

 

Zakres danych osobowych, jakie są w tym celu przetwarzane

Nazwa, e-mail, urządzenie, przeglądarka, wersja systemu operacyjnego, książki użytkownika, książki pobrane, token, rodzaj konta, ostatnia otwarta książka, rodzaj książki, plik dziennika z działaniami użytkownika, plik dziennika z historią transakcji

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Umowa

 

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe

6 lat

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Automatyczne podejmowanie decyzji nie ma miejsca

 

Wykaz stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe

“Litres” LTD, usługi poczty elektronicznej

 

Transfer transgraniczny

Dane osobowe są przekazywane do Federacji Rosyjskiej

 

5.     JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

 

5.1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych zgromadzonych przez Litres Operations Limited.

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo do jej wycofania w dowolnym czasie.

 

Przysługuje Ci:

-      prawo dostępu,

 

-      prawo sprostowania danych osobowych;

 

-      prawo usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym’);

 

-      prawo do sprostowania przetwarzanych danych;

 

-      prawo do przenoszenia danych;

 

-      prawo do wniesienia sprzeciwu;

 

-      prawo do niepodlegania decyzji wyłącznie w oparciu o przetwarzanie automatyczne, w tym profilowanie;

 

-      prawo do wycofania zgody;

 

-      prawo do złożenia skargi.

 

5.2. WNIOSEK O DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE IDENTYFIKACJI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Podczas przetwarzania Twoich danych możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią nam zidentyfikowanie Ciebie.

Z naszej strony staramy się pozyskać minimum dodatkowych informacji, aby móc taką identyfikację przeprowadzić.

W przypadku nieprzekazania nam wspomnianych dodatkowych informacji na nasze żądanie, nie będziemy mogli zrealizować Twoich praw.

 

Jeśli uważasz, że przy przetwarzaniu Twoich poufnych danych osobowych naruszamy Twoje prawa, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

 

5.3. WARUNKI NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZEKAZUJEMY CI INFORMACJE ZWIĄZANE Z TWOIMI PRAWAMI

 

Informacje na temat Twoich praw są przekazywane bezpłatnie. W przypadku gdy żądania osoby, której dane dotyczą są w sposób oczywisty bezpodstawne lub przesadzone, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy pobrać stosowną opłatę, która uwzględnia koszty administracyjne przekazania informacji lub komunikatu lub podjęcia żądanych działań.

 

5.4. SYTUACJE, W KTÓRYCH MOŻEMY NIE REALIZOWAĆ TWOICH PRAW

 

Należy pamiętać, że zakres możliwych do wyegzekwowania zobowiązań i praw, jakie Ci przysługują może zostać ograniczony, w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względów związanych z:

a)     bezpieczeństwem narodowym;

 

b)     obroną;

 

c)     bezpieczeństwem publicznym;

 

d)     zapobieganiem, dochodzeniem, wykrywaniem lub ściganiem przestępstw lub wykonywaniem sankcji karnych, w tym ochroną przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganiem im;

 

e)     innymi ważnymi celami realizowanymi w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego, w szczególności istotnym interesem gospodarczym lub finansowym Unii lub państwa członkowskiego, w tym między innymi dotyczącym kwestii pieniężnych, budżetowych i podatkowych, zdrowia publicznego i ubezpieczeń społecznych;

 

f)      ochroną niezależności sądów i postępowań sądowych;

 

g)     zapobieganiem, dochodzeniem, wykrywaniem i ściganiem naruszeń etyki w przypadku zawodów regulowanych;

 

h)     funkcją monitorowania, a także funkcją kontrolną lub regulacyjną związaną, nawet sporadycznie, z egzekwowaniem władzy publicznej w przypadkach, o których mowa w punktach (a) do (e) i (g);

 

i)      ochroną osoby, której danej dotyczą lub prawami i swobodami innych osób;

 

j)      egzekwowaniem roszczeń cywilnoprawnych

 

Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do realizacji niektórych praw występują szczególne warunki, bez spełnienia których nie możemy wspomnianych praw realizować. Jeżeli nie będziemy w stanie realizować Twoich praw w związku ze złożonym przez Ciebie żądaniem, prześlemy Ci szczegółową i dobrze umotywowaną odpowiedź wraz z informacją o powodach, dla których nie możemy tego uczynić.

 

5.5. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH NA TWÓJ TEMAT .

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak - dostęp do wspomnianych danych, a także innych informacji, a mianowicie:

 

-      informacji o celach dla których dane osobowe są przetwarzane;

 

-      informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

 

-      informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) lub organizacji międzynarodowych;

 

-      informacji na temat przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych lub warunków, których wystąpienie skutkuje zakończeniem ich przechowywania;

 

-      informacji o istnieniu prawa do sprostowania lub prawa do usunięcia lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

-      jeżeli dane nie są pobierane od Ciebie -  wszelkich dostępnych informacji o źródle ich uzyskania;

 

-      informacji na temat prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym;

 

-      informacji o gwarancjach transferu danych do krajów trzecich (spoza UE i EOG) lub do organizacji międzynarodowych, w przypadku gdy taki transfer zostanie dokonany;

 

-      informacji o dostępności zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym również profilowania, a, gdy są one dostępne, informacji o logice, a także o znaczeniu i dorozumianych konsekwencjach takiego przetwarzania dla użytkownika.

 

W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w formacie elektronicznym, wówczas kopię przetwarzanych danych osobowych przekazujemy w najczęściej wykorzystywanym formacie mając na uwadze powyższe prawo.

 

W przypadku gdy wyrażasz chęć otrzymania dodatkowych kopii, możemy pobrać za nie dodatkową opłatę, równą poniesionemu przez nas kosztowi przekazania dodatkowej kopii.

 

Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

5.6. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Podejmujemy wszelkie środki w celu wykrycia wszelkich niedokładnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych.

 

Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli są one niedokładne, niepełne lub nieaktualne.

 

Możliwość sprostowania niektórych danych osobowych jest również dostępna na naszej stronie internetowej https://litres.pl/ oraz w aplikacjach mobilnych.

 

Po dokonaniu sprostowania danych osobowych, niezwłocznie przekażemy Ci stosowne powiadomienie o tym fakcie.

 

Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

5.7. PRAWO DO USUNIĘCIA (SKASOWANIA LUB WYKREŚLENIA) DANYCH OSOBOWYCH.

 

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym nastąpi to bez zbędnej zwłoki.

 

W sytuacji gdy nie będziemy mogli usunąć Twoich danych osobowych, dokonamy ich anonimizacji, w sposób gwarantujący, że nie zostaniesz zidentyfikowany.

 

Po usunięciu lub anonimizacji danych osobowych, zostaniesz o tym fakcie powiadomiony.

 

Prawa do usunięcia danych osobowych nie możemy realizować w szczególności, gdy dane osobowe są przetwarzane:

 

-      w celu realizacji prawa do swobody wyrażania opinii i informacji;

 

-      W celu przestrzegania zobowiązania prawnego, które nakłada wymóg przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach egzekwowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;

 

-      w związku z interesem publicznym w obszarze zdrowia publicznego;

 

-      w celach związanych z archiwizacją w interesie publicznym, w celach związanych z prowadzeniem badań naukowych, lub historycznych lub w celach statystycznych;

 

-      w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

 

Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

5.8. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest ograniczone, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać, dopóki wspomniane ograniczenia nie zostaną usunięte.

 

Ograniczenia (blokady) dotyczące przetwarzania danych można w każdej chwili usunąć na żądanie.

 

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych można korzystać wyłącznie w następujących przypadkach:

 

-      dokładność danych osobowych będzie przez Ciebie kwestionowana przez okres, który pozwala nam na zweryfikowanie dokładności tych danych;

 

-      przetwarzanie danych osobowych ma charakter bezprawny, przy czym Ty sam wchodzisz w spór dotyczący usunięcia wspomnianych danych i prosisz o ograniczenie ich wykorzystania;

 

-      w przypadku gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów związanych z ich przetwarzaniem, natomiast Ty potrzebujesz ich do ustalenia, spełnienia lub ochrony wymogów prawnych;

 

-      sprzeciwiasz się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy wskazane przez administratora mają charakter nadrzędny w stosunku do podstaw wskazanych przez Ciebie.

 

Wyjątki względem tego prawa:

 

Po ograniczeniu (zablokowaniu) przetwarzania Twoich danych osobowych, możemy kontynuować ich przetwarzanie w następujących przypadkach:

 

-      za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony przed roszczeniami prawnymi;

 

-      w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej

 

-      z przyczyn związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

 

Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

5.9. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH.

 

Przysługuje Ci prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych, jeżeli tylko jest to technicznie możliwe.

 

Ze wspomnianego prawa możesz skorzystać, jeżeli dane podlegają przetwarzaniu na podstawie Twojej zgody lub podpisanej z Tobą Umowy, a dane są przetwarzane elektronicznie.

 

Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

5.10.  PRAWO DO SPRZECIWU

 

Przysługuje Ci prawo, w dowolnym czasie, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją:

 

-      w związku z  wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach egzekwowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;

 

-      w związku z uzasadnionymi interesami realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem gdy wspomniane interesy mają charakter podrzędny w stosunku do interesów lub podstawowych praw i swobód osoby, której dane dotyczą, które to interesy a także prawa i swobody wymagają ochrony danych osobowych.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie zaniechane, chyba że wskażemy istotne, uzasadnione podstawy do ich przetwarzania.

 

Masz prawo w dowolnym czasie do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym również profilowania ich pod tym kątem.

 

Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

5.11.  AUTOMATYCZNE INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

 

Masz prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne wobec Ciebie lub ma na Ciebie w podobnym zakresie istotny wpływ.

 

Wyjątki względem tego prawa:

 

-      jest to niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem danych;

 

-      wynika to z przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i które określa również odpowiednie środki służące zabezpieczeniu praw i swobód osoby, której dane dotyczą oraz jej uzasadnionych interesów;

 

-      jest to oparte na wyraźnej zgodzie udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.

 

5.12.  PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym czasie.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody na mailing, powiadomienia push i przetwarzanie plików cookie.

 

Zapewniamy możliwość wycofania zgody w prosty sposób, tj.:

 

-      Zgodę na otrzymywanie e-maili można wycofać klikając na link „Wypisz się", który jest dostępny w każdej korespondencji mailowej;

 

-      Masz możliwość zarządzania swoimi preferencjami marketingowymi dotyczącymi powiadomień „push” korzystając z ustawień przeglądarki lub telefonu, albo kontaktując się z nami.

 

-      Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookie za pośrednictwem dowolnej z naszych stron internetowych za pomocą narzędzia do kontroli plików cookie.

 

Jeżeli z jakiegoś powodu, nie możesz wycofać swojej zgody, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@litres.pl (Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

 

5.13.  PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM.

 

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym własnego kraju, w przypadku obaw co do sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych, a także ochrony i realizacji Twoich praw.

 

Dane kontaktowe organu nadzorczego swojego kraju można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych tutaj https://edpb.europa.eu/about–edpb/board/members_en.

 

6.     PLIKI COOKIES I PODOBNA TECHNOLOGIA

 

Pliki cookie stanowią jedną z technologii, które wykorzystujemy do gromadzenia informacji i ulepszania jakości treści i jej personalizacji. Plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie, itd.), zawierający informacje o aktywności użytkownika podczas przeglądania strony.

 

Danych tych w żadnym wypadku nie wykorzystuje się do identyfikacji osób. Wspomniane dane są przetwarzane w celu usprawnienia działania stron internetowych, tworzenia lepszych treści, a także w celach reklamowych. Cele te osiąga się poprzez analizę danych statystycznych, na przykład, ocenę wzorów zachowań użytkowników i wyświetlanie ukierunkowanych reklam bazujących na ich zainteresowaniach.

 

Niektóre pliki cookie są usuwane automatycznie z urządzenia po zamknięciu przeglądarki, z kolei inne wygasają dopiero po określonym okresie czasu. W zależności od rodzaju pliku cookie, czas ten może się różnić, począwszy od ilości czasu spędzonej na stronie do 10 lat.

 

Z naszej strony internetowej mogą państwo korzystać bez plików cookie. Większość przeglądarek przechowuje pliki cookie domyślnie. Możesz jednak użyć ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć obsługę plików cookie lub skonfigurować powiadomienie, aby wyświetlało się za każdym razem, gdy plik cookie jest przechowywany przez przeglądarkę. Oprócz tego możesz w dowolnym czasie dokonać wyboru czy usunąć pliki cookie przechowywane przez komputer / urządzenie przy pomocy ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat włączania, wyłączania, przeglądania i usuwania plików cookie można znaleźć w ustawieniach przeglądarki lub dzięki wsparciu online przeglądarki.

 

Co istotne, wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

Preferencje, funkcje i usługi. Te pliki cookie pomagają w dostosowaniu preferencji do Twoich potrzeb.

 

Wydajność, Analityka i Badania Te pliki cookie pomagają nam analizować wydajność naszej strony internetowej. Pliki cookie wykorzystujemy do ulepszania naszych produktów, funkcji i usług, w tym również do tworzenia logów i dokumentowania wejść na naszą stronę.

 

Pliki cookie stron trzecich Z takich plików cookie możemy korzystać w celach związanych z prowadzeniem analiz strony internetowej a także w celach reklamowych, tj. mówimy w tym wypadku o plikach cookie, które są ustawione i do których można uzyskać dostęp na serwerach lub domenach naszych zewnętrznych dostawców.

 

Poniżej możesz zapoznać się z listą wykorzystywanych przez nas dodatkowych plików cookie od dostawców zewnętrznych:

 

Google Analytics, google-analytics.com

Wykorzystywane do przesyłania danych do Google Analytics o urządzeniu użytkownika oraz o jego zachowaniu. Śledzi użytkownika poprzez urządzenia i kanały marketingowe. Jest to tracker pikseli sesyjnych i plik cookie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego w jaki sposób analizujemy informacje, należy wejść na stronę http://analytics.google.com/

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego w jaki sposób Google gromadzi i wykorzystuje informacje do reklamy online, należy wejść na stronę http://www.google.com/intl/en/privacy.html

 

Korzystamy z następujących plików cookie sesyjnych, stałych, a także zewnętrznych marketingowych, w tym również plików cookie od naszych partnerów:

 

Domena:

Nazwa pliku cookie

Czas wygaśnięcia pliku cookie

Opis celu pliku cookie

litres.pl

cookie-agreement

4 lata 11 miesięcy 29 dni

 

litres.pl

SID

2 miesiące

Zachowuje stany użytkowników we wszystkich żądaniach strony

litres.pl

slowline

1 dzień

 

vihub.ru

uid

1 rok

Unikalny identyfikator użytkownika, który rozpoznaje użytkownika na podstawie wizyt powrotnych

litres.pl

__utma

2 lata

Gromadzi dane dotyczące liczby odwiedzin witryny przez użytkownika, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty. Jest wykorzystywany przez Google Analytics.

litres.pl

__utmb

Sesja

Rejestruje znacznik czasu wraz z dokładnym czasem, w którym użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej. Jest wykorzystywany przez Google Analytics do obliczania czasu trwania odwiedzin na stronie internetowej.

litres.pl

__utmc

1 rok

Rejestruje znacznik czasu wraz z dokładnym czasem, w którym użytkownik opuścił stronę internetową. Jest wykorzystywany przez Google Analytics do obliczania czasu trwania odwiedzin na stronie internetowej.

litres.pl

__utmt

Sesja

Wykorzystywany do ograniczania prędkości wysyłania żądań do serwera.

litres.pl

__utmv

2 lata

Zachowuje zdefiniowane przez użytkownika parametry śledzenia w celu wykorzystania w Google Analytics.

litres.pl

__utmz

6 miesięcy

Gromadzi dane na temat tego, skąd trafił użytkownik, z jakiej wyszukiwarki skorzystał, jaki link został kliknięty i jakie hasło zostało użyte w wyszukiwarce. Jest wykorzystywany przez Google Analytics.

litres.pl

_ga

2 lata

Rejestruje unikalny identyfikator, który wykorzystuje się do generowania danych statystycznych na temat tego w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu.

litres.pl

_gat

1 dzień

Wykorzystywany przez Google Analytics do ograniczania prędkości żądania.

litres.pl

_gat_UA-15543008-9

Sesja

 

litres.pl

_gcl_au

3 miesiące

 

litres.pl

_gid

1 dzień

Rejestruje unikalny identyfikator, który wykorzystuje się do generowania danych statystycznych na temat tego w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu.

litres.pl

_fbp

3 miesiące

Wykorzystywany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

addthis.com

loc

13 miesięcy

Geolokalizacja, którą wykorzystuje się by pomagać dostawcom w określeniu w jaki sposób użytkownicy, którzy udostępniają sobie informacje są zlokalizowani geograficznie (na poziomie państwa)

addthis.com

uvc

13 miesięcy

Wykrywa jak często serwis społecznościowy - AddThis - natrafia na tego samego użytkownika.

addthis.com

xtc

13 miesięcy

Rejestruje udostępnianie treści przez użytkownika poprzez media społecznościowe.

ad.mail.ru

retarget

Sesja

 

adnxs.com

anj

3 miesiące

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator wykorzystuje się do reklam ukierunkowanych.

adnxs.com

setuid

Sesja

Ten plik cookie jest ustawiany przez audience managera strony internetowej w celu określenia czasu i częstotliwości synchronizacji danych użytkownika strony. Synchronizację plików cookie stosuje się do synchronizacji i gromadzenia danych użytkowników z kilku stron internetowych.

balancer-cloud.livetex.ru

lt-io

Sesja

 

criteo.com

uid

1 rok

Zbiera anonimowe dane związane z odwiedzinami strony internetowej przez użytkownika, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie internetowej oraz jakie strony załadowano w celu wyświetlenia reklam ukierunkowanych.

doubleclick.net

IDE

1 rok

Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika witryny internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i zaprezentowania ukierunkowanych reklam użytkownikowi.

doubleclick.net

test_cookie

1 dzień

Służy do sprawdzenia czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

doubleclick.net

_utm.gif

Sesja

Kod śledzenia Google Analytics, który rejestruje szczegółowe informacje dotyczące przeglądarki i komputera użytkownika.

facebook.com

fr

3 miesiące

Wykorzystywany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

facebook.com

tr

Sesja

Wykorzystywany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

google.com

ads/ga-audiences

Sesja

Wykorzystywany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy z dużym prawdopodobieństwem staną się klientami w oparciu o zachowanie użytkowników w internecie na różnych stronach internetowych.

google.com

pagead/1p-user-list/#

Sesja

 

google-analytics.com

collect

Sesja

Wykorzystywany do przesyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia użytkownika i jego zachowania. Śledzi użytkownika poprzez urządzenia i kanały marketingowe.

litres.pl

_at.cww

Trwały

Wykorzystywany przez platformę AddThis do udostępniania treści w mediach społecznościowych.

litres.pl

__atuvc

1 rok

Aktualizuje licznik udostępniania funkcji społecznościowych strony.

litres.pl

__atuvs

Sesja

Zapewnia aktualizację licznika wyświetlanego użytkownikowi po udostępnieniu strony za pośrednictwem usługi udostępniania w serwisach społecznościowych AddThis.

litres.pl

_at.hist.#

Trwały

Wykorzystywany przez platformę AddThis do udostępniania treści w mediach społecznościowych w celu przechowywania historii korzystania z widgetu AddThis przez użytkownika

litres.pl

at-rand

Trwały

Wykorzystywany przez platformę AddThis do udostępniania treści w mediach społecznościowych.

litres.pl

at-lojson-cache-#

Trwały

Wykorzystywany przez platformę AddThis do udostępniania treści w mediach społecznościowych.

livetex.ru

vuojpf

13 dni

 

yandex.ru

i

1 rok

Plik cookie do celów marketingowych

yandex.ru

watch/50460739

Sesja

Plik cookie do celów marketingowych

yandex.ru

watch/50460739/1

Sesja

Plik cookie do celów marketingowych

yandex.ru

webvisor/50460739

Sesja

Plik cookie do celów marketingowych

yandex.ru

yabs-sid

Sesja

Plik cookie do celów marketingowych

yandex.ru

yandexuid

1 rok

Plik cookie do celów marketingowych

yandex.ru

ymex

1 rok

Plik cookie do celów marketingowych

yandex.ru

yuidss

1 rok

Gromadzi informacje o zachowaniu użytkownika na wielu stronach internetowych Informacje te są wykorzystywane na stronie internetowej w celu optymalizacji trafności reklam.

cm.creativecdn.com

adx/cm

Sesja

Plik cookie do celów marketingowych

creativecdn.com

ts

1 rok

Plik cookie do celów marketingowych

creativecdn.com

u

1 rok

Plik cookie do celów marketingowych

dmp.vihub.ru

s

Sesja

Plik cookie do celów marketingowych

statad.ru

pixel.gif

Sesja

Gromadzi informacje na temat preferencji użytkownika i / lub interakcji z treścią kampanii internetowych. Jest wykorzystywany na platformie kampanii CRM, stosowanej przez właścicieli stron internetowych do promocji wydarzeń lub produktów.

statad.ru

serv

1 rok

 

statad.ru

uid

10 lat

Unikalny identyfikator użytkownika, który rozpoznaje użytkownika na podstawie wizyt powrotnych

litres.pl

clicktag_asking

Sesja

 

litres.pl

metrika_enabled

1 dzień

Wykorzystywany do śledzenia użytkowników na wielu stronach internetowych, w celu przedstawienia odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje użytkownika.

litres.pl

phonecodes

1 rok

 

litres.pl

phonecodes

Trwały

 

litres.pl

promo_books_popup

Sesja

 

litres.pl

ratingpopup_livelib_hovered

Sesja

 

litres.pl

user_id

1 dzień

 

litres.pl

_ym_isad

1 dzień

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

_ym_ 50460739_lastHit

Trwały

 

litres.pl

_ym_ 50460739_lsid

Trwały

 

litres.pl

_ym_ 50460739_reqNum

Trwały

 

litres.pl

_ym_metrika_enabled

1 dzień

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

_ym_retryReqs

Trwały

Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywany do analizy wewnętrznej przez operatora witryny internetowej.

litres.pl

_ym_uid

Trwały

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

_ym_d

1 rok

Zawiera datę pierwszych odwiedzin użytkownika na stronie internetowej.

litres.pl

_ym_metrika_enabled_50460739

1 dzień

 

litres.pl

_ym_visorc_2199583

Sesja

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

_ym_visorc_50460739

1 dzień

 

litres.pl

_bc_

1 rok

 

litres.pl

bb_track

11 miesięcy

 

litres.pl

BSK_LAST

29 dni

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

criteo_write_test

1 dni

Ustanawia unikalny identyfikator dla użytkownika, który pozwala reklamodawcom zewnętrznym na kierowanie do niego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne huby reklamowe, co ułatwia reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym.

litres.pl

cto_tld_test

1 dzień

Wykorzystywany do identyfikacji użytkownika na podstawie odwiedzin i urządzeń. Umożliwia zaprezentowanie użytkownikowi odpowiedniej reklamy na stronie. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne huby reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym.

litres.pl

gtag_report_conversion

Sesja

 

litres.pl

last_search

Sesja

 

litres.pl

last_viewed

1 tydzień

 

litres.pl

litres.sid.storage

Trwały

 

litres.pl

_plbuybox

1 rok

 

litres.pl

LKS_LAST

29 dni

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

spam_tickets

Sesja

 

litres.pl

sw_init

1 dzień

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

sw_metrics

1 dzień

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

sw_subscr

1 tydzień

 

litres.pl

_tid

Sesja

 

litres.pl

tmr_detect

1 dzień

Plik cookie do celów marketingowych

litres.pl

tmr_lvid

10 miesięcy 29 dni

 

litres.pl

tmr_lvid

Trwały

 

litres.pl

tmr_lvidTS

10 miesięcy 29 dni

 

litres.pl

tmr_lvidTS

Trwały

 

litres.pl

tmr_reqNum

10 miesięcy 29 dni

 

litres.pl

tmr_reqNum

Trwały

 

litres.pl

tmr_tcdhn

1 dzień

 

litres.pl

_vw_tab_guid

Sesja

Rejestruje dane dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Służy do przeprowadzania analizy wewnętrznej i optymalizacji strony internetowej.

mail.ru

FTID

1 rok

Plik cookie do celów marketingowych

mail.ru

VID

1 rok

Gromadzi dane dotyczące interakcji użytkownika z treściami video zamieszczonymi na stronie internetowej. Dane te są wykorzystywane do tego, aby w sposób bardziej adekwatny dopasowywać treści wideo na stronie internetowej do potrzeb użytkownika.

my.mail.ru

grstat

Sesja

 

top-fwz1.mail.ru

licznik

Sesja

 

top-fwz1.mail.ru

tracker

Sesja

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-all-ids

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-app-page-page-count

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-app-page-page-time

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-app-page-seo-query

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-app-page-visit-count

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-app-page-visit-time

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-app-state-state

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-dialog-dialog-status

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-prechat-storage-set-prechat

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-scripts-invite-shown

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-scripts-prsh-button

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-scripts-prsh-window

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-tab

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-164339-visitor-id

Trwały

 

widgets-3-omni-iframe.livetex.me

lt-jsonp-data

Trwały

 

 

 

Co możesz zrobić, jeżeli nie chcesz ustawiać obsługi plików cookie lub jeżeli chcesz je usunąć?

 

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, niemniej część osób woli nie zezwalać na ich włączenie. Możesz zmienić ustawienia bezpieczeństwa w swojej przeglądarce internetowej w taki sposób, by uniemożliwić urządzeniu otrzymywanie i przechowywanie plików cookie. Możesz również zezwolić na otrzymywanie i przechowywanie plików cookie wyłącznie z wybranych stron internetowych, którym ufasz, lub dostawać powiadomienia przed otrzymaniem plików cookie. Oprócz tego możesz w dowolnym czasie usunąć pliki cookie przechowywane w swojej przeglądarce. Informacje przechowywane w takich plikach cookie zostaną usunięte z Twojego urządzenia. Jednakże, ustawienia te mogą mieć niekorzystne skutki dla możliwości korzystania ze strony.

 

Producenci przeglądarek zazwyczaj udostępniają strony zawierające pomocne wskazówki związane z zarządzaniem plikami cookie w swoich produktach.

 

Więcej informacji można znaleźć poniżej:

 

-      Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

 

-      Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

 

-      Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

-      Safari (wersja stacjonarna):  https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

 

-      Safari (wersja mobilna): https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

-      Przeglądarka Android:  https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636585517588941681-639659396&hl=en&rd=1

 

-      Opera (wersja stacjonarna): https://www.opera.com/help

 

-      Opera (wersja mobilna): https://www.opera.com/help/mobile/android#privacy

 

W odniesieniu do pozostałych przeglądarek, należy zapoznać się z dokumentacją przekazaną przez producenta danej przeglądarki.

 

Istnieje możliwość zrezygnowania z zewnętrznych plików cookie Google Analytics na stronie internetowej. 

Możesz zrezygnować również z ukierunkowania opartego na zainteresowaniach, oferowanego przez uczestniczące serwery reklamowe za pośrednictwem Digital Advertising Alliance.  (http://youradchoices.com).

Oprócz tego na iPhonie, iPadzie lub w Androidzie, możesz zmieniać ustawienia swoich urządzeń, aby kontrolować widoczność reklam internetowych opartych na zainteresowaniach.

 

7.     INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW, KTÓRE NIE ZAPEWNIAJĄ ODPOWIEDNIEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Ponieważ dane osobowe przekazujemy do krajów trzecich, stosujemy Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Umowy na takich warunkach zawieramy również ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi przy czym jesteśmy gotowi przeprowadzić audyt w celu sprawdzenia czy spełniają oni wspomniane warunki.

 

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, w tym również poprzez wykorzystanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej ujętych w Umowie o Ochronie Danych Osobowych w kontekście przekazywania danych osobowych do Federacji Rosyjskiej.

Jesteśmy zobowiązani wdrażać odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony państwa informacji.

 

8.     BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Dane osobowe, które gromadzimy i przechowujemy są traktowane jako informacje poufne. Podlegają one ochronie przed utratą, zmianą lub bezprawnym dostępem. Aby ten cel realizować wykorzystujemy stosowne środki techniczne lub administracyjne. Z zaangażowaniem i w sposób ciągły podejmujemy kolejne wysiłki mające na celu poprawę naszego systemu ochrony danych.

 

Realizujemy procedurę oceny wpływu ochrony danych, aby móc identyfikować zagrożenia wiążące się z przetwarzaniem Twoich danych. Minimalizujemy stwierdzone ryzyka dzięki zastosowaniu technicznych i organizacyjnych środków ochrony.

 

Twoja odpowiedzialność z kolei polega na zabezpieczeniu przekazanego Ci hasła do konta na naszej stronie internetowej. Wspomniane hasło należy zachować w tajemnicy i w żadnym wypadku nikomu go nie udostępniać.

 

9.     ZMIANY

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w naszej Polityce Prywatności. W związku z tym prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

 

W przypadku gdyby doszło do istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności, prześlemy Ci powiadomienie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na stronie internetowej lub w aplikacji. W przypadku, braku rejestracji poprzez e-mail, prześlemy Ci powiadomienie push w naszej aplikacji lub za pomocą wyskakującego banera na naszej stronie internetowej.