Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą PolskąPDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Fragment recenzji prof. dr hab. Jerzego Będźmirowskiego:

Dynamika zmian, w której świat uczestniczy, w sposób znaczący wpływa na współczesne państwo, a konsekwencją jest zmiana jego ról. Coraz częściej państwo postrzega się przez pryzmat dwóch funkcji – zewnętrznej i wewnętrznej – jakie pełni wobec społeczeństwa. Jednym z zadań państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, którzy coraz częściej postrzegają je jako „wolność od lęku i niepewności". Tak definiowana przez społeczeństwo rola państwa stwarza określone wymogi dla działań podejmowanych przez aparat władzy w ramach funkcji wewnętrznej i zewnętrznej. Te dwie funkcje są filarami współczesnego państwa, ponieważ funkcja zewnętrzna to zapewnienie bezpieczeństwa państwa i możliwość nieskrępowanego rozwoju, a wewnętrzna to zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony mienia, zdrowia społeczeństwa oraz zabezpieczenia własnych stosunków społecznych wewnątrz państwa. Realizację tych dwóch funkcji zapewnia system bezpieczeństwa narodowego.(…) Autor recenzowanej monografii, dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB, jest komandorem rezerwy MW, dlatego też problematyka bezpieczeństwa i obronności państwa nie jest mu obcą. Dotychczasowe doświadczenie wyniesione ze służby w siłach morskich, wsparte naukowym osiągnięciami, pozwoliło mu na przygotowanie tej monografii. Była to ciężka, momentami benedyktyńska, praca badawcza.

(…) Oceniając wartość merytoryczną monografii, pragnę podkreślić rzeczowość argumentów oraz logiczny sens narracji Autora, co jest dowodem dobrego przygotowania metodycznego i warsztatowego. Nie mam wątpliwości, że niniejsza monografia będzie istotną pozycją zarówno w obszarze rozważań naukowych, jak i działalności popularyzatorskiej w tak skomplikowanym zagadnieniu, jakim jest

obronność państwa.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 12+
  • Data dodania do LitRes: 20 września 2020
  • ISBN: 978-83-65621-93-1
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Akademia WSB
Ryszard Szynowski "Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę