Interpretacja EKG. Kurs podstawowy

Tekst
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

© Copyright by PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020


Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.


Wydawca: Inga Markiewicz

Redaktor prowadzący: Beata Bednarczuk

Redakcja: Zespół

Producent: Anna Bączkowska

Skład wersji elektronicznej na zlecenie PZWL Wydawnictwa Lekarskiego: Katarzyna Błaszczyk/www.woblink.com


Projekt okładki i stron tytułowych: Grzegorz Laskowski

Ilustracja na okładce: leremy/Fotolia


eBook został przygotowany na podstawie wydania papierowego z 2020 r., (wyd. I)

Warszawa 2020


ISBN 978-83-200-5984-7


PZWL Wydawnictwo Lekarskie

02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

tel. 22 695 43 21

www.pzwl.pl


Księgarnia wysyłkowa:

tel. 42 680 44 88; infolinia: 801 33 33 88

e-mail: wysylkowa@pzwl.pl

Drodzy Czytelnicy!

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce trzecią część cyklu podręczników zatytułowaną „Interpretacja EKG. Zeszyt ćwiczeń. Poziom podstawowy”. Nauka EKG polega na opanowaniu teorii, a następnie codziennym, cierpliwym analizowaniu kolejnych zapisów. Im więcej EKG się oceni, tym umiejętności i doświadczenie jest większe. Stąd nasz pomysł na zeszyt ćwiczeń, którego aktywna lektura pomoże w poszerzaniu elektrokardiograficznej wiedzy Czytelnika.

W zeszycie zawarliśmy 49 różnorodnych zapisów EKG, których analiza i opis nie powinny nastręczać większych trudności osobom zaawansowanym w tej sztuce w stopniu podstawowym i średnim. Zakres tematyczny zapisów jest szeroki – od niedokrwienia mięśnia sercowego, przez zaburzenia rytmu i przewodnictwa, po schorzenia rzadkie. Warto pamiętać, że w każdym zapisie może być więcej niż jedna patologia, nie wystarczy się „zadowolić” odszukaniem martwicy mięśnia sercowego, warto się zastanowić, czy jednocześnie nie występują na przykład przerosty albo zaburzenia przewodnictwa.

Zeszyt skonstruowany jest w ten sposób, że w pierwszej części zamieściliśmy zapisy EKG wraz z dziesięcioma pytaniami quizowymi. Analizując EKG należy wybrać (na ogół kilka) odpowiedzi, które właściwie opisują przedstawiony zapis. W drugiej części publikacji znajduje się klucz właściwych odpowiedzi wraz z komentarzem i – w naszej opinii – prawidłowym opisem EKG.

Niniejszy zeszyt jest kontynuacją i uzupełnieniem wydanego przed dwoma laty podręcznika „Interpretacja EKG. Kurs podstawowy”. Wydaje się nam jednak, że analiza zapisów w nim zawartych może być też wartościowym ćwiczeniem dla osób reprezentujących zaawansowany poziom umiejętności opisu EKG. Zapraszamy zatem do rozwiązywania zaproponowanych przez nas zagadek, ufając, że taka forma nauki przypadnie Czytelnikom do gustu.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
dr n. med. Bartosz Szafran

Zapisy EKG

EKG 1


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Rytm przedsionkowy

3. Przerost lewego przedsionka

4. Martwica ściany bocznej

5. Zespół preekscytacji

6. Niedokrwienie ściany przedniej

7. Blok lewej odnogi pęczka Hisa

8. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

9. Przerost prawej komory

10. Bradykardia

EKG 2


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Migotanie przedsionków

3. Przerost lewego przedsionka

4. Martwica ściany dolnej

5. Zespół preekscytacji

6. Niedokrwienie ściany przedniej

7. Pobudzenia dodatkowe komorowe

8. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

9. Przerost prawej komory

10. Niedokrwienie ściany bocznej

EKG 3


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Migotanie przedsionków

3. Częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego

4. Martwica ściany dolnej

5. Zespół preekscytacji

6. Niedokrwienie ściany bocznej

7. Artefakt

8. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

9. Przerost prawej komory

10. Przerost lewej komory

EKG 4


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Migotanie przedsionków

3. Częstoskurcz przedsionkowy

4. Blok prawej odnogi pęczka Hisa

5. Stymulacja VVI

6. Stymulacja CRT

7. Blok lewej odnogi pęczka Hisa

8. Zamienione odprowadzenia kończynowe

9. Niedokrwienie ściany przedniej

10. Artefakt

EKG 5


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Migotanie przedsionków

3. Zamienione odprowadzenia kończynowe

4. Martwica ściany przedniej

5. Stymulator DDD

6. Niedokrwienie ściany dolnej

7. Stymulacja VVI

8. Zsumowane zespoły QRS

9. Pseudozsumowane zespoły QRS

10. Bradykardia

EKG 6


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Migotanie przedsionków

3. Martwica ściany dolnej

4. Zawał ściany dolnej

5. Zawał ściany przedniej

6. Zawał ściany bocznej

7. Zapalenie osierdzia

8. Zapalenie mięśnia sercowego

9. Tachykardia

10. Bradykardia

EKG 7


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Migotanie przedsionków

3. Lewogram

4. Martwica ściany dolnej

5. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

6. Pobudzenia dodatkowe komorowe

7. Pobudzenia dodatkowe nadkomorowe

8. Artefakt

9. Przerost lewego przedsionka

10. Przerost prawego przedsionka

EKG 8


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Migotanie przedsionków

3. Lewogram

4. Martwica ściany dolnej

5. Niedokrwienie ściany bocznej

6. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

7. Zespół Brugadów

8. Pojedyncze pobudzenia dodatkowe nadkomorowe

9. Pojedyncze pobudzenia dodatkowe komorowe

10. Artefakt

EKG 9


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Rytm przedsionkowy

3. Zamienione odprowadzenia kończynowe

3. Przerost prawego przedsionka

4. Przerost prawej komory

5. Przerost lewej komory

6. Martwica ściany dolnej

7. Niedokrwienie ściany bocznej

8. Pobudzenia dodatkowe komorowe

9. Preekscytacja

10. Artefakt

EKG 10


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Rytm przedsionkowy

3. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

4. Blok lewej odnogi pęczka Hisa

5. Niezupełny blok lewej odnogi pęczka Hisa

6. Niespecyficzne zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

7. Lewogram

8. Martwica ściany przedniej

9. Niedokrwienie ściany dolnej

10. Niedokrwienie ściany bocznej

EKG 11


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Rytm przedsionkowy

3. Zamienione elektrody kończynowe

4. Blok prawej odnogi pęczka Hisa

5. Niezupełny blok prawej odnogi pęczka Hisa

6. Niespecyficzne zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

7. Lewogram

8. Przerost lewej komory

9. Przerost prawej komory

10. Niedokrwienie ściany dolnej

EKG 12


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

1. Rytm zatokowy

2. Artefakt

3. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

4. Blok lewej odnogi pęczka Hisa

5. Niezupełny blok lewej odnogi pęczka Hisa

6. Oś pośrednia

7. Zawał ściany przedniej

8. Niedokrwienie ściany bocznej

9. Przerost lewej komory

10. Zmiany okresu repolaryzacji

EKG 13


Wybierz wszystkie poprawne rozpoznania:

 

1. Rytm zatokowy

2. Bradykardia

3. Oś pośrednia

4. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

5. Niezupełny blok lewej odnogi pęczka Hisa

6. Przerost lewego przedsionka

7. Przerost lewej komory

8. Pobudzenia dodatkowe komorowe

9. Martwica ściany dolnej

10. Niedokrwienie ściany dolnej