Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Tom jest pokłosiem zorganizowanego w Katowicach I Kongresu Historyków Języka. Celem tego spotkania naukowego była prezentacja dotychczasowych osiągnieć naukowych językoznawstwa historycznego oraz przestawienie najważniejszych planów badawczych dyscypliny. W Kongresie wzięło udział blisko 150 naukowców reprezentujących tę dziedzinę. W wystąpieniach Kongresowych podejmowano różnorodne wątki, które ułożyły się w następujące bloki tematyczne:


I. Dylematy metodologiczne współczesnego językoznawstwa diachronicznego

II. Badania historycznojęzykowe a uniwersalne problemy lingwistyki

III. Źródła w badaniach diachronicznych

IV. Leksykologia i leksykografia

V. Polszczyzna regionalna i dialekty

VI. Komunikacja. Genologia. Stylistyka

VII. Wiedza historycznojęzykowa w kształceniu uniwersyteckim
Bardzo istotnym uzupełnieniem tomu jest zapis i omówienie dwóch przeprowadzonych dyskusji panelowych, które zogniskowane były wokół następujących zagadnień: 1. "Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej"; 2. "Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie".


Środowiskowe głosy na temat miejsca językoznawstwa diachronicznego w badaniach lingwistycznych, opinie na temat podstawowych problemów i dylematów z pewnością ważne są dla wszystkich zainteresowanych postępem badań nad językiem.


Dodatkową wartością tomu jest jego ostatnia część poświęcona uroczystościom nadania Instytutowi Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego imienia wybitnej językoznawczyni – Ireny Bajerowej. Utrwalone głosy Przyjaciół, Rodziny i Uczniów oddają naukowy, a jednocześnie bardzo ciepły charakter tego ważnego wydarzenia.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 24 lipca 2019
  • ISBN: 978-83-226-3138-6
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Redaktorzy: Kinga Wąsińska, Magdalena Pastuchowa, Mirosława Siuciak, Wioletta Wilczek
  • Wydawca: Uniwersytet Śląski
"Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Prace Naukowe UŚ; Językoznawstwo Polonistyczne»
Pozorna tożsamość
Dyskurs i jego odmiany
Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę