Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

"Umowa o pracę rozwiązuje się za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub z upływem czasu, na który była zawarta. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę pracodawcę obowiązują liczne obowiązki i sformalizowana procedura. Umowę o pracę najczęściej rozwiązuje się za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane na piśmie, a w razie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony złożonego przez pracodawcę, powinien on podać przyczynę wypowiedzenia. Strony umowy obowiązuje także okres wypowiedzenia, po upływie którego umowa zostanie rozwiązana.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na podstawie szczególnych aktów prawnych. W razie jej rozwiązania z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podstawą rozwiązania może być ustawa o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Inną ustawą umożliwiającą rozwiązywanie umów o pracę w szczególny sposób jest tzw.  tarcza antykryzysowa. Na jej podstawie możliwe będą – po wydaniu rozporządzenia wykonawczego regulującego cięcia etatów – zwolnienia w jednostkach sektora budżetowego, np. w Kancelarii Premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich i urzędach podporządkowanych premierowi i poszczególnym ministrom. W takich przypadkach nie będą miały zastosowania przepisy o zwolnieniach grupowych. Zwolnienia nie obejmą jednak m.in. dyrektorów generalnych urzędów, kierowników czy głównych księgowych jednostek.

Ponadto przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają pracodawcom spoza sfery budżetowej, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, obniżenie kosztów związanych z rozwiązaniem stosunków pracy.

"

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 17 grudnia 2020
  • Rozmiar: 81 str.
  • ISBN: 978-83-8137-888-8
  • Całkowity rozmiar: 1 MB
  • Całkowity liczba stron: 81
  • Rozmiar stron: x мм
  • Redaktor: Infor PL
  • Wydawca: Infor PL
praca zbiorowa "Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę