3 książki za 35 oszczędź od 50%

Rachunkowość budżetowa

PDF
0
Recenzje
Niedostępna w sklepie
Oznacz jako przeczytane
Powiadom mnie po udostępnieniu:
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:

 • funkcjonowania sektora finansów publicznych,

 • jego organizacji,

 • zasad gospodarki finansowej,

 • sporządzania planów finansowych,

 • zastosowania klasyfikacji budżetowej, a w szczególności wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości typowych podmiotów tego sektora (tj. państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego).


 Kompleksowo zaprezentowano i zinterpretowano m.in.:

 • szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,

 • wpływ zasad ich gospodarki finansowej na politykę rachunkowości,

 • zasady ewidencji księgowej,

 • obowiązek sprawozdawczy.


 W publikacji przedstawiono znowelizowane przepisy podatkowe i prawne regulujące funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, ich gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość, m.in. zmiany dotyczące:

 • struktury jednostek sektora finansów publicznych,

 • obowiązku przekazywania informacji o dochodach i wydatkach nimi finansowanych przez państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową,

 • planów finansowych państwowych funduszy celowych,

 • rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową,

 • sposobu sporządzania listy płac,

 • treści sprawozdania finansowego,

 • wprowadzenia nowych sprawozdań budżetowych (Rb-34 i Rb-FEP),

 • terminów sporządzania i przekazywania sprawozdań,

 • sprawozdań BZ,

 • sposobu przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.


 W opracowaniu uwzględniono również wzory dokumentów sporządzanych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym przykładowe wzory:

 • arkuszy wzajemnych rozliczeń,

 • planu finansowego jednostki budżetowej,

 • planu dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,

 • instrukcji rozliczenia podatku VAT przez jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego,

 • uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów,

 • załączników do uchwały dotyczącej terminów i sposobów ustalenia rozliczeń nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,

 • uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego.


  Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, ekonomistów, księgowych, a także osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach sektora publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 18 marca 2022
  • ISBN: 978-83-8286-373-4
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Monika Kaczurak-Kozak "Rachunkowość budżetowa" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę