Determinanty wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim.PDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Książka poświęcona jest problematyce finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Zagadnienia związane z finansowaniem MSP mają charakter wieloaspektowy i są niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia. Z jednej strony problemy z uzyskaniem kredytów, niedostatek środków finansowych lub niewłaściwa struktura kapitału są identyfikowane jako ważne bariery rozwoju MSP, z drugiej duża część mikro i małych przedsiębiorstw wykazuje od samego początku działalności gospodarczej zainteresowanie pozyskaniem dodatkowych środków finansowych (przy czym dotyczy to w znacznym stopniu firm charakteryzujących się wysoką przeżywalnością, a więc odnoszących względny sukces rynkowy). Popyt na poszczególne formy finansowania jest bardzo zróżnicowany. Analiza zaś samego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może stanowić pewnego rodzaju wyzwanie ze względu na to, że jest on bardzo heterogeniczny. Próbowano zidentyfikować determinanty wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, które są nie tylko natury ekonomicznej, ale także społecznej (np. płeć, wykształcenie właściciela). Na ich podstawie wyciągnięto wnioski na temat barier i determinant wyboru sposobu finansowania badanych firm. Książka przedstawia przegląd literatury przedmiotu oraz analizę wyników badania przeprowadzonego w maju 2017 r. metodą CAWI na próbie 429 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 27 maja 2021
  • ISBN: 978-83-7133-817-5
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Magdalena Dąbkowska-Dworniak "Determinanty wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim." – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę