Język w działaniu i działania na językuTekst

Szkice semantyczno-słowotwórcze
0
Recenzje
Niedostępna w sklepie
Oznacz jako przeczytane
Powiadom mnie po udostępnieniu:
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Na tom składa się 16 artykułów z zakresu słowotwórstwa i semantyki leksykalnej, wybranych z ponad czterdziestoletniego dorobku Autorki. Dotyczą problemów teoretycznych, klasyfikacji, sposobów opisu w ramach przyjętej metodologii, a także przedstawiają analizy omawianych zagadnień na bogatym materiale leksykograficzno-korpusowym. Książka adresowana do wszystkich zainteresowanych współczesną polszczyzną oraz specjalistów, zwłaszcza polonistów i slawistów.


Przedstawiony do recenzji tom stanowi zbiór 16 artykułów wybranych z bogatego, ponad czterdziestoletniego dorobku Autorki. Wszystkie teksty prezentują najwyższy poziom w badaniach nad obecną tu problematyką. Co charakterystyczne, harmonijnie połączono w całość naukową mocne oparcie analiz na szeroko ujmowanej literaturze przedmiotu z potwierdzeniami wyciąganych wniosków badawczych w wynikach wnikliwej analizy konkretnego materiału językowego (Prof. dr hab. Zbigniew Greń).


Wszystkie artykuły pomieszczone w tomie cechuje rozległa znajomość literatury w przekroju przestrzennym i czasowym. Swoje rozważania sytuuje Krystyna Waszakowa na lingwistycznym dorobku poprzedników, przywołując najważniejsze, Jej zdaniem, pozycje polskie i niepolskie. Buduje własne rozumienie analizowanych pojęć. I rzecz znamienna – dla swoich wnikliwych rozważań wyznacza perspektywy dla przyszłych analiz. Proponowana publikacja to dzieło dojrzałej lingwistki, jestem przekonana, że nie tylko w mojej ocenie zyska uznanie (Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa).


******


Language at work – working on a language. Studies in semantics and word formation


The book comprises 16 articles concerning word formation and lexical semantics, representative of the Author’s forty-year work. The articles tackle theoretical issues, classifications, methods of description within the adopted framework, they also provide analyses of selected problems, illustrated with ample data excerpted from dictionaries and corpora. The book holds particular interest to anyone concerned with the contemporary Polish language, as well as to specialists in Polish philology or Slavic studies.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 01 kwietnia 2021
  • ISBN: 978-83-235-4937-6
  • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Spis treści
Krystyna Waszakowa "Język w działaniu i działania na języku" — ebook, pobierz w formatach mobi, epub, txt, pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę