Inwestycje sportowe wybranych miast polskich w okresie II Rzeczpospolitej. Zarys analizy porównawczejPDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych zagadnień związanych z roz-wojem budownictwa sportowego w wybranych miastach II Rzeczpospolitej – przede wszystkim największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Łódź, Lwów, Poznań, Kraków i Wilno, oraz miastach takich jak Katowice, Bydgoszcz, Zakopane czy Krynica Zdrój, w których znajdowała się infrastruktura sportowa o znaczeniu międzynarodowym, w tym stanowiąca arenę rozgrywania międzynarodowych zawodów sportowych. Sporadycznie w monografii pojawiają się również odwołania do innych ośrodków miejskich w Polsce, które odgrywały istotną rolę jako ośrodki gospodarcze (np. Gdynia), stolice regionalne (np. Toruń) czy miasta, w których znajdowała się infrastruktura sportowa o znaczeniu ogólnokrajowym (np. Przemyśl z najlepszą w Polsce halą lekkoatletyczną). W pracy podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, na ile rozwój infrastruktury sportowej zaspokajał rosnącą w społeczeństwie potrzebę uprawiania aktywności fizycznej na poziomie rekreacji, jak i treningu sportowego, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz podziwiania wielkich wydarzeń sportowych. Przedmiotem badań były także związki między rozwojem obiektów sportowych a sytuacją polityczną i gospodarczą. W pracy podjęto również próbę analizy, jak nowo budowane tereny sportowe wpisywały się w obszar miejski w kontekście społecznym. Przeprowadzone badania, realizowane na podstawie zachowanych źródeł archiwalnych, prasowych, pamiętnikarskich i fotograficznych oraz w oparciu o istniejącą już literaturę przedmiotu, wskazały, iż we wszystkich dużych miastach II Rzeczpospolitej odnotowano w okresie międzywojennym istotny wzrost liczby i ja-kości obiektów sportowych. Szczególnie widoczny był on w latach 1926-1929 w związku z koniunkturą gospodarczą i przychylnym podejściem władz sanacyjnych do kwestii rozwoju kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 30 czerwca 2021
  • ISBN: 978-83-61830-71-9
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: AWF Warszawa
Kamil Bartosz Potrzuski "Inwestycje sportowe wybranych miast polskich w okresie II Rzeczpospolitej. Zarys analizy porównawczej" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Studia i Monografie»
Inkluzyjne tereny dla aktywności rekreacji społeczności lokalnej - na przykładzie Warszawy i Mazowsza
Inwestycje sportowe wybranych miast polskich w okresie II Rzeczpospolitej. Zarys analizy porównawczej
Edukacyjna funkcja sędziego w sporcie dzieci i młodzieży
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę