Nauka potwierdza. Zbiór artykułów naukowych

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Nauka potwierdza. Zbiór artykułów naukowych
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Compiled by Andrey Tikhomirov

ISBN 978-5-0059-4621-8

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Biblijna Księga Rodzaju (fragmenty)

Eridu, Eredu (język sumeryjski-Dobre Miasto) – Miasto w Sumerze (starożytna Mezopotamia), położone nad brzegiem laguny Zatoki Perskiej, która później wycofała się z miasta. Według legendy najstarsze z sumeryjskich miast. Był ośrodkiem kultu Boga wód świata i mądrości ENKI (EA). Istniał do połowy 1 tysiąclecia p. n. e., ale nie odgrywał roli politycznej. Miejsce Eridu jest teraz miejscem Abu Shahrain (Irak). Niedawne wykopaliska Arabskich archeologów odkryły tu warstwy archeologiczne z 4 tysiąclecia pne Wielka Encyklopedia Radziecka, redaktor naczelny B. A. Vvedensky, Tom 49, wydanie drugie, 1957, s. 154.

Wikipedia (selektywnie): «Eridu jest jednym z najstarszych miast Sumeru i świata. Według mitologii sumeryjskiej jest to pierwsze miasto na Ziemi. Liczne wykopaliska archeologów śledzą Starożytność miasta, w którym wyróżniono wiele warstw kulturowych, wykopano najstarszą świątynię, Ziggurat, wiele innych świątyń i budowli, a najwcześniejsze warstwy pochodzą z VI tysiąclecia pne. mi. Eridu jest obecnie obszarem archeologicznym w południowym Iraku zwanym «fortem w Tel Abu Shahrain» … sumeryjskie legendy mówią, że przed Wielką potopem «po Zesłaniu Królestwa z nieba Eridu stało się (miejscem) tronu». Wraz z Eridu zaczyna się"Nippur Royal list». W okresie przedpotopowym wskazano pięć głównych miast, w tym także Bad tibira, Larak, Sippar i Shuruppak. Lista Królewska Nippur pisze o dwóch królach Eridu, którzy rządzili przez ogromne okresy czasu o łącznej długości 18 kul (64 800 lat), po czym miasto zostało opuszczone, a jego tron przeniesiony do Bad tibira. Eridu powstało jako centrum wczesnej kultury ziemi w południowej Mezopotamii (tzw. kultura Eredu z końca VI-pierwszej połowy V tys. p. n. e.). Zasiedlony w połowie VI tys. p. n. e.; później – ważny ośrodek okresu ubejdów, a następnie w IV tysiącleciu p. n. e. jeden z głównych ośrodków kultury sumeryjskiej. Na początku III tys. p. n. e. Eridu odgrywał peryferyjną rolę w życiu politycznym regionu. W źródłach pisanych z połowy III – połowy I tys. p. n. e. Eridu jest najbardziej wysuniętym na południe z konglomeracji miast Sumeru, które wyrosły obok świątyń. Najprawdopodobniej został założony bezpośrednio na wybrzeżu Zatoki Perskiej, w pobliżu ujścia Eufratu, jednak ze względu na gromadzenie się osadów błotnych na linii brzegowej przez tysiąclecia, pozostałości miasta znajdują się teraz w odległości od brzegu».

Współczesne badania potwierdzają dowody na to, że biblijna Księga Rodzaju opisuje w formie religijnej i baśniowej prawdziwe Wydarzenia związane z osadnictwem starożytnej Mezopotamii, a także powodzie, które miały miejsce na tym samym obszarze. Co zbiega się chronologicznie. «Szacuje się, że na szczycie ostatniego zlodowacenia poziom morza był o 130 metrów niższy niż współczesny. W związku z tym znaczna część szelfu kontynentalnego stanowiła ląd. Potem zaczęło się ocieplenie i około siedem tysięcy lat temu kontynenty i oceany nabrały znanego nam kształtu. Niegdyś rozległe połacie ziemi zalane».

Rozdział 2

8 i zasadził Pan Bóg raj w Eden na wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego stworzył. (Według biblijnej legendy Eden jest miejscem pobytu dwóch pierwszych ludzi-Adama i Ewy-przed ich «upadkiem». To słowo jest Hebrajskie, oznacza: ogród, raj, piękne, przyjemne miejsce. W języku sumeryjskim (ani podobnym do żadnego ze znanych języków) słowo «jedziemy» – «Eden» oznacza «dolinę», zgodnie z zasadą homonizacji przypadkowo dopasowane słowo w dźwięku odegrało pewną rolę: wydawało się, że «jedziemy» jest mistycznym terminem pozbawionym określonego znaczenia geograficznego, a nie doliną dwuręczną w obecnym Iraku (tutaj znajduje się «drzewo Adama»), gdzie znajduje się jezioro Tartar, a także jaskinie Tar, niezwykle podobne brzmienie do starożytnego greckiego Tartaru – otchłani trzewiach ziemi, gdzie według legendy Zeus obalił tytanów, Królestwo umarłych (wpaść w tartarary). Wraz ze wzrostem liczby ludności w Sumerze, znajdującym się niejako «na wschodzie» Afryki i Bliskiego Wschodu, rosło niezadowolenie w społeczeństwie sumeryjskim, ponieważ liczba owoców, roślin i zwierząt spadła, ponadto około 2500 rpne. e. Sumer został opanowany przez państwo Akad i sumeryjczycy stali się populacją zależną, pozostały tylko odległe wspomnienia «złotego wieku», kiedy sumeryjczycy żyli szczęśliwie i dobrze «w Edenie» – «na równinie». Legendy o Ogrodzie Eden były przekazywane z pokolenia na pokolenie i dotarły do starożytnych Żydów, gdzie zostały następnie zapisane w Pięcioksięgu Mojżesza. Według współczesnych danych starożytni ludzie przeszli z Afryki do Arabii i stopniowo dotarli do Zatoki Perskiej, wówczas żyznej doliny obfitującej w źródła ze słodką wodą oraz bogatą faunę i florę. W starożytności Zatoka Perska nazywała się morze Wschodu, a Morze Śródziemne-Wielkie Morze zachodu Słońca.)

9 i wyrósł Pan Bóg z ziemi, każde drzewo, które jest przyjemne dla widoku i dobre dla pożywienia, i drzewo życia pośród Raju, i drzewo poznania dobra i zła. (Wyjaśnienie wyglądu drzew, których owoce były używane jako żywność. Drzewo Życia to palma daktylowa. która daje jadalne, smaczne i pożywne owoce-daktyle niezbędne do podtrzymania życia. Drzewo ma znaczenie praktyczne i w starożytności nazywane było drzewem życia. Drzewo poznania dobra i zła – drzewo figowe, figi, drzewo figowe, jagoda winna, miało wiele różnych nazw, w tym Totem – «drzewo poznania dobra i zła». Zarówno palmy daktylowe, jak i drzewa figowe są wszechobecne w południowym Iraku. Pojedyncze (drzewo życia, drzewo poznania dobra i zła) działa tutaj jako zbiorowe, jak w dziecięcym światopoglądzie (dziecko, co lub kogo widzi i mówi): Bóg – bogowie, kapłani, to znaczy ludzie, którzy mają jakąkolwiek przewagę nad innymi ludźmi, Adam-mężczyźni (twierdzi patriarchat), Ewa – kobiety, Kain – rolnicy, Abel – pasterze.)

Król (stoi) składa Bogu Księżyca (siedzi) ofiarę z wina, w Świętym naczyniu znajduje się gałąź palmy i dwie kępy daktylowe. Zarówno wino, jak i palma daktylowa są przedmiotami sakralnymi. Podobny rysunek miała stela z prawami Króla Hammurabiego, który stał przed bóstwem Szamaszem (Bogiem Księżyca) z XVIII wieku. p. n. e. (po prawej). Wyraźnie widać, że Bóg ma całkowicie ludzką postać, najprawdopodobniej jest to kapłan, hipnotyzer, medium.


Stela sumeryjska, orientacyjnie XX – XXI w. p. n. e.


10 z Edenu wychodziła rzeka, aby nawadniać raj; a potem dzieliła się na cztery rzeki. (Do nawadniania potrzebna jest rzeka, więc w raju nie ma nic nadprzyrodzonego, wszystko jest nawadniane-podlewane.)

11 imię jednej Fison: owija się wokół całej ziemi Chawila, tej, która jest złotem; (być może Fison był dopływem Eufratu, ale potem wyschł, w starożytności mogły tam być złoża złota.)

12 a złoto tej ziemi jest dobre; tam bdolach i kamień onyksu. (Według» słownika ksiąg Starego Testamentu» o. Steinberga bdolach jest aromatyczną żywicą drzewną. Onyks-minerał, rodzaj agatu. To znaczy bardzo prawdziwe substancje.)

13 Nazwa drugiej rzeki Gijon: opływa ona całą ziemię Kusz. (Gihon, prawdopodobnie Rzeka Karun w południowo-zachodnim współczesnym Iranie, w starożytności znajdowało się tam Państwo Elam.)

14 nazwa trzeciej rzeki Hiddekel: płynie przed Asyrią. Czwarta rzeka Eufrat. (Te nazwy miejsc są od dawna identyfikowane: Hiddekel – Rzeka Tygrys, Asyria-nieistniejące Państwo Aszur (Assur), którego stolica znajdowała się na zachodnim brzegu Tygrysu, a zatem płynąca «przed nim», oraz rzeka Eufrat.)

15 i wziął pan Bóg człowieka, i umieścił go w Ogrodzie Eden, aby go uprawiał i zachowywał. (Starożytna sumeryjska legenda o pojawieniu się pierwotnej Kultury Sumerów była związana z osadą Eridu (dzisiejszy Południowy Irak to miejsce Abu Shahrain), położoną nad brzegiem «ekscytującego morza» (obecnie oddalonego od Zatoki Perskiej w odległości ponad 100 km), Eridu był najstarszym politycznym centrum kraju. Jest to w pełni zgodne z najnowszymi dowodami naukowymi, że ludzkość rozproszyła się porcjami z Afryki przez Cieśninę Bab-El-Mandeb i po przejściu wzdłuż Półwyspu Arabskiego dotarła do dwuręcznej rzeki: Tygrysu i Eufratu.)

Rozdział 6

1 Kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi i urodziły im się córki, (ludzkość rośnie).

2 wtedy synowie Boży ujrzeli córki ludzkie, że są piękne, i wzięli sobie za żonę, którą kto wybrał. (Powszechnie wiadomo, że nawet bardzo bliskie gatunki zwierząt nie nadają się do krzyżowania lub tworzą jałowe hybrydy, okazuje się, że «synowie Boży» są również ludźmi, ale mają pewne zalety w stosunku do innych – swoją wiedzę, umiejętności, umiejętności).

3 I rzekł Pan: nie zawsze duchowi memu być zaniedbywanym przez ludzi; bo oni są ciałem; niech będą ich dni sto dwadzieścia lat. (Ludzie szczególnie nie szanowali «wyższych mocy», więc musieli być nieustannie przerażeni zemstą. Pojęcie lat w Biblii jest niezwykle względne, może to być zarówno kalendarz księżycowy, jak i słoneczny, a być może mieszany. Konkretne liczby mogą być tak zwane «szczęśliwe» i «nieszczęśliwe». Wszystkie liczby, według starożytnych ludzi, mają «magiczne właściwości». W starożytnym Babilonie najwspanialszą liczbą było «12» – «tuzin», być może ze staroruskiego słowa «dyżurować» – to znaczy «być w stanie», liczba 12 jest podzielona przez wiele liczb, a następna liczba 13 nie jest podzielona przez nic-okazuje się «cholerny tuzin». Przez 12 miesięcy Babilończycy dzielili rok. Dzień dzielili na 24 godziny lub 12 podwójnych godzin, co godzinę-na 60 minut lub 5 razy po 12. Ponadto liczba ta była bardzo wygodna do liczenia. W końcu można go bez reszty podzielić przez 2, 3, 4 i 6. Dlatego został przyjęty jako jednostka miary. Zupełnie odmienna od «12» była następna «13». Nie można go było podzielić przez żadną liczbę oprócz siebie. Dlatego zaczęli uważać go za pechowego, cholernego tuzina).

 

4 w tym czasie byli giganci na ziemi, a zwłaszcza od czasu, gdy synowie Boży zaczęli wchodzić do córek ludzkich, i zaczęli się im rodzić; są to ludzie potężni, chwalebni od czasów starożytnych. (Tutaj możliwe są różne interpretacje-giganci pod względem fizycznym, mentalnym, w swoich umiejętnościach itp., Jeśli wyprodukowali potomstwo od «ludzkich córek», oznacza to, że ci giganci byli również ludźmi).

5 i zobaczył Pan, że zepsucie ludzi na ziemi jest wielkie, i że wszystkie myśli i myśli ich serca były złe przez cały czas; (nieposłuszeństwo pewnym rodzącym się porządkom w najstarszej społeczności ludzkiej prowadziło do buntów i sprzeciwiało się formowaniu norm moralnych i etycznych, każda jednostka ludzka, podobnie jak zwierzęta, dążyła przede wszystkim do uzyskania korzyści dla siebie, budowano piramidę władzy).

6 i żałował Pan, że stworzył człowieka na ziemi, i żałował w sercu swoim. (Tutaj Pan jest rozumiany jako nieodparty element, a także dominujący, stąd słowo «pan», moralne i etyczne środowisko starożytnego społeczeństwa ludzkiego, w którym dominującą pozycję stopniowo zajmowali przywódcy-kapłani).

7 I rzekł Pan: wytępię z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem, od człowieka po bydło, i gady i ptaki niebieskie wytępię, bo żałuję, że ich stworzyłem. (Szalejąca natura może zniszczyć całe życie, w tym niewinne zwierzęta).

8 ale Noe znalazł łaskę przed oczami Pana. (Najprawdopodobniej Noe prowadził «właściwy styl życia», to znaczy podlegał panującym wówczas postawom moralnym i etycznym).

9 Oto żywot Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym i nieskalanym w swoim rodzaju; Noe chodził przed Bogiem. (Te same postawy, które wzmacniają prawość Noego).

10 Noe spłodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (Tworzenie rodziny Noego).

11 Ale ziemia była molestowana przed obliczem Bożym, a ziemia była pełna okrucieństw. (W najstarszym społeczeństwie ludzkim kształtują się pojęcia dobra i zła).

12 A Bóg spojrzał na ziemię, a oto ona jest zepsuta; albowiem każde ciało wypaczyło drogę swoją na ziemi. (Niezadowolenie elity rządzącej-kapłanów-wodzów z nieposłuszeństwa reszcie ludności).

13 I rzekł Bóg do Noego: koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, Albowiem ziemia była wypełniona od nich okrucieństwami; a oto wytępię ich z ziemi. (Nie tylko człowiek zachowywał się źle, ale inne żywe istoty są «ciałem». Komunikacja Boga z Noem poprzez rozmowę pokazuje, że Noe mógł uzyskać potrzebne informacje poprzez sugestię od kapłanów-wodzów).

14 zrób sobie Arkę z drewna Gopher; przedziały uczyń w Arce i osmol ją żywicą wewnątrz i na zewnątrz. (Arkę można wyjaśnić jako rodzaj skrzyni lub skrzyni lub zamkniętej Łodzi w przeciwieństwie do tratwy. Według słownika etymologicznego O. Steinberga Gopher to cyprys, według innej wersji-Żywica, drzewo żywiczne).

15 i uczyń go Tak: Długość Arki trzysta łokci; szerokość jego pięćdziesięciu łokci, a wysokość jego trzydziestu łokci. (Według obliczeń A. Asimova wymiary Arki przypominającej statek byłyby następujące: 450-75-45 stóp = nieco ponad 1,5 miliona stóp sześciennych, około 43 tysięcy metrów sześciennych).

16 i uczyń dziurę w Arce, a w łokieć zwiń ją u góry, a drzwi do arki uczyń z boku jego; ustaw w niej dolną, drugą i trzecią [kwaterę]. (Okazuje się, że jest to szczelny statek wielopokładowy. Wychodząc z faktu, że w Międzyrzeczu występują niekończące się powodzie, kapłani-przywódcy nauczyli się tworzyć specjalne statki ratunkowe na wodach. Ponadto kapłani-przywódcy nauczyli się rozpoznawać na podstawie różnych znaków zbliżający się kataklizm naturalny, w tym powodzie).

17 A oto zaprowadzę na ziemię Potop wodny, aby zniszczyć wszelkie ciało, w którym jest duch życia, pod niebem; wszystko, co jest na ziemi, straci życie. (Przewidywanie przyszłości największej powodzi w Międzyrzeczu. Przepowiednie mogli dokonać kapłani, przekazując te informacje Noemu za pomocą pól morfogenetycznych, mógł odczytać z nich informacje. Jest całkiem możliwe, że w takich przypadkach zwierzęta, rośliny, nadwrażliwi ludzie również odczytują informacje z pól formujących. Często zdarza się, że nasi mniejsi bracia «studiują» globalne pola morfogeniczne. Powszechnie znana jest zdolność zwierząt do przewidywania katastrof. Świadkowie wspominają, że w 1960 roku, w przeddzień trzęsienia ziemi w Agadirze (Maroko), wszystkie bezpańskie psy uciekły z miasta (nie tylko szczury uciekają przed niebezpieczeństwem!). Trzy lata później to samo powtórzyło się w mieście Skopje (Jugosławia): uciekające psy i drżenia niszczycielskiej siły. Historia zna wiele innych podobnych przykładów (w starożytnych Chinach psy prognostyczne były specjalnie trzymane. Pole morfogenetyczne stale się zmienia, odzwierciedlając dynamikę rozwoju organizmu. Tak więc koncepcja pól morfogenetycznych opiera się na tezie informacji pozakomórkowej, przy czym zakłada się «objętościowy» charakter tego pola, ponieważ musi ono obejmować wszystkie komórki organizmu. Z tego punktu widzenia pola morfogenetyczne spełniają wymagania dotyczące nieznanego mechanizmu programującego, który rządzi całym organizmem jako jedną jednostką. Znany na całym świecie brytyjski biolog Rupert Sheldrake po raz pierwszy zaproponował, aby nie tylko ludzkie ciało lub ATOM były uważane za jedną całość, ale wszystko, co można połączyć według dowolnej cechy. Na przykład zwierzęta domowe i ich właściciele, według Sheldrake ' a, są całością, dlatego nie jest zaskakujące, że kiedy ta całość się rozpada, jej części nadal odczytują informacje z pól morfogenicznych).

18 ale z Tobą złożę przymierze moje, a wejdziesz do arki ty, i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z Tobą. (Przymierze to uroczyście zawarta umowa między sprawiedliwym a kapłanami).

19 wódź też do arki ze wszystkich zwierząt, i z każdego ciała po parę, aby pozostały z Tobą przy życiu; niech będą płci męskiej i żeńskiej. (Starożytny pogląd, że wszystkie zwierzęta można umieścić na statku, aby były sparowane, to znaczy mogły się rozmnażać).

20 z ptaków według rodzaju ich, i z bydła według rodzaju ich, i ze wszystkich gadów po ziemi według rodzaju ich, ze wszystkich po parze wejdą do ciebie, aby pozostali przy życiu. (Czyli zwierzęta lądowe).

21 a ty bierzesz sobie wszelki pokarm, jaki się żywią, i zbierasz do siebie; i będzie dla Ciebie i dla nich pokarmem. (Najstarsze przekonanie, że zwierzęta mogą jeść pokarmy roślinne, chociaż rośliny są również żywymi istotami, nie bierze się pod uwagę, że zwierzęta na statku mogą pożerać inne zwierzęta).

22 a Noe uczynił wszystko: jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. (Przymierze Noego zostało spełnione).

Rozdział 7

1 I rzekł Pan do Noego: wejdźcie ty i cała rodzina Twoja do arki, albowiem ujrzałem was Sprawiedliwych przede mną w tym rodzaju; (kapłani pozwalają Noemu i jego rodzinom wejść do statek).

2 i weź każdy bydło czyste po siedem, płci męskiej i żeńskiej, a z bydła nieczystego po dwa, płci męskiej i żeńskiej; (podział bydła na czyste i nieczyste jest związany z tym, którego z nich można złożyć w ofierze, czystym jest bydło, owce, kozy. Użycie» świętych «liczb-7 i 2,» płci męskiej i żeńskiej " – ustanowienie patriarchatu).

3 także z ptaków niebieskich po siedem, płci męskiej i żeńskiej, aby zachować plemię dla całej ziemi, (użycie pojęcia czystego bydła i nieczystego, a także «świętych liczb»).

4 albowiem po siedmiu dniach będę wylewał deszcz na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy; i wytępię wszystko, co istniejące, co stworzyłem, z powierzchni Ziemi. (Ponowne użycie «świętych liczb»).

5 Noe uczynił wszystko, co mu Pan nakazał. (Najważniejsze jest posłuszeństwo).

6 ale Noe miał sześciuset lat, jak Potop wodny przyszedł na ziemię. (Najprawdopodobniej używany jest tutaj kalendarz księżycowy, czyli rok-miesiąc. W 1929 roku angielski archeolog Sir Charles Woolley poinformował, że podczas wykopalisk w dolinie Eufratu odkrył skały osadowe na głębokości prawie 3 metrów. Sumeryjskie kroniki dzielą wszystkie wydarzenia historyczne na «przedpotopowe» i te, które miały miejsce po potopie. Na listach sumeryjskich królów, którzy rządzili przed potopem, często znajdują się okresy panowania kilkudziesięciu tysięcy lat, wyjaśnienie tego jest takie, że kalendarz księżycowy był używany, a każdemu królowi przez pochlebców dworskich (mędrców), aby uzyskać takie lub inne przywileje i możliwości, przypisano tysiące lat panowania, proklamowali tysiącletnie panowanie. W starożytnym Sumerze epos o Gilgameszu był szeroko rozpowszechniony. Opowiada w szczególności o tym, jak poszukiwanie nieśmiertelności doprowadziło Gilgamesza do bohatera o imieniu ut-Pishtim, który przeżył potop i był «nieśmiertelny»! Historia ut-Pishtim bardzo przypomina biblijną. Według współczesnych danych ta gigantyczna powódź miała miejsce około 2800 roku p. n. e., ponadto przez wiele tysiącleci na terenie Międzyrzecza miały miejsce niezliczone powodzie).

7 a Noe wszedł i synowie jego, i żona jego, i żony synów jego z nim do arki od wód potopu. (Wejście na statek).

8 i z bydła czystego, i z bydła nieczystego, i ze wszystkich gadów na ziemi (Ładowanie statku).

9 po parze, płci męskiej i żeńskiej, weszli do Noego w Arce, tak jak Bóg nakazał Noemu. (Ładowanie statku).

10 po siedmiu dniach wody potopu przybyły na ziemię. (W Międzyrzeczu napływały wody).

11 w sześciuset rok życia Noego, w drugim miesiącu, w siedemnastym dniu miesiąca, w tym dniu wszystkie źródła Wielkiej otchłani otworzyły się, a okna niebios otworzyły się; (wielka powódź, której towarzyszyły ulewy i huragany).

12 i padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. (Użycie» świętych» liczb).

To koniec darmowego fragmentu. Czy chcesz czytać dalej?