Nauka potwierdza – 4. Zbiór artykułów naukowych

Tekst
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Nauka potwierdza – 4. Zbiór artykułów naukowych
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Autor-kompilator Andrey Tikhomirov

ISBN 978-5-0059-6375-8 (т. 4)

ISBN 978-5-0059-5697-2

Created with Ridero smart publishing system

Z Afryki do Arabii

Naukowcy zidentyfikowali pięć epizodów migracji starożytnych ludzi z Afryki do Arabii

Według wyników międzynarodowych badań opublikowanych w czasopiśmie Nature, pierwsi ludzie przybyli do Arabii z Afryki 400 000 lat temu. Potem nastąpiły co najmniej cztery kolejne fale migracji, z których każda zbiegła się w czasie z krótkim okresem malejącej suszy w regionie, kiedy Półwysep Arabski pokrył się zielenią i licznymi jeziorami.

Wykopaliska archeologiczne na terenie Arabii Saudyjskiej prowadzone są od dawna, ale dotychczas ograniczały się do obszarów przybrzeżnych i małych oaz, a rozległe wnętrze pozostawało niezbadane.

Niedawno archeolodzy z Instytutu Historii Ludzkości im. Maxa Plancka w Jenie (Niemcy) wraz z kolegami z innych krajów i przy wsparciu Ministerstwa Kultury Arabii Saudyjskiej prowadzili prace na stanowisku Hall Amaishan 4 oraz w Jubba na pustyni Nefud na północnym Półwyspie Arabskim i odkryli tysiące kamiennych narzędzi i kości zwierzęcych, świadczących o wielokrotnej obecności starożytnych ludzi na tym obszarze.

Geograficznie znaleziska ograniczają się do strefy przybrzeżnej dużego jeziora, które kiedyś znajdowało się między dwiema dużymi wydmami. Naukowcy zidentyfikowali sześć okresów pełnych jezior, z których pięć pokrywa się w czasie ze znaleziskami artefaktów.

Wyniki analiz geochronologicznych narzędzi kamiennych wykazały, że ludzie żyli tu około 400, 300, 200, 100 i 55 tysięcy lat temu. Wiek znalezisk autorzy określili za pomocą datowania luminescencyjnego, które rejestruje czas, w którym maleńkie ziarenka piasku na powierzchni artefaktów były wystawione na działanie promieni słonecznych.

Autorzy zauważają, że każda z pięciu faz pobytu człowieka nad brzegiem jeziora na pustyni Nefud charakteryzuje się własnym typem kultury materialnej – od aszelskiej kultury “ręcznego topora” z dolnego paleolitu do środkowego paleolitu technologie płatków kamiennych – które mogą być wykorzystane do prześledzenia zmian w kulturze ludzkiej na przestrzeni czasu.

W niektórych przypadkach różnice w kulturze materialnej są tak duże, że zdaniem badaczy wskazuje to na jednoczesną obecność na tym terenie różnych grup, a być może gatunków homininów, które przybyły do Arabii zarówno z Afryki, jak i Eurazji. Potwierdzają to skamieniałości zwierząt. Większość z nich jest pochodzenia afrykańskiego, ale są tacy, którzy przybyli z północy.

“Odkrycie skamielin dużych ssaków pośród tej hiper-pustynnej pustyni jest wyjątkowym wydarzeniem” – powiedział współautor badania Julien Louys, profesor nadzwyczajny w Australijskim Centrum Badań nad Ewolucją Człowieka, w komunikacie prasowym australijskiego Griffith “Najbardziej niezwykłe było odkrycie kilku fragmentów kości hipopotama” Obecnie są one ograniczone do wilgotnych regionów Afryki, a ich obecność na pustyni Nefud przez ostatnie 400 000 lat jest mocnym dowodem na to, że Półwysep Arabski był w przeszłości znacznie bardziej wilgotny niż jest dzisiaj”.

Zdaniem autorów, na ogólnym tle suchego klimatu na półwyspie okresowo występowały fazy wzmożonych opadów, które doprowadziły do powstania tysięcy jezior, rzek i bagien. W tym czasie w regionie powstały sprzyjające warunki do migracji ludzi i zwierząt.

https://ria.ru/20210901/araviya-1748188107.html

Z książki “Migracje ludów. Genesis jako źródło historyczne. Nauka Starego Testamentu”

https://ridero.ru/books/migracii_narodov

“Ludzkość pierwotna, osiedlając się z zachodu (Afryka) na wschód (Półwysep Arabski) i eksplorując nowe lądy w głębi Azji, podzieliła się w starożytnej epoce kamiennej na dwie grupy ludności: czarną i białą. Spowodowane to było spadkiem w ilości melaniny, brązowych i czarnych barwników. Przepływy migracyjne były różne, w zależności od warunków klimatycznych i geograficznych danego obszaru. Na przykład zachodnia część współczesnej Rosji mogła służyć jako szlak migracji Afrykanów kierujących się na północ, gdzie 100 – 70 tysięcy lat temu panował zupełnie inny klimat – ciepły i sprzyjający zamieszkaniu, region współczesnego Oceanu Arktycznego. W ciągu minionego czasu archeolodzy odkryli pozostałości ponad stu osad z antycznej epoki kamienia, znajdujące się w osadach Europy i Azji Północnej, na przykład obszar Kostenki we współczesnym regionie Woroneża w Rosji. Oczywiście osady późnego paleolitu w przedziale 30—12 tysięcy lat pne Znajdowały się w dolinie inne duże i małe rzeki, takie jak Dniepr i jego dopływy Desna, Seim, Ros. Obecnie pozostałości tych osad leżą w miąższości pierwszego i drugiego tarasu nad równiną zalewową na wysokości od 5—10 do 30 lub nawet więcej metrów nad poziomem rzeki. Ale w późnym paleolicie poziom wody był znacznie wyższy, a domy stały na samym brzegu.

Biblia (Rodzaju)

Tekst Księgi Rodzaju sięga 3 źródeł Pięcioksięgu: Jahwisty, Elohisty i Kodeksu Kapłańskiego. Najstarsze jego fragmenty pochodzą z IX – VIII wieku. pne mi. W V – IV wieku pne. przetwarzanie przez żydowskich teologów nadało Torze jej obecną formę.

Pierwsza Księga Mojżesza

Rozdział 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Człowiek starożytny od chwili swoich narodzin nieustannie widział niebo i ziemię. W miarę rozwoju myślenia abstrakcyjnego zaczęły pojawiać się pytania (można to porównać do dziecka-dlaczego-dlaczego): skąd wziął się otaczający świat i, przede wszystkim niebo i ziemia, które zawsze otaczają człowieka, nie znały odpowiedzi i dlatego wszystko wyjaśniły działaniem sił wyższych – przez Boga, który uosabiał budzące grozę zjawiska przyrody, a także zwierzęta, rośliny, ludzi (człowiek to także zwierzę należące do jednego z gatunków naczelnych), które posiadają różne umiejętności, zdolności, wiedzę, zdolności, technologie. Według współczesnych danych naukowych ludzkość pojawiła się w wyniku mutacji genetycznych w dolinie wschodnioafrykańskiej, która powstało w wyniku przesunięć geologicznych na granicy płyt tektonicznych Afryki i Arabii. Często występują tu erupcje wulkanów i magma. Zjawiska te utrwaliły się w pamięci powstających ludzi, którzy następnie (po wynalezieniu pisma) znaleźli odzwierciedlenie w źródłach pisanych, w tym w Biblii. Niespecyficzny system aktywacji mózgu znacznie wzrasta wraz ze stresem psycho-emocjonalnym, czyli stanem odmiennym. Następuje gwałtowny skok w rozwoju ludzkiego mózgu (mózg ludzki wzrasta). Człowiek nie potrafił wyjaśnić zjawisk naturalnych, dlatego wszystkie zjawiska są związane z pojęciem “Boga”. Od tego miejsca Biblia rozpoczyna swoją narrację: “Na początku…” oznacza świadomość otaczającego świata przez rodzącą się ludzkość.)

Rozdział 2:8 A Pan Bóg zasadził raj w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego stworzył. (Według biblijnej legendy Eden to miejsce pobytu dwóch pierwszych ludzi – Adama i Ewy – przed ich “upadkiem”. Słowo to pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: ogród, raj, miejsce piękne, przyjemne. W języku sumeryjskim (niepodobne do żadnego ze znanych języków), słowo “idziemy” – “eden” oznacza “dolinę”, zgodnie z zasadą homonimizacji, przypadkowo zbieżne słowo w dźwięku odegrało rolę: wydawało się, że “idziemy” to termin mistyczny pozbawiony określonego znaczenia geograficznego, a nie dolina Mezopotamii w dzisiejszym Iraku (znajduje się tu “drzewo Adama”), gdzie znajduje się jezioro Tartar, a także jaskinie Tar, które brzmią bardzo podobny do starożytnego greckiego tartarus – otchłań w trzewiach ziemi, gdzie według legendy Zeus rzucił tytanów, królestwo umarłych (wpadnij w kamień nazębny).W miarę wzrostu liczby ludności w Sumerze, położonym niejako, “na wschodzie” Afryki i Bliskiego Wschodu wzrosło też niezadowolenie w społeczeństwie sumeryjskim, gdyż zmniejszyła się liczba owoców, roślin i zwierząt, dodatkowo około 2500 pne Sumer został przejęty przez państwo Królestwo Akadu i Sumerowie stali się populacją zależną, pozostały tylko odległe wspomnienia “złotego wieku”, kiedy Sumerowie żyli szczęśliwie i dobrze “w Edenie” – “na równinie”. Tradycje dotyczące Ogrodu Eden były przekazywane z pokolenia na pokolenie i dotarły do starożytnych Żydów, gdzie zostały następnie spisane w Pięcioksięgu Mojżesza. Według współczesnych danych starożytni ludzie przedostali się z Afryki do Arabii i stopniowo dotarli do Zatoki Perskiej, wówczas żyznej doliny, pełnej źródeł słodkiej wody oraz bogatej flory i fauny. W starożytności Zatoka Perska nazywana była Morzem Wschodu Słońca, a Morze Śródziemne Wielkim Morzem Zachodu Słońca.)

15 A Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. (Z osady Eridu (dzisiejszy południowy Irak, osada Abu Shahrein), położonej nad brzegiem “falującego morza” (obecnie ponad 100 km od Zatoki Perskiej), najstarsza sumeryjska legenda o powstaniu pierwotna kultura Sumerów była połączona, Eridu było także najstarszym ośrodkiem politycznym kraju.Jest to w pełni zgodne z najnowszymi danymi naukowymi, że ludzkość w częściach osiedliła się z Afryki przez cieśninę Bab el-Mandeb i przechodząc wzdłuż Półwyspu Arabskiego, udał się do Mezopotamii: Tygrys i Eufrat).

Rozdział 8:4 I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat. (Arka-statek przestał wędrować po wodach potopu i zatrzymał się w prawdziwych górach – na Ararat. Jest to pasmo górskie, z którego pochodzą rzeki Tygrys i Eufrat, w starożytności znajdowało się tam państwo Urartu. Jeśli porównamy słowa “ziggurat”, “Ararat” i “Urartu” w wykonaniu spółgłoskowym (bez samogłosek), tak jak pisali w starożytności, okaże się: ZKRT, RT, RT, i wiemy, że słowo “ziggurat” to tłumaczone z sumeryjskiego jako “góra, góra”, wówczas wszystkie te słowa dają się przetłumaczyć jako “góry, szczyty”. Po owej powodzi, która jakoby miała miejsce około 2800 roku pne, oraz być może także innych nieustannych powodzi w tym regionie, ku czci " “cudownego” zbawienia ludzi w górach Ararat, zaczęto budować zigguraty (wśród najstarszych zigguraty sumeryjskiego boga nieba Anny i sumeryjskiej bogini miłości Inanny w Uruk są symbolami ocalenia ludzi po potopie i zwycięstwie Słońca nad ciemnością, jak Stonehenge w Anglii, jest symbolem zwycięstwa Słońca nad ciemnością po najsilniejszej z możliwych erupcji w Ulkan na Islandii), aw Egipcie – piramidy, pierwsza z mastab Dżesera (masywna gliniana “ławka”) około 2700 roku p.n.e. została przekształcona w piramidę schodkową przez architekta Imhotepa. Budowali zigguraty z surowej cegły, wewnątrz konstrukcji mieli solidne wypełnienie, każdy stopień malowano na swój kolor, a prezbiterium wykładano kafelkami. Sumerowie zaczęli je budować; po nich zigguraty zbudowały inne ludy, które żyły między Tygrysem a Eufratem, ostatnie – Babilończycy. Do dziś zachowało się wiele zigguratów, choć ze śladami późniejszych przebudów iw dość opłakanym stanie. Zigguraty na terenach dzisiejszego Iraku są architektonicznymi antypodami egipskich piramid; wiele z nich jest starszych niż piramidy. Dlatego naukowcy słusznie zastanawiają się, czy zigguraty służyły Egipcjanom za przykład przy budowie piramid, zwłaszcza schodkowych. Większość badaczy dostrzegała zasadnicze różnice: zigguraty nie miały żadnych wewnętrznych przestrzeni; ich schody były zawsze zewnętrzne, podczas gdy schody piramid były wewnętrzne; zigguraty kończyły się sanktuarium, piramidy ostrzem, a pierwsza piramida była ściętym graniastosłem; zigguraty były świątyniami, piramidy były grobowcami lub nagrobkami. Różnica w budowie wynikała z różnicy warunków klimatycznych w Mezopotamii i Egipcie, w Mezopotamii klimat jest gorący i wilgotny, aw Egipcie gorący i suchy, dlatego budowali w ten sposób. A. Azimov twierdzi, że nie była to powódź, ale tsunami, ponieważ zwykła powódź zmyłaby wszystkie obiekty pływające w kierunku Tygrysu i Eufratu na południowy wschód od Mezopotamii, a potężne tsunami poszłoby pod prąd – do na północnym zachodzie, w kierunku gór Ararat, możliwym wyjaśnieniem są przesunięcia geologiczne lub trzęsienia ziemi w Morzu Arabskim lub Zatoce Perskiej, które utworzyły tsunami, czyli fale morskie. W wersji klasycznej zachowana jest wersja potopu).

 

Rozdział 10: 7 Synowie Cush: Sewa, Havila, Savta, Raam i Savteha. Synowie Rama: Szewa i Dedan. (Personifikacja regionów w Arabii).

11:2 Idąc ze wschodu, znaleźli równinę w kraju Szinear i tam się osiedlili. (Od wschodu – to z Afryki, wzdłuż wybrzeży Półwyspu Arabskiego do równiny Mezopotamii – Sumeru, gdzie się osiedlili). 31 A Terach wziął swojego syna Abrama i Lota, syna Aranowa, swojego wnuka, i Sarę, swoją synową, żonę swojego syna Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan; lecz gdy przybyli do Charanu, tam się zatrzymali. (Była to zwykła trasa handlowa z Ur do Mezopotamii do Kanaanu, przebiegała wzdłuż rodzaju łuku, który obejmował żyzne ziemie i graniczył z Pustynią Arabską – “Półksiężyc Obfitości”, karawany z Ur szły najpierw na północny zachód, a następnie na południowy zachód Harran (Sharran. po grecku Kraha) jest ważnym miastem na północnych obrzeżach “półksiężyca”, obecnie jest to południowy wschód od Turcji).

To koniec darmowego fragmentu. Czy chcesz czytać dalej?