Poznawanie siebie

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Nieistniejące zwierzę

To ćwiczenie pozwala poznać siebie i zrobić kilka kroków w kierunku samoakceptacji. Narysuj nieistniejące zwierzę

(taki, który tak naprawdę nie istnieje i nigdy nie był na naszej planecie).

przez nazwę, która nie istnieje.

Gdzie on mieszka?

Co lubie?

Czego nie lubi?

Z kim się komunikuje?

Czego lubi sobie życzyć?

Osoba, którą wylosowałeś ma wiele do powiedzenia o Tobie. Interpretacja testu: odpowiedzi na pytania przed rysunkiem mówią metaforycznie o Tobie, Twoim otoczeniu i Twoim życiu.

Lokalizacja wzoru

Zazwyczaj rysunek umieszcza się na środku arkusza, który znajduje się w pozycji pionowej. Jeśli rysunek znajduje się w górnej części arkusza, wskazuje na wysoką samoocenę i niezadowolenie ze swojej roli w społeczeństwie, gdzie odczuwa się brak uznania. Im niżej na papierze umieszczony jest rysunek, tym niższy jest jego poziom samooceny. Osoba ta jest niepewna siebie i nie zależy jej na uznaniu statusu społecznego.

Główna część obrazu.

Głowa spogląda w prawo – osoba jest aktywna i zdecydowana, podąża za swoim celem, realizuje swoje plany.

Głowa patrzy w lewo – osoba jest skłonna do introspekcji i refleksji. Więcej myśli niż robi, zamiast konkretnych działań woli się głęboko zastanowić.

Głowa "patrzy" do przodu, na szufladę – dowód na egocentryzm. Jeśli narządy zmysłów – oczy, uszy, usta – są obecne na głowie, wskazuje to na wagę informacji, zależność od opinii innych ludzi.

Otwarte usta i język, ale brak warg może oznaczać dużą aktywność słowną, a nawet gadatliwość. Obecność ust wskazuje na zmysłowość. Otwarte usta bez warg i języka wskazują na skłonność do niepokoju i strachu oraz nieufność. U dzieci i młodzieży można zauważyć przekreślone okrągłe usta, co wskazuje na strach i niepokój.

Obecność zębów wskazuje na agresję słowną, która jest stosowana jako obrona w postaci ostrej reakcji na reprymendę lub potępienie.

Ważną rolę odgrywają oczy. Są one symbolem strachu, jeśli osoba ma wyraźnie zarysowaną tęczówkę. Obecność rzęs wskazuje na demonstracyjną osobowość, chęć zwrócenia uwagi innych swoją urodą i manierami, a u mężczyzn jest wskaźnikiem kobiecych cech charakteru.

Należy zwrócić uwagę na wielkość głowy: jeśli jest ona narysowana nieproporcjonalnie do ciała, osoba ceni inteligencję i racjonalność.

Rogi, pazury i igły na skórze wskazują na agresję, obronną lub spontaniczną. Pióra na ciele zwierzęcia wskazują na popisowość i narcyzm. Wełna lub grzywa wskazuje na seksualność i chęć podkreślenia swojej płci.

Dolna część rysunku.

Stopy (nogi) zwierzęcia ocenia się po ich wielkości w stosunku do tułowia zwierzęcia. Jeśli stopy są duże i rozległe, wskazuje to na racjonalność, deliberację w podejmowaniu decyzji, formowanie planów i jasnych struktur przed podjęciem działania. Małe, krótkie nóżki wskazują na impulsywność i lewość w podejmowaniu decyzji. Szczególnie te cechy mogą być podkreślone, jeśli nogi są całkowicie nieobecne na rysunku.

Warto zwrócić uwagę na charakter połączenia nóg z tułowiem. Jeśli połączenie jest niewyraźne i niewystarczające, to sam człowiek jest raczej nieostrożny, nieuważny, niedostatecznie kontrolujący swój osąd.

Skierowanie nóg w jedną stronę i ich jednolitość wskazują na konformizm, stereotypowość i trywialność ocen. Różnorodność form sugeruje coś przeciwnego: osoba ma tendencję do bycia oryginalną i charakterystyczną.

Dodatkowe szczegóły rysunkowe.

Są to skrzydła, pióra, kokardy, więcej nóg lub łap, loki, kwiaty i różne inne szczegóły dekoracyjne. Wszystkie te cechy mówią o pewności siebie, o wysokim poziomie energii, którą dana osoba jest w stanie przeznaczyć na różne obszary aktywności. Czasami przekłada się to na szykanowanie innych, na robienie rzeczy, które mają na celu skupienie się tylko na własnej osobowości. Może to być osoba, która z pasją wykonuje swój zawód, dążąc do samorealizacji.

Obecność ogona wskazuje na stosunek do własnych decyzji i działań, do wytworów swojej aktywności. Ogon skierowany w prawo wskazuje na stosunek do działań, zachowań. Ogon skierowany w lewo to nastawienie na myśli i możliwości. Orientacja ogona w górę lub w dół wskazuje na postrzeganie tej postawy przez daną osobę: w górę – pozytywnie, w dół – negatywnie.

Obrys rysunku.

Analizowana jest obecność skorup, wypukłości, zaciemnień oraz rysowanie wyraźnych linii. Te szczegóły wskazują na chęć ochrony siebie przed innymi. Jeśli są ostre kąty – jest to agresywna obrona, jeśli są zaciemnienia – jest niepokój i strach, jeśli linia jest podwójna – jest podejrzliwość i poczucie zagrożenia.

To koniec darmowego fragmentu. Czy chcesz czytać dalej?