3 książki za 34.99 oszczędź od 50%

Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce

PDF
Autorzy:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.Na książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.   W publikacji znajdziesz m.in.:


ogólne wprowadzenie do zagadnień compliance & integrity;

przystępne wyjaśnienie, jak wdrożyć i zapewnić skuteczność CMS na podstawie normy ISO 19600 Compliance Management Systems:


od analizy ryzyk compliance, podziału ról, realizacji zadań oficera compliance,

poprzez ewaluację skuteczności CMS i weryfikację partnerów biznesowych,

po pozyskiwanie w ramach kanałów whistleblowingowych informacji o naruszeniach compliance i odpowiedniej na nie reakcji;


omówienie wybranych ryzyk compliance:


zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji,

compliance antykorupcyjne z uwzględnieniem aktualnych krajowych projektów legislacyjnych oraz na podstawie normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems,

compliance w zakresie ochrony danych osobowych, HR compliance, tax compliance,

przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;


wskazówki, jak zarządzać zgodnością na rynkach regulowanych w sektorze ubezpieczeń oraz w bankowości.
   Książka stanowi cenną pomoc m.in. w:


świadczeniu doradztwa w obszarze compliance;

zrozumieniu mechanizmów compliance na potrzeby np. egzekwowania odpowiedzialności na gruncie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

zrozumieniu mechanizmów compliance, które mogą być stosowane w administracji, np. whistleblowing w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalisty;

zakresie wdrażania i zapewnienia skuteczności systemów compliance.
   Opracowanie uwzględnia wszystkie aktualne zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw, w tym:


dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, COM(2018) 218 final, 2018/0106(COD);

europejską i krajową reformę ochrony danych osobowych;

projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

aktualne zmiany w prawie pracy i prawie podatkowym;

wymagania odnośnie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zarządzania zgodnością w bankach.
   Adresaci:

Książka to kompendium niezbędne w pracy każdego oficera compliance, doradcy oraz innych reprezentantów sektora przedsiębiorstw. Publikacja przeznaczona jest także dla menedżerów wszystkich szczebli, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 23 października 2020
  • ISBN: 978-83-8187-465-6
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Bartosz Jagura "Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę