Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst makroekonomiczny

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Niniejsza monografia jest opracowaniem naukowym, w którym podjęto zagadnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki narodowej. Przedstawione zostały aktualne wskaźniki i dane dla Polski, które zaprezentowano na tle zmian w krajach Unii Europejskiej przy uwzględnieniu trzech wymiarów rozwoju: ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. Zapewniło to możliwie wnikliwe, a zarazem złożone ujęcie tej problematyki. W pracy podjęta została także krytyczna analiza realizacji przyjętych celów rozwojowych Polski - w kontekście modelu rozwoju odpowiedzialnego – co pozwoliło na sformułowanie konkluzji teorio-poznawczych, odnoszących się do przebiegu i efektów realizowanych na poziomie kraju procesów rozwojowych w poszczególnych ich wymiarach. Monografia stanowi zatem wielopłaszczyznowe, a zarazem kompleksowe ujęcie procesów i problemów w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce w kontekście makroekonomicznym.


Zagadnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego mają obecnie szczególne znaczenie nie tylko w obszarze naukowym, lecz także w zakresie polityki gospodarczej w Polsce i w innych krajach. (…) Opracowanie podejmuje te problemy w sposób zasługujący na uznanie, gdyż Autorki dokonały pogłębionej analizy literatury przedmiotu, docierając m.in. do mniej znanych pozycji, oraz przeprowadziły wiele badań własnych na podstawie danych statystycznych i innych źródeł. (…) Wziąwszy pod uwagę przedstawioną ocenę podjętej problematyki, struktury treści oraz merytorycznej zawartości monografii i jej strony formalnej, jestem przekonany, że przedkładane opracowanie stanowi pracę naukową o dużym stopniu nowości oraz istotnych walorach poznawczych.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka (z recenzji)


Problem kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego jest istotny z punktu widzenia naukowego. Na szczególne uznanie zasługują zatem podjęte i z sukcesem przeprowadzone badania pt. „Procesy

i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst makroekonomiczny”. Wybrany temat jest nie tylko ważny, lecz także aktualny. (…) Uważna lektura przedstawionej do recenzji monografii, analiza jej struktury i zawartości pozwalają stwierdzić, że praca zawiera wartościowe treści. Przedstawione rozważania są spójne, kompletne i zakończone konstruktywnymi wnioskami.

Prof. PO, dr hab. inż. Marcin Łuszczyk (z recenzji)Informacja o autorze:

Prof. UEK, dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka i współautorka około 150 prac naukowo-badawczych z zakresu problematyki funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, ewolucji nauki o zarządzaniu, zagadnień innowacyjności i zarządzania rozwojem.


Dr Agnieszka Thier, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji

Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obszarem zainteresowań badawczych autorki są: ekonomika ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi, turystycznymi i organizacjami publicznymi w kontekście zrównoważonego i trwałego rozwoju. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym krajowych i zagranicznych.


Dr Katarzyna Żmija, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji

Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi prace badawcze w zakresie problematyki funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (w szczególności przedsiębiorczości wiejskiej oraz instrumentów jej aktywizacji), a także polityki rozwoju obszarów wiejskich. Autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych, w tym monografii oraz artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 12+
  • Data dodania do LitRes: 01 października 2020
  • ISBN: 978-83-01-21459-3
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Spis treści
Katarzyna Żmija "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst makroekonomiczny" — ebook, pobierz w formatach mobi, epub, txt, pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę