Porządki miłości

Tekst
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa


Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO

WPROWADZENIE

PODZIĘKOWANIA

POZNANIE PRZEZ WYRZECZENIE

NAUKOWA I FENOMENOLOGICZNA DROGA POZNANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

WYRZECZENIE

ODWAGA

HARMONIA

FENOMENOLOGIA FILOZOFICZNA

FENOMENOLOGIA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

DUSZA

FENOMENOLOGIA RELIGIJNA

UWIKŁANIA I ICH ROZWIĄZYWANIE

DZIEŃ PIERWSZY

POWITANIE

ADOPCJA JEST NIEBEZPIECZNA

ZASADY UCZESTNICTWA

PODWÓJNE PRZESUNIĘCIE

PIERWSZA ŻONA

SZCZĘŚCIE NAPAWA LĘKIEM

RÓŻNICA MIĘDZY IDENTYFIKACJĄ A NAŚLADOWNICTWEM

ZASADA MINIMALIZMU

INDYWIDUACJA ZMNIEJSZA BLISKOŚĆ W ZWIĄZKACH

MIŁOŚĆ I PORZĄDEK

PORZĄDEK STARSZEŃSTWA

PIERWSZEŃSTWO PIERWSZEJ WIĘZI

HIERARCHIA W RODZINIE

RANGA INTYMNOŚCI

PIERWSZEŃSTWO PRZY ROZWODZIE

ZARZUT

HIERARCHIA W ORGANIZACJACH

DECYZJA PRZECIWKO WŁASNEMU DZIECKU

BYT I NIE-BYT

SKUTKI DLA ZWIĄZKU

NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE

ZŁE OCENY W SZKOLE

PRZESUNIĘTY ŻAL

WYRÓWNANIE PRZEZ CIERPIENIE

PORZĄDEK MIŁOŚCI

UCZCZENIE JAKO WYRÓWNANIE

WINA ŹRÓDŁEM SIŁY

POMÓC OJCU ZACHOWAĆ TWARZ

CIERPIENIE JEST LŻEJSZE NIŻ ROZWIĄZANIE

POKORA SPRAWIA BÓL

ZATRZYMANY RUCH MIŁOŚCI DZIECKA KU MATCE LUB OJCU

BÓLE RAMION

NATRĘTNA MYŚL

SKUTKI GROŻENIA MORDERSTWEM I CIĘŻKICH PRZESTĘPSTW W RODZINIE

KTO STRACIŁ PRAWO PRZYNALEŻNOŚCI, MUSI ODEJŚĆ

ZAUFAĆ WEWNĘTRZNEMU OBRAZOWI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TERAPEUTY PODCZAS USTAWIEŃ RODZINNYCH

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY USTAWIENIU RODZINY THEI

PRZEJĘTY ZAMĘT I PRZEJĘTE UCZUCIA

MATKA GROZI, ŻE SIĘ ZABIJE

SAMOBÓJCY

NA ŚMIERĆ I ŻYCIE

GRÓB

KTO NALEŻY DO RODZINY?

DODATEK: WSPÓLNOTA LOSU TYCH, CO PRZEŻYLI, I ZMARŁYCH ORAZ SPRAWCÓW I OFIAR

DZIAŁAĆ, NIE DZIAŁAJĄC – POPRZEZ WŁAŚCIWY OBRAZ WEWNĘTRZNY

ŻONA GROZI, ŻE SIĘ ZABIJE

DOBRE MIEJSCE DLA DZIECI

NIEŚWIADOMA IDENTYFIKACJA Z BYŁYM PARTNEREM JEDNEGO Z RODZICÓW

TROSKA O BOGA

DO KOGO MUSI IŚĆ PO ROZWODZIE DZIECKO UZALEŻNIONEJ MATKI?

CO PROWADZI DO UZALEŻNIENIA

UZALEŻNIENIE JAKO POKUTA

INTUICJA JEST ZWIĄZANA Z MIŁOŚCIĄ

UZALEŻNIENIE JAKO PRÓBA SAMOBÓJSTWA

UZDRAWIAJĄCY RUCH KU MATCE

JAK DOPROWADZIĆ DO CELU PRZERWANY RUCH MIŁOŚCI KU MATCE LUB OJCU

Z pomocą rodziców

Z pomocą przedstawiciela rodziców

Za pomocą głębokiego pokłonu

RUCH MIŁOŚCI WYCHODZĄCY POZA RODZICÓW

DZIEŃ DRUGI

ROLA OFIARY JAKO ZEMSTA

ZAPEWNIENIE

WYRÓWNANIE

ZASKAKUJĄCA POPRAWA

MIŁUJĄCY POKÓJ

NA TROPIE PODWÓJNEGO PRZESUNIĘCIA

NIE PROSIĆ O WYBACZENIE

SKUTKI DLA DZIECKA

DAREMNA WALKA

 

PRZEJĘTY ŻAL OSŁABIA

JEŚLI POTRAFISZ TO ZOSTAWIĆ…

PRZEMĘCZENIE SZCZĘŚCIEM

ROZWÓD I WINA

ZA LEKKOMYŚLNE ROZSTANIE POKUTUJĄ DZIECI

WYRÓWNANIE PRZEZ POKUTĘ

WINA JAKO ZAPRZECZENIE RZECZYWISTOŚCI

WIĘŹ POWSTAJE DZIĘKI SPEŁNIENIU MIŁOŚCI

W KRĘGU WPŁYWÓW MATKI

RÓŻNE SPOSOBY DAWANIA I BRANIA W RODZINIE

UMIŁOWANY CIĘŻAR

ZASTĘPCZA OFIARA

PARENTYFIKACJA: GDY DZIECKO REPREZENTUJE RODZICÓW RODZICÓW

POKUTA ZA ŚMIERĆ W POŁOGU

OJCIEC I SYN

NIEZNANY DZIADEK

UCZCZENIE MATKI

PRZESUNIĘTA GORLIWOŚĆ

OBIEKTYWNA I SUBIEKTYWNA AROGANCJA

TĘSKNOTA ZA OJCEM

KIEDY PIERWSZEŃSTWO W RODZINIE MA KOBIETA, A KIEDY MĘŻCZYZNA?

KOBIETA PODĄŻA ZA MĘŻCZYZNĄ, A MĘŻCZYZNA MUSI SŁUŻYĆ KOBIECOŚCI

DAREMNA MIŁOŚĆ

CO CI WYRZĄDZIŁEM, ŻE JESTEM NA CIEBIE TAKI ZŁY?

ZŁOŚĆ JAKO OBRONA PRZED BÓLEM

OPANOWANY GNIEW

RÓŻNE RODZAJE GNIEWU

OSTROŻNOŚĆ I ODWAGA

SYSTEMOWY ZMYSŁ RÓWNOWAGI

RÓŻNE SUMIENIA

SUMIENIE I WYRÓWNANIE

Dobre i złe wyrównanie

Granice wyrównania

Wyrównanie poprzez podziękowanie i pokorę

TRWAŁA JASNOŚĆ

ZOSTAWIĆ W SPOKOJU TO, CO BYŁO

Z OGNIA POPIÓŁ

NIE MAM JUŻ BÓLÓW PLECÓW

ZAZDROŚĆ I WYRÓWNANIE

NIEWINNOŚĆ I ZEMSTA

NIEWIERNOŚĆ I WIERNOŚĆ

PRZEJĘTA ZEMSTA

ZASTANAWIANIE SIĘ NAD NIEWINNOŚCIĄ

PREZENT DLA MATKI

JAK NAJŁATWIEJ ROZWIĄZYWAĆ KRYZYSY?

DZIEŃ TRZECI

PRACA W KRĘGU

PRZEJĘTE SYMPTOMY

ŻYDOWSKIE POCHODZENIE

WŁAŚCIWA MIARA

ULGA

CENA

UCZUCIE PODSTAWOWE I JAK JE ZMIENIĆ

POKÓJ DZIĘKI MIŁOŚCI

POTAJEMNE SZCZĘŚCIE

INNA WIEDZA

DAWANIE BEZ BRANIA

NOWA PERSPEKTYWA

IDEAŁ ZWIĄZKU

DAWANIE I BRANIE W PARTNERSTWIE

POZWOLIĆ SPŁYNĄĆ NACISKOWI

KWESTIA RELIGII

SMUTEK PO CIOTCE, KTÓRA ZGINĘŁA

POMAGAĆ RODZICOM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Z SZACUNKIEM

AROGANCJA I JEJ SKUTKI

POŁOWA DROGI

CZY MIEĆ WŁASNE DZIECKO?

DRUGA ŻONA

TAK I NIE DLA PALENIA

CO ŁAGODZI BÓL GŁOWY

UCZCIĆ OJCA – A ZA JEGO PLECAMI ZOBACZYĆ BOGA

ODMOWA ODCIĄŻENIA

DZIEDZICZENIE ZA CENĘ I BEZ CENY

SKRÓCONA PRACA W KRĘGU

NA OBU NOGACH

UCIECZKA PRZED PEŁNIĄ

PEŁNIA I DOSKONAŁOŚĆ

LUBIĆ I SZANOWAĆ

RÓWNY POŚRÓD RÓWNYCH

POJEDNAWCZA JASNOŚĆ

POZOSTAĆ UWAŻNYM

POWSTRZYMAĆ SIĘ: TRZEŹWO I Z SIŁĄ

POZOSTANIE W TERAŹNIEJSZOŚCI DAJE ULGĘ

ZWAŻANIE NA WEWNĘTRZNY PROCES

CO POMAGA OFIAROM KAZIRODZTWA?

CO POMAGA SPRAWCOM?

OBURZENIE

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

ODEJŚCIE OD BOGA

ŁASKA ŻYCIA

BŁOGOSŁAWIONY CIĘŻAR

NASTĘPNY KROK

CIASNOTA

MATKA I DZIECKO

DLA STARYCH RODZICÓW ZROBIĆ TO, CO WŁAŚCIWE

MIEĆ ODWAGĘ ZROBIĆ TO, CO STOSOWNE

PERSPEKTYWA

UCZCIĆ TO, CO BYŁO

PORZĄDKI PRZYNALEŻNOŚCI

ROZWIĄZANIE JAKO AKT RELIGIJNY

CENA

KOLEJNOŚĆ KOMPETENCJI

ZARZUTY

PRAWO DZIECKA DO RODZICÓW

PATRZEĆ NA OFIARĘ ZAMIAST NA SPRAWCÓW

NASTĘPNY KROK

ROZWIĄZANIE PRZEZ ROZ-WIĄZANIE

OKROPNOŚĆ

WSPÓŁCZUCIE I ZAPOMINANIE

SŁUCHANIE I PATRZENIE

TAKA SAMA WINA MA TAKI SAM SKUTEK

ROZWIĄZANIE WYMAGA ZREZYGNOWANIA Z ZARZUTU

WGLĄD I AKT

ODZIEDZICZONE DZIECI

DLACZEGO RODZINA CHORUJE I CO JĄ UZDRAWIA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

WIĘŹ I JEJ SKUTKI

PODOBIEŃSTWO I WYRÓWNANIE

CHOROBA PODĄŻA ZA DUSZĄ

„LEPIEJ JA NIŻ TY”

ŚWIADOMA MIŁOŚĆ

ZNIKNĄĆ

„NAWET JEŚLI ODEJDZIESZ, ZOSTANĘ”

„PODĄŻAM ZA TOBĄ”

 

„POŻYJĘ JESZCZE TROCHĘ”

NADZIEJA, KTÓRA SPROWADZA CHOROBĘ

MIŁOŚĆ, KTÓRA UZDRAWIA

CHOROBA JAKO POKUTA

WYRÓWNANIE PRZEZ POKUTĘ POWODUJE PODWÓJNE CIERPIENIE

WYRÓWNANIE PRZEZ BRANIE I PRZEZ POJEDNANIE

POKUTA JAKO NAMIASTKA RELACJI

NA ZIEMI WINA PRZEMIJA

CHOROBA JAKO ZASTĘPCZA POKUTA

CHOROBA JAKO SKUTEK ODMOWY UCZCZENIA RODZICÓW

UCZCZENIE RODZICÓW

WARSZTAT DLA CHORYCH, TERAPEUTÓW I LEKARZY

ZGODA NA WSZYSTKO

IDENTYFIKACJA Z PŁCIĄ PRZECIWNĄ W PSYCHOZACH I W HOMOSEKSUALIZMIE

ZDECYDOWAĆ SIĘ NA OJCA

WIEDZA SŁUŻY DZIAŁANIU

USTAWIENIE DZIAŁA DZIĘKI WEWNĘTRZNEMU OBRAZOWI

„WŁAŚCIWE”

USTAWIENIA ZA POMOCĄ SYMBOLI

SAMOBÓJSTWO Z MIŁOŚCI

SZUKANIE WINNYCH JAKO OBRONA PRZED BÓLEM

ODMOWA ODPOWIEDZI

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W USTAWIENIACH RODZINNYCH

KIEDY KLIENT WCHODZI DO GRY?

JAK BLISKO ŻYJĄCYCH MOGĄ STAĆ UMARLI?

DZIECI MUSZĄ IŚĆ ZA OJCEM, JAK ICH MATKA ZA MĘŻEM

PIERWSZEŃSTWO TERAŹNIEJSZOŚCI

BYLI PARTNERZY SĄ REPREZENTOWANI PRZEZ DZIECI

DZIECI POZAMAŁŻEŃSKIE

ABORCJA JEST WYŁĄCZNIE SPRAWĄ RODZICÓW

JEŚLI NIE MA ŻADNEGO ROZWIĄZANIA

BULIMIA

W HARMONII Z CZYMŚ WIĘKSZYM

PYTANIA DO PRZYJACIELA

SYSTEMOWY WYMIAR PROBLEMÓW I LOSÓW

NAUCZYCIELE I INSPIRACJE

USTAWIENIA RODZINNE

WIDZENIE

ZARZUTY PRZECIWKO WIDZENIU

HIPNOTERAPIA ERICKSONOWSKA

OPOWIEŚCI

DOŚWIADCZENIA ŻYCIOWE

WGLĄDY

Miłość

Wyrównanie

Prawo przynależności

Co w rodzinach sprowadza chorobę, a co leczy

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Przejąć kierownictwo

Dojść do granic

Trzymać się rzeczywistości, nawet jeśli szokuje

Pominąć opowiadania o problemie

Wyczuć energię

Pracować za pomocą minimum

Przerwać, gdy nie ma rozwiązania

Oprzeć się ciekawości

Nie kontrolować efektów

Zaufać chwili

Aneks

Publikacje Berta Hellingera w języku niemieckim

I. Wprowadzenie

II. Choroba i zdrowie w rodzinie

III. Terapia par

IV. Rodzice i dzieci

V. Pokój i pojednanie

VI. O terapii

VII. Myśli i rozważania

Publikacje Berta Hellingera w języku polskim

Przypisy końcowe

TYTUŁ ORYGINAŁU NIEMIECKIEGO

Ordnungen der Liebe Ein Kurs-Buch

© by Bert Hellinger 2000. All rights reserved.

The original edition is published by Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg, Germany.

© for the Polish edition by Jacek Santorski & Co, Warszawa 2006

REDAKCJA

Krystyna Podhajska

PROJEKT OKŁADKI I OPRACOWANIE GRAFICZNE

Agnieszka Spyrka

ZDJĘCIE NA OKŁADCE

Jacek Żaczek

KOREKTA

Jolanta Ogonowska

Wydanie II

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy plik jest objęty ochroną prawa autorskiego i zabezpieczony znakiem wodnym (watermark). Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody właściciela praw jest zabronione.

ISBN 978-83-8015-862-7


Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. ul. Alzacka 15a, 03-972 Warszawa www.czarnaowca.pl Redakcja: tel. 22 616 29 20; e-mail: redakcja@czarnaowca.pl Dział handlowy: tel. 22 616 29 36; e-mail: handel@czarnaowca.pl Księgarnia i sklep internetowy: tel. 22 616 12 72; e-mail: sklep@czarnaowca.pl

Konwersję do wersji elektronicznej wykonano w systemie Zecer.

Dokument chroniony elektronicznym znakiem wodnym

This ebook was bought on LitRes

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO

Zawsze, gdy myślę o historii powstania Porządków miłości, ogarnia mnie zdziwienie. Jakże inaczej się wszystko potoczyło! Osiągnąwszy wiek emerytalny, postanowiłem się wycofać, właściwie zakończyłem działalność terapeutyczną. Zgodziłem się poprowadzić ostatni warsztat dla około 35 osób na międzynarodowym sympozjum „Medycyna a religia”. Ale nagle całe sympozjum, kilkaset osób, przyszło do mnie na zajęcia. I to był początek. Zacząłem pisać książkę. Tak powstały Porządki miłości, przetłumaczone na kilkanaście języków, a w Niemczech wydawane wielokrotnie w łącznym nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Do dziś opublikowałem prawie 40 książek, wiele dokumentacji wideo i poprowadziłem niezliczone seminaria na całym świecie.

Zdaję sobie sprawę z tego, że słowo porządek, zwłaszcza po niemiecku: Ordnung, mimo łacińskiego korzenia (ordo = porządek, kolejność), może brzmieć dla polskiego czytelnika dość groźnie i kojarzyć mu się raczej z Ordnung muss sein. Lepiej pasowałoby tu greckie słowo kosmos, które może mieć trzy znaczenia: porządek, ozdoba i świat. Język polski ma piękne słowo ład, od którego ładny pochodzi. Obydwa słowa, ład i porządek, występują w Panu Tadeuszu:

(…) nikt tam nie rozprawiał

O porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał,

A każdy mimowolnie porządku pilnował.

Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował

I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu

Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu;

»Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną,

Z jego upadkiem domy i narody giną«.

Niech mi będzie wolno zacytować w tym kontekście fragment z Pieśni o dzwonie Fryderyka Schillera:

Ład prześwięty, to wybrane

Dziecię niebios, co jednakie

Rzeczy wolnym łączy związkiem,

Co wspomaga miast budowę,

Co wezwało do wspólnoty

Dzikich ludzi niezrzeszonych,

Co wstąpiło w ludzkie chaty,

Łagodziło obyczaje

I najdroższą z więzi silnych

Przędło, miłość do ojczyzny!

(tłum. Andrzej Lam)

Porządki – dziwi również liczba mnoga. Właściwie przyzwyczailiśmy się do tego, że albo porządek jest, albo go nie ma. A więc, że jest jeden. Zresztą gdy jest, to go nie widać. Widać tak naprawdę dopiero wtedy, gdy go nie ma albo gdy jest nienaturalny. Okazuje się jednak, że porządków jest więcej. Tak uczy doświadczenie. A co ważniejsze, nie zostały wymyślone, lecz są dane czy też zastane. My ich nie ustanawiamy, natomiast możemy je odkryć.

Dziwi wreszcie zestawienie porządku z miłością. Mamy wyobrażenie romantycznej miłości z jednej strony, a bezdusznego porządku z drugiej. Porządek oznacza to, wedle czego coś się rozwija. Na przykład drzewo. Rozwija się według pewnego porządku. Inaczej nie byłoby drzewem. Ten porządek został mu dany. A jednak każde drzewo jest inne, bo porządek nie jest czymś statycznym, jest żywą zasadą. Z kolei miłość oznacza stosunki między ludźmi. One też udają się lub nie udają według pewnych porządków. Jeśli znamy te porządki, wtedy miłość udaje się lepiej.

O dziwo, ta książka, która powstała jako wprowadzenie do ustawień rodzinnych i nadal z powodzeniem tę funkcję pełni, czytana jest dzisiaj często jak powieść, jak opowieść o ludzkich losach, prawdziwa historia o życiu i miłości. Nie ukrywam, że taka lektura jest mi obecnie nie tylko miła, nie tylko zależy mi na niej najbardziej, ale wydaje mi się ona bliższa samej natury rzeczy i w tym sensie właściwa. Dlatego cieszę się, że Porządki miłości ukazują się w Wydawnictwie J. Santorski, którego zawołanie brzmi: „Książki, które pomagają żyć”.

Chciałbym szczególnie podziękować Zenonowi Mazurczakowi, tłumaczowi moich książek, za pomysł Biblioteki Hellingerowskiej oraz za prowadzenie mojej strony internetowej www.hellinger.pl, najlepszej, jaką znam. Przy pracy nad tłumaczeniem podziwiałem jego dociekliwość, dbałość o szczegóły i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązania, ale przede wszystkim wyczucie ducha i stylu.

Czytam dziś wiersz Czesława Miłosza Dar zaczynający się od słów: Dzień taki szczęśliwy. Myślę o Polsce, Polskich Czytelnikach, o tym wszystkim, co mi się w Polsce przydarzyło – z wdzięcznością.

Bert Hellinger 11.12.2004 Konstancin „Willa Edith”

WPROWADZENIE

Jest to książka o porządkach obowiązujących w miłości między ludźmi. Miłość udaje się tylko wtedy, gdy znamy jej porządki. Ślepa, bezwiedna miłość nie zna tych porządków i często prowadzi na manowce. Ale jeśli miłość zna te porządki i je respektuje, sprowadza to, za czym tak tęsknimy. Ma wtedy zarówno dla nas, jak i dla ludzi z naszego otoczenia dobroczynne i uzdrawiające działanie.

W tej książce przedstawiam nieco skrócone zapisy trzech warsztatów terapeutycznych.

Pierwszy warsztat Uwikłania i ich rozwiązywanie był warsztatem szkoleniowym i prezentuję go tutaj w całości.

Stanowi wprowadzenie do metody ustawień rodzinnych i wydobywa za ich pomocą na jaw to, co w rodzinie i w rodzie wikła nas w losy innych członków, i to, co do uwikłań prowadzi. Przede wszystkim zaś wydobywa na jaw to, kiedy, jak i wedle jakich praw udaje się uwolnić z uwikłania.

Okazuje się, że istniejąca w rodzinach i rodach wspólna wszystkim potrzeba więzi i wyrównania nie toleruje wykluczenia nikogo z członków. Jeżeli dojdzie do wykluczenia jakiejś osoby, jej los zostanie przejęty przez tych, którzy przyjdą po niej, i będzie nieświadomie przez nich dźwigany. Tak rozumiem uwikłanie.

Kiedy potomni oddadzą cześć wykluczonym jako przynależącym do systemu, wtedy miłość i szacunek wyrównują wyrządzoną krzywdę. Nie ma wówczas konieczności powtarzania ich losu. Tak rozumiem rozwiązanie.

Uwikłanie kieruje się porządkiem, według którego zło musi zostać odkupione złem, a niewinni „mali” muszą ręczyć i pokutować za winnych „dużych”. Rozwiązanie natomiast kieruje się porządkiem, który zaspokaja potrzebę więzi i wyrównania w uzdrawiający sposób. Obydwa porządki, pierwszy zgubny, a drugi zbawienny, są porządkami miłości.

Drugi warsztat Porządki przynależności był przeznaczony dla terapeutów rodzinnych. Wybrałem z niego fragmenty pokazujące, gdzie jest miejsce dzieci, które mają tylko jednego rodzica lub rodziców nie mają. A także pokazujące, jakie skutki ma oddanie dziecka do adopcji lub adoptowanie dziecka bez potrzeby.

Trzeci warsztat Miłość, która sprowadza chorobę, i miłość, która uzdrawia był warsztatem dla chorych, terapeutów i lekarzy. Na nim chorzy mogli ustawiać swoje rodziny pochodzenia i rodziny aktualne w obecności kilkuset obserwatorów. Zarówno dla chorych, jak i dla obserwatorów stało się jasne, co w rodzinnej i rodowej wspólnocie losu prowadzi do ciężkich chorób, wypadków lub samobójstw, i co takie losy odwraca.

Ta książka ma kilka wymiarów:

Po pierwsze prezentuje wybrane warsztaty terapeutyczne. Dzięki temu czytelnik może brać udział w walce o rozwiązanie, jak gdyby był przy tym obecny. Być może, dzięki temu znajdzie dla siebie drogi wyjścia z kryzysu i uzdrowienie w chorobach uwarunkowanych psychosomatycznie.

Po drugie przedstawia i wyjaśnia ważne procedury terapeutyczne. Odnosi się to przede wszystkim do ustawień rodzinnych, które w dość prosty sposób ujawniają uwikłania i pokazują rozwiązanie. Odnosi się to także do dokończenia przerwanego ruchu miłości dziecka do matki lub ojca. Dzięki temu lęki i szkody, które powstają z powodu straty lub przedwczesnego rozstania, zostają uleczone lub złagodzone.

Po trzecie ten, kto pyta o drogę poznania, która prowadzi do uchwycenia opisanych tutaj porządków, może w czasie lektury doświadczyć na sobie, że wgląd przynoszący rozwiązanie i uzdrowienie przychodzi nagle jak błyskawica z ciemności wyłącznie dzięki skupionemu patrzeniu (psychoterapia fenomenologiczna).

Imiona uczestników zostały zmienione, a informacje umożliwiające rozpoznanie osób usunięte.

Przebieg ustawień pozwalają śledzić schematy, pokazujące ich kolejne fazy. Komentarze wyjaśniają sposób postępowania i opisują ujawniające się wzorce, a niekiedy przynoszą opowieści i zbierają to, co rozproszone. Wywiad na końcu książki – Pytania do przyjaciela – służy lepszemu zrozumieniu zaprezentowanych tu działań. Pokazuje etapy mojego terapeutycznego rozwoju, przybliża wglądy i zamiary kryjące się pod stosowanymi przeze mnie metodami. Umieszczony, co prawda, na końcu, osobom mniej obeznanym z tematem służyć może również jako wprowadzenie.

Życzę Państwu zadowolenia z lektury, zrozumienia porządków miłości i wiary w to, że dzięki wiedzy o porządkach uda się Państwu ta miłość.

Bert Hellinger