Policja. Kawaralnik kadry kierowniczej Policji 1/2021

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

MATERIAŁY / MATERIALS

Aneta Starowicz

Policja jako organ nakładający kary pieniężne za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwoleń— na przykładzie postępowania administracyjnego prowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie

Police as an authority imposing a fine for the passage of oversized vehicles without a permit— on the example of administrative proceedings conducted at the district police headquarters in CracowTomasz Góra, Paweł Łabuz

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego

The concept of public security and public orderBogdan Kujawski

Wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym w czasie wykonywania doprowadzenia lub konwoju osoby pozbawionej wolnościalbo umieszczonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Próba komentarza

Extraordinary events during the escort or convoy of a person deprived of libertyor placed in a room for detained persons. Attempt to commentMarcin Nowak

Nowe technologie w środkach przymusu bezpośredniego ze szczególnym uwzględnieniem Tasera 7

New technologies in measures of direct coercion, with particular emphasis on Taser 7SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Adam Płaczek

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Przemoc domowa i jej nowe obliczew dobie pandemii COVID-19”,

Szczytno (formuła online), 26 lutego 2021 r.

Report of the international scientific conference on “Domestic violence and its new facein the era of COVID-19 pandemic”,

Szczytno (online format), 26 February 2021Aleksandra Nowak

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nowe trendy w przestępczości jako skutkipandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”, Szczytno (formuła online), 19 lutego 2021 r.

Report on the International Scientific Conference “New trends in crime as a consequence of theCOVID-19 pandemic. A normative and criminological perspective”, Szczytno (online format), 19 February 2021Joanna Runowicz-Piotrowska

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Krajobraz cyberprzestępczościw dobie COVID-19”,

Szczytno (formuła online), 17 marca 2021 r.

International Scientific Conference on ”Cybercrime Situation In The Era Of Covid-19”Justyna Aćman-Krysiak, Sylwia Królicka

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse.Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych”, Szczytno (formuła online), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 3 marca 2021 r.

Report on the International Scientific Conference “Education in times of a pandemic. New phenomena,threats andopportunites education perspective (not only) for state services”, Szczytno (online format), 3 March 2021NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / SCIENCE IN THE SERVICE OF POLICE

Ewa Kuczyńska

Informacje z Instytutu Koordynacji Badań

Information from the Research Coordination InstituteKSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND

Walentyna Trzcińska

Paradoks Abilene, albo kto hoduje w organizacji dżaby

The Abilene paradox or who developes phrog farmsBIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Anna Jóźwicka

Szkolenie oficerskie w Policji — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Police officer training — selection of publications available in the Library of the Police Academy in SzczytnoFOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 25 czerwca 2021
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
praca zbiorowa "Policja. Kawaralnik kadry kierowniczej Policji 1/2021" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę