Renowacje obiektów budowlanych; dodatek nr 3/2013 miesięcznika IZOLACJE

PDF
Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Autor książki od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Ma na koncie kilkanaście książek i kilkaset publikacji fachowych dotyczących hydroizolacji i kosztorysowania. Wybrane rozdziały w tej książce współredagował też Cezariusz Magott, również uznany ekspert w tej branży. Jej tematem jest wykonawstwo prac budowlanych prowadzonych głównie w starym budownictwie, a zwłaszcza w obiektach zabytkowych. Opisywany jej zakres dotyczy robót związanych z zabezpieczeniem takich obiektów przed wpływem wody i wilgoci.


Książka szczegółowo omawia sprawy dotyczące zabezpieczania murów w takich obiektach przed kapilarnym podciąganiem wód gruntowych, które zawarte zostały w pięciu grupach zagadnień stanowiących jej rozdziały.


Otwierający ją rozdział „Diagnostyka w renowacji – zalecenia ogólne” przedstawia wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk oddziaływania wody i wilgoci na budynki. Przywołano tu najważniejsze parametry fizyczne oraz definicje określające zachowanie się materiałów pod wpływem wody i wilgoci oraz zawarto opisy zjawisk oddziaływania tej wody i wilgoci na budynek, a także ogólne zalecenia diagnostyczne wraz z planowaniem prac renowacyjnych.


Rozdział „Przepona pozioma” wyszczególnia grupy materiałów iniekcyjnych i przedstawia ogólne wymogi stawiane podłożu jak też zasady wykonywania prac z podaniem poszczególnych ich etapów ze zwróceniem uwagi na ich poprawne wykonanie oraz kontrolowanie jakości robót.


Rozdział „Materiały do wykonywania izolacji powłokowych” dotyczy poznania bezspoinowych materiałów bitumicznych i cementowych, rolowych materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem wymagań stawianych podłożu, sposobów jego przygotowania oraz zasad ich doboru do wykonywania powłok wodochronnych. Szczegółowo omówiono w nim sposoby ochrony murów w oparciu o technologie stosowania wymienionych materiałów, w tym także z uwzględnieniem faz kontroli jakości robót.


W rozdziale „System tynków renowacyjnych” poznajemy składniki takich tynków, wymagania ogólne oraz fazy wykonawcze dla tynków o różnym stopniu zasolenia.

Rozdział „Detale i prace uzupełniające” nawiązuje  do zagadnień związanych z wtórną izolacją zewnętrzną, czyli powłokową, wtórną izolacją pionową typu wannowego, iniekcjami kurtynowymi, strukturalnymi i uszczelniającymi, doborem iniektu, a także iniekcjami zamykającymi oraz uszczelniającymi rysy i pęknięcia.


Publikację oparto o bogatą bibliografię, którą stanowią obowiązujące normy techniczne polskie i niemieckie, a także komentarze do norm, aktualne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przywołane książki i publikacje z literatury technicznej.


Książka stanowi wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 3/2013 Na jej 150 stronach - obok informacji opisowych - ubogacona została w ilustracje, rysunki poglądowe i tabele.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 26 lipca 2019
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Medium
Maciej Rokiel "Renowacje obiektów budowlanych; dodatek nr 3/2013 miesięcznika IZOLACJE" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę