Finanse współczesne. Wybrane problemyPDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

W pracy najwięcej miejsca poświęcono sześciu zagadnieniom. Pierwszym będzie

poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach

inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji

bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, wśród nich

instrumentów finansowych i nieruchomości. Zastanowimy się nad związkiem

między dynamiką cen zasobów a wzrostem produkcji.

Po drugie, zajęto się zgodnością płatności dopływających i odpływających

z systemu ekonomicznego. Ogólnym kryterium oceny będzie jego zdolność wykonywania

w długim okresie wytyczonych sobie funkcji. Będziemy rozpatrywać

systemy dowolnego rodzaju: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje

nonprofit. Podstawą dla tych rozważań będzie jedno z głównych, sporządzanych

cyklicznie, sprawozdań finansowych: rachunek przepływów pieniężnych, znany

często pod angielską nazwą cash flow.

Po trzecie, przedstawiono problem skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej

jako narzędzi oddziaływania na bieżącą koniunkturę. Powracające w gospodarce

światowej zakłócenia procesów wzrostu stanowią problem ekonomiczny i równocześnie

polityczny oraz społeczny. Przydaje to znaczenia skuteczności polityki

makroekonomicznej.

Jako zagadnienie czwarte została omówiona często dyskutowana kwestia

finansyzacji gospodarki. Problem sprowadza się do pytania: czy rozmiary sektora

finansowego, odnoszone do rozmiarów gospodarki en bloc, są nadmierne.

Kolejnym zagadnieniem jest obecność państwa w kształtowaniu zjawisk na

rynku finansowym. Powinna być ona silna, nie przekraczając określonych granic.

Szóstym tematem głównym jest funkcjonowanie europejskiej unii monetarnej.

Przedstawimy ten temat, odwołując się do istniejących teorii unii walutowych

oraz problematyki międzynarodowego systemu walutowego. Dużo miejsca poświęcimy

kryteriom konwergencji, stanowiącym fundament integracji monetarnej.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 27 lutego 2021
  • ISBN: 978-83-8156-167-9
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Leszek Jerzy Jasiński "Finanse współczesne. Wybrane problemy" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę