Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2013.

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Przyczynkiem w napisaniu książki stała się publikacja w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autor uznał bowiem, że przy wprowadzaniu nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle ważne w procesie projektowym staje się poprawne dokonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych i izolacyjnych. W związku z powyższym książka spełnia rolę poradnika projektowym ułatwiającego zrozumienie podstawowych zjawisk, a przy tym wspomaga projektowanie według nowych wytycznych. Jej tekst przybliża najważniejsze zagadnienia fizyki cieplnej budowli oraz wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków. Opracowanie stanowi próbę usystematyzowania wybranych obowiązujących przepisów prawnych i metod obliczeniowych. Zamieszczono w nim przykłady obliczeniowe obejmujące projektowanie termiczne przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi na gruncie), określanie parametrów złączy budowlanych (mostków cieplnych) za pomocą programów komputerowych, sposoby uwzględniania mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz sprawdzenia możliwości kondensacji wilgoci i ryzyka rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody. Omówiono w nim też zasady opracowania kart katalogowych mostków cieplnych za pomocą programu komputerowego. W załączniku 1 zestawiono 8 przykładowych kart katalogowych opracowanych w ramach prowadzonych badań i obliczeń. Warto zaznaczyć, że przykłady prezentowane w poradniku nie wyczerpują wszystkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Przedstawione procedury pozwalają jednakże na przeprowadzenie obliczeń innych konstrukcji przegród, z uwzględnieniem zastosowania materiałów budowlanych o korzystniejszych niż przyjęte w obliczeniach wartościach

parametrów fizycznych deklarowanych przez producentów poszczególnych wyrobów.

Publikacja skierowana jest do projektantów i wykonawców budynków, a także do studentów kierunków technicznych, takich jak architektura i urbanistyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.

Książka wydana została w ramach serii IZOLACJE prezentują. Jest to wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE i ma numer 2/12013Spis treści:

O Autorze 5

Przedmowa 6

Wprowadzenie 7

1. Analiza wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplno‑wilgotnościowej budynków oraz przegród zewnętrznych i ich złączy 10

  1.1. Dyrektywy Unii Europejskiej 10

  1.2. Polskie normy i rozporządzenia 11

    1.2.1. Ochrona cieplna 11

    1.2.2. Ochrona wilgotnościowa 17

2. Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 18

3. Projektowanie cieplne zewnętrznych przegród budowlanych 21

  3.1. Procedury obliczeniowe według normy PN-EN ISO 6946:2008 22

    Przykład obliczeniowy 1 27

    Przykład obliczeniowy 2 29

    Przykład obliczeniowy 3 30

    Przykład obliczeniowy 4 32

    Przykład obliczeniowy 5 35

    Przykład obliczeniowy 6 37

    Przykład obliczeniowy 7 39

    Przykład obliczeniowy 8 41

    Przykład obliczeniowy 9 43

    Przykład obliczeniowy 10 45

    Przykład obliczeniowy 11 47

    Przykład obliczeniowy 12 50

    Przykład obliczeniowy 13. 54

  3.2. Straty ciepła przez grunt według normy PN-EN ISO 13370:2008 57

    Przykład obliczeniowy 14 60

4. Projektowanie złączy przegród zewnętrznych 64

  4.1. Definicje i przykłady mostków cieplnych 64

  4.2. Konsekwencje występowania mostków cieplnych 66

  4.3. Obliczanie parametrów mostków cieplnych 68

  4.4. Charakterystyka wilgotnościowa mostków cieplnych 75

  4.5. Zasady opracowywania kart katalogowych mostków cieplnych 77

    Przykład obliczeniowy 15 79

    Przykład obliczeniowy 16 81

    Przykład obliczeniowy 17 85

  4.6. Mostki cieplne a obligatoryjne wymagania prawne 89

    Przykład obliczeniowy 18 92

    Przykład obliczeniowy 19 94

    Przykład obliczeniowy 20 96

5. Wybrane ściany zewnętrzne w świetle wymagań WT 2013 100

Załącznik 1 – Katalog mostków cieplnych 108

Załącznik 2 – Parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych materiałów budowlanych 126

Literatura 132

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 26 lipca 2019
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Medium
Krzysztof Pawłowski "Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2013." – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę

Inne książki tego autora