Chemia środowiska

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Degradacja środowiska naturalnego spowodowała szybki rozwój nauk, których zadaniem jest stałe poszerzanie wiedzy służącej jego ochronie. Jedną  z nich jest chemia środowiska.

Niniejszy podręcznik omawia chemizm trzech elementów środowiska: chemii litosfery, hydrosfery i atmosfery.

Prezentuje m.in.:

• skład chemiczny środowiska – obecne w nim substancje chemiczne pochodzące ze źródeł naturalnych (substancje naturalne) oraz wprowadzone do środowiska w wyniku działalności człowieka, zwane zanieczyszczeniami antropogenicznymi

• procesy naturalne kształtujące skład chemiczny środowiska – geochemiczne występujące pomiędzy litosferą a hydrosferą i atmosferą oraz procesy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, fotochemiczne i biochemiczne zachodzące w środowisku

• przemiany chemiczne, fotochemiczne i biochemiczne zanieczyszczeń antropogenicznych, wywoływane w poszczególnych elementach środowiska

• procesy transportu zanieczyszczeń, zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.


Dużo miejsca poświęcono zanieczyszczeniom antropogenicznymi, emitowanym bezpośrednio do wszystkich elementów środowiska. Dedykowany im rozdział omawia wszelkie działania człowieka, powodujące emisję zanieczyszczeń do środowiska, takich jak:

• ścieki miejskie i przemysłowe

• środki chemiczne stosowane w rolnictwie

• produkty spalania paliw emitowane do atmosfery, gleby i wód powierzchniowych

• składowiska odpadów komunalnych.

Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci inżynierii i ochrony środowiska oraz innych kierunków, na których wykładane są zagadnienia z chemii środowiska. Ze względu na to, że tematy przedstawione w opracowaniu są istotne dla każdego rodzaju działalności przemysłowej, podręcznik kierujemy również do specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę mieszczącą się w zakresie chemii środowiska

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 13 marca 2019
  • ISBN: 978-83-011-9617-2
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Spis treści
Jeremi Naumczyk "Chemia środowiska" – pobierz epub, mobi, pdf lub przeczytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę