Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej. Metody i techniki pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.PDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Umiejętności interpersonalne są̨ w dzisiejszych czasach równie ważne jak wiedza specjalistyczna. Zdolność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi to bardzo istotna cecha, która pomaga nam poruszać się w sytuacjach społecznych i kształtować komunikację w zadowalający nas sposób. Przedmiotem niniejszego opracowania uczyniono doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej oraz metody i techniki pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


W pracy podjęto próbę̨ ukazania zależności i konsekwencji między umiejętnościami komunikacyjnymi wychowawców a skutecznością̨ stosowanych przez nich metod i technik w pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Celem publikacji stało się̨ zatem: uporządkowanie zagadnień odnoszących się do wybranej problematyki, ukazanie specyfiki placówek opiekuńczo-wychowawczych, form wspomagania rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego, przybliżenie metody dialogu motywującego w pracy z dziećmi i młodzieżą̨ czy treningu umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji. Ponadto istotnym było zaprezentowanie metod i technik wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

Omówione tutaj zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej w pracy z dziećmi, mogą posłużyć jako podstawa praktycznej wiedzy wykorzystywanej przez wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych. Autorzy mają również nadzieję, że niniejsza publikacja pogłębi refleksję nad postawami wychowawczymi oraz doprowadzi do bardziej świadomego wykorzystywania ich wpływu w działaniach wspomagających rozwój najmłodszych a przede wszystkim podniesie efektywność szeroko rozumianej pracy wychowawczej.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 31 lipca 2021
  • ISBN: 978-83-7133-810-6
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Helena Marzec "Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej. Metody i techniki pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych." – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę