Siedmiośpiochy

Tekst
Oznacz jako przeczytane
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Gdy siedem lat upłynęło, obudził się najprzód1 jeden, przetarł oczy, ziewnął potężnie i rzekł:

– Ryczy wół.

Po czym odwrócił się i zaraz zasnął.

Gdy jeszcze upłynęło lat siedem, obudził się drugi, przeciera oczy, ziewa potężnie i mówi:

1najprzód (daw.) – najpierw. [przypis edytorski]