Ewa Lipińska

Ewa Lipińska

Polska językoznawczyni, profesor uczelni Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzys... Szczegóły

O autorze

Polska językoznawczyni, profesor uczelni Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uzyskała tytuł magistra filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kształciła się również za granicą – odbyła podyplomowe studia pedagogiczne Graduate Diploma in Education na University of Wollongong w Australii.

W latach 2002-2009 była kierowniczką studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego". W latach 2002-2005 pracowała w Radzie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Należy do Stowarzyszenia „Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz do Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Wybrane publikacje:

  • Polskość w Australii – o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach (2013);
  • (razem z A. Seretnym) Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce – na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami (2013);
  • (razem z A. Seretnym) Między językiem ojczystym a obcym. Nauczaniei uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej (2012);
  • (razem z A. Seretnym) ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005);
  • Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003).

Podobni autorzy