144 najważniejsze angielskie rzeczownikiTekst

0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa


Redakcja: Anna Żółcińska

Projekt okładki: Michał Duława

Koncepcja graficzna: Wladzimier Michnievič

Skład i łamanie: Protext

Opracowanie wersji elektronicznej:

Ilustracje: Maria Żołcińska

Zdjęcia Autorek:

Agnieszka Drummer: archiwum własne

Agnieszka Laszuk: archiwum własne

Danuta Olejnik: archiwum własne

Copyright © 2020 by Poltext Sp. z o.o.

All rights reserved

Warszawa 2020

Wydanie pierwsze

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Poltext Sp. z o.o.

www.poltext.pl

handlowy@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-8175-268-8 (format epub)

ISBN 978-83-8175-269-5 (format mobi)

Spis treści

1  Okładka

2  Strona tytułowa

3  Strona redakcyjna

4  Wstęp

5  Jak korzystać z tej książki

6  1. TIME + YEAR + MONTH + WEEK + DAY

7  2. PEOPLE + MAN + WOMAN + CHILD

8  3. WAY

9  4. THING

10  5. LIFE

11  6. WORLD

12  7. FAMILY + MOTHER + FATHER + PARENT + SON + WIFE

13  8. HOUSE

14  9. GROUP

15  10. COUNTRY

16  11. PROBLEM

17  12. PART

18  13. PLACE

19  14. CITY + TOWN

20  15. SYSTEM

21  16. COMPANY

22  17. PER CENT (gł. BrE) / PERCENT (gł. AmE)

23  18. QUESTION

24  19. PROGRAMME (BrE) / PROGRAM (AmE)

25  20. WORK

26  21. NUMBER

27  22. GOVERNMENT

28  23. NIGHT

29  24. WAR

30  25. HOME

31  26. ROOM

32  27. FACT

33  28. AREA

34  29. MONEY

35  30. RIGHT

36  31. STORY

37  32. WATER

38  33. BOOK

39  34. JOB

40  35. KIND

41  36. WORD

42  37. ISSUE

43  38. SIDE

44  39. BUSINESS

45  40. SERVICE

46  41. FRIEND

47  42. POWER

48  43. HOUR + MINUTE

49  44. LINE

50  45. END

51  46. GAME

52  47. MEMBER

53  48. LAW

54  49. CAR

55  50. NAME

56  51. CENTRE (BrE) / CENTER (AmE)

57  52. INFORMATION

58  53. COMMUNITY

59  54. IDEA

60  55. BODY + EYE + HEAD + FACE + ARM + HEART + MIND + HAND

61  56. TABLE

62  57. TEAM

63  58. BACK

64  59. OFFICE

65  60. LEVEL

66  61. DOOR

67  62. STREET

68  63. HISTORY

69  64. PARTY

70  65. REASON

71  66. MORNING

72  67. CHANGE

73  68. NEWS

74  69. HEALTH

75  70. COURT

76  71. FORCE

77  72. AIR

78  73. ART

79  74. RESULT

80  75. MOMENT

81  76. RESEARCH

82  77. GIRL

83  78. BOY

84  79. FOOD

85  80. GUY

86  81. PROCESS

87  82. AGE

88  83. POLICY

 

89  84. EDUCATION + SCHOOL + COLLEGE + STUDENT + UNIVERSITY + CLASS

90  85. FEE

91  86. SENSE

92  87. TEACHER

93  88. MARKET

94  89. NATION

95  90. DEATH

96  91. PLAN

97  92. INTEREST

98  93. EXPERIENCE

99  94. EFFECT

100  95. USE

101  96. CONTROL

102  97. PHOTO

103  98. FIELD

104  99. DEVELOPMENT

105  100. SECURITY

106  101. EFFORT

107  102. ROLE

108  103. RATE

109  104. MUSIC

110  105. LEADER

111  106. LIGHT

112  107. VOICE

113  108. COLOUR (BrE)/COLOR (AmE)

114  109. CARE

115  110. POLICE

116  111. SHOW

117  112. REPORT

118  113. DRUG

119  114. DECISION

120  115. VIEW

121  116. DEPARTMENT

122  117. PRICE

123  118. ACTION

124  119. VALUE

125  120. RELATIONSHIP

126  121. BUILDING

127  122. SOCIETY

128  123. DIFFERENCE

129  124. CHURCH

130  125. ROAD

131  126. MODEL

132  127. POSITION

133  128. TAX

134  129. DIRECTOR

135  130. MATTER

136  131. FORM

137  132. RECORD

138  133. GROUND

139  134. PAPER

140  135. OFFICIAL

141  136. SEASON

142  137. EVENT

143  138. SPACE

144  139. PLAYER

145  140. COUPLE

146  141. PROJECT

147  142. SITE

148  143. SITUATION

149  144. INDUSTRY

150  Rzeczownik – komentarz gramatyczny I. Rzeczownik – ogólne informacje II. Funkcje rzeczownika w zdaniu III. Rodzaje rzeczowników w języku angielskim IV. Forma rzeczowników – tworzenie liczby mnogiej V. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (countable/uncountable nouns) VI. Rzeczowniki złożone (compound nouns) VII. Przedimki (articles) VIII. Związek zgody (agreement) IX. Dopełniacz saksoński (’s) i dopełniacz ‘of’ X. Rzeczownik odczasownikowy – gerund

151  Word formation – czyli ciekawostki słowotwórstwa

Wstęp
Drogi Czytelniku!

Rzeczowniki są jednym z podstawowych elementów zdania. Książka, którą oddajemy w twoje ręce, jest poświęcona 144 najczęściej używanym rzeczownikom angielskim. Jeżeli chcesz sprawnie komunikować się w tym języku, musisz zacząć naukę od tych najczęściej używanych. Kolejność opisanych przez nas rzeczowników została zaczerpnięta z A Frequency Dictionary of Contemporary American English. Słownik ten zawiera listę 5000 najczęściej używanych słów w mówionym i pisanym języku angielskim. Została ona ustalona na podstawie analizy 385 milionów angielskich tekstów. Dzięki wyłonieniu najczęściej używanych rzeczowników uczący się mogą się skupić na nauce tego, co jest w języku używane z największą częstotliwością. Bo, jak wiadomo, im szybciej opanujemy to, co jest najczęściej używane w języku obcym, tym szybciej będziemy w stanie się w nim komunikować.

Ktoś mógłby zapytać: „Dlaczego poświęcono całą książkę tylko rzeczownikom? Przecież na rynku pojawiło się wiele książek z zakresu gramatyki, w których można znaleźć mnóstwo informacji o tej części mowy”. Otóż ta książka jest inna niż pozostałe dostępne na rynku, bo poza ogólnymi informacjami o rzeczowniku podaje również znaczenia najczęściej używanych słów oraz pokazuje ich zastosowanie w zdaniach o zróżnicowanym poziomie trudności. Ponadto są w niej przykłady użycia tych rzeczowników w idiomach oraz w ciekawych cytatach z wypowiedzi znanych osób ze świata polityki, nauki i show-biznesu. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu układowi treści lepiej zapamiętasz znaczenia tych wyrazów. Przecież nikt z nas nie lubi wkuwania na pamięć wyrwanych z kontekstu słówek. Nasza książka z całą pewnością ułatwi ci pracę ze słownictwem. Pamiętajmy, że słowa są narzędziami, które pozwalają nam się lepiej komunikować. Listy słówek, które znamy z rzeczywistości szkolnej, można przyrównać do skrzynki pełnej narzędzi. Mechanik bez wprawy nie będzie miał pojęcia, jak prawidłowo ich używać, nie mając wiedzy, do czego służą. Dobry mechanik dba o swoje narzędzia, ćwiczy się w prawidłowym posługiwaniu się nimi oraz wybiera najlepsze narzędzie do danego zadania. Podobnie jest ze słowami. Najlepiej nauczyć się na początku tych najczęściej używanych i zrobić to, opierając się na kontekście ich użycia. Tylko wówczas posłużą nam do wykonania zadania, jakim jest sprawna komunikacja. Nasze opracowanie pozwoli ci na szybką i efektywną naukę rzeczowników angielskich poprzez wskazanie właściwych sytuacji, w których należy je stosować.

Książka ta jest adresowana do osób, które uczą się języka angielskiego od poziomu A1 do poziomu B2. Osoby będące na wstępnym etapie nauki dowiedzą się z niej, których rzeczowników trzeba nauczyć się na początku. Bardziej zaawansowany czytelnik będzie mógł utrwalić swoją dotychczasową wiedzę oraz ją rozszerzyć poprzez naukę idiomów i zwrotów, a także analizę cytatów, w których te rzeczowniki występują. Mamy nadzieję, że te ostatnie skłonią cię do przemyśleń, albowiem znaczna ich liczba przedstawia głębokie prawdy życiowe, z którymi możesz się zgodzić lub nie, ale które z pewnością sprowokują cię do refleksji, a może wywołają uśmiech na twojej twarzy, czego ci serdecznie życzymy.

Mamy nadzieję, że książka ta będzie ci towarzyszyć w chwilach wytchnienia, zapewniając atrakcyjną formę relaksu, i jednocześnie będzie źródłem wiedzy o angielskim rzeczowniku.

Powodzenia w nauce języka angielskiego!

Autorki

Jak korzystać z tej książki

Jeśli znasz książkę o 144 najważniejszych angielskich czasownikach[1], z łatwością zauważysz, że ta pozycja ma bardzo podobny układ. Główną jej część stanowią rozdziały poświęcone rzeczownikom, które ułożyłyśmy według częstotliwości użycia. Przy każdym rzeczowniku znajdziesz informacje, czy jest on policzalny, czy niepoliczalny, oraz formy liczby mnogiej. Jeśli rzeczownik występuje zarówno jako policzalny, jak i niepoliczalny, zamieszczone przykłady pokazują odpowiedni kontekst użycia. Przeważającą większość haseł można tłumaczyć na wiele sposobów, dlatego znajdziesz tu czasem nawet kilka, zgoła różnych od siebie, znaczeń jednego słowa.

W przypadku słów, które różnią się pisownią w brytyjskim i amerykańskim angielskim, różnice te zaznaczyłyśmy, umieszczając zapis AmE/BrE, wskazujący na odmianę języka.

Opracowanie każdego rzeczownika obejmuje cztery sekcje.

Sekcja ŁATWE zawiera najprostsze zdania i najpopularniejsze znaczenia omawianego hasła. Jest swoistym wprowadzeniem lub, częściej, powtórzeniem wiadomości na temat danego słowa.

Sekcja TRUDNE to zdania prezentujące słowa w bardziej skomplikowanych konstrukcjach gramatycznych, jak np. rzeczowniki złożone.

Sekcja IDIOMY/ZWROTY jest poświęcona związkom frazeologicznym, które uchodzą za najtrudniejszą część języka. Tłumaczenie dosłowne w tym przypadku nie na wiele się zdaje, więc musimy zapamiętywać znaczenie całego wyrażenia, a nie poszczególnych wyrazów. Pomimo złożoności prezentowanych w tej sekcji zwrotów należy poświęcić jej specjalną uwagę, bo to właśnie idiomy stanowią o kolorycie języka, a ich nieznajomość niejednokrotnie uniemożliwia skuteczną komunikację.

Ostatnią sekcję, CIEKAWE, można potraktować jako okazję do wytchnienia po wytężonej pracy. Znajdziesz tu błyskotliwe myśli znanych osób, dowcipy i przysłowia czy garść dodatkowych informacji o opisywanym rzeczowniku.

Zapewne niejeden nauczyciel powtarzał ci, że bardzo pomocne jest grupowanie słów, zarówno tworzenie wyrazów pochodnych, tzw. word families, jak i wyrazów bliskoznacznych. Wszystko to znajdziesz w naszym opracowaniu. Mamy nadzieję, że większość twoich wątpliwości gramatycznych zdołamy rozwiać w sekcji poświęconej rzeczownikowi. Pragniemy jednak dodać, że książka ta nie stanowi pełnego kompendium wiedzy omawianych zagadnień. Jest jedynie pewnego rodzaju przewodnikiem, stworzonym na podstawie naszego doświadczenia.

 

Pamiętaj, że uczenie się języka obcego to skomplikowany proces. Istnieje wiele technik zapamiętywania nowych słówek, ale jednocześnie nie ma jednej, idealnej metody nauki. Musisz przyjrzeć się sobie, spróbować określić, jak najlepiej jest ci się uczyć. Mając na uwadze, że żadne słowo nie istnieje w języku samodzielnie, ucz się, zapamiętując je i stosując w zdaniach.

Spróbuj zapisywać nowo poznane słowa, np. sporządzając listę zakupów, streszczając przeczytane czy zasłyszane wiadomości, twórz ilustracje kojarzące się z rzeczownikiem, czytaj teksty po angielsku, np. blogi – a może sam zechcesz taki prowadzić?

Powtarzaj na głos wyrazy czy zwroty; jeśli nie masz z kim porozmawiać, mów do siebie. Możesz tworzyć krótkie historie zawierające słownictwo, które chcesz opanować. Wsłuchuj się w słowa piosenek, wychwytując sens utworu. Oglądaj filmy w wersji oryginalnej. Nie przejmuj się, jeśli nie będziesz rozumieć wszystkiego. Zapamiętanie melodii języka jest nie mniej ważne.

Podsumowując, wykorzystuj różne techniki uczenia się oraz każdą okazję do nauki. Jak mówi stara łacińska maksyma: „Repetitio est mater studiorum”, czyli „Powtarzanie jest matką nauki” – zaglądaj więc do książki systematycznie i czerp z tego radość!

Najważniejsze angielskie rzeczowniki

1. TIME + YEAR + MONTH + WEEK + DAY
TIME

1. (rzeczownik niepoliczalny) – czas, pora

2. (rzeczownik policzalny, l.mn. times) – raz, moment

ŁATWE

I lived here for a very short time. Mieszkałam tutaj przez krótki czas.

It’s time for bed. Czas do łóżka.

She’s already seen that film three times. Ona już widziała ten film trzy razy.

This time tomorrow, I’ll be relaxing on the beach. Jutro o tej porze będę relaksować się na plaży.

At that time she didn’t even want to see him. W tamtym momencie nawet nie chciała go widzieć.

TRUDNE

He has no time to lose. On nie ma czasu do stracenia.

I think watching TV is simply a waste of time. Sądzę, że oglądanie telewizji to po prostu strata czasu.

I’ve had the time of my life. Świetnie się bawiłem.

She thought the family should come first so she always made time to speak to her children. Uważała, że rodzina powinna być na pierwszym miejscu, więc zawsze znajdowała czas na rozmowę z dziećmi.

They’ve been through hard times in their marriage but now they’re happy as never before. Przeszli trudne chwile w swoim małżeństwie, ale teraz są szczęśliwi jak nigdy wcześniej.

IDIOMY/ZWROTY

If you gamble, you’ll lose money in no time. Jeśli będziesz uprawiał hazard, stracisz pieniądze błyskawicznie.

I’m really sorry you failed your exam. Better luck next time. Naprawdę bardzo mi przykro, że nie zdałeś egzaminu. Powodzenia następnym razem.

I can put him up for the time being but he has to find somewhere else to stay for longer. Na razie może u mnie się zatrzymać, ale musi sobie znaleźć inne miejsce na dłużej.

Time flies when you’re having fun. Czas upływa bardzo szybko, gdy dobrze się bawimy.

CIEKAWE

Time is an illusion. Czas jest iluzją.

Albert Einstein

Punctuality is the thief of time. Punktualność jest złodziejem czasu.

Oscar Wilde

Men talk of killing the time, while time quietly kills them. Ludzie mówią o zabijaniu czasu, a to czas po cichu zabija ich.

Dion Boucicault

We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right. Musimy wykorzystać czas mądrze i ciągle zdawać sobie sprawę, że zawsze jest dobry moment, żeby postępować dobrze.

Nelson Mandela

YEAR

(rzeczownik policzalny, l.mn. years) – rok, rocznik

ŁATWE

My brother is two years younger than me. Mój brat jest o dwa lata młodszy ode mnie.

Susan got married last year. Susan wyszła za mąż w zeszłym roku.

Millions of visitors come to London every year. Miliony zwiedzających przyjeżdżają do Londynu co roku.

You should have a dental check-up twice a year. Powinieneś kontrolować zęby dwa razy do roku.

Did you know that Paul was in my year at university? Czy wiedziałeś, że Paul studiował ze mną na jednym roku?

TRUDNE

Not all storks return to the same nests year after year. Nie wszystkie bociany wracają corocznie do tych samych gniazd.

There has been a 5% increase in house prices year on year. Zanotowano pięcioprocentowy wzrost cen mieszkań rok do roku.

The Chernobyl disaster occurred in the year my sister was born. Katastrofa w Czernobylu miała miejsce w roku, w którym urodziła się moja siostra.

At the end of every tax year you have to fill in a tax statement. Pod koniec każdego roku podatkowego musisz wypełnić zeznanie podatkowe.

They’re light years ahead of us with their ultra-modern technology. Oni są lata świetlne przed nami dzięki swojej ultranowoczesnej technologii.

IDIOMY/ZWROTY

Do you know which year will be the next leap year? Czy wiesz, który rok będzie kolejnym rokiem przestępnym?

They’ve been living in the same flat for donkey’s years. Mieszkają w tym samym mieszkaniu od bardzo dawna.

This prolonged stress at work has really put years on her. Długotrwały stres w pracy naprawdę dodał jej lat.

I’ll never ask him for help – not in a million years. Nigdy nie poproszę go o pomoc – nawet za milion lat.

CIEKAWE

If you think in terms of a year, plant a seed; if in terms of ten years, plant trees; if in terms of 100 years, teach the people. Jeśli myślisz o następnym roku – zasiej ziarno; jeśli o następnych dziesięciu latach – zasadź drzewa; jeśli o następnym stuleciu – ucz ludzi.

Confucius

A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn’t happen. Polityk musi posiadać umiejętność przepowiadania tego, co wydarzy się jutro, w następnym tygodniu, miesiącu i roku, a także umieć wytłumaczyć, dlaczego nie wydarzyło się to, co przepowiedział.

Winston Churchill

An optimist stays up until midnight to see the New Year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves. Optymista czeka do północy, aby przywitać nowy rok. Pesymista czeka, aby upewnić się, że stary rok odszedł.

Bill Vaughn

MONTH

(rzeczownik policzalny, l.mn. months) – miesiąc

ŁATWE

January is the first month of the year. Styczeń to pierwszy miesiąc roku.

It will take two months to finish this report. Ukończenie tego raportu zajmie dwa miesiące.

They opened a new shop last month. Otworzyli nowy sklep w zeszłym miesiącu.

Susan is getting married next month. Susan wychodzi za mąż w następnym miesiącu.

TRUDNE

The membership fee of $80 per month will entitle you to the unlimited use of the club. Miesięczna opłata członkowska w wysokości 80 dolarów uprawnia do nielimitowanego korzystania z klubu.

We receive our salary on the first working day of the calendar month. Otrzymujemy wynagrodzenie pierwszego dnia roboczego w każdym miesiącu kalendarzowym.

A few months passed before the situation started to improve. Minęło kilka miesięcy, zanim sytuacja zaczęła się poprawiać.

Her illness advanced month by month and no treatment could change that. Jej choroba postępowała z miesiąca na miesiąc i żadne leczenie nie mogło tego zmienić.