Modlitwy zatroskanych o Polskę

Tekst
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

BOGURODZICA

Bogurodzica to nasz pierwszy hymn narodowy, carmen patrium – pieśń ojczysta. Była ona śpiewana przez naszych przodków podczas bitew, m.in. pod Grunwaldem w 1410 roku. Weszła też do rytuału koronacyjnego. Znaczenie narodowo-patriotyczne ma po dziś dzień.

Warto zanieść do Boga tę prastarą modlitwę, która towarzyszyła narodowi polskiemu w najtrudniejszych i najdonioślejszych chwilach naszych dziejów.

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U twego syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kyrieleison.

Twego dziela Krzciciela, bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrieleison.

Co śpiewasz Maryi i Jezusowi? Oto, jak brzmi Bogurodzica we współczesnej polszczyźnie:

Bogurodzico Dziewico, sławiona przez Boga,

U twego Syna Matko wybrana, Maryjo,

Pozyskaj dla nas, ześlij nam

Chrystusowe zmiłowanie.

Za sprawą swojego Chrzciciela, Boży Synu

Usłysz głos nasz,

napełnij nasze myśli.

Wysłuchaj modlitwy, którą zanosimy.

Racz łaskawie tego udzielić, prosimy:

Daj na świecie szczęśliwy pobyt,

Po tym życiu wieczne trwanie w raju.

Daj Chrystusowe zmiłowanie.

ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY

Znowu śpiewamy tę suplikację coraz częściej… Śpiewamy ją, gdy jesteśmy zupełnie bezradni wobec potęg natury i zła tego świata. Dołącz to wołanie do swoich błagań za Polskę.

Święty Boże, Święty Mocny,

Święty, a Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami.

Od powietrza,

głodu, ognia i wojny

– wybaw nas, Panie.

Od nagłej, a niespodziewanej śmierci

– zachowaj nas, Panie.

My, grzeszni, Ciebie Boga prosimy

– wysłuchaj nas, Panie.

LITANIA NARODU POLSKIEGO

Spójrz, ilu świętych mamy w Niebie! Wszyscy oni orędują za nami. Możesz być pewien, że w swym modlitewnym zatroskaniu o Ojczyznę nie jesteś sam. Tak jak Ty – nie, tysiąckroć bardziej! – modli się wielu, bardzo wielu mieszkańców Nieba.

Ci ogłoszeni świętymi i ci wyniesieni na ołtarze w chwale błogosławionych. Ale też anonimowi bohaterowie wiary: biskupi i kapłani, zakonnicy, zakonnice, świeccy. Ilu było takich, którzy za życia doczesnego modlili się i pokutowali w intencji ratowania Ojczyzny?

Czy sądzisz, że dziś siedzą bezczynnie?

A ilu było w poprzednich pokoleniach – tych dziejowo najdalszych i tych zupełnie nam bliskich – którzy oddawali za Polskę swoje życie? Ile przelanej krwi, łez, krzyku, bólu, katorgi i kajdan wpisanych zostało na stałe w historię naszego Narodu?

Czy wiesz, że do Nieba idzie się także za służbę sprawie Ojczyzny? Może to Twoja droga świętości. Poświęcić się ratowaniu Polski, którą Jezus szczególnie umiłował!

Módl się za swą Ojczyznę. Nie sam. Ze świętymi naszego Narodu. Błagaj z nimi i przez ich wstawiennictwo o ratunek dla Polski.

Nie musisz odmawiać całej Litanii. Każdego dnia możesz odmówić kolejny jej fragment. Pamiętaj: Liczy się nie ilość wypowiadanych słów, ale wielkość Twego zaangażowania w zanoszoną do Boga modlitwę.


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże…

Święta Trójco, jedyny Boże…

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się Panie.

Nad narodem męczenników…

Nad ludem zawsze wiernym Tobie…

Jezu, nieskończenie miłosierny…

Jezu, nieskończenie mocny…

Jezu, nadziejo nasza…


O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski,

módl się za nami.

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny…

Święty Wojciechu, patronie Polski…

Święci Męczennicy polscy:

Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie módlcie się za nami.

Święty Brunonie, apostole ziem polskich,

módl się za nami.

Święty Andrzeju Świeradzie i Benedykcie,

módlcie się za nami.

Święty Ottonie, apostole Pomorza,

módl się za nami.

Święty Cyrylu i Metody,

apostołowie Słowian, módlcie się za nami.

Święty Kazimierzu, patronie Litwy,

módl się za nami.

Święty Jozafacie, patronie Rusi…

Święty Wacławie,

patronie katedry wawelskiej…

Święty Florianie, patronie Krakowa…

Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi…

Święta Jadwigo, królowo, matko Narodów…

Święta Kingo, patronko Polski i Litwy

oraz górników…

Święta Jadwigo, patronko Śląska…

Święty Janie z Dukli, patronie Korony i Litwy

oraz rycerstwa polskiego…

Święty Janie z Kęt,

patronie profesorów i studentów…

Święty Melchiorze Grodziecki,

męczenniku z Koszyc…

Święty Janie Sarkandrze,

obrońco tajemnicy spowiedzi…

Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży…

Święty Andrzeju Bobola, męczenniku za wiarę…

Święty Rafale Kalinowski, patronie sybiraków…

Święty Bracie Albercie, Adamie Chmielowski,

opiekunie biedoty krakowskiej…

Święty Maksymilianie Kolbe,

męczenniku z Auschwitz…

Święta Mario, Faustyno Kowalska,

apostołko Bożego Miłosierdzia…

Święty Janie Pawle II,

Papieżu cały zawierzony Maryi,

proroku nowego, lepszego świata…

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.


Błogosławiony Bogumile,

patronie archidiecezji gnieźnieńskiej,

pokutujący za błądzących wyznawców Chrystusa,

módl się za nami.

Błogosławiony Wincenty Kadłubku,

dziejopisarzu Polski…

Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia…

Błogosławiona Bronisławo,

patronko Śląska Opolskiego…

Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami,

męczennicy sandomierscy, módlcie się za nami.

Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko,

księżno halicka, módl się za nami.

Błogosławiona Jolento zwana Heleną,

patronko Gniezna….

Błogosławiona Doroto z Mątowów,

patronko diecezji chełmińskiej….

Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa…

Błogosławiony Szymonie z Lipnicy,

kaznodziejo prawdy…

Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku,

duszpasterzu krakowski…

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,

patronie Warszawy…

Błogosławiona Regino Protman,

wyznawczyni Chrystusa w Najświętszym Sakramencie…

Błogosławiony Rafale Chyliński,

patronie ubogich i chorych…

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski,

święty apostole ludu…

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku

wraz z XII towarzyszami,

męczennicy uniccy z Pratulina,

módlcie się za nami.

Błogosławiona Mario, Anielo Truszkowska,

patronko doskonalszego posłuszeństwa Bogu,

módl się za nami.

Błogosławiona Franciszko Siedliska,

apostołko życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu…

Błogosławiona Mario, Marcelino Darowska,

apostołko Bożej obecności w działaniu…

Błogosławiona Karolino Kózkówno,

dziewicza męczennico…

Błogosławiony Wacławie,

Honoracie Koźmiński,

obdarzony darem Bożego powołania…

Błogosławiona Anielo Salawa,

tercjarko franciszkańska…

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska,

matko Afrykanów…

Błogosławiony Józefie, Sebastianie Pelczarze,

pasterzu Kościoła przemyskiego…

Błogosławiony Stanisławie Papczyński,

zachwycony tajemnicą

Niepokalanego Poczęcia Maryi

i modlący się za dusze w czyśćcu cierpiące…

Błogosławiona Bernardyno, Mario Jabłońska,

patronko opuszczonych i nieszczęśliwych ludzi…

Błogosławiona Mario Karłowska,

apostołko zagubionych moralnie…

Błogosławiony Jerzy, Bolesławie Matulewiczu,

niestrudzony sługo Kościoła…

Błogosławiona Urszulo, Julio Ledóchowska,

apostołko Służby Bożej…

Błogosławiony Michale Kozalu,

męczenniku obozów koncentracyjnych…

Błogosławiona Bolesławo Lament,

apostołko wśród prawosławnych…

Błogosławiony Stefanie, Wincenty Frelichowski,

kapłanie więźniów i obozów koncentracyjnych…

Błogosławieni stu ośmiu

polskich męczenników

z czasów II wojny światowej:

Antoni Julianie Nowowiejski,

Henryku Kaczorowski,

Amnicecie Kopliński, Marianno Biernacka

i pozostali, świadkowie wiary,

umierający za wiarę,

wierni Panu Bogu i Jego Prawu,

módlcie się za nami.

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko,

kapłanie zamęczony za obronę Prawdy,

módl się za nami.


Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej,

wybaw nas, Panie!

Od kajdan niewoli…

Od godziny zwątpienia…

Od podszeptów zdrady…

Od gnuśności naszej…

Od ducha niezgody…

Od nienawiści i złości…

Od wszelkiej złej woli…

Od śmierci wiecznej…


Winy królów naszych, przebacz, o Panie!

 

Winy magnatów naszych…

Winy szlachty naszej…

Winy rządzących krajem…

Winy kierujących ludem…

Winy pasterzy naszych…

Winy ludu naszego…

Winy ojców i matek naszych…

Winy braci i sióstr naszych…

Winy całego Narodu polskiego…


Głos krwi męczenników naszych,

usłysz, o Panie!

Głos krwi żołnierzy naszych…

Brzęk pękających kajdan naszych…

Płacz matek i żon…

Płacz wdów i sierot…

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz…

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny…

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi…

Wołanie krzywdzonego roboczego ludu…

Cierpienia i trudy gnębionego

w czasach wojen Narodu…

Jęki z więzień,

obozów koncentracyjnych i łagrów…

Jęki konających robotników Poznania,

Wybrzeża, kopalni Wujek…


Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych,

daj nam, o Panie!

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy…

Miłość Polski, Ojczyzny naszej…

Męstwo, rozum, łagodność, solidarność…

Wolność, chwałę, szczęście i pokój…

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi…

Wszystkie dary Ducha Świętego…


Przez Narodzenie Twoje,

bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie.

Przez Bogurodzicę,

Przewodników na trudne czasy daj nam, o Panie.

Przez Najświętsze Życie Twoje żyć dobrze

naucz nas, o Panie.

Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze

mężnie znosić daj, o Panie.

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

z ciemności grzechu wskrzesz nas, o Panie.

Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.

Przez Ducha Świętego Zesłanie „ducha dobrego”

daj nam, o Panie.

Przez Miłosierdzie Twoje,

ducha i tradycję Narodu zachować,

daj nam, o Panie.

Przez czystą świętej Jadwigi, królowej ofiarę,

w jedności i suwerenności

naszą Polskę zachowaj, o Panie.

Przez cnoty wielkich Ojców naszych

na Twe błogosławieństwo

daj nam zasłużyć, o Panie.

Boże Piastów i Jagiellonów,

nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Sobieskiego i Kościuszki…

Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.


Módlmy się:

Boże Wszechmogący, Panie Zastępów,

padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu,

że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką.

Dziękujemy Ci, że Ojców naszych

wyprowadziłeś z rąk ciemiężców,

najeźdźców i nieprzyjaciół.

Błogosławimy Cię za to,

że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo

wolnością i pokojem.

Na progu nowych czasów, kiedy tyle sił potrzeba

naszemu Narodowi, aby zachować wolność

i suwerenność, prosimy Cię, Boże,

napełnij nas mocą Ducha Twojego.

Uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość,

oświeć zaćmione umysły naszych braci.

Wzbudź w narodzie

chęć do cierpliwej walki

o zachowanie pokoju i wolności.

Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami

i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża

zachować Twoje Królestwo w nas,

w naszych rodzinach, w naszym Narodzie,

jak za czasów naszych praojców.

Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny.

Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy.

Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy,

Panie Wszechmocny! Boże,

niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi

i umacnia Twój lud.

Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu

w pokorze „Bierzmowania Dziejów”

– udzielonego

przez Ojca Świętego św. Jana Pawła II w 1979 roku

– Twego Ducha nigdy nie zasmucali,

a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła

i Królowej Polski, pozostawali zawsze wierni

Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie.

Amen.


Stu ośmiu polskich męczenników z czasów II wojny światowej: Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Amnicecie Kopliński, Marianno Biernacka. Świadkowie wiary, umierający za wiarę, wierni Panu Bogu i Jego Prawu, módlcie się za nami.

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Matka Najświętsza to nasza Władczyni, Hetmanka i Królowa. Ona chce rządzić naszym krajem, my jednak musimy w każdym pokoleniu dawać Jej na to przyzwolenie.

Stąd kiedy modlisz się słowami tej modlitwy, pamiętaj, że deklarujesz, iż będziesz czynił wszystko, by każdego dnia żyć duchem Ewangelii.

Odmów całość lub jeden z fragmentów tej maryjnej modlitwy.


Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów,

w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, w obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, również to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy.

Pomóż pokonać wszelką beznadziejność.

Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.

Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych, współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym.


Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny.


Wiemy, że trzeba nam wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej jako chrześcijanie i Polacy świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu, wierni jego najlepszym tradycjom, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów.

Spraw, Przewodniczko narodu,

abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z Nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali.

Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco czynem i słowem,

całym swoim życiem, dawać świadectwo

prawdzie, którą wyznajemy.

Wspomagaj nas w tym Maryjo,

Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.


Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI

Ksiądz Piotr Skarga (†1612) to także dla Ciebie wzór służby Ojczyźnie, zatroskania o jej losy, zaangażowania, które wyrażało się w podejmowaniu konkretnych inicjatyw. To Twój patron.

Czy wiesz, że ten słynny kaznodzieja i doradca króla był czynnie zaangażowany w obronę biednych i pokrzywdzonych przez los? Że założył w Krakowie Bank Pobożny, który był alternatywą dla pożyczek u lichwiarzy? Skarga to wielki patriota i do dziś niezmiennie autorytet kolejnych pokoleń Polaków. Jego modlitwa za Ojczyznę jest bardzo ceniona i propagowana przez Kościół. Odmawiaj ją jak najczęściej, bo razem z Tobą śle ją w Niebo codziennie ogromna rzesza naszych rodaków.


Ksiądz Piotr Skarga (†1612) to także dla Ciebie wzór służby Ojczyźnie, zatroskania o jej losy, zaangażowania, które wyrażało się w podejmowaniu konkretnych inicjatyw. To Twój patron.

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny,

Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna

– chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże,

wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy naszego kraju sprawujące,

by wedle woli Twojej

ludem sobie powierzonym mądrze

i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Andrzej Bobola (†1657), jezuita i męczennik, to piąty patron Polski.

Współcześnie, bo w 2002 r., dołączył do dotychczasowych patronów: biskupów Wojciecha i Stanisława, królowej Jadwigi i zakonnika Stanisława Kostki. Bobola, zamęczony za swoją wiarę i narodowość, po śmierci wielokrotnie pomagał swoim rodakom i ratował ich przed nieprzyjaciółmi. To on zapowiadał odrodzenie Polski. Jeśli prawdziwe jest jego proroctwo, że stanie się w przyszłości głównym patronem Polski, to znak, że przed nami rozpościera się wizja czasów, w których jego wstawiennictwo objawi się z wielką mocą. Dlatego módl się za jego przyczyną, bo on – jak sam zapowiadał – wysłucha Twego zatroskania o naszą Ojczyznę.

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę

wskrzesił cudem wszechmocy Twojej,

racz za przyczyną sługi Twojego

św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia

nad naszą Ojczyzną i odwrócić

grożące jej niebezpieczeństwa.

Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem

Twojej czci i chwały.

Natchnij mądrością

jej rządców i przedstawicieli,

karnością i męstwem jej obrońców,

zgodą i sumiennością

w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.

Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego

i żarliwych o dusz zbawienie.

Wzmocnij w niej ducha wiary

i czystości obyczajów.

Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść,

wszelką osobistą czy zbiorową pychę,

samolubstwo i chciwość tuczącą się

kosztem dobra publicznego.

Niech rodzice i nauczyciele

w bojaźni Bożej wychowują młodzież,

zaprawiając ją

do posłuszeństwa i pracy,

a chroniąc od zepsucia.

Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny,

duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia.

Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca!

Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

A oto inna modlitwa zanoszona do Boga

 

za wstawiennictwem piątego patrona Polski.

Błagaj za jego wstawiennictwem o wytrwałość, łaskę pokoju, o jedność i rozwagę. Proś o męstwo i gotowość sprzeciwiania się złu.

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.

Amen.

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI PATRONA POLSKI

Poniższa modlitwa odwołuje się do wstawiennictwa św. Andrzeja, który poniósł śmierć męczeńską w najtrudniejszych czasach I Rzeczypospolitej, a uznany za świętego pod koniec istnienia II Rzeczypospolitej.


Andrzej Bobola (†1657), jezuita i męczennik, to piąty patron Polski.

Czy nie ma on do odegrania szczególnej roli w krytycznych momentach istnienia III Rzeczypospolitej – być może w przejściu do czwartego okresu w naszych narodowych dziejach…

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,

że do świętych Wojciecha i Stanisława,

patronów z początku naszych dziejów,

dodał u boku Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełniło się męczeństwem

w krytycznym okresie I Rzeczypospolitej,

a Twoja świętość uznana została

przy końcu II Rzeczypospolitej,

której odrodzenie przepowiedziałeś.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie

patronujesz odnowie naszego życia,

tak osobistego, jak i społecznego,

żeby wzrastała jedność w Polsce,

Europie i świecie.

Niech Twój patronat zjednoczy nas

w miłości przez wiarę

w imię Jezusa Chrystusa,

Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego

przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ BŁ.STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

Stanisław Papczyński (†1701), założyciel marianów – pierwszego rdzennie polskiego męskiego zgromadzenia zakonnego – i wielki czciciel Maryi Niepokalnej, to jeden z największych, a mało znanych polskich patriotów.

Zdawał on sobie sprawę z przyczyn upadku Rzeczpospolitej.

Mówił o przekleństwie, jakie sprowadza na kraj pijaństwo, odwrócenie się od ubogich, prywata, zachłanność i wzgardzenie polskością. Jego modlitwa powstała w czasach podobnych do współczesnych…

Najlepszy i największy Ojcze, spraw, aby Polska, Ojczyzna nasza, rozkwitła, rozbieżne żądania się połączyły, zwaśnione umysły się pojednały, zniszczona święta prawowierność zatryumfowała nad herezją, by majestat praw został otoczony blaskiem, by miłość dobra wspólnego rozgorzała

we wszystkich sercach, by zakiełkowały spustoszone pola, dźwignęły się zniszczone osady, by nadeszły szczęśliwe czasy, a trwała cnota posiadła i uświęciła serca wszystkich.


Stanisław Papczyński (†1701), założyciel marianów – pierwszego rdzennie polskiego męskiego zgromadzenia zakonnego – i wielki czciciel Maryi Niepokalanej, to jeden z największych, a mało znanych polskich patriotów.

To koniec darmowego fragmentu. Czy chcesz czytać dalej?