FatimaTekst

0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa


zakupiono w sklepie: Sklep Testowy
identyfikator transakcji: 1632153670628817
e-mail nabywcy: test@virtualo.pl
znak wodny:


Okładka

Maciej Marchewicz

Ilustracja na okładce

Fotolia, wikipedia

Dyrektor projektów wydawniczych

Maciej Marchewicz

Korekta i redakcja

Robert Jankowski

Skład i łamanie

Point Plus

ISBN 978-83-8079-033-9

Rekomendowane przez

Światowy Apostolat Fatimski


Wydawca


Fronda PL, Sp. z o. o.

ul. Łopuszańska 32

02-220 Warszawa

tel. (22) 836 54 44

fax (22) 877 37 34

e-mail: fronda@fronda.pl

www.wydawnictwofronda.pl

www.facebook.com/FrondaWydawnictwo

Wszystkie cytaty biblijne w książce wg Biblii Tysiąclecia, wyd. III poprawione, Poznań–Warszawa 1980.

Skład wersji elektronicznej

Tomasz Szymański

konwersja.virtualo.pl

Spis treści

Wykaz skrótów

Drogi Czytelniku!

Wprowadzenie

Na początek kilka słów…

Łucja i jej świadectwo

Wybrane narzędzia, wybrane miejsce

Anioł

Matka Najświętsza. Niepokalane Serce. Matka Boża Różańcowa

13 maja. Pierwsze objawienie

13 czerwca. Drugie objawienie

13 lipca. Trzecie objawienie

19 sierpnia. Czwarte objawienie

13 września. Piąte objawienie

13 października. Szóste objawienie

15 czerwca 1921. Siódme objawienie

Objawienia zapowiedziane w lipcu 1917 roku

Pontevedra. Wrzesień (?) 1925–luty 1926

Objawienie w Tuy. 13 czerwca 1929

Dodatkowe objawienia 1917–1920

Dodatek I. Cud Słońca. Głosy świadków

Dodatek II. Inne cuda „jak w Fatimie”

Dodatek III. Ujawnienie faktu siódmego objawienia

Dodatek IV. Dlaczego wynagradzanie?

Dodatek V. Przyczyna śmierci Hiacynty i Franciszka?

Dodatek VI. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca w listach Siostry Łucji

Specjalne podziękowania dla ks. bp. Virgílio do Nascimento Antunesa i s. Ângeli de Fátima Caelho da Rocha Pereira da Silva za zgodę na wykorzystanie tekstów źródłowych będących w posiadaniu Sanktuarium w Fatimie i w Secretariado dos Pastorinhos w Fatimie.

WYKAZ SKRÓTÓW


AOF Siostra Łucja, Apele orędzia fatimskiego, Carmelo de Coimbra, Santuario de Fátima, Fátima 2009.
DonF Antonio Maria Martins, Documents on Fatima and the Memoirs of Sister Lucia, Fatima Family Apostolate, Alexandria (SD) 1992.
PzF Przesłanie z Fatimy. Jak postrzegam Przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń, Zakon Karmelitanek, Sekretariat Pastuszków, Coimbra 2006.
SŁMOF Siostra Łucja mówi o Fatimie (zebrał o. Luís Kondor SVD), Vice-Postulação, Fátima 1978.
WSŁ Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy (zebrał o. Luís Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciano Cristino), Secetariado dos Pastorinhos, Fátima 2003.
WSŁ I Pierwsze wspomnienie, [w:] Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy (zebrał o. Luís Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciano Cristino), Secetariado dos Pastorinhos, Fátima 2003.
WSŁ II Drugie wspomnienie , [w:] Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy (zebrał o. Luís Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciano Cristino), Secetariado dos Pastorinhos, Fátima 2003.
WSŁ III Trzecie wspomnienie, [w:] Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy (zebrał o. Luís Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciano Cristino), Secetariado dos Pastorinhos, Fátima 2003.
WSŁ IV Czwarte wspomnienie, [w:] Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy (zebrał o. Luís Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciano Cristino), Secretariado dos Pastorinhos, Fátima 2003.
WSŁ V Piąte wspomnienie, [w:] Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy . Tom II (zebrał o. Luís Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciano Cristino), Secretariado dos Pastorinhos, Fátima 2003.

DROGI CZYTELNIKU!

■ Cieszę się, że bierzesz do rąk tę książkę. Dlaczego? Moim zdaniem to dla Ciebie ważna lektura. Znowu zapytasz: Dlaczego? Ponieważ jestem głęboko przekonany, że pomoże Ci ona lepiej poznać prawdę, jaką za pośrednictwem Matki Najświętszej Bóg zechciał przekazać naszym sercom i umysłom. Jaka to prawda? Powiem tylko tyle: to taka prawda, która jest kluczem do radykalnej zmiany historii!

Po pierwsze, jest kluczem do zamknięcia wrót otchłani. Dziś pozostają one tak szeroko otwarte, że piekło widać w każdym punkcie życia człowieka. Stoją otworem i umożliwiają szatanom wchodzenie na świat i zwodzenie całych narodów. Aż po zaprowadzenie na na całym okręgu ziemi swego „księstwa ciemności”! Co gorsza, te otwarte wrota sprawiają, że piekło staje się zatrważającym zagrożeniem dla bardzo wielu ludzi, którzy wpadają tam bezsilni, jak w słynnej wizji św. Jana Bosko1.

Myślimy o tym z lękiem i trwogą.

Fatima oferuje klucz, który może zamknąć tę bramę. Przekręcenie go sprawi, że staniemy się wolni od wielu pokus i zwodzeń osaczających nas na co dzień, przede wszystkim jednak zakończy opanowywanie świata przez struktury zła. Znów: zamknięte ocalą miliony dusz! A nie ma nic ważniejszego niż uratowanie ich przed śmiercią wieczną.

Po drugie, wspomniany klucz, który Bóg przekazuje nam w Fatimie, pasuje też do bram niebieskich. Te mogą stanąć przed nami na oścież otwarte i przyciągać nas do Nieba pięknem i pełnią oglądanej przez nią rzeczywistości.

 

I wszystko na świecie jest inaczej. Fatima dała temu nazwę: „triumf Niepokalanego Serca”. To zapowiedź nieodwołalna, czekająca na nas na krótkim już horyzoncie.

Wincenty Łaszewski

W dzień Matki Bożej Bolesnej

AD 2015

WPROWADZENIE

■ Jestem zaszczycony mogąc napisać to wprowadzenie do dokumentalnej książki dr Wincentego Łaszewskiego o Fatimie. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy wielkiego wydarzenia w nadchodzącym roku 2017 – obchodów stuletniej rocznicy widzeń w Fatimie. Owo wydarzenie jest czymś znacznie więcej niż historycznym wspomnieniem przeszłości. To, przede wszystkim, duchowa uczta łaski i miłosierdzia dla ludzkości, jak również wielkie duszpasterskie dzieło, którego celem jest przezwyciężenie kryzysu wiary, wartości i obojętności religijnej naszych czasów.

Innymi słowy – to celebracja daru wiary i nadziei na lepszy świat, nowe perspektywy przepowiedziane przez Matkę Boską Fatimską poprzez triumf Jej Niepokalanego Serca: erę pokoju, nową cywilizację miłości.

Światowy Apostolat Fatimski, międzynarodowa organizacja obecna w 110 krajach, odgrywa niezmiernie ważną rolę w przygotowaniach do tych wspaniałych maryjnych świąt Kościoła. Fatimskie sanktuarium przygotowało dla wiernych duchową ścieżkę, która pomoże podkreślać wagę Widzeń Fatimskich w Kościele i na świecie, zgłębiać teologię orędzia fatimskiego, zachęcać do życia w duchowości fatimskiej a także rozwijać Maryjny wymiar chrześcijańskiego wyznawania wiary.

Pamiętniki Siostry Łucji posłużyły za inspirację w opracowaniu tematów na siedem lat przygotowań do rocznicy, które rozpoczęły się w roku liturgicznym 2010–2011.

Nasze chrześcijańskie rodziny potrzebują tej Duchowej Ścieżki dla dobra ich własnej formacji i wewnętrznej odnowy, pośrodku kryzysu moralnego, który dotyka samej natury rodziny.

Życzę niniejszym doktorowi Wincentemu Łaszewskiemu, aby ta książka służyła wielu czytelnikom jako skuteczne narzędzie do odkrycia orędzia fatimskiego, jako doskonała droga do Nowej Ewangelizacji Świata. Jako prawdziwa szkoła świętości.

Wasz w Chrystusie i Królowej Maryi,

Prof. Américo Pablo López-Ortiz

Prezes Światowego

Apostolatu Fatimskiego

NA POCZĄTEK KILKA SŁÓW…

■ Objawienia fatimskie to światło. Jak pokażą prezentowane dokumenty, to właśnie ono – światło – jest podstawowym elementem najważniejszej w historii interwencji z Nieba, które Bóg umieścił pod datą 1917. Mija od niej sto lat, a wciąż nie jest to światło minione, wygasłe z upływem czasu albo zasłonięte nowymi latarniami objawień. Fatima coraz bardziej jaśnieje. Niektórzy zapowiadają, iż wyjdzie z niej niebawem tak wielki blask, że wszystko, co do tej pory się z nią wiąże, będzie jak kropla wody wobec ogromu morza.

Światło Fatimy zapalił dla nas Bóg. Nie przestaje ono jaśnieć na naszej drodze życia, a im głębszy wokół nas mrok, tym jaskrawszy blask objawionej w niej tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi.

Święty Jan Paweł II uczył:

Dramatyczny moment, jaki przeżywa obecnie ludzkość, powinien nas skłonić do zwracania się z większą ufnością do Niepokalanego Serca Maryi, aby wyprosiła z nami i dla nas zbawczą moc łaski Bożej. Uczniowie Chrystusa są dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wezwani mocą Ducha Świętego do zaangażowania się w dzieło zbawienia świata, ponieważ jeszcze nigdy tak jak dzisiaj nie ciążyło nad nami niebezpieczeństwo samozniszczenia1.

Ratunek przychodzi właśnie stąd! Przesłanie o Sercu Niepokalanym jest czymś więcej niż kolejnym elementem orędzia fatimskiego. Zdaniem klaretynów J.M. Alonso i A. Pina Ribeiro nie wolno wymieniać tego tematu na poziomie pokuty, modlitwy, różańca, życia kościelnego, eschatologii. Niepokalane Serce Maryi jest „sercem” orędzia2.

Niepokalane Serce, objawione Siostrze Łucji i jej kuzynom, jest ratunkiem na trudne czasy dla Kościoła i świata: „Ono ocali nas we współczesnych czasach” – zapewnia wizjonerka3. Dlatego wobec narastających zagrożeń Ojciec Święty wołał właśnie do Matki Najświętszej, która w 1917 roku objawiła w Fatimie moc swego Niepokalanego Serca:

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości4.

Papież Polak uczył, że współczesny świat znajduje się „na krawędzi czasu”5. Może dlatego tak bardzo dziś skupiamy uwagę na tym orędziu, które zostało nam dane przed niemal stu laty, w dalekiej Portugalii, na obrzeżach nieznanej nikomu wioski. Bóg wybrał tamto miejsce dla Maryi, by za Jej pośrednictwem przekazać nam niezbędną mapę dla kolejnych pokoleń idących w stronę triumfu Jej Niepokalanego Serca – wskazówki na wędrówkę w nieznane. Jej prośby, rady i ostrzeżenia miały nam pomóc uniknąć pomyłek, katastrof, cierpienia i śmierci; przede wszystkim śmierci wiecznej. Bo jak sama mówiła, wiele dusz idzie do piekła6. Miała wskazać drogę, na której mieszka pokój i bliskość serc: naszych bratnich serc, Niepokalanego Serca Matki Najświętszej i samego Serca Bożego. Miała nas zaprowadzić do Nieba.

Otrzymaliśmy mapę, a na niej naniesione drogowskazy; dziś może jeszcze bardziej aktualne niż przed laty. Przecież Ojciec Święty Benedykt XVI tłumaczył podczas swej pielgrzymki do Fatimy:

Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Tutaj odżywa ów zamysł Boga, który stawia ludzkości od samych jej początków pytanie: «Gdzie jest brat twój, Abel? […] Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi!» (Rdz 4,9). Człowiek może rozplątać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać… W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni tutaj w Fatimie…7

Papież tłumaczył, że orędzie fatimskie może nam ukazać drogę w bezpieczną przyszłość:

Z przyjemnością myślę o Fatimie jako szkole wiary, w której Nauczycielką jest Matka Boża; tam wzniosła swoją katedrę, aby nauczać małych widzących, a potem rzesze innych ludzi, prawd wiecznych i sztuki modlitwy, wiary i miłości. W pełnej pokory postawie uczniów, którzy chcą nauczyć się lekcji, powierzajcie się codziennie Nauczycielce tak znakomitej i Matce Chrystusa, wszyscy i każdy z was8.

✴ ✴ ✴

Zostały nam dane drogowskazy – ukazane przez Matkę Bożą Fatimską, Nauczycielkę wiary. Wpatrujemy się w nie, próbujemy je odczytać, zrozumieć, wprowadzić w życie. I napotykamy problem.

Okazuje się, że wiele znaków nie jest do końca czytelnych, że większość map, które bierzemy do rąk, jest w znacznym stopniu uproszczona. Jakby kartografowie nie pofatygowali się, by postawić na naszej drodze wszystkie znaki zakazów i nakazów, ostrzeżeń i porad. Te, które widzimy, ograniczają się do haseł skądinąd nam znanych. Kiedy słyszymy pytanie: „Do czego wzywa Fatima?”, rozglądamy się wokół i niczym uczeń ukradkiem zaglądający do książki czytamy krótkie hasła. Są tam: różaniec, pokuta, poświęcenie Rosji, może nabożeństwo pierwszych sobót.

To dużo, ale nie wszystko.

To dużo, ale co konkretnie znaczą te słowa?

Okazuje się, że mamy w rękach uproszczone mapy fatimskie; niektóre zostały zrobione w myśl zasady „pokazać atrakcje”. Może nawet nie wiemy, że to nie jest oryginał. Bo oryginał jest inny.

✴ ✴ ✴

■ O czym tak naprawdę mówi Fatima? Co znajduje się na oryginalnej mapie? Gdzie jej szukać?

Być może nadszedł czas, by zaproponować czcicielom Matki Bożej Fatimskiej, a także wszystkim ludziom zatroskanym o naszą przyszłość, przybliżenie zbioru fatimskich dokumentów i stosownych komentarzy dających wgląd w ich nie zawsze oczywistą dla czytelnika treść. Potrzebny jest nam zbiór, w którym znajdą się wszystkie elementy orędzia Matki Najświętszej ułożone w kompletny przekaz otrzymany z Nieba, a zasadą jest tu prosta chronologia wydarzeń.

Może już czas, by opracować dokumentację dającą ogląd, jakiego dotąd nie mieliśmy? W czasach, gdy „mrok powoli zapada nad historią” (Jan Paweł II)9, jednym z naglących wezwań jest przyjrzenie się dokładniej światłom z Nieba – pochylenie się nad dokumentacją fatimską i poznanie całego piękna i bogactwa Maryjnych objawień sprzed blisko stu lat.

Posłużmy się porównaniem. Orędzie z Fatimy jest jak małe górskie jezioro. Urzeka swoim pięknem, cieszy tych, którzy je znaleźli i pochylili się nad jego gładką taflą. Ale jezioro to coś o wiele więcej niż jego powierzchnia. Górskie jezioro kryje w swej głębi wiele tajemnic… Pod lustrem wody odbijającym niebo kryje się nieznana głębina, a w niej ukryta jest wielka prawda.

Przecież wiemy, że Fatima jest przede wszystkim zadaniem, że stawia ona przed nami pytanie o gotowość do podjęcia trudu poznania orędzia w pełni, do cna.

Gdy my, maluczcy, nie poprzestajemy na zachwycie pięknem, gdy chcemy czegoś więcej i pochylamy się, i czerpiemy dłońmi wodę orędzia, to nagle niebieskie jezioro zaczyna ukazywać swoją inną twarz. Przestaje świecić mylącym nas niebieskim blaskiem, poruszone – nie jest już barwnym zwierciadłem. To dobrze – tamten blask był zaledwie przynętą, by zwrócić na siebie naszą uwagę. Teraz mamy w rękach mały fragment orędzia. Uchowaj Boże, byśmy starali się za wszelką cenę przywrócić mu cechy cudownego lusterka. Nie, poczujmy wilgoć, ciepło lub chłód, przybliżmy oczy, by ujrzeć jego treść. Pijmy tę wodę życia. Niech ona wejdzie w nasz krwiobieg, niech zaniesie swe ukryte skarby do każdego zakamarka naszego ja. To jest ważniejsze niż oglądanie odbicia nieba. My mamy patrzeć z Nieba na ziemię!

To, co ma się wydarzyć, to, o czym śpiewa orędzie z Fatimy, dokona się kiedyś w naszym życiu i dotknie naszych serc. Zresztą, my sami jesteśmy niczym jeziora. Pod pozorami błyszczącej tafli wody kryje się tyle tajemnic! Znamy niektóre z nich; resztę zna tylko Bóg. Wszystkie one mają kiedyś zostać prześwietlone światłem – Niebem przyniesionym w Fatimie.

Może ktoś to zrozumie, albo raczej: może komuś Bóg pozwoli to zrozumieć, gdy będzie przewracał karty tej książki…

✴ ✴ ✴

■ Nie bójmy się zaglądać w tę mapę i ją zgłębiać. Dzięki niej stajemy przed możliwością spotkania się z Boską mądrością i Boskim pięknem. Dzięki niej otrzymujemy szansę dotknięcia samej istoty, samej rzeczywistości objawień! Nie ma tu nic niestrawnego; przecież Maryja przyniosła swe przesłanie do małych dzieci. Nikomu też nie odmówi łaski potrzebnej do poznania treści Jej słów.

Co jest dla nas podstawowym źródłem dokumentacji fatimskiej? Poza wspomnieniami spisanymi na polecenie przełożonych (tzw. Pierwsze, Drugie, Trzecie i Czwarte Wspomnienie oraz Przesłanie z Fatimy) i powstałymi z potrzeby serca (Piąte i Szóste Wspomnienie) są też Apele orędzia fatimskiego – książka, w której Siostra Łucja stara się odpowiedzieć na liczne pytania otrzymywane za pośrednictwem korespondencji kierowanej do klasztoru w Coimbrze, gdzie mieszkała od 1948 roku10. Ponadto warto sięgnąć do dokumentacji zawierającej wywiady z wizjonerami (Documentaçáo critica de Fátima. I: Interrogatoriós aos Videntes – 191711) oraz doskonałej encyklopedii fatimskiej: Enciclopédia de Fátima opracowanej przez Carlosa Moreira Azevedo i Luciano Cristino12.

Z pewnością jest to reprezentatywny i najważniejszy wybór, jednak wybór ograniczony. Dokumentacja fatimska, jaka znajduje się w Sanktuarium, obejmuje kilkanaście tomów. Samych listów Siostry Łucji są ponad dwa tysiące13. Czy nie ma w nich żadnych odniesień do objawień? Oczywiście, że są. Pomijamy je (czyniąc parę wyjątków) z dwóch przyczyn metodologicznych: 1) źródło jest zbyt obszerne, by móc je wykorzystać w postaci jednej książki-mapy; 2) treści w nim zawarte nie wnoszą nic istotnego do naszej wiedzy o nadprzyrodzonych wydarzeniach mających miejsce w Fatimie w latach 1915–1917.

Ale jest coś jeszcze: powoli docierają do nas fragmenty duchowego dzienniczka Siostry Łucji, który według niektórych źródeł był pisany nieprzerwanie od 1921 roku. Zajmująca się sprawą beatyfikacji ostatniej wizjonerki z Fatimy Ângela Pereira da Silva mówiła podczas zorganizowanego przez Światowy Apostolat Fatimski kongresu (październik 2015), że „duchowe zapiski Siostry Łucji to dwadzieścia tysięcy ekranów komputera”. Ich fragmenty poznaliśmy podczas kongresu odbywającego się jesienią 2017 roku w Fatimie, podczas wspomnianej prelekcji Ângeli Pereiry da Silva w 2015 roeu oraz z lektury biografii Siostry Łucji powstałej w jej klasztorze w Coimbra. Co nieco też dowiadujemy się o treści zapisków z niepublikowanej książki spowiednika o. Luísa Kondora (zm. 2009).

 

Nie stajemy przed naukową fortecą. Nie, to tylko prosta mapa: przedstawienie dokumentów mówiących o objawieniu z Fatimy i wsparcie ich czytelników stosownym komentarzem. Ale przede wszystkim to przywoływanie pomocy samej Maryi, która niech sama wyjaśnia, tłumaczy, opowiada… Wtedy czytanie dokumentów stanie się medytacją, w której zachwyt podaje dłoń poczuciu pokoju, którego nic i nikt nie jest w stanie zabrać, w której zdumienie przeistacza się w gorące pragnienia, aby w to uwierzyć i tak właśnie żyć, w której obecność słów, które układają się w przesłanie z Nieba, staje się doświadczeniem zapewniającym o istnieniu Boga i o Jego miłości.

Niech ta książka przywołuje obecność Tej, która chciała, by Jej słowa dotarły do wszystkich kontynentów. Niech lektura dokumentów i komentarzy będzie czynieniem miejsca dla Tej, która przynosi nam Chrystusa – Zbawiciela naszego udręczonego i zagubionego współczesnego świata.