Zachowanie nabywców produktów luksusowychPDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów.W rozdziale pierwszym przedstawiono znaczenia pojęć "luksus" i "produkt luksusowy", omówiono różne próby ich definiowania oraz wymieniono cechy marki luksusowej. Autor pracy zaproponował dwie definicje produktów luksusowych: dla produktów z kategorii luksusu niedostępnego i dla produktów z kategorii luksusu dostępnego. Cechy wyróżniające te dwie kategorie są różne, poza marką. Jest to ujęcie odmienne od dotychczasowych, gdyż wcześniej autorzy albo próbowali opracować definicję produktów luksusowych obejmującą całość tego pojęcia, albo dzielili produkty luksusowe na poziomy, różniące się "natężeniem" czy stopiem obecności tych samych cech. Pojęcie i teorie konsumpcji na pokaz, uważanej za najważniejszy pojedynczy czynnik skłaniający do zakupu produktów luksusowych, zostały przedstawione w rozdziale drugim. Rozdział trzeci zawiera analizę dynamiki obrotów i struktury rynku produktów luksusowych oraz dane dotyczące liczby i segmentów nabywców. Po raz pierwszy - wydaje się - w literaturze światowej porównano i omówiono szczegółowe dane (w ujęciu branżowym i geograficznym) z różnych źródeł o wartości sprzedaży na tym rynku oraz oszacowano udział wydatków Polaków na produkty luksusowe i udział sprzedaży produktów luksusowych w Polsce w wartości sprzedaży tych produktów na świecie. W rozdziale czwartym przedstawiono wybrane badania dotyczące nabywców produktów luksusowych przeprowadzone na świecie i w Polsce. Piąty rozdział pracy zawiera bardziej zaawansowane i szczegółowe analizy przeprowadzone przez autora pracy dotyczące różnych aspektów postaw wobec luksusu i zachowania nabywców produktów luksusowych. W rozdziale szóstym omówiono ewolucję postaw wobec marketingu w zarządzaniu markami luksusowymi wśród gestorów tych marek (właścicieli i menedżerów), z negatywnych, wykluczających marketing jako składnik zarządzania na ambiwalentne (dystansowanie się wobec marketingu przy oficjalnym uznaniu go jako funkcji w przedsiębiorstwie) albo w pełni akceptujące istotną rolę marketingu.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 28 listopada 2020
  • ISBN: 978-83-7378-750-6
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
Tomasz Sikora "Zachowanie nabywców produktów luksusowych" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę