Sławomir Joźwiak

Sławomir Joźwiak

Bestsellery

Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423
Ze świata średniowiecznej symboliki
Krzyżackie zamki komturskie w Prusach
Napisz recenzję
Napisz recenzję
Zamieść interesującą recenzję
składającą się przynajmniej ze 120 znaków