Teoria praktykiTekst

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

W roku jubileuszu Szkoły postanowiliśmy oddać w ręce Czytelników pięć wybranych prac

magisterskich, które powstały na Wydziale Reżyserii. Trzy z nich – rozprawy Krzysztofa Kieślowskiego,

Marcela Łozińskiego i Wojciecha Wiszniewskiego – dotyczą filmu dokumentalnego,

dwie pozostałe – Grzegorza Królikiewicza i Edwarda Żebrowskiego – filmu fabularnego. To

teksty unikatowe, napisane przez artystów znanych i cenionych, stanowiące dziś częsty punkt

odniesienia dla praktyków i teoretyków kina oraz fascynującą lekturę dla jego miłośników.

Znakomici twórcy polskiego kina przedstawiają w nich autorskie koncepcje, stworzone u progu

artystycznej kariery, które w niedalekiej przyszłości zostały zrealizowane i zweryfikowane

podczas prac nad kolejnymi projektami. Postanowiliśmy więc połączyć je z pięcioma komplementarnymi

esejami filmoznawczymi, w których historycy i teoretycy kina dokonali analizy

późniejszych dzieł autorów w kontekście tez wyłożonych w magisterskich dysertacjach.

Wyjątkowość tej publikacji polega na mariażu praktyki z teorią oraz z refleksją historycznofilmową.

Każdy z autorów pomieszczonych w tomie dysertacji w momencie przystąpienia

do obrony pracy magisterskiej miał już za sobą pewne doświadczenia twórcze. Zwykle nie

ograniczyły się one do realizacji krótkometrażowych etiud szkolnych. Podstawę nadania tytułu

magistra sztuki filmowej stanowiły dzieła, które zapowiadały wielkość ich twórców lub były

jej świadectwem. Kieślowski prezentował podczas egzaminu film dokumentalny Z miasta Łodzi

(1969) i reportaż telewizyjny Zdjęcie (1968), Łoziński – zrealizowane dla warszawskiej Wytwórni

Filmów Dokumentalnych Wizytę (1974) i Zderzenie czołowe (1975), Wiszniewski – nakręconą

w Wytwórni Filmów Oświatowych Wandę Gościmińską – włókniarkę (1975), Królikiewicz –

dokument historyczny Wierność (1969), Żebrowski – telewizyjny film Szansa (1970). Refleksje

młodych twórców stanowiły wypadkową nabytego już doświadczenia, zakładanych perspektyw

rozwoju sztuki filmowej i własnej działalności artystycznej oraz dominujących wówczas

koncepcji teoretycznych. Każdą z wydanych w niniejszym tomie prac czytać można jako zapis

ponadczasowej refleksji artystycznej oraz jako dokument czasu. Zawierają bowiem diagnozę

stanu, w jakim w chwili ich pisania znajdowało się polskie kino i szerzej – rodzima kultura.

Pięć dysertacji wybranych spośród setek, które powstały na Wydziale Reżyserii przez siedem

dekad, prezentuje różne style i odmienne podejścia do kina, ukazuje odmienne temperamenty

i sposoby myślenia: od ściśle semiotycznych rozważań Żebrowskiego, poprzez niezwykle krytyczny

opis medialnej rzeczywistości pióra Wiszniewskiego, po własne propozycje klasyfikacji

i koncepcje ontologiczne w pracach Kieślowskiego, Wiszniewskiego i Królikiewicza. Choć

rozprawy te powstały w warunkach ograniczonej wolności komunistycznej Polski, to udało

się w nich przekazać poglądy osobne, później na różne sposoby rozwijane. Dla współczesnego

czytelnika – filmowca i kinofila – do dziś stanowić mogą ważny przyczynek do namysłu nad

istotą kina.

Dobrej lektury i wielu twórczych inspiracji!

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 12+
  • Data dodania do LitRes: 13 kwietnia 2019
  • ISBN: 978-83-65501-54-7
  • Redaktor: Katarzyna Mąka-Malatyńska
  • Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
  • Spis treści
"Teoria praktyki" — ebook, pobierz w formatach mobi, epub, txt, pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę