Rozmowy o glottodydaktyce

Tekst
Studia ofiarowane Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Publikacja porusza ważne dla glottodydaktyki akademickiej tematy: poznanie poprzez język, systemy komunikacji, zasady ewaluacji i oceniania, mediację kulturową, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli – ujęte w formę 13 wywiadów przeprowadzonych ze znanymi specjalistami z zakresu glottodydaktyki i kształcenia filologicznego w Polsce. Tom ofiarowany Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając przez jej dyplomantów jest przykładem wielopokoleniowej współpracy warszawskich neofilologów.


Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając – od 1988 roku zatrudniona w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 roku na stanowisku profesora zwyczajnego; od 2020 roku przewodnicząca podkomisji nauk humanistycznych w Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW. Autorka monografii naukowych: "Du communicatif au discursif. Apports de la pragmatique du discours à la didactique des langues étrangères" (Warszawa 2004, Instytut Romanistyki UW), "Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej" (Lublin-Warszawa 2016, Wydawnictwo Werset-Instytut Romanistyki UW).


W dzisiejszym świecie naukowym, w którym coraz częściej wskazujemy na niezdrową rywalizację, projekt wydawniczy kierowany i realizowany przez warszawskich neofilologów, jest budującym przykładem wielopokoleniowej współpracy i dobrze pojętego długiego trwania akademickiej tradycji. Sama zaś idea ofiarowania prof. Jolancie Sujeckiej-Zając przez jej dyplomantów pamiątkowej publikacji podkreśla istotę relacji Uczeń-Mistrz, relacji pielęgnowanej przez obie strony akademickiego dialogu.

Niewątpliwą wartością dodaną omawianej publikacji jest uniwersalność poruszanych w niej tematów: poznanie poprzez język, komunikacja, ewaluacja i ocenianie, mediacja kulturowa, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli - to tylko niektóre z poruszanych, omawianych, i co najważniejsze, dyskutowanych kwestii. Podkreślić tu należy, że zarówno oryginalność, jak i swoista „nośność” zawartych w tomie tekstów wynika z ich niezwykle żywej formy, naśladującej transkrypcję przeprowadzonych wywiadów. (Z recenzji dr. hab. Sebastiana Piotrowskiego)


*********


Talks About Glottodidactics. Studies dedicated to Professor Jolanta Sujecka-Zając


The publication raises the issues important for academic glottodidactics: cognition through a language, communication systems, evaluation and assessment rules, cultural mediation, philological studies and teacher training, which take the form of 13 interviews with well-known specialists in glottodidactics and philological education. The book dedicated to professor Jolanta Sujecka-Zając by her students is an example of multi-generational collaboration of Warsaw philologists.


*********


Dr hab. Anna Jaroszewska (ORCID 0000-0003-2788-593X) – od 2006 roku adiunkt na Wydziale Neofilologii w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Glottodydaktyki.


Dr hab. Radosław Kucharczyk (ORCID 0000-0002-1861-1358) – od 2010 roku zatrudniony na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich w Instytucie Romanistyki UW.


Dr hab. Maciej Smuk (ORCID 0000-0002-0911-9046) – adiunkt Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Romanistyki UW.


Dr hab. Krystyna Szymankiewicz (ORCID 0000-0002-8598-3418) – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 27 listopada 2021
  • ISBN: 978-83-235-5291-8
  • Redaktorzy: Anna Jaroszewska, Krystyna Szymankiewicz, Maciej Smuk, Radosław Kucharczyk
  • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Spis treści
"Rozmowy o glottodydaktyce" – pobierz epub, mobi, pdf lub przeczytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę