New Addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
New Addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych
New Addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych
E-book
20 
Szczegóły
Opis książki

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu hasło „uzależnienie” kojarzyło się najczęściej z chorobą alkoholową lub narkomanią. Dziś problem uzależnień zatacza coraz szersze kręgi; zmienia się nie tylko jego zakres, ale i skala. Epidemiolog Włodzimierz Janiszewski, podejmując  próbę sklasyfikowania i uporządkowania omawianego problemu, wskazał na występowanie ponad 50 nowych uzależnień. U genezy tworzenia się nałogów współczesnej generacji leży najczęściej postęp technologiczny, konsumpcyjny styl życia oraz specyfika cywilizacji, oferująca nie tylko dostęp do nowych mediów (Internet), ale i konieczność przedefiniowania charakteru jakości i ilości kontaktów społecznych oraz rodzinnych. Implikacja powyższego owocuje pojawieniem się całej gamy uzależnień określanych mianem uzależnień behawioralnych, w których obserwujemy występowanie takich samych procesów obronnych, jakich doświadczamy w przypadku uzależnień od substancji chemicznych. Produkowane na potrzeby poszczególnych nałogów mechanizmy iluzji i zaprzeczeń utrzymują jednostkę w przekonaniu możliwości poradzenia sobie z narastającym problemem; tymczasem wywoływana w ten sposób spirala działań wymusza na niej konieczność stałego stymulowania układu nagrody.

Wstęp

Ewa Michałkiewicz

Działalność organizacji międzynarodowych oraz prawne rozwiązania krajowe w ramach zwalczania handlu substancjami odurzającymi i psychotropowymi

Ewa Milczarek

Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie polityki antynarkotykowej na podstawie działalności Międzyrządowej Grupy ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami

Anna Mylokosta

Implementacja Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w Polsce

Marta Putyra

Prawne formy walki z dopalaczami realizowane przez inspekcję sanitarną

Olgierd Abramski

Wybrane zagadnienia ochrony małoletnich przed uzależnieniami w polityce państwa polskiego na przełomie XX i XXI wieku

Anna Majewska

Rola i zadania pracownika socjalnego wobec problemu nowych uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Sandra Lubartowicz

Zakupoholizm – próba ustalenia granicy pomiędzy normą a patologią

Dorota Nowalska-Kapuścik

Uzależnienie od energii elektrycznej. Krytyczna infrastruktura w rozważaniach konsumentów

Zofia Trzeszkowska-Nowak

Dopalacze bez litości. Analiza konsumpcji dopalaczy w Polsce i na arenie międzynarodowej

Sławomir Kania

Cyberuzależnienia i ich profilaktyka pedagogiczna

Magdalena Sodzawiczna

W zdrowym ciele chory duch. Kiedy aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie stają się obsesją

Bogumiła Bobik

Analiza społecznych i behawioralnych zagrożeń młodzieży na terenach dezindustrialnych (na przykładzie bytomskich dzielnic Bobrka i Karbia)

Grzegorz Libor

Świat globalnych uzależnień – przykład Walii

Przypisy

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 16+
  • Data dodania do LitRes: 07 września 2021
  • ISBN: 9788378596783
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Redaktor: Dorota Nowalska-Kapuścik
  • Wydawca: Ebookowo
"New Addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę