Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2020PDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

OD REDAKTORA NACZELNEGO / NOTES FROM THE EDITOR-IN-CHIEF. . . 2

MATERIAŁY / MATERIALS

Bogdan Kujawski, Pomieszczenia dla osób zatrzymanych typu „B” Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach w świetle zagrożeń płynących z ogłoszonego stanu zagrożenia

pidemicznego oraz stanu epidemii na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej / PREMISES FOR DETAINED PERSONS TYPE „B”, OF THE POVIAT POLICE HEADQUARTERS IN PODDĘBICE IN THE LIGHT OF THREATS ARISING FROM THE ANNOUNCED STATE OF EPIDEMIC THREAT AND THE STATE OF EPIDEMIC IN THE EPUBLIC OF POLAND. . . 3

Tomasz Pączkowski, Koronawirus jako zagrożenie w sieci i w firmie / CORONAVIRUS AS A THREAT IN THE NETWORK AND

IN THE COMPANY. . . 6

Bartłomiej Majchrzak, Działania polskiej Policji podczas pandemii COVID-19 w świetle dezyderatów międzynarodowych

organizacji powołanych do ochrony praw człowieka / THE ACTIVITIES OF THE POLISH POLICE DURING THE COVID-19

PANDEMIC IN THE LIGHT OF THE DESIDERATA OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS . . . . . . . . . . . . . 16

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY

Robert Czerniawski, Zbigniew Ajdukiewicz, Rola i zadania Policji w związku z pandemią COVID-19 / THE ROLE AND

TASKS OF THE POLICE IN CONNECTION WITH THE COVID-19 PANDEMIC. . . 21

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS Andrzej Kawecki, Janusz Kiszka, Działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego / ACTIONS TAKEN BY THE MUNICIPAL POLICE HEADQUARTERS IN PRZEMYŚL TO PREVENT THE SPREAD OF THE CORONAVIRUS IN THE CITY OF PRZEMYŚL AND PRZEMYŚL DISTRICT. . . 27

Karol Błaszkiewicz, Zadania dzielnicowych w czasie pandemii koronawirusa / DUTIES OF DISTRICT COUNCILS

IN CORONAVIRUS PANDEMIC TIMES. . . 38

Jakub Gorczyński, Michał Pawliński, Funkcjonowanie specjalnych centrów operacyjnych w sytuacji pandemii

koronawirusa SARS-CoV-2 na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej

Policji z siedzibą w Radomiu / FUNCTIONING OF SPECIAL OPERATIONS CENTERS IN THE SITUATION OF THE CORONAVIRUS

PANDEMIC SARS-COV-2 ON THE EXAMPLE OF RPHQ IN POZNAŃ AND RPHQ IN RADOM. . . 40

Krzysztof Maczulski, Szymon Kokot-Góra, Praktyczne aspekty postępowania z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w kwarantannie w związku z pandemią SARS-CoV-2 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

/ PRACTICAL ASPECTS OF DEALING WITH STATE FIRE SERVICE UNIFORMED PERSONNEL IN QUARANTINE IN CONNECTION WITH THE SARS-COV-2PANDEMIC ON THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE REGION. . . 46

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE Agnieszka Szołtek, Marzena Przetak, W świecie Covidu, sytuacji przeciążenia, wartości i ocen społecznych / IN THE WORLD OF COVID, WORK OVERLOAD, VALUES AND SOCIAL EVALUATION. . . 52

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND Walentyna Trzcińska, Efekt Lucyfera, czyli czy winne są jabłka, czy koszyk? / “THE LUCIFER EFFECT”, OR WHAT IS THE GUILTY ONE: THE ROTTEN APPLE OR THE BARREL?. . . 58

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE Ewa Kuczyńska, Informacje z Instytutu Badań i Rozwoju / INFORMATION FROM THE INSTITUTE OF RESEARCH AND

DEVELOPMENT. . . 61

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO Urszula Grzegorczyk, Zagrożenia epidemiologiczne — Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły

Policji w Szczytnie / EPIDEMIOLOGICAL THREATS — SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO. . . 65

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE. . . 67

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 12 stycznia 2021
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
praca zbiorowa "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2020" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę