Regulamin promocji „Zapłać BLIKIEM i zyskaj 10 zł na następne zakupy w Litres”

Regulamin promocji „Zapłać BLIKIEM i zyskaj 10 zł na następne zakupy w Litres”


1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Zapłać BLIKIEM i zyskaj 10 zł na następne zakupy w Litres” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Litres Operations Limited, firma zarejestrowana zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą na drugim piętrze Palmerston House, przy Fenian Street Dublin 2 D02 WD37, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Irlandii pod numerem 650295, z numerem VAT IE 3624937VH.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 28.09.2020 r. i trwa do 27.10.2020 r.. Promocja polega na przyznaniu na konto użytkownika sklepu www.litres.pl sumy 10 złotych na następne zakupy w Litres po dokonaniu zakupu za minimum 20 złotych i zapłaty poprzez BLIK. Nie ma limitu kodów rabatowych w czasie trwania Promocji. Kody promocyjne zostaną przekazane Klientom poprzez stronę litres.pl oraz newsletter. Kod promocyjny jest ważny tak długo jak użytkownik posiada aktywne konto w sklepie www.litres.pl.

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zamówienie produktów na kwotę minimum 20 zł z całego asortymentu w sklepie pod adresem www.litres.pl oraz skorzystanie z BLIKA jako formy płatności.

5. Przed zrobieniem zakupów należy w polu KUPON wpisać: BLIK10 i kliknąć AKTYWUJ. Aby otrzymać na konto sumę 10 złotych na następne zakupy w Litres, należy dokonać zakupu za minimum 20 złotych.

6. Klient może skorzystać z Promocji jednorazowo.

7. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to w szczególności, że osoba, która dokonała zakupu przed opublikowaniem Promocji, nie może ubiegać się o przyznanie Korzyści.

8. Promocja dotyczy wszystkich produktów opublikowanych w sklepie na stronie www.litres.pl.

9. Rabat udzielony na podstawie kodu rabatowego nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.

10. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.

11. Rabatu z kodu rabatowego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

13. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a tym samym jego zasad, a także akceptację regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://litres.pl/pages/litres_oferta/ .

14. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: help@litres.pl.

15. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.

16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a także Regulamin sklepu internetowego.

18. Dane osobowe:

a) Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator.

b) Organizator w celu niezbędnym do realizacji Promocji, przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji podane przez niego w związku ze skorzystaniem z Promocji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) i (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

c) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w Promocji a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.puodo.gov.pl). Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym ust. 2 wyżej przez okres trwania Promocji, zaś po jej upływie w celu ustalenia lub dochodzenia lub obrony roszczeń.


ЛитРес