Awesta

Tekst
Autor:
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

FARGARD VII.

I (1-5). Jak długo po śmierci Nasu spada na zmarłych. II (6-9). Jak daleko rozciąga się bezczeszcząca moc Nasu. III (10-22). Czyszczenie ubrań zanieczyszczonych przez zmarłych. IV (23-24). Obrzydliwym jest jedzenie zwłok. V (25-27). Obrzydliwym jest wciąganie ciał do ognia lub wody. VI (28-35). Oczyszczanie drewna i zboża zanieczyszczonej przez zmarłych. VII a (36-40). Medycy i ich nadzór. VII b (40-44). Wynagrodzenia medyków. VIII (45-59). Puryfikacja ziemi i Dakhm. Dakhmy i Daêva. IX (60-72). Traktowanie kobiety, który powiła martwe niemowlę. X (73-75). Oczyszczanie naczyń zanieczyszczonych przez zmarłych. XI (76). Oczyszczanie krów. XII (77). Nieczyste kielichy. Rozdział ten jest dość spójny, oprócz dygresji na temat medycyny, i dlatego też byłby lepszy jako wstęp do trzech ostatnich rozdziałów; Sekcje II i IX, fragmenty których można już było zauważyć w Fargardzie V, są w tym miejscu odpowiednie. Cały rozdział związany jest z działaniami Drug Nasu od momentu, gdy przejmuje ona władzę nad zwłokami i pokazuje, jak i gdzie poszczególne zanieczyszczone przez nią obiekty stają się czyste. Są to: ubrania, drewno, zboże, ziemia, kobiety, naczynia i krowy.

I.

1.Zaratustra spytał Ahura Mazdę: ‘Ahura Mazdo, najwspanialszy Duchu, jedyny Święty Stwórco materialnego świata! W którym momencie po śmierci człowieka rzuca się na niego Drug Nasu?’

2 (3).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Czcigodny Zaratustro! Od razu po śmierci, jak tylko dusza opuści ciało Drug Nasu rzuca się na człowieka, rusza się na niego z północy166 pod postacią dzikiej muchy z wystającymi i całymi poplamionymi nogami i ogonem, podobna do najohydniejszego Khrafstras.

[3.‘Nie oddala się od ciała dopóki nie zobaczą lub nie zjedzą go psy167 lub dopóki nie wypatrzą go mięsożerne ptaki168 . Gdy psy zobaczą ciało lub je zjedzą, albo gdy wypatrzą je mięsożerne ptaki, Drug Nasu ucieka z powrotem na północ pod postacią dzikiej muchy z wystającymi i całymi poplamionymi nogami i ogonem, podobna do najohydniejszego Khrafstras.’]

4 (5).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jak długo po tym, jak człowiek zostanie zabity przez psa, wilka, czary, nienawistne sztuczki169 , spadając w przepaść, zgodnie z prawem170 , przez mordercę lub przez powieszenie171 , Drug Nasu rzuci się na niego?

5 (6).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Drug Nasu rzuca się na człowieka podczas kolejnej warty po jego śmierci172 , rusza na niego z północy pod postacią dzikiej muchy z wystającymi i całymi poplamionymi nogami i ogonem, podobna do najohydniejszego Khrafstras.’

II.173

6 (7).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jeśli dwoje, pięcioro, pięćdziesięcioro, czy też stu ludzi odpoczywa w tym samym miejscu, na sąsiadujących dywanach oraz poduszkach i jeden z nich umiera; ilu z nich Drug Nasu wypełni nieczystością, zarazi i zanieczyści?

7 (11).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Jeśli zmarły byłby duchownym, Drug-Nasu zadziała natychmiast, Czcigodny Zaratustro! Spadnie na jedenastego i zanieczyści dziesięciu.

‘Jeśli zmarły byłby wojownikiem, Drug-Nasu zadziała natychmiast, Czcigodny Zaratustro! Spadnie na dziesiątego i zanieczyści dziewięciu.

‘Jeśli zmarły byłby żonatym mężczyzną, Drug-Nasu zadziała natychmiast, Czcigodny Zaratustro! Spadnie na dziewiątego i zanieczyści ośmiu.

8 (17).‘Jeśli byłby to pies pasterski, Drug-Nasu zadziała natychmiast, Czcigodny Zaratustro! Spadnie na ósmego i zanieczyści siedmiu.

‘Jeśli byłby to pies domowy, Drug-Nasu zadziała natychmiast, Czcigodny Zaratustro! Spadnie na siódmego i zanieczyści sześciu.

9 (21).‘Jeśli byłby to pies Vohunazga, Drug-Nasu zadziała natychmiast, Czcigodny Zaratustro! Spadnie na szóstego i zanieczyści pięciu.

‘Jeśli byłby to młody pies, Drug-Nasu zadziała natychmiast, Czcigodny Zaratustro! Spadnie na piątego i zanieczyści czterech174

… ‘ubrania te powinny być dla nich okryciem ciała i nakrywać łóżko175 .’ …

III.

10 (26).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jaką część jego ubrań176 i poduszek Drug Nasu wypełni nieczystością, zarazi i zanieczyści?

11 (27).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Drug Nasu wypełni nieczystością, zarazi i zanieczyści zarówno wierzchnie ubrania, jak i bieliznę177 .’

12 (28).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Święty Ahura Mazdo, czy te rzeczy mogą być na powrót czyste po tym, jak dotknęły zwłok psa lub człowieka?

13 (29).Ahura Mazda odpowiedział:’ Mogą, Święty Zaratustro!’

W jaki sposób?

‘Jeśli faktycznie ubrania zostały zanieczyszczone nasieniem, potem, brudem lub wymiocinami, wyznawcy Mazdy powinni rozedrzeć je na strzępy i zakopać je pod ziemią178

14 (33).‘Jeśli jednak nie zostały one zanieczyszczone nasieniem, potem, brudem lub wymiocinami, wtedy wyznawcy Mazdy powinni użyć na nich gômêz.

15 (35).‘Jeśli jest to skóra, powinni użyć gômêz trzy razy, trzy razy wytrzeć w ziemię i trzy razy umyć wodą; na koniec powinni wystawić ją na powietrzu w oknie na trzy miesiące.

‘Jeśli jest to tkany materiał, powinni użyć gômêz sześć razy, sześć razy wytrzeć w ziemię i sześć razy umyć wodą; na koniec powinni wystawić go na powietrzu w oknie na sześć miesięcy.

16 (37).Czcigodny Zaratustro! Moje źródło, zwane Ardvî Sûra, oczyszcza ludzkie nasienie, owoc w kobiecym łonie i mleko w kobiecej piersi.’179

17 (41). 180 Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Czy ubrania te, po wypraniu i oczyszczeniu, mogą być używane przez Zaotara, Hâvanana, Âtare-vakhsha, Frabaretara, Âbereda, Âsnâtara, Rathwiskara, Sraoshâ-vareza, czy też przez kapłana, wojownika, bądź żonatego mężczyznę?

18 (43).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Ubrania te, nawet po wypraniu i oczyszczeniu, nie mogą być nigdy używane przez Zaotara, Hâvanana, Âtare-vakhsha, Frabaretara, Âbereda, Âsnâtara, Rathwiskara, Sraoshâ-vareza, czy też przez kapłana, wojownika, bądź żonatego mężczyznę.

19 (45).‘Jeśli jednak znajdzie się w domu wyznawcy Mazdy chora kobieta bądź mężczyzna ogarnięty niemocą i niezdolny do pracy, ubrania te powinny być dla nich okryciem ciała i nakryciem łóżka, dopóki nie będą zdolni by poruszać się o własnych siłach.

20 (49).‘Faktycznie, Ahura Mazda nie zezwala nam na to, by marnować to, co stanowi jakąś wartość, nawet w tak małym stopniu jak wagę nici Aspereny, czy służącą upuszczającą przędzę.

21 (52).‘Jeśli ktokolwiek rzuci jakiekolwiek ubranie na martwe ciało, tak jak służąca upuszcza przędzę, ten człowiek za życia nie może być nazwany pobożnym ani nie ma dla niego miejsca po śmierci w innym, szczęśliwym świecie.

22 (55).Powinien on odejść do wrogiego świata, do świata ciemności stworzonego przez dzieci mroku. Grzesznicy! Tylko przez własne uczynki i dusze możecie spaść do tak ponurego świata.’

IV.

23 (59).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Czy ten, kto jadł psie bądź ludzkie zwłoki, może być z powrotem czysty?181

24 (60).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Nie może, święty Zaratustro! Jego kryjówka182 powinna być wykopana, jego życie rozerwane, a jego jasne oczy wyjęte; Drug Nasu spada na niego i chwyta go aż po końce paznokci, jest on od tego czasu na zawsze nieczysty.’183

V.

25 (65).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Święty Ahura Mazdo! Czy ten, kto wrzucił nieczyste zwłoki do wody lub do ognia i uczynił wodę bądź ogień nieczystymi, może być z powrotem czysty?

26 (66).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Nie może, święty Zaratustro! To nikczemni, którzy zwrócili się ku Nasu184 i przez których zwiększa się liczebność komarów i szarańczy185 ; nikczemni, którzy zwrócili się ku Nasu i dzięki którym wzmaga się niszcząca trawę susza.

27 (69).‘To przez tych nikczemnych ludzi, którzy zwrócili się ku Nasu, zwiększa się moc zimy tworzonej przez demony, zabijającej bydło, obfitej w śnieżyce, przeszywającej, przepełnionej grozą złośliwej zimy186 . Drug Nasu spada na nich i chwyta ich aż po końce paznokci, są oni od tego czasu na zawsze nieczyści.’187

VI.

28 (72).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Święty Ahura Mazdo! Czy drewno, które dotknęło martwej materii ze zmarłego psa lub człowieka, może być oczyszczone?

29 (73).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Może, Święty Zaratustro!’

W jaki sposób?

‘Jeśli psy lub ptaki żywiące się szczątkami nie dotknęły jeszcze Nasu188 , jeśli drewno jest suche, pojedyncze drewna powinno się położyć na ziemi w odległości Vîtasti189 dookoła martwej materii, a w odległości Frârâthni190 , jeśli jest ono mokre; następnie powinno się pokropić je raz wodą i w końcu stanie się ono czyste191

30 (78).‘Jeśli jednak psy lub ptaki żywiące się szczątkami już dotknęły Nasu, jeśli drewno jest suche pojedyncze drewna powinno się położyć na ziemi w odległości Frârâthni dookoła martwej materii, a w odległości Frâbâzu192 , jeśli jest ono mokre; następnie powinno się pokropić je raz wodą i w końcu stanie się ono czyste.

 

31 (81).‘Oto ilość drewna leżącego dookoła martwej materii, w zależności od tego, czy jest ono suche czy mokre i w zależności od tego, czy jest ono twarde czy miękkie; powinno się pokropić je raz wodą i w końcu stanie się ono czyste.’

32 (83).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Święty Ahura Mazdo! Czy zboże lub pasza, które dotknęły martwej materii ze zmarłego psa lub człowieka, mogą być oczyszczone?

33 (84).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Mogą, Święty Zaratustro!’

W jaki sposób?

‘Jeśli psy lub ptaki żywiące się szczątkami nie dotknęły jeszcze Nasu, pojedyncze ziarna zboża powinno się położyć na ziemi w odległości Frârâthni dookoła martwej materii, jeśli są one suche, a w odległości Frâbâzu, jeśli są one mokre; następnie powinno się pokropić je raz wodą i w końcu staną się one czyste.

34 (89).‘Jeśli jednak psy lub ptaki żywiące się szczątkami już dotknęły Nasu pojedyncze ziarna zboża powinno się położyć na ziemi w odległości Frâbâzu dookoła martwej materii, jeśli drewno jest suche, a w odległości Vîbâzu193 , jeśli jest ono mokre; następnie powinno się pokropić je raz wodą i w końcu staną się one czyste.

35 (92). ‘To jest ilość ziaren zboża leżącego dookoła martwej materii, w zależności od tego, czy jest ona sucha czy mokra, w zależności od tego, czy jest ona zasiana czy nie zasiana, w zależności od tego, czy jest ona skoszona czy nie skoszona, w zależności od tego, czy jest ona zmielona czy nie194 i w zależności od tego, czy jest ona zagnieciona czy nie195 ; powinno się pokropić ją raz wodą i w końcu stanie się ona czysta.

VII a.

36 (94).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Gdy wyznawca Mazdy chce doskonalić się w sztuce leczenia, na kim powinien on najpierw ćwiczyć, na wyznawcach Mazdy, czy na wyznawcach Daêva?

37 (96).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Powinien on raczej najpierw ćwiczyć na wyznawcach Daêva, niż na wyznawcach Mazdy. Gdy człowiek ten będzie leczyć nożem wyznawcę Daêva i ten umrze, gdy będzie on leczyć nożem drugiego wyznawcę Daêva i ten umrze, w końcu gdy będzie on leczyć nożem trzeciego wyznawcę Daêvas i ten umrze, jest on na zawsze niezdolny do doskonalenia sztuki leczenia.

38 (99).‘W związku z tym nie można temu człowiekowi pozwolić, by kiedykolwiek odwiedził wyznawcę Mazdy, ani by go leczył, ani by ciął go nożem. Jeśli jednak odwiedzi on wyznawcę Mazdy, zacznie go leczyć i rani go nożem, poniesie taką samą karę jak za umyślne morderstwo196

39 (102).Gdy człowiek ten będzie leczyć nożem wyznawcę Daêva i ten wyzdrowieje, gdy będzie on leczyć nożem drugiego wyznawcę Daêva i ten wyzdrowieje, w końcu gdy będzie on leczyć nożem trzeciego wyznawcę Daêva i ten wyzdrowieje, zawsze będzie on zdolny do tego, by doskonalić sztuki leczenia197

40 (104).‘Od tego czasu może on, jeśli chce, odwiedzać wyznawców Mazdy oraz, jeśli chce, może leczyć wyznawców Mazdy nożem.’

VII b.

41 (105).‘Uzdrowiciel za uleczenie kapłana powinien otrzymać błogosławieństwo198 ; za uleczenie właściciela domu powinien otrzymać wołu o niskiej wartości; za uleczenie właściciela małego miasta199 powinien otrzymać wołu o średniej wartości; za uleczenie właściciela miasta powinien otrzymać wołu o wysokiej wartości; za uleczenie właściciela prowincji powinien otrzymać rydwan z czterema końmi200

42 (110).‘Za uleczenie żony właściciela domu powinien otrzymać oślicę; za uleczenie żony właściciela małego miasta powinien otrzymać krowę; za uleczenie żony właściciela miasta powinien otrzymać klacz; za uleczenie żony właściciela prowincji powinien otrzymać samicę wielbłąda.

43 (114).‘Za uleczenie syna właściciela małego miasta powinien otrzymać wołu o wysokiej wartości; za uleczenie wołu o wysokiej wartości powinien otrzymać wołu o średniej wartości; za uleczenie wołu o średniej wartości powinien otrzymać wołu o niskiej wartości; za uleczenie wołu o niskiej wartości powinien otrzymać owcę; za uleczenie owcy powinien otrzymać posiłek mięsny201

44 (118).‘Czcigodny Zaratustro! Gdy kilku uzdrowicieli oferuje swoje usługi, mianowicie jeden leczący nożem, jeden leczący ziołami i jeden leczący świętym słowem202 , najlepszym jest ten, który najlepiej usunie chorobę z ciała wiernego203 .’

VIII.

45 (122).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jak długo musi ziemia dochodzić do siebie po tym, jak leżało na niej ciało zmarłego człowieka ubranego jedynie w niebiańskie światło i spoglądającego na słońce204 ?

46 (123).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Święty Zaratustro! Gdy ciało zmarłego człowieka ubranego jedynie w niebiańskie światło i spoglądającego na słońce leżało na ziemi przez rok, ziemia z powrotem jest sobą.

47 (124).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jak długo ziemia musi dochodzić do siebie po tym, jak zostało w niej zakopane ciało zmarłego człowieka?

48 (125).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Czcigodny Zaratustro! Gdy ciało zmarłego człowieka było zakopane w ziemi przez pięćdziesiąt lat, ziemia z powrotem jest sobą.’

49 (126).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jak długo ziemia, na której stoi Dakhma, musi dochodzić do siebie po tym, jak ciało zmarłego człowieka zostało złożone w Dakhmie?

50 (127).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Czcigodny Zaratustro! Dopóki kurz z ludzkiego ciała nie zmiesza się z kurzem z podłoża205 . Czcigodny Zaratustro! Przekonaj każdego w materialnym świecie do zburzenia Dakhm.

51 (129).‘Grzechy w czynach, słowach i myślach tego, kto zburzy Dakhmę, nawet tak małą jak jego własne ciało, są odpuszczane tak jak za Patet i odkupiane206

52 (132).Dwa duchy walczą ze sobą nie o jego duszę207 ; gdy przekracza próg niebiańskiego świata, gwiazdy, księżyc i słońce radują się na jego widok; ja, Ahura Mazda, również się raduję, mówiąc: „Witaj, człowiecze! Ty, któryś przebył drogę z upadającego świata!”

55 (137). 208 Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Gdzie są demony? Gdzie są ich wyznawcy? Gdzie jest miejsce, do którego maszerują zastępy demonów? Jakie jest miejsce, do którego pędzą zastępy demonów? Jakie jest to miejsce, gdzie zabiją dziesiątki i setki, setki i tysiące, tysiące i dziesiątki tysięcy, niezliczone dziesiątki tysięcy wrogów?

56 (138).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Czcigodny Zaratustro! Miejscem tym są Dakhmy zbudowane na powierzchni ziemi, w których składane są ciała zmarłych ludzi, są celem demonów. To miejsce, do którego maszerują i pędzą zastępy demonów by zabić dziesiątki i setki, setki i tysiące, tysiące i dziesiątki tysięcy, niezliczone dziesiątki tysięcy wrogów.

57 (140).‘Czcigodny Zaratustro! Demony te w Dakhmach znajdują pożywienie i zepsucie moralne (zjadając ciała zmarłych) w taki sam sposób, w jaki wy, ludzie żyjący w materialnym świecie, jecie gotowane potrawy i mięso. Ludzie! To zapach ich uczty czujecie.

58 (143).‘Demony zatem upajają się swoją ucztą, dopóki ten smród nie zakorzeni się w Dakhmach. Rozwijają się w nich choroby, pchły, gorączka, humory209 , przeziębienia, krzywice i przedwcześnie siwe włosy. Gdy tylko zachodzi słońce, ludźmi w Dakhmach rządzi śmierć.

59 (148).‘Jeśli znajdą się ludzie o złej duszy, którzy nie chcą jej zmienić, Gaini210 sprawiają, że choroby te pogarszają się na ludzkich udach, rękach i plecionych włosach211 o jedną trzecią212

IX.

60 (151). 213 Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Co powinni zrobić wyznawcy Mazdy, jeśli w domu jednego z nich znajduje się kobieta, która po upływie jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu czy dziesięciu miesięcy powije martwe niemowlę?

61 (155).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Trzeba wyznaczyć miejsce w tym domu, które jest najczystsze i najsuchsze, najmniej uczęszczane przez zwierzęta, w którym jest Ogień, syn Ahura Mazdy, poświęcone wiązki baresmy i wierni.’

62 (158).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jak daleko od ognia ma być to miejsce? Jak daleko od wody? Jak daleko od poświęconych wiązek baresmy? Jak daleko od wiernych?

63 (159).‘Trzydzieści kroków od ognia; trzydzieści kroków od wody; trzydzieści kroków od poświęconych wiązek baresmy; trzy kroki od wiernych.

64 (160).‘W tym miejscu wyznawcy Mazdy powinni wznieść ogrodzenie i zapewnić kobiecie pożywienie oraz ubrania.’

65 (162).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jaki pokarm kobieta powinna zjeść najpierw?

66 (163).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Powinna wypić trzy, sześć albo dziewięć pucharów gômêz zmieszanego z prochami by napój spłynął po grobie w jej łonie.

67 (166).‘Później może pić gotowane mleko ośle, krowie, owcze albo kozie, z papką bądź bez; może jeść gotowane mięso bez wody, chleb bez skóry i pić wino bez wody.’

68 (169).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Jak długo ma się utrzymywać taki stan? Jak długo ta kobieta ma żyć na takim mięsie, chlebie i winie?

69 (170).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Powinno tak być przez trzy noce; przez trzy noce powinna żyć na takim mięsie, chlebie i winie. Po ich upływie kobieta powinna się umyć, wyprać ubranie wodą i gômêzem, a wtedy będzie oczyszczona.’

70 (172).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Czy będzie ona mogła pić wodę, jeśli gorączka dotknie jej nieczystego ciała, jeśli dotknie ją podwójna plaga głodu i pragnienia?

71 (175).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Będzie mogła, ponieważ ocalenie jej życia jest najważniejszą rzeczą. Jeśli tylko dostanie pozwolenie od jednego ze świętych wierzących, którzy mają świętą wiedzę214 , będzie mogła pić dającą siły wodę. Wy, wyznawcy Mazdy, stosując się do Ratu i do Sraoshâ-varez215 , nakładacie za ten czyn karę216 .’

72 (181).Jaka jest ta kara?

Ahura Mazda odpowiedział: ‘Staje się on wtedy Peshôtanu: otrzymuje dwieście pasów od Aspahê-astra i dwieście od Sraoshô-karana217 .’

X.

73 (183).Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Czy naczynia do jedzenia mogą być oczyszczone po kontakcie z psim lub ludzkimi zwłokami?

74 (184).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Mogą być, Święty Zaratustro!’

W jaki sposób?

‘Jeśli byłyby ze złota, należy umyć je raz w gômêz, wytrzeć raz ziemią, umyć raz wodą i powinny być oczyszczone.

‘Jeśli byłyby ze srebra, należy umyć je dwa razy w gômêz, wytrzeć dwa razy ziemią, umyć dwa razy wodą i powinny być oczyszczone.

75.Jeśli byłyby z mosiądzu, należy umyć je trzy razy w gômêz, wytrzeć trzy razy ziemią, umyć trzy razy wodą i powinny być oczyszczone.

‘Jeśli byłyby ze stali, należy umyć je cztery razy w gômêz, wytrzeć cztery razy ziemią, umyć cztery razy wodą i powinny być oczyszczone.

‘Jeśli byłyby z kamienia, należy umyć je sześć razy w gômêz, wytrzeć sześć razy ziemią, umyć sześć razy wodą i powinny być oczyszczone218

‘Jeśli byłyby z ziemi, drewna lub gliny, będą one na zawsze nieczyste.’