Awesta

Tekst
Autor:
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

FARGARD I. 15

Pierwszy Fargard zawiera opis geograficzny, tzw. „wersety geograficzne”, czyli wymienienie szesnastu krain stworzonych przez Ahura Mazdę, oraz „przeciwstworzenie”, zła wad i plag w opozycji do tego przez Angra Mainyu. Dziś nie da się ustalić, które z tych krain są mityczne, a które historyczne. Badacze za rzeczywiście istniejące uznają dziewięć z nich. Są to:


Nazwa awestyjskaNazwa staroperskaNazwa greckaNazwa współczesna
Sughdha (2)Suguda.ΣογδιανήSamarkanda.
Môuru (3)Margu.ΜαργιανήMerv.
Bâkhdhi (4)Bâkhtri.ΒάκτραBalkh.
Harôyu (6)Haraiva.ἌρειαHari-rûd.
Vehrkâna (9)Varkâna.ὙρκανίαGorgân.
Harahvaiti (16)Harauvati.ἈράχωτοςHarût.
Haêtumant (11)-ἘτύμανδροςHelmend.
Ragha (12)Raga.ῬαγαίRaï
Hapta hindu (15)Hindavas.Ἰνδοί(Pañgâb)

1.Rzekł Ahura Mazda Spitamie Zaratustrze:

Zamieniłem, o Spitamo Zaratusztro, krainę nie dostarczającą pomyślności, w krainę dającą spokój. Gdyż gdybym ja, o Spitamo Zaratusztro, nie zamienił krainy owej, nie dającej pomyślności, w krainę dającą spokój, to materialny świat zalałby całe Airyana Vaeja16

2.Pierwszym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Airyana Vaeja i Vanguhi Daitya17 , wówczas przyszedł śmiercionośny Angra Mainyu18 i jako przeciwieństwo do tego stworzył czerwonego rzecznego smoka19 i zimę utworzoną przez dewy.

3.Jest tam dziesięć miesięcy zimowych, a tylko dwa letnie. I są one zimne dla wody, zimne dla ziemi, zimne dla roślin. Jest tam środek zimy, i jest tam serce zimy; a gdy zima się kończy - są nadzwyczajne powodzie.

4.Drugim z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem pomieszkanie Sughdhas20 W przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył szarańczę zgubę niosącą tak bydłu, jak i roślinom.

5.Trzecim z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem potężne i bogobojne Mouru21 . A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył zabójstwa i ułomności.

6.Czwartym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem przepiękne, ze wzniesionymi sztandarami Bakhdhi22 . A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył robactwo i jego nory23

7.Piątym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Nisaya24 , które leży pomiędzy Mouru i Bakhdhi. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył grzech niewiary25

8.Szóstym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Haroyu26 , dające ujście wilgoci. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył płacz i zawodzenie.

9.Siódmym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Vaekereta27 , gęsto zaludnione. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył Pairika Knathaiti28 , która skusiła Keresaspę.

10.Ósmym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Urwę zasobną w łąki i pastwiska. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył zły ucisk.

11.Dziewiątym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Khnenta29 mieszkanie Vehrkanasów. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył grzech dla którego nie ma odpuszczenia - homoseksualizm.

12.Dziesiątym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem piękną Harahvaiti. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył grzech dla którego nie ma odpuszczenia - grzebanie zmarłych30

13.Jedenastym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem olśniewające, chwalebne Haetumant. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył złe czary.

14.Jest ono [Haetumant] jego widocznym znakiem. Z tego jest dobrze znane, że wszyscy przychodzący stamtąd uprawiają czary. Są tam najsilniejsi magowie31 Stamtąd oni przychodzą, żeby zabijać, porażać serca i wzbudzać strach.

15.Dwunastym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Ragha32 trójplemienną. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył grzech uporczywej niewiary.

16.Trzynastym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Chakhrę33 , potężną i bogobojną. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył stworzył grzech dla którego nie ma odpuszczenia - palenie trupów.

17.Czternastym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Varenę czworokątną, gdzie narodził się Thraetaon, zabójca Azi Dahaka [Zohak]. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył nienormalność w sprawach dotyczących obyczajności kobiet34 i ucisk niearyjskich władców kraju35

18.Piętnastym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem Hapta-Hindava [Siedmiorzecze]. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył nienormalność w sprawach dotyczących obyczajności kobiet i ogromny upał.

19.Szesnastym z miejsc i krain najlepszych ja, Ahura Mazda, uczyniłem (kraj) w górnym biegu rzeki Rangha gdzie mieszkają ludzie, którzy nie mają władców. A w przeciwieństwie do tego, śmiercionośny Angra Mainyu, stworzył zimę, utworzoną przez dewy, i taoistycznych władców kraju.

20.Są też i inne kraje i miejsca zamieszkania - doskonałe, błogosławione, piękne, wspaniałe i kwitnące.

FARGARD II.

O Jimie pierwszym człowieku, pierwszym królu i założycielu cywilizacji, o bujnym rozwoju tejże cywilizacji, trzykrotnym powiększaniu Ziemi, która okazywała się zbyt mała dla jej mieszkańców, a także o niszczycielskiej zimie (porównywanej z powszechnym potopem w innych religiach), która miała zniszczyć wszelkie istoty żyjące oraz o zbudowaniu Vary (warowni, będącej odpowiednikiem arki Noego), w której mieli zostać przechowani wyselekcjonowani, najdoskonalsi ludzie, zwierzęta i rośliny.

I.

1.Spytał Zaratustra Ahura Mazdę: Ahura Mazdo, Duchu Przenajświętszy, twórco świata materialnego, z kim pierwszym ze śmiertelnych rozmawiałeś, Ahura Mazdo, z kim innym, oprócz mnie, Zaratustry? Kogo nauczałeś religii ahuryjskiej, religii zaratusztriańskiej?

2.I rzekł Ahura Mazda: z Jimą sprawiedliwym, pasterzem dobrym36 , o bogobojny Zaratustro. Z nim pierwszym ze śmiertelnych rozmawiałem ja, Ahura Mazda, i z nikim innym, oprócz ciebie, Zaratustro. Jego nauczałem religii ahuryjskiej, religii zaratusztriańskiej.

3.I, o Zaratustro, rzekłem do niego ja, Ahura Mazda: Jimo sprawiedliwy, synu Vivanghata zgódź się zostać moim kaznodzieją i zwiastunem mojej religii.

Lecz Jima sprawiedliwy odpowiedział: O Zaratustro, nie jestem stworzony, nie jestem wyuczony by być kaznodzieją i zwiastunem religii.

4.I, o Zaratustro, rzekłem do niego ja, Ahura Mazda: jeżeli, o Jimo, nie zgadzasz się zostać kaznodzieją i zwiastunem mojej religii, to pielęgnuj moje żywe dzieła, pomnażaj moje żywe dzieła, zgódź się moich żywych dzieł bronić, strzec je i utrzymywać.

5.I odpowiedział mi sprawiedliwy Jima, o Zaratustro: twoje dzieła będę pielęgnował, będę je pomnażał. Zgadzam się by twoich żywych dzieł bronić, strzec je i utrzymywać. Jam jest królem i [dlatego] nie będzie ani mroźnego wiatru, ani upału, ani choroby, ani śmierci.

6.Więc ja, Ahura Mazda, przyniosłem mu dwa narzędzia: złotą pieczęć i sztylet inkrustowany złotem37

7.I Jima objął władzę.

8.I pod panowaniem Jimy przeszło trzysta zim. A ziemia napełniła się mniejszym i większym bydłem, ludźmi, psami, ptakami, czerwonymi płonącymi ogniami. I nie było [już więcej miejsca] dla stad, trzód, i ludzi.

9.I powiedziałem Jimie: o, sprawiedliwy Jimo, synu Vivanghata! Napełniła się ziemia mniejszym i większym bydłem, ludźmi, psami, ptakami, czerwonymi płonącymi ogniami. I nie było [już więcej miejsca] dla stad, trzód, i ludzi.

10.I podążył Jima w światłości,38 drogą Słońca, na południe39 . I rozciął ziemię ową sztyletem złotym, pieczęcią złotą w nią uderzył i wyrzekł:

O Spenta Armaiti40 , miłościwa, otwórz się i rozszerz, żeby pomieścić mniejsze i większe bydło i ludzi!

11.I rozszerzył Jima ziemię o jedną trzecią względem tej wielkości, jaką miała wcześniej. I wyruszyło tam mniejsze i większe bydło i ludzie, wedle swej woli i chęci, a co było ich życzeniem.

12.I pod panowaniem Jimy przeszło sześćset zim. A ziemia napełniła się mniejszym i większym bydłem, ludźmi, psami, ptakami, czerwonymi płonącymi ogniami. I nie było już więcej miejsca dla stad, trzód, i ludzi.

 

13.I powiedziałem Jimie: o sprawiedliwy Jimo, synu Vivanghata! Napełniła się ziemia mniejszym i większym bydłem, ludźmi, psami, ptakami, czerwonymi płonącymi ogniami. I nie było [już więcej miejsca] dla stad, trzód, i ludzi.

14.I podążył Jima w światłości, drogą Słońca, na południe. I rozciął ziemię ową sztyletem złotym, pieczęcią złotą w nią uderzył i wyrzekł:

O Spenta Armaiti, miłościwa, otwórz się i rozszerz, żeby pomieścić mniejsze i większe bydło i ludzi!

15.I rozszerzył Jima ziemię o dwie trzecie względem tej wielkości, jaką miała wcześniej. I wyruszyło tam mniejsze i większe bydło i ludzie, wedle swej woli i chęci, a co było ich życzeniem.

16.I pod panowaniem Jimy przeszło dziewięćset zim. A ziemia napełniła się mniejszym i większym bydłem, ludźmi, psami, ptakami, czerwonymi płonącymi ogniami. I nie było już więcej miejsca dla stad, trzód, i ludzi.

17.I powiedziałem Jimie: o sprawiedliwy Jimo, synu Vivanghata! Napełniła się ziemia mniejszym i większym bydłem, ludźmi, psami, ptakami, czerwonymi płonącymi ogniami. I nie było już więcej miejsca dla stad, trzód, i ludzi.

18.I podążył Jima w światłości, drogą Słońca, na południe. I rozciął ziemię ową sztyletem złotym, pieczęcią złotą w nią uderzył i wyrzekł:

O Spenta Armaiti, miłościwa, otwórz się i rozszerz, żeby pomieścić mniejsze i większe bydło i ludzi!

19.I rozszerzył Jima ziemię o dwie trzecie względem tej wielkości, jaką miała wcześniej. I wyruszyło tam mniejsze i większe bydło i ludzie, wedle swej woli i chęci, a co było ich życzeniem.

II.

20.Ahura Mazda zwołał posiedzenie niebieskich jazatów41 w sławnym Airyana Vaejo Vanguhi Daitya. Posiedzenie wszystkich najznakomitszych śmiertelników zwołał Jima olśniewający, dobry pasterz, w sławnym Airyana Vaejo Vanguhi Daitya.

21.Na posiedzenie owo do sławnego Airyana Vaejo Vanguhi Daitya przybył Stwórca Ahura Mazda razem ze wszystkimi duchowymi jazatami. Na posiedzenie owo do sławnego Airyana Vaejo Vanguhi Daitya przybył Jima olśniewający, dobry pasterz, wraz z najznakomitszymi ludźmi.

22.I rzekł Ahura Mazda do Jimy: o, sprawiedliwy Jimo, synu Vivanghata! Złe zimy zbliżają się do materialnego świata, przyniosą one okrutne, zabójcze zimno. Do materialnego świata zbliżają się złe zimy, podczas których rozliczne zamiecie śnieżne zarówno najwyższe szczyty gór, jak i głębokości Aredvi42 śniegiem zaniosą.

23.I trzecia część bydła, o Jimo, uratuje się z pomiędzy tego, które będzie na pustyni, i tego, które będzie na szczytach gór, i tego które będzie w głębi dolin, w mocnych domach43

24.A przed nastaniem tej zimy, przed zalaniem ziemi przez wodę, trzeba będzie w kraju zgromadzić mnóstwo trawy dla bydła. Bo ogromna ilość wody go zmyje. A po stopieniu się śniegu, o Jimo, w świecie materialnym się zadziwią, jeśli ujrzą ślad kopyta owcy.

25.Ale ty zbuduj Varę44 na hathrę45 długości w każdą z czterech stron. Zbierz tam nasienie owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków46 i ogni czerwonych płonących. I zbuduj ty tę Varę na hathrę długości w każdą z czterech stron, na hathrę na długości w każdą z czterech stron dla wołów i owiec.

26.Sporządź łożysko dla wody długie na hathrę, urządź łąki zielone, z niewyczerpaną żywnością, wznieś domy z zabudowaniami gospodarczymi, z balkonami, z dziedzińcami i galeriami.

27.Zbierz tam nasienie wszystkich mężów i kobiet - największych, najlepszych i najpiękniejszych na ziemi47 , zbierz tam nasienie wszelkiego rodzaju bydła - największego, najlepszego i najpiękniejszego na ziemi.

28.Zbierz nasienie wszystkich drzew, które na tej ziemi są najwyższe i o najsłodszym zapachu48 , zbierz nasienie wszystkich owoców, które na tej ziemi są najsmaczniejsze i najsłodziej pachnące49 . Wszystko to nasienie pozbieraj, po dwoje z każdego rodzaju, póki mężowie w Varze będą przebywać.

29.Niech nie będzie tam ani garbatego, ani impotenta, ani szalonego50 , ani złośliwego, ani kłamcy, ani zazdrosnego, ani nikogo o zepsutych zębach, ani trędowatego, ani nikogo o powykręcanych członkach, ani nikogo kto jest naznaczony znakami Angra Mainyu, jakie nakłada on na śmiertelników51

30.W największej części uczyń dziewięć przejść, w średniej części sześć, zaś trzy w najmniejszej. Do przejść w największej części wprowadź nasienie tysiąca mężów i niewiast, do tych w średniej - sześciuset, zaś do tej najmniejszego - trzystu. Zamknij Varę złotą pieczęcią, uczyń w Varze samoświecące się od wewnątrz drzwi i okna.

31.I zamyślił się Jima: jak mi zbudować Varę, o której mi powiedział Ahura Mazda? - i rzekł Ahura Mazda Jimie: o, sprawiedliwy Jimo, synu Vivanghata! Gnieć tę ziemię piętami, zagniataj rękami, podobnie jak teraz garncarz wyrabia wilgotną glinę.

32.I zrobił Jima tak jak pragnął Ahura Mazda: ziemię ową piętami gniótł, rękami zagniatał, podobnie jak teraz garncarz wyrabia wilgotną glinę.

33.I zbudował Varę na hathrę długości w każdą z czterech stron52 Umieścił tam nasienie owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków i ogni czerwonych płonących. I zbudował tę Varę na hathrę długości w każdą z czterech stron, na schronienie dla mężów, na hathrę długości w każdą z czterech stron, na schronienie dla wołów i owiec.

34.I sporządził łożysko dla wody długie na hathrę, urządził łąki zielone, z niewyczerpaną żywnością, wzniósł domy z zabudowaniami gospodarczymi, z balkonami, z dziedzińcami i galeriami.

35.Zebrał tam nasienie wszystkich mężów i kobiet - największych, najlepszych i najpiękniejszych na ziemi, zebrał tam nasienie wszelkiego rodzaju bydła - największego, najlepszego i najpiękniejszego na ziemi.

36.Zebrał nasienie wszystkich drzew, które na tej ziemi są najwyższe i o najsłodszym zapachu, zebrał nasienie wszystkich owoców, które na tej ziemi są najsmaczniejsze i najsłodziej pachnące. Wszystko owo nasienie pozbierał, po dwoje z każdego rodzaju, póki mężowie w Varze będą przebywać.

37.I nie było tam ani garbatego, ani impotenta, ani szalonego, ani złośliwego, ani kłamcy, ani zazdrosnego, ani nikogo o zepsutych zębach, ani trędowatego, ani nikogo o powykręcanych członkach, ani nikogo kto jest naznaczony znakami Angra Mainyu, jakie nakłada on na śmiertelników.

38.W największej części uczynił dziewięć przejść, w średniej części sześć, zaś trzy w najmniejszej. Do przejść w największej części wprowadził nasienie tysiąca mężów i niewiast, do tych w średniej - sześciuset, zaś do tej najmniejszego - trzystu. Zamknął Varę złotą pieczęcią, uczynił w Varze samoświecące się od wewnątrz drzwi i okna.

39.O Święty, Stwórco świata materialnego! Jakież światła tam świecą? Bogobojny Ahura Mazdo, co oświetla tę Varę, którą Jima zbudował?

40.I odpowiedział Ahura Mazda: naturalne nieskończone światło, które jest wieczne, i sztuczne oświetlenie. Naturalne światło jest widziane jako wschodzące i zachodzące gwiazdy, Księżyc i Słońce53

41.Rok wydaje się dniem. Raz na czterdzieści lat z dwojga ludzi dwoje ludzi się rodzi - para: kobieta i mężczyzna, i tak samo jest z wszelkim rodzajem bydła. Ludzie owi żyją pięknym życiem w tej Varze, którą Jima zbudował.

42.O Święty, Stwórco świata materialnego! Kim jest ten, który zaprowadził religię mazdejską w Varze, którą Jima zbudował? I rzekł Ahura Mazda: ptak Karshipta54 , o Spitamo Zaratustro.

43.O Święty, Stwórco świata materialnego! Kto jest ich Panem i Mistrzem? I rzekł Ahura Mazda: Urwatat-nara, o Zaratustro! I ty sam - Zaratustra55

FARGARD III.

Utrzymanie Ziemi w czystości. Wymienienie pięciu miejsc najszczęśliwszych, najradośniejszych, pięciu miejsc najnieszczęśliwszych, pięciu rzeczy, które najbardziej radują Ziemię oraz zakaz grzebania trupów w ziemi.

1.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest miejsce na tej Ziemi najszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to, po którym mąż bogobojny stąpa, o Spitamo Zaratustro, z drwami w rękach56 , z baresma57 w rękach, z mlekiem58 w rękach, ze stępą59 w rękach, z pokojem i wiarą, słowo wynosząc, modląc się do Mitry pana krain rozległych i do Ramy Havastra60

2.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest drugie miejsce na tej Ziemi najszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to, na którym mąż bogobojny dom wznosi z ogniem61 , z krową, z żoną, z potomstwem, z dobrymi stadami.

3.A później w tym domu rozwija się krowa, rozwija się Asza, rozwija się pastwisko, rozwija się pies, rozwija się żona, rozwija się dziecko, rozwija się ogień, rozwija się każde dobre życie.

4.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest trzecie miejsce na tej Ziemi najszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to, gdzie wierzący sieje, o Spitamo Zaratustro, zboża, zioła i rośliny owocowe, albo to które jest bezwodne - on nawadnia, albo to, które jest podmokłe - on osusza.

5.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest czwarte miejsce na tej Ziemi najszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to, gdzie rodzi się najwięcej stad dużego i drobnego bydła.

6.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest piąte miejsce na tej Ziemi najszczęśliwsze? - I - I rzekł Ahura Mazda: to, które jest najobficiej nawożone przez stada.

7.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest pierwsze miejsce na tej Ziemi najnieszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to ziemia Griva Arezurahe62 , o Spitamo Zaratustro, do której pełzną dewy z legowiska kłamstwa.

8.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest drugie miejsce na tej Ziemi najnieszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: jest to miejsce gdzie pogrzebano najwięcej ciał zmarłych psów i ludzi.

9.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest trzecie miejsce na tej Ziemi najnieszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to, gdzie wzniesiono wiele Dakhm63 , w których składa się zwłoki zmarłych ludzi.

10.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest czwarte miejsce na tej Ziemi najnieszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to, w którym jest najwięcej nor istot Angra Mainyu64

11.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzież jest piąte miejsce na tej Ziemi najnieszczęśliwsze? - I rzekł Ahura Mazda: to, w którym, o Spitamo Zaratustro, żona i dzieci męża bogobojnego65 są prowadzeni w niewolę drogą piaszczystą i suchą, żałosny głos podnosząc.

12.O Święty, Stwórco świata materialnego! Kto jest pierwszym pośród tych, co sprawiają Ziemi największą radość? - I rzekł Ahura Mazda: Jest nim ten, kto wykopuje z niej najwięcej ciał psów i ludzi.

13.O Święty, Stwórco świata materialnego! Kto jest drugim pośród tych, co sprawiają Ziemi największą radość? - I rzekł Ahura Mazda: Ten, kto burzy najwięcej wyniosłych Dakhm, w których trupy ludzi zostały złożone.

14.Niechaj nikt nie niesie zmarłego w pojedynkę, bo jeżeli ktoś poniesie zmarłego w pojedynkę to Nasu66 spadnie na niego, aby uczynić go nieczystym. [Spadnie] z nosa umarłego, z oka, z języka, z ust, z narządów płciowych, z odbytu. Drudż Nasu spadnie na niego, a on stanie się odtąd nieczystym na wieki wieków.

15.O Święty, Stwórco świata materialnego! Gdzie znajdzie się miejsce dla tego męża, który przenosił umarłego? I rzekł Ahura Mazda: Będzie to miejsce w którym jest jak najmniej wody i jak najmniej roślin, z najczystszą ziemią, z najsuchszą ziemią, przez którą przechodzi jak najmniej stad zwierząt, ogni Ahura Mazdy, baresma, i mężów bogobojnych.

16.O Święty, Stwórco świata materialnego! Jak daleko od ognia, jak daleko od wody, jak daleko od poświęconych wiązek baresma, jak daleko od męża bogobojnego?

17.I rzekł Ahura Mazda: trzydzieści kroków od ognia, trzydzieści kroków od wody, trzydzieści kroków od wiązek baresma, trzy kroki od mężów bogobojnych.

18.Niechaj go tedy wyznawcy Mazdy na tej ziemi odizolują, z jedzeniem niech go pozostawią owi wyznawcy Mazdy, z ubraniem niech go pozostawią owi wyznawcy Mazdy.

 

19.Najlichsze, najbardziej zniszczone - takie pożywienie niechaj je, takie ubranie niechaj zakłada, aż stanie się on zgrzybiałym, starym, aż stanie się nasieniem wyschniętym.

20.A kiedy stanie się on zgrzybiałym, starym, kiedy stanie się nasieniem wyschniętym, niech wówczas wyznawcy Mazdy wyznaczą najmocniejszego, najbardziej znającego się na rzeczy, żeby na wierzchołku góry zdjął mu głowę z ramion i sępom - najbardziej żarłocznym spośród dzieł świętego Ducha - rzucił trupa mówiąc: „Jeśli nie popełnił żadnego innego złego czynu, jest on rozgrzeszony przez swój żal, teraz i na zawsze”.

21.Jeżeli mąż ten dokonywał innych złych czynów, to wykupi się z nich ową karą.

Ale jeżeli innych złych czynów nie dokonywał, uzyska przebaczenie na wieki wieków.

22.O Święty, Stwórco świata materialnego! Kto jest trzecim pośród tych, co sprawiają Ziemi największą radość? - I rzekł Ahura Mazda: Ten, kto rozkopuje najwięcej nor stworzeń Angra Mainyu.

23.O Święty, Stwórco świata materialnego! Kto jest czwartym pośród tych, co sprawiają Ziemi największą radość? - I rzekł Ahura Mazda: Ten, kto więcej niż inni zasiewa zbóż, ziół i roślin owocowych, albo ten kto ziemię bezwodną zrasza, a nawodnioną osusza.

24.Nieszczęśliwa ta Ziemia,

która leżała nieobsiana,

a która przez siewcę powinna być obsiewana,

pragnąca dobrego osadnika -

podobnie jak dobrze zbudowana dziewczyna,

która długo bezdzietna chodzi,

dobrego męża pragnąc.

25.Kto tę Ziemię obrabia,

o Spitamo Zaratustro,

lewą ręką i prawą,

prawą ręką i lewą,

temu ona owoce przynosi,

podobnie jak gdy kochanek śpi w łożu panny młodej, panna młoda będzie rodzić dzieci, tak samo (ziemia będzie rodzić) dużo owoców.

26.Kto tę Ziemię obrabia,

o Spitamo Zaratustro,

lewą ręką i prawą,

prawą ręką i lewą,

temu owa Ziemia mówi:

O mężu, który mnie obrabiasz.

lewą ręką i prawą,

prawą ręką i lewą!

27.Zaprawdę, teraz nasycę kraje.

Zaprawdę teraz z urodzajem przybędę.

Niech zbierają wszelki rodzaj żywności,

Największy plon ziarna.

28.Kto tej ziemi nie obrabia,

o Spitamo Zaratustro,

lewą ręką i prawą,

prawą ręką i lewą,

temu owa Ziemia mówi:

O mężu, który mnie nie obrabiasz.

lewą ręką i prawą,

prawą ręką i lewą!

29. Zaprawdę, zawsze będziesz stał u cudzych drzwi,

pośród tych, którzy proszą o chleb.

Odpadki i okruchy chleba będą tobie wynosić ci,

którzy mają obfitość dóbr.

30.O Święty, Stwórco świata materialnego! Co najbardziej syci mazdejską religię? I rzekł Ahura Mazda: gorliwość w sianiu zboża, o Spitamo Zaratustro.

31.Kto sieje zboże, ten sieje sprawiedliwość, ten rozszerza religię mazdejską, ten karmi religię mazdejską bardziej niż sto ustanowień, tysiąc podtrzymań, niż dziesięć tysięcy ofiarnych formuł.

32.Gdy pojawił się jęczmień - dewy oblały się potem. Gdy pojawił się pęd - dewy zdrętwiały. Gdy pojawił się kwiat, dewy zawyły. Gdy pojawiło się ziarno - dewy puściły wiatry. I oto ziarno się pojawia, a w domu, gdzie jest to ziarno, giną dewy. Kiedy jest wiele zboża, dewy odczuwają palenie w gardle, jak gdyby od roztopionego żelaza.

33.Teraz zaś niech ludzie wyuczą się na pamięć tych świętych słów: „Nikt z tych, kto nie je, nie ma siły do ponoszenia trudów świętości67 , nie ma siły do hodowli, nie ma siły by wydawać na świat potomstwo. Żywiąc się każde ciało żyje, a nie żywiąc się - umiera.”

34.O Święty, Stwórco świata materialnego! Kto jest piątym pośród tych, co sprawiają Ziemi największą radość? - I rzekł Ahura Mazda: Ten, kto bogobojnemu mężowi, o Spitamo Zaratustro, obrabiającemu te ziemie, uprzejmie i pobożnie daje68

35.Ten, kto bogobojnemu mężowi, o Spitamo Zaratustro, obrabiającemu te ziemie, uprzejmie i pobożnie nie daje, będzie rzucony w ciemność, w dół, do zatrutego świata, do świata piekła, w głębokie przepaści.

36.O Święty, Stwórco świata materialnego! Jeśli ktoś zakopie w ziemi martwego psa albo zmarłego męża i w ciągu pół roku nie wykopie, jak ma być ukarany? - I rzekł Ahura Mazda: niech otrzyma pięćset uderzeń końskim biczem - pięćset uderzeń przywodzących do posłuszeństwa.

37.O Święty, Stwórco świata materialnego! Jeśli ktoś zakopie w ziemi martwego psa albo zmarłego męża i w ciągu roku nie wykopie, jak ma być ukarany? - I rzekł Ahura Mazda: niech otrzyma tysiąc uderzeń końskim biczem - tysiąc uderzeń przywodzących do posłuszeństwa.

38.O Święty, Stwórco świata materialnego! Jeśli ktoś zakopie w ziemi martwego psa albo zmarłego męża i w ciągu dwóch lat nie wykopie, jak ma być ukarany, jak ma się oczyścić?

39.I rzekł Ahura Mazda: nie ma dlań kary, nie ma dlań odkupienia, nie ma dlań oczyszczenia, bo jest to występek, dla którego nie ma oczyszczenia na wieki wieków.

40.Jest tak jeżeli będzie to wyznawca i czciciel Ahura Mazdy. Lecz jeżeli nie będzie wyznawcą i czcicielem Ahura Mazdy, to grzech ów będzie mu odpuszczony po przyjęciu religii mazdejskiej, jeśli już później takich zabronionych czynów nie będzie popełniał.

41.Gdyż, o Spitamo Zaratustro, religia mazdejska zdejmuje z wierzącego więzy grzechu, usuwa grzech nadużycia zaufania, zamordowania jednego z wiernych, pogrzebania zwłok, usuwa grzech dla którego nie ma pokuty, usuwa grzech lichwy, usuwa wszelkie złe czyny, których on się dopuścił.

42.O Spitamo Zaratustro, religia mazdejska oczyszcza męża bogobojnego od wszelkiej złej myśli, złej mowy, złych czynów, podobnie jak porywisty wiatr oczyszcza kraj z dymu. Niech więc zatem, o Zaratustro, wszystkie jego czyny będą już dobre. Religia mazdejska daje mu bowiem odkupienie.