Awesta

Tekst
Autor:
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

III.

43.‘Śmiercionośny Angra Mainyu i Daêva z Daêva biegają w tę i z powrotem, ich umysły chwieją się599 ; Daêva Indra, Daêva Sâuru, Daêva Naunghaithya, Taurvi i Zairi, Aêshma z raniącą włócznią, Daêva Akatasha, Zaurva600 , zgubny dla fathers, Daêva Bûiti, Daêva Driwi601 , Daêva Daiwi602 , Daêva Kasvi603 , Paitisha604 , największy Daêva wśród Daêva.]

44 (140).‘Śmiercionośny, przebiegły, zły Daêva Angra Mainyu powiedział: „Co! Niech bezbożne, złe Daêva zbiorą się przed Arezûrą605 .”

45 (141).‘Złe, bezbożne Daêva uciekają, uciekają z krzykiem i spuszczonymi oczami, mówiąc: „Zbierzmy się przed Arezûrą.”

46 (143).‘”Święty Zaratustra dopiero się narodził w domu Pourushaspa. Jak mamy postarać się o jego śmierć? On swym ciosem powala demony; on jest przeciw-demonem na demony; on jest Drug na Drug. Wyznawcy Daêva, Nasu stworzona przez Daêva, mówiące nieprawdę Kłamstwo są powaleni na ziemię!”

47 (147).‘Złe, bezbożne Daêva uciekają w głębiny ciemnego, strasznego, piekielnego świata.

‘Ashem vohu: Świętość jest najlepsza ze wszystkich dóbr.’

FARGARD XX.
Thrita, Pierwszy Uzdrowiciel.

Thrita był pierwszym, który odparł choroby i śmierć, gdy Ahura Mazda przyniósł mu z niebios dziesięć tysięcy leczniczych roślin rosnących wokół drzewa wiecznego życia, białego Hôm lub Gaokerena.

Thrita tylko raz jest wspomniany w Aweście, w Jasnie IX, 7, gdzie okazuje się być jednym z kapłanów Haomy. Tłumaczy to jego umiejętności medyczne; jako, że Haoma to źródło życia i zdrowia, jej pierwsi kapłani musieli być pierwszymi uzdrowicielami.

Pierwotnie Thrita był utożsamiany z Thraêtaona. Z jednej strony widać, że w Rigwedzie wielka uczta Thraêtaona przypisywana jest Tricie, jak również Traitânie, a Trita Âptya, ‘syn wód,’ był niebiańskim kapłanem, który dodawał Haomę do deszczu jako niebiański bohater zabijający węże burzami. Z drugiej strony widoczne jest, że Thraêtaona pełnił taką samą funkcję jak Thrita: według Hamzy był on prekursorem medycyny606 ; Tavidy607 przeciwko chorobom zawierają jego imię, a w Aweście można znaleźć przywołujących Fravashi Thraêtaony: ‘przeciwko świerzbowi, wysokiej gorączce, nastrojom, przeziębieniu608 , vâvareshi i przeciwko plagom wywołanym przez węża609 .’ Widać w tym fragmencie, że chorobę uważano za pochodzącą od węża; był to innymi słowy rodzaj zatrucia610 i to jest powód, dla którego wzywano do zabijania węży. Z tych względów Thrita-Thraêtaona miał podwójne prawo do tytułowania się pierwszym uzdrowicielem, zarówno jako kapłan Haomy, jak również jako pogromca węża.611

1.Zaratustra spytał Ahura Mazdę: ‘Ahura Mazdo, Najwspanialszy Duchu, Jedyny Święty Stwórco materialnego świata! Kim był pierwszy ze zdrowych612 , mądrych, szczęśliwych, bogatych, wspaniałych, silnych mężczyzn z dawnych czasów613 , który wyparł chorobę do choroby, wyparł śmierć do śmierci614 , odwrócił sztylet i ogień gorączki od ciał śmiertelników?’

2 (11).Ahura Mazda odpowiedział: ‘Tym, który pierwszy ze zdrowych, mądrych, szczęśliwych, bogatych, wspaniałych, silnych mężczyzn z dawnych czasów wyparł chorobę do choroby, wyparł śmierć do śmierci, odwrócił sztylet i ogień gorączki od ciał śmiertelników był Thirta.’

3 (12).‘Poprosił on o źródło dla swoich lekarstw615 ; otrzymał je od Khshathra-Vairya616 , by przeciwstawić się chorobie i śmierci, bólowi i gorączce, chorobie617 , zepsuciu i zarażeniu, które Angra Mainyu stworzył czarami przeciwko ciałom śmiertelników618

4 (15).‘Ja, Ahura Mazda, podarowałem mu lecznicze rośliny, które rosną setkami, tysiącami, niezliczonymi ilościami dookoła jedynego Gaokerena619

5 (18).‘Całe to (zdrowie) wzywamy naszymi błogosławionymi zaklęciami, modlitwami, prośbami nad ciałami śmiertelników620

7 (19). 621 ‘Mówię do ciebie, Chorobo! Do ciebie, Śmierci! Do ciebie, Bólu! Do ciebie, Gorączko! Do ciebie, Chorobo622 !

8 (21).‘Dzięki ich sile można ukarać Drug. Dzięki ich sile można ukarać Drug. Niech dadzą nam siłę i moc, Ahura Mazdo623 !

9 (23). 624 ‘Wypędzam chorobę, wypędzam śmierć, wypędzam ból i gorączkę625 , wypędzam chorobę, zepsucie i zarażenie, które Angra Mainyu stworzył czarami przeciwko ciałom śmiertelników.

10 (25).‘Wypędzam wszystkie rodzaje chorób i śmierci, wszystkie Yâtu i Pairika i bezbożne Gaini626

11 (26). ‘Niech nadejdzie pożądany Airyaman627 , by uradować mężczyzn i kobiety Zaratustry, by uradować wiernych; niech nadejdzie z nagrodą zdobytą w imię prawa i z obiecanym przez Ahura Mazdę skarbem świętości

12 (29).‘Niech pożądany Airyaman ukarze wszystkie rodzaje chorób i śmierci, wszystkie Yâtu i Pairika i okrutne Gaini.’

[13.Yathâ ahû vairyô: Prawo świętości jest wolą Pana; niech ten, kto pracuje na tym świecie dla Mazdy, otrzyma bogactwa Vohu-manô i zgodnie z wolą Mazdy dzierży moc, by dawać ukojenie biednym.

Kem nâ mazdâ: O Mazdo, kogo wybrałeś, by mnie chronił, podczas gdy chwyta mnie nienawiść demona? Kogo, jeśli nie Atara i Vohu-manô, dzięki pracy których istnieje święty świat? Zdradź mi zasady twojego prawa!

Ke verethrem gâ: Kim jest ten, kto ukarze demona by zachować twoje prawo? Naucz mnie twoich zasad na tym świecie i na przyszłym po to, by Sraosha i Vohu-manô mogli nadejść i pomóc komukolwiek wskażesz.

Trzymaj nas z dala od demona, Mazdo i Ârmaiti Spenta! Przepadnij, Drug! Przepadnij, potomstwo demona! Przepadnij świecie demona! Zgiń, Drug! Uciekaj na północ i nigdy więcej nie sprowadź śmierci na żywy świat świętego ducha!]628

FARGARD XXI.
Woda i Światło.

I (1). Pochwała świętego byka. II (2-3). Wezwanie deszczu jako leczniczej mocy. III a (4-7). Wspólne wezwanie do wody i światła słonecznego. III b (8-11). Wspólne wezwanie do wody i światła księżycowego. III c (12-17). Wspólne wezwanie do wody i światła gwiazd. IV (18-21). Zaklęcie przeciwko chorobie.

I.

1. Witaj, święty byku629 ! Witaj, wspaniały byku! Witaj byku, który pozwalasz na rozwój! Witaj byku, który pozwalasz na wzrost! Witaj byku, który obdarowujesz wiernych i obdarujesz tych wiernych, którzy jeszcze się nie narodzili! Witaj byku, który zabijasz Gahu630 , bezbożnego Ashemaogha i okrutnego tyrana.

II.

2 (3).Święty Zaratustra mówi: ‘Nadejdźcie, chmury, nadejdźcie niebem na ziemię, tysiącami, milionami kropli, by zniszczyć chorobę, śmierć, chorobę wywołaną przez Gaini631 , śmierć wywołaną przez Gaini, by zniszczyć Gadha i Apagadha632

3 (9). ‘Jeśli śmierć nadejdzie o zmierzchu, niech uzdrowienie nadejdzie o świcie

‘Jeśli śmierć nadejdzie o świcie, niech uzdrowienie nadejdzie nocą!

‘Jeśli śmierć nadejdzie nocą, niech uzdrowienie nadejdzie o świcie!

‘Niech deszcze spadną i obmyją nowe wody, ziemię, drzewa, zdrowie i nowe moce lecznicze.

III a.

4 (15).‘Jako, że morze Vouru-kasha jest miejscem, w którym zbierają się wszystkie wody633 , podnieście się, lećcie w powietrzu i spadnijcie na ziemię; idźcie po ziemi i lećcie w powietrzu634 . Wstańcie i przetoczcie się ci, którym Ahura Mazda pozwolił poruszać się w powietrzu635

5 (20).‘Wstań i tocz się, jeżdżące konno słońce, ponad Hara Berezaiti i wytwarzaj światło dla świata (pozwól człowiekowi tam wstać, jeśli chcesz zamieszkać w Garô-nmânem636 )637 wzdłuż ścieżki stworzonej przez Mazdę, wzdłuż wodnej drogi stworzonej i otwartej przez bogów.

6 (23). ‘Zło należy trzymać z dala świętym zaklęciem638 : Tobie, dziecko, oczyszczę narodziny i wzrost; tobie, kobieto, uczynię ciało i siłę nieskazitelnymi, uczynię, byś była kobietą bogatą w dzieci i w mleko

7 (27).‘Kobietą639 bogatą w nasienie, mleko, tłuszcz, szpik i w potomstwo. Stworzę dla ciebie tysiąc źródeł biegnących przez pastwiska, by dały pożywienie dla dzieci.

III b.

8 (30).‘Jako, że morze Vouru-kasha jest miejscem, w którym zbierają się wszystkie wody, podnieście się, lećcie w powietrzu i spadnijcie na ziemię; idźcie po ziemi i lećcie w powietrzu. Wstańcie i przetoczcie się ci, którym Ahura Mazda pozwolił poruszać się po ziemi640

9 (31).‘Wstań księżycu, który zawierasz w sobie nasienie byka641 , ponad Hara Berezaiti i wytwarzaj światło dla świata (pozwól człowiekowi tam wstać, jeśli chcesz zamieszkać w Garô-nmânem) wzdłuż ścieżki stworzonej przez Mazdę, wzdłuż wodnej drogi stworzonej i otwartej przez bogów.

10 (32). ‘Zło należy trzymać z dala świętym zaklęciem: Tobie, dziecko, oczyszczę narodziny i wzrost; tobie, kobieto, uczynię ciało i siłę nieskazitelnymi; uczynię, byś była kobietą bogatą w dzieci i w mleko

11 (32).‘Kobietą bogatą w nasienie, mleko, tłuszcz, szpik i w potomstwo. Stworzę dla ciebie tysiąc źródeł biegnących przez pastwiska, by dały pożywienie dla dzieci.

 

III c.

12 (32).‘Jako, że morze Vouru-kasha jest miejscem, w którym zbierają się wszystkie wody, podnieście się, lećcie w powietrzu i spadnijcie na ziemię; idźcie po ziemi i lećcie w powietrzu. Wstańcie i przetoczcie się ci, którym Ahura Mazda pozwolił rosnąć642

13 (33).‘Wstańcie gwiazdy, które zawieracie w sobie nasienie wód643 , ponad Hara Berezaiti i wytwarzaj światło dla świata (i pozwól człowiekowi tam wstać, jeśli chcesz zamieszkać w Garô-nmânem), wzdłuż ścieżki stworzonej przez Mazdę, wzdłuż wodnej drogi stworzonej i otwartej przez bogów.

14 (34). ‘Zło należy trzymać z dala świętym zaklęciem: Tobie, dziecko, oczyszczę narodziny i wzrost; tobie, kobieto, uczynię ciało i siłę nieskazitelnymi; uczynię, byś była kobietą bogatą w dzieci i w mleko

15 (34).‘Kobietą bogatą w nasienie, mleko, tłuszcz, szpik i w potomstwo. Stworzę dla ciebie tysiąc źródeł biegnących przez pastwiska, by dały pożywienie dla dzieci.

16 (34).‘Jako, że morze Vouru-kasha jest miejscem, w którym zbierają się wszystkie wody, podnieście się, lećcie w powietrzu i spadnijcie na ziemię; idźcie po ziemi i lećcie w powietrzu. Wstańcie i przetoczcie się!

17 (35).Wstańcie! Niech Kahvuzi644 odleci z krzykiem, niech Ayêhi645 odleci z krzykiem, niech Gahi, który jest uzależniony od Yâtu, odleci z krzykiem.

IV.

18.[‘Wypędzam Ishirê, wypędzam Aghûirê, wypędzam Aghra, wypędzam Ughra; wypędzam chorobę, śmierć, ból i gorączkę; wypędzam Sârana, wypędzam Sârasti, wypędzam Azana, wypędzam Azahva, wypędzam Kurugha, wypędzam Azivâka, wypędzam Duruka, wypędzam Astairya; wypędzam chorobę, zepsucie i zarażenie, które Angra Mainyu stworzył czarami przeciwko ciałom śmiertelników.

19.‘Wypędzam wszystkie rodzaje chorób i śmierci, wszystkie Yâtu i Pairika oraz wszystkie okrutne Gaini.

20.‘Niech nadejdzie pożądany Airyaman, by uradować mężczyzn i kobiety Zaratustry, by uradować wiernych; niech nadejdzie z nagrodą zdobytą w imię prawa i z obiecanym przez Ahura skarbem świętości!

21.‘Niech wielce pożądany Airyaman ukarze wszystkie rodzaje chorób i śmierci, wszystkie wszystkie Yâtu i Pairika i okrutne Gaini.’

22.‘Yathâ ahû vairyô: prawo świętości jest wolą Pana…646

‘Kem nâ mazdâ: kogo wybrałeś by mnie chronił…647 ?

‘Ke verethrem gâ: kim jest ten, kto ukarze demona…648 ?

23.‘Trzymajcie nas z dala od demona, Mazdo i Ârmaiti Spenta! Przepadnij, Drug! Przepadnij, potomstwo demona! Przepadnij świecie demona! Zgiń, Drug! Uciekaj na północ i nigdy więcej nie sprowadź śmierci na żywy świat świętego ducha!]

FARGARD XXII.

Angra Mainyu stwarza 99,999 chorób: Ahura Mazda prosi święte słowo i Airyamana o uzdrowienie. Airyaman jest indoirańskim bogiem: w Rigwedzie nazywa się on Âditya (Aryaman), który rzadko jest samotnie przywoływany, natomiast prawie zawsze pojawia się w towarzystwie Mitry i Varuny. Jego imię, podobnie jak Mitry, oznacza ‘przyjaciel’ i, również jak Mitra, jest on bogiem niebiańskiego światła, miłym, uprzejmym i pomocnym dla ludzi. W Aweście wyraz Airyaman ma identyczne znaczenie jak Wedach, lecz osobowość boga jest zdecydowanie bardziej rozwinięta; mimo, że w hymnach wedyjskich nie posiada on wyraźnego charakteru, tutaj jest bogiem uzdrawiania, który w naturalny sposób wywodzi się ze swojego prymitywnego poprzednika. Airyaman zamieszkuje posiadłość zwaną rezydencją Airyamana (Airyamnô Imnem), co według Wed znaczy to samo, co ‘jasna rezydencja, w której mieszkają Mitra, Airyaman i Varuna.’ W późniejszych czasach Airyaman pojawia się jako ‘Ized z Niebios649 .’

Fargard ten jest niedokończony. Airyaman, wywoływany ze swojej rezydencji, nadchodzi i kopie dziewięć bruzd. Nie ma wątpliwości, że trzeba odprawić Barashnûm lub inną podobną ceremonię po to, by oczyścić nieczystego, chorego człowieka i przywrócić go do zdrowia z racji Nirang i świętego słowa. Fargard kończy się zaklęciem przeciwko chorobie i śmierci.

I.

[1.Ahura Mazda rzekł do Czcigodnego Zaratustry, mówiąc: ‘Gdy ja, Ahura Mazda, Stwórca wszelkich dóbr, byłem w posiadaniu tej pięknej, lśniącej, widocznej z daleka rezydencji650 (mogę tamtędy pójść, mogę przejść!)

2 (5).‘Spojrzał na mnie651 ten zbir, śmiercionośny Angra Mainyu, i sprowadził na ziemię dziewięć, dziewięćdziesiąt, dziewięćset, dziewięć tysięcy i dziewięćdziesiąt tysięcy chorób. Ulecz mnie, o najwspanialszy Mãthra Spenta652 !

3 (8).‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc rączych gniadych wierzchowców; poświęć je653 dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce654

‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc rączych wielbłądów z wysokimi garbami; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

4 (12).‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc brązowych wołów, które nie pchają655 ; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc młodych ze wszystkich gatunków małego bydła; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

5 (16). ‘Pobłogosławię cię świętym, przyjacielskim zaklęciem, które z pustego czyni pełne, a z pełnego przepełnione, które pomaga choremu i uzdrawia go

6 (20).‘Najwspanialszy Mãthra Spenta odparł: “Jak mam cię uzdrowić? Jak mam wygnać z ciebie te dziewięć, dziewięćdziesiąt, dziewięćset, dziewięć tysięcy i dziewięćdziesiąt tysięcy chorób?”’

II.

7 (22).Stwórca Ahura Mazda wezwał Nairyô-sangha656 : Idź, heroldzie Nairyô-sangha, do rezydencji Airyamana i powiedz mu:

8 (23).Mówi do ciebie Jedyny Święty, Ahura Mazda: ‘Gdy ja, Ahura Mazda, Stwórca wszelkich dóbr, stworzyłem tę piękną, lśniącą, widoczną z daleka rezydencję (mogę tamtędy pójść, mogę przejść!)

9 (24).‘Spojrzał na mnie ten zbir, śmiercionośny Angra Mainyu, i sprowadził na ziemię dziewięć, dziewięćdziesiąt, dziewięćset, dziewięć tysięcy i dziewięćdziesiąt tysięcy chorób. Ulecz mnie, najwspanialszy Airyamanie!

10 (26).‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc rączych gniadych wierzchowców; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc rączych wielbłądów z wysokimi garbami; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

11 (30).‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc brązowych wołów, które nie pchają; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc młodych ze wszystkich gatunków małego bydła; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

12 (34).‘Pobłogosławię cię świętym, przyjacielskim zaklęciem, które z pustego czyni pełne, a z pełnego przepełnione, które pomaga choremu i uzdrawia go.’

III.

13 (38).Zgodnie ze słowami Ahura Mazdy, herold Nairyô-sangha poszedł do rezydencji Airyamana i podszedł do niego, mówiąc:

14 (38).Mówi do ciebie Jedyny Święty, Ahura Mazda: ‘Gdy ja, Ahura Mazda, Stwórca wszelkich dóbr, stworzyłem tę piękną, lśniącą, widoczną z daleka rezydencję (mogę tamtędy pójść, mogę przejść!)

15 (39).‘Spojrzał na mnie ten zbir, śmiercionośny Angra Mainyu, i sprowadził na ziemię dziewięć, dziewięćdziesiąt, dziewięćset, dziewięć tysięcy i dziewięćdziesiąt tysięcy chorób. Ulecz mnie, najwspanialszy Airyamanie!

16 (40).‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc rączych gniadych wierzchowców; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc rączych wielbłądów z wysokimi garbami; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

17 (44).‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc brązowych wołów, które nie pchają; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

‘Ofiaruję ci w zamian tysiąc młodych ze wszystkich gatunków małego bydła; poświęć je dobremu, stworzonemu przez Mazdę i świętemu Saoce.

18 (48).‘Pobłogosławię cię świętym, przyjacielskim zaklęciem, które z pustego czyni pełne, a z pełnego przepełnione, które pomaga choremu i uzdrawia go.’

IV.

19 (52).Airyaman szybko wyruszył na górę świętych pytań657 , przez las świętych pytań.

20 (54).Wielce pożądany Airyaman przywiódł ze sobą dziewięć ogierów658

Wielce pożądany Airyaman przywiódł ze sobą dziewięć wielbłądów.

Wielce pożądany Airyaman przywiódł ze sobą dziewięć byków.

Wielce pożądany Airyaman przywiódł ze sobą dziewięć sztuk małego bydła.

Przyniósł ze sobą dziewięć gałązek659 ; wykopał dziewięć bruzd660

[21. 661 Wypędzam Ishirê! Wypędzam Aghûirê, wypędzam Aghra, wypędzam Ughra; wypędzam chorobę, śmierć, ból i gorączkę; wypędzam Sârana, wypędzam Sârastya, wypędzam Azana, wypędzam Azahva, wypędzam Kurugha, wypędzam Azivâka, wypędzam Duruka, wypędzam Astairya; wypędzam chorobę, zepsucie i zarażenie, które Angra Mainyu stworzył czarami przeciwko ciałom śmiertelników.

22.‘Wypędzam wszystkie rodzaje chorób i śmierci, wszystkie Yâtu i Pairika oraz wszystkie okrutne Gaini.

23.‘Niech nadejdzie pożądany Airyaman, by uradować mężczyzn i kobiety Zaratustry, by uradować wiernych; niech nadejdzie z nagrodą zdobytą w imię prawa i z obiecanym przez Ahura skarbem świętości!

24.‘Niech wielce pożądany Airyaman ukarze wszystkie rodzaje chorób i śmierci, wszystkie wszystkie Yâtu i Pairika i okrutne Gaini.’

25.‘Yathâ ahû vairyô: prawo świętości jest wolą Pana; niech ten, kto pracuje na tym świecie dla Mazdy, otrzyma bogactwa Vohu-manô i zgodnie z wolą Mazdy dzierży moc, by dawać ukojenie biednym.

Kem nâ mazdâ: O Mazdo, kogo wybrałeś, by mnie chronił, podczas gdy chwyta mnie nienawiść demona? Kogo, jeśli nie Atara i Vohu-manô, dzięki pracy których istnieje święty świat? Zdradź mi zasady twojego prawa!

Ke verethrem gâ: Kim jest ten, kto ukarze demona by zachować twoje prawo? Naucz mnie twoich zasad na tym świecie i na przyszłym po to, by Sraosha i Vohu-manô mogli nadejść i pomóc komukolwiek wskażesz.

Trzymajcie nas z dala od demona, Mazdo i Ârmaiti Spenta! Przepadnij, Drug! Przepadnij, potomstwo demona! Przepadnij świecie demona! Zgiń, Drug! Uciekaj na północ i nigdy więcej nie sprowadź śmierci na żywy świat świętego ducha!]

przełożył Piotr Żyra.

AWESTA

TOM DRUGI

AWESTA

SÎRÔZAHY, YASTY, NYÂYISY

TOM DRUGI

przełożyli Piotr Żyra

Podstawa przekładu:

THE ZEND-AVESTA

PART II

The Sîrôzahs, Yasts and Nyâyis.

TRANSLATED BY

JAMES DARMESTETER

Sacred Books of the East, Volume 23.

Oxford University Press.

[1882]

YA TY I SÎRÔZAHY

Słowo ‘yasta’ oznacza ‘akt uwielbienia,’ wykonywanie yasny. W tradycji Parsów często używane ono jest wymiennie z yasną. Zostało ono również użyte w wielu wyolbrzymiających , wychwalających Izedów tekstach. Fragmenty te są znane jako bardziej poetyckie i epickie od reszty Avesty i są najwartościowszymi archiwami historii i pradawnej mitologii Iranu.

Parsowie wierzyli, że pierwotnie każdy z Amshaspandów i Izedów posiadał własną, szczególną Yastę. Niestety, do chwili obecnej przetrwało jedynie dwadzieścia z nich i część innej662 . Dzieła znane jako fragmenty Yast, Âfrîn Zartusta oraz Yasta Vîstâspa, nie są właściwymi Yastami, nie posiadają charakteru liturgicznego i nie chwalą żadnego spośród Izedów.

 

Sposób ułożenia Yast przez Parsów dokładnie odzwierciedla porządek Sîrôzahów, które stanowią wprowadzenie do Yast.

To koniec darmowego fragmentu. Czy chcesz czytać dalej?