Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Wstęp / 9


Rozdział 1. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej

1.1. Ideologiczne podstawy / 21

1.2. Konstruowanie niemieckiej SGR po II wojnie światowej / 34

1.3. Niemiecki model gospodarczy na tle „różnorodności kapitalizmów” / 42


Rozdział 2. Polityka rynku pracy w niemieckim modelu Społecznej Gospodarki Rynkowej

2.1. Uzasadnienie teoretyczne dla interwencji na rynku pracy / 55

2.2. Polityka rynku pracy według doktryny ordoliberalnej i klasyków SGR / 59

2.3. Od SGR do keynesizmu: od polityki aktywizującej do polityki aktywnej / 67

2.4. Kryzysy i próby reform / 78


Rozdział 3. Transformacja gospodarki wschodnioniemieckiej a polityka rynku pracy

3.1. Zjednoczenie Niemiec – perspektywa rynku pracy / 81

3.2. Strategie płacowe w procesie transformacji – ujęcie modelowe / 87

3.3. Koncepcje alternatywne / 90

3.4. Federalny Urząd Pracy jako instytucja transferu finansowego / 94

3.5. Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy / 97

3.6. Zmiany na rynku pracy w procesie transformacji / 103


Rozdział 4. Reformy Hartza: zwrot od polityki aktywnej do aktywizującej

4.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy / 109

4.2. Polityka rynku pracy przed reformą / 112|

4.3. A ktywizująca polityka rynku pracy / 117

4.4. Charakterystyka reform Hartza / 120

4.5. Restrukturyzacja administracji pracy / 125

4.6. Zmiany w systemie świadczeń kompensacyjnych / 127


Rozdział 5. Nowe instrumentarium polityki rynku pracy

5.1. Model 4PM / 133

5.2. Profilowanie bezrobotnych / 135

5.3. Instrumenty aktywizacji zawodowej / 138

5.3.1. Pośrednictwo pracy / 139

5.3.2. Orientacja i doradztwo zawodowe / 143

5.3.3. Szkolenia i doskonalenie zawodowe / 145

5.3.4. Środki wspierające zatrudnienie bezrobotnych / 149

5.3.4.1. Wsparcie dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych / 149

5.3.4.2. Wspieranie samozatrudnienia / 150

5.3.5. Instrumenty wspierające tworzenie miejsc pracy na drugim rynku pracy / 153

5.3.5.1. Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych / 153

5.3.5.2. Ein-Euro-Jobs jako instrument aktywizacji długotrwale bezrobotnych / 154

5.3.6. Uwagi końcowe / 157


Rozdział 6. Sytuacja na rynku pracy po reformach Hartza

6.1. Zatrudnienie i bezrobocie / 161

6.2. Procesy na rynku pracy / 169

6.3. Funkcjonowanie rynku pracy w okresie kryzysu gospodarczego 2008+ / 177

6.4. Polityka regulacyjna po 2005 r. / 180

6.5. Niemiecki rynek pracy – zagrożenia i wyzwania / 185


Rozdział 7. Ewaluacja aktywizującej polityki rynku pracy

7.1. Metodologiczne aspekty ewaluacji / 193

7.2. Rezultaty metaanaliz / 197

7.3. Badania ewaluacyjne a reforma Hartza / 200

7.4. Wydatki na politykę rynku pracy / 202

7.5. Wpływ zmian w systemie świadczeń kompensacyjnych na zatrudnienie / 207

7.6. Oddziaływanie instrumentów aktywnej polityki rynku pracy / 210

7.6.1. Pośrednictwo pracy / 210

7.6.2. Szkolenia i doskonalenie zawodowe / 215

7.6.3. Szkolenia przygotowujące młodzież do nauki zawodu / 223

7.6.4. Środki wspierające zatrudnienie na pierwszym rynku pracy / 225

7.6.4.1. D otacje płacowe dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych / 225

7.6.4.2. Wspieranie samozatrudnienia / 226

7.6.5. Ein-Euro-Jobs bliżej grupy celowej / 228


Zakończenie / 233

Bibliografia / 239

Spis tabel / 257

Spis wykresów / 259

Streszczenie / 261

Summary / 265

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 12 grudnia 2020
  • ISBN: 978-83-231-4415-1
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Michał Moszyński "Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę