Michał Heller

Michał Heller

Michał Heller O autorze Michał Heller – profesor nauk teologicznych, autor książek poświęconych tej tematyce. Michał Kazimierz Heller przy... Szczegóły

O autorze

Michał Heller

O autorze

Michał Heller – profesor nauk teologicznych, autor książek poświęconych tej tematyce.

Michał Kazimierz Heller przyszedł na świat 12 marca 1936 roku w Tarnowie. Jego ojciec był inżynierem, posiadał polsko-austriackie korzenie. Matka natomiast była nauczycielką – Polką urodzoną na Ukrainie, wywodzącą się z rodziny szlacheckiej. Heller miał cztery siostry i brata, który zmarł w pierwszym roku życia. Polski uczony zaznacza, że bardzo wiele zawdzięcza swojemu ojcu. Pomimo inżynierskiego wykształcenia był on humanistą, artystą malarzem, poliglotą oraz intelektualistą katolickim. Po wybuchu II wojny światowej rodzina Hellerów uciekła do Lwowa. Jednak w 1940 roku została stamtąd wysiedlona przez na wschodnią Syberię. Wywieziono ich do Jakucji, do jednego z najtrudniejszych obozów pracy. Zostali uwolnieni, w 1944 roku udali się na południe Rosji. Tam Michał Heller poznał język rosyjski, w którym pozostał biegły przez całe życie. Siostra Michała, Maria Mierzyńska, opisała zesłanie ich rodziny w książce „Nie pytajcie dlaczego”. W 1946 roku Hellerom udało się wrócić do Polski, Michał podjął naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, a w 1953 roku zdał maturę. Następnie Heller ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 kwietnia 1959 roku. Rok później podjął dalsze studia, obronił magisterium z filozoficznych interpretacji szczególnej teorii względności Einsteina. W 1966 roku obronił doktorat z kosmologii relatywistycznej. Został wtedy wykładowcą logiki i filozofii nauki w macierzystym seminarium, a jednocześnie wolnym słuchaczem Wydziału Fizyki UJ. W 1969 roku uzyskał habilitację. Jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pracownikiem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, fundatorem i dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz dyrektorem Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych, a od 1990 roku członkiem Papieskiej Akademii Nauk.

W 2008 roku jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią.

Michał Heller interesuje się między innymi lotnictwem. Wolny czas chętnie spędza na wędrówkach górskich. Lubi również czytać kryminały. Po otrzymaniu Nagrody Templetona zmierzył się z męczącą falą wywiadów, wykładów i spotkań. Doznał wówczas zawału serca.

Twórczość

Michał Heller specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Jest laureatem kilkunastu nagród oraz autorem kilkudziesięciu książek o różnej tematyce. Ponadto jest autorem działu «„Kosmologia“» w «„Encyklopedii fizyki“» PWN oraz autorem lub współautorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnych. Opublikował też serie rozważań rekolekcyjnych m.in. «„Rekolekcje dla poszukujących“». Do najważniejszych jego dzieł należą: „Ewolucja kosmosu i kosmologii”, „Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody”, „Kosmologia kwantowa”, „Ostateczne wyjaśnienia wszechświata”, „Filozofia nauki”, „Jak być uczonym”.

Podobni autorzy