Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017Tekst

0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

MONOGRAFIA NAUKOWA

Polityka monetarna oraz polityka fiskalna stanowią dwa główne narzędzia, jakie władze publiczne wykorzystują w prowadzeniu polityki ekonomicznej kraju lub obszaru gospodarczego. Autor analizuje uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej prowadzonej w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji podejmowanych w trakcie globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2008. Na podstawie przeprowadzonej analizy dowodzi, że systemowe uwarunkowania Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej wpływają na sposób prowadzenia oraz skutki polityki pieniężnej.

Analiza obejmuje uwarunkowania legislacyjne, zakres mandatu do prowadzenia polityki pieniężnej, instrumenty pozostające w dyspozycji banków centralnych, mechanizm transmisji impulsów monetarnych, jak również ocenę efektów wynikających z decyzji podejmowanych przez władze monetarne. Dzięki zastosowaniu modelowania ekonometrycznego autor dokonuje oceny prowadzenia ekspansywnej i niekonwencjonalnej polityki monetarnej w sytuacji globalnego kryzysu finansowego, którego następstwem była recesja w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych.

***

Maciej Bolisęga – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, ekonomista w Banku Inwestycyjnym UBS oraz adiunkt w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od wielu lat zajmuje się prognozami makroekonomicznymi gospodarki amerykańskiej.


Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota, cele i uwarunkowania polityki monetarnej

1.1. Funkcje oraz zadania banków centralnych

1.2. Regulacje prawne banków centralnych

1.3. Niezależność banku centralnego

1.4. Narzędzia oraz mechanizm transmisji impulsów polityki monetarnej

1.5. Polityka pieniężna w ujęciu równowagi ogólnej

Rozdział 2. Analiza polityki monetarnej Fed i EBC

2.1. Geneza i mechanizmy działania Fed i EBC

2.2. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne analizowanych banków centralnych

2.3. Instrumenty polityki pieniężnej banków centralnych w Stanach Zjednoczonych i strefie euro

2.4. Polityka pieniężna Fed i EBC w okresie przed globalnym kryzysem finansowym

2.5. Reakcja banków centralnych na globalny kryzys finansowy

2.6. Badania wpływu luzowania ilościowego na rynki finansowe i gospodarkę

2.7. Modelowanie wpływu luzowania ilościowego na aktywność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro

Rozdział 3. Wprowadzenie do modelowania wpływu luzowania ilościowego na aktywność gospodarczą

3.1. Regresja liniowa szeregów czasowych

3.2. Analiza przyczynowości w sensie Grangera

3.3. Model wektorowej autoregresji (VAR)

3.4. Modele strukturalne VAR (SVAR)

Rozdział 4. Wpływ luzowania ilościowego na aktywność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro w świetle badań empirycznych

4.1. Wstępna analiza danych

4.2. Analiza przyczynowości oraz kointegracji szeregów czasowych

4.3. Estymacja modelu

4.4. Funkcja odpowiedzi na impuls oraz interpretacja uzyskanych wyników

Rozdział 5. Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 12+
  • Data dodania do LitRes: 24 kwietnia 2020
Maciej Bolisęga "Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017" – pobierz epub, mobi, pdf lub przeczytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę