Konsekracja św. JózefowiTekst

Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa


Originally published under the title

Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father

Copyright © 2019 The Marian Fathers

of the Immaculate Conception of the B.V.M.

All rights reserved

Copyright © for the Polish translation

by Wydawnictwo Esprit 2021

All rights reserved

Na okładce: Icona dello studio Loscriptorium di Giovanni Raffa e Laura Renzi / Ikona ze studia Loscriptorium Giovanniego Raffy i Laury Renzi

† IMPRIMATUR †

Most Rev. Jeffrey Monforton, DD

Bishop of Steubenville, Ohio

October 22, 2019

Imprimi Potest

Very Rev. Kazimierz Chwalek, MIC

Provincial Superior

The Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy Province

October 10, 2019

Nihil Obstat

Dr. Robert A. Stackpole, STD

Censor Deputatus

August 31, 2019

Redakcja: Lidia Kozłowska

Korekta: Krystyna Stobierska (do rozdziału Cud 4), Monika Nowecka (pozostała część)

ISBN 978-83-66859-03-6

Wydanie I, Kraków 2021

Wydawnictwo Esprit sp. z o.o.

ul. Władysława Siwka 27a, 31-588 Kraków

tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl

ksiegarnia@esprit.com.pl

biuro@wydawnictwoesprit.com.pl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

SPIS TREŚCI

Dedykacja

Wstęp

Karta konsekracji św. Józefowi

Część I. 33 dni przygotowań

DZIEŃ 1. Po co powierzać siebie św. Józefowi?

DZIEŃ 2. Litania do św. Józefa

DZIEŃ 3. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

DZIEŃ 4. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

DZIEŃ 5. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

DZIEŃ 6. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

DZIEŃ 7. Święta Maryjo, módl się za nami

DZIEŃ 8. Święty Józefie, módl się za nami

DZIEŃ 9. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami

DZIEŃ 10. Światło Patriarchów, módl się za nami

DZIEŃ 11. Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami

DZIEŃ 12. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami

DZIEŃ 13. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami

DZIEŃ 14. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami

DZIEŃ 15. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami

DZIEŃ 16. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami

DZIEŃ 17. Józefie najczystszy, módl się za nami

DZIEŃ 18. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami

DZIEŃ 19. Józefie najmężniejszy, módl się za nami

DZIEŃ 20. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami

DZIEŃ 21. Józefie najwierniejszy, módl się za nami

DZIEŃ 22. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami

DZIEŃ 23. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami

DZIEŃ 24. Wzorze pracujących, módl się za nami

DZIEŃ 25. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

DZIEŃ 26. Opiekunie dziewic, módl się za nami

DZIEŃ 27. Podporo rodzin, módl się za nami

DZIEŃ 28. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami

DZIEŃ 29. Nadziejo chorych, módl się za nami

DZIEŃ 30. Patronie umierających, módl się za nami

DZIEŃ 31. Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami

DZIEŃ 32. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami

DZIEŃ 33. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich

Dzień konsekracji św. Józefowi

Część II. Cuda naszego ojca duchowego

CUD 1. Rozkosz wszystkich świętych

Oratorium św. Józefa

Rozkosz wszystkich świętych

Kanon rzymski

CUD 2. Nasz ojciec duchowy

Opiekun Kościoła Świętego

Nasz ojciec duchowy

Ite ad Ioseph!

CUD 3. Młody mąż Maryi

„Starcy nie wędrują do Egiptu”

Młody mąż Maryi

Rycerz konsekrowany

CUD 4. Dziewiczy ojciec Jezusa

Święto Zaślubin św. Józefa z Najświętszą Maryją Panną

Dziewiczy ojciec Jezusa

Santo Anello

CUD 5. Sprawiedliwy i bogobojny człowiek

Syn Dawida

Sprawiedliwy i bogobojny człowiek

Dary Ducha Świętego

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

CUD 6. Zbawca Zbawcy

Siedem boleści i siedem radości

Zbawca Zbawcy

Warsztat św. Józefa

CUD 7. Czciciel Chrystusa

Wieczysta adoracja

Czciciel Chrystusa

Święty Domek z Loreto

CUD 8. Milczący świadek

Cudowne schody w Nowym Meksyku

Milczący świadek

 

Śpiący św. Józef

CUD 9. Patron dobrej śmierci

Msze wotywne

Patron dobrej śmierci

Pobożna Unia Świętego Józefa, Patrona Cierpiących i Umierających

CUD 10. Postrach duchów piekielnych

Święty Józef Rzemieślnik

Postrach duchów piekielnych

Przywileje nabożeństwa do św. Józefa

Część III. Modlitwy do św. Józefa

Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa (po łacinie)

Akty konsekracji św. Józefowi

Codzienne akty konsekracji św. Józefowi

Modlitwy do św. Józefa

Memorare do św. Józefa

Modlitwa św. Ludwika Marii de Montfort

Modlitwa bł. Wilhelma Józefa Chaminade

Modlitwa papieża Leona XIII

Modlitwa świętego papieża Piusa X do św. Józefa Rzemieślnika

Modlitwa Jana XXIII do św. Józefa

Modlitwa św. Franciszka Salezego

Modlitwa św. Jana Pawła II na uroczystość św. Józefa (19 marca)

Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny

Modlitwa św. Piotra Juliana Eymarda

Modlitwa bł. Bartłomieja Longo

Modlitwa bł. Bartłomieja Longo

Modlitwa św. Alfonsa Marii Liguoriego o dobrą śmierć

Chwała św. Józefa według św. Jana Eudesa

Święty płaszcz

Modlitwa do św. Józefa, postrachu duchów piekielnych

Modlitwa do św. Józefa o zbawienie duszy

Modlitwa do św. Józefa za duszę czyśćcową

Modlitwa do św. Józefa o czystość

Modlitwa do śpiącego św. Józefa

Przybądź, Duchu Święty

Dodatki

Dodatek A. Jak przeprowadzić trzydziestotrzydniowe przygotowania oraz uroczystość konsekracji św. Józefowi w grupie

Dodatek B. Po konsekracji życia św. Józefowi

ANEKS I

Rozważania na uroczystość św. Józefa

Przeznaczenie św. Józefa a jego wybitna świętość

ANEKS II. Kościoły i sanktuaria pod wezwaniem św. Józefa

Przypisy

O autorze

Milczący Wojownik wchodzi do akcji! Otoczony przez Boga tajemnicą rozpoczyna odkrywanie swojej szczególnej misji, która ma przygotować triumf Niepokalanego Serca Maryi, jego Oblubienicy. Objawienia Matki Bożej w Fatimie finalizuje błogosławieństwo świata przez św. Józefa trzymającego w ramionach małego Jezusa. Objawienia św. Józefa w Itapirandze mówią o zawierzeniu każdej rodziny i każdego człowieka św. Józefowi, jako patronowi rodziny i Kościoła. Siostra Łucja, widzącą z Fatimy, przekazuje słowa Matki Bożej o tym, że ostateczna walka między Bogiem a Szatanem rozegra się o rodzinę. Marta Robin, słynna stygmatyczka, powtarza, że św. Józef będzie patronem Kościoła trzeciego tysiąclecia, by każdą rodzinę uczynić duchowym Nazaretem. Kościół ogłasza rok 2021 Rokiem św. Józefa. Niebo daje nam zbyt dużo wskazówek, by móc je zlekceważyć.

Nadszedł dla ciebie czas kairos, czas odkrycia św. Józefa, czas powierzenia mu siebie i swojej rodziny. To najlepsza inwestycja duchowa tego roku, a ta książka bardzo ci w tym pomoże.

ks. Dominik Chmielewski SDB

Konsekracja św. Józefowi stanie się dla wielu jak Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort. Kompendium wiedzy i duchowości. Zaproponowana przez autora droga zawierzenia św. Józefowi poprowadzi wszystkich, którzy zdecydują się nią pójść, do triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

ks. Dariusz Dąbrowski COr

Wiele lat temu otrzymałem egzemplarz Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montfort. Ta książka jak żadna inna wpłynęła na moje życie duchowe. Polecałem ją wielu ludziom. Wierzę, że Konsekracja św. Józefowi ks. Callowaya będzie miała podobny wpływ na życie duchowe ludzi na całym świecie. Jeśli Najświętsza Maryja Panna jest naszą duchową matką i ucieczką, to św. Józef jest naszym kochającym duchowym ojcem i brakującym ogniwem w świecie szukającym prawdy, pokoju i nadziei.

Jim Caviezel,

aktor występujący w roli Chrystusa w filmie Pasja

Ta książka jest cudowna. To synteza wszystkiego, co powiedziano o św. Józefie – mądrości świętych, nauczania papieży oraz rozważań teologów. Zarazem jest przystępna i zrozumiała dla każdego – duchownych i świeckich, mężczyzn i kobiet, żonatych i singli. Ta książka oraz sam akt poświęcenia się św. Józefowi są darami nie tylko od ks. Callowaya. To również dar, który daje nam Pan, aby przeprowadzić nas przez obecny kryzys – i to przeprowadzić aż do naszego domu w niebie. Wpatrujmy się w św. Józefa, duchowego ojca nas wszystkich, i uczmy się od niego.

prof. Scott Hahn,

teolog, Katedra Teologii Biblijnej i Nowej Ewangelizacji

na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville

DEDYKACJA

Wielu osobom, które się modliły, aby ta książka powstała.

Wasze modlitwy i poświęcenie sprawiły, że to się udało.

Dziękuję!

Nabożeństwo do św. Józefa jest jedną z największych łask, jakie Bóg może dać duszy, ponieważ prowadzi ono do odkrycia całego skarbca łask naszego Pana. Kiedy Bóg pragnie wynieść duszę na najwyższe wysokości, jednoczy ją ze św. Józefem, obdarowując ją wielką miłością do tego przepełnionego dobrocią świętego1.

św. Piotr Julian Eymard

Wstęp

Nie rozumiałem go [św. Józefa] zbyt dobrze,

ale to się zmieni2.

św. Jan od Krzyża

Żyjący w XVI wieku św. Jan od Krzyża, jeden z największych mistyków Kościoła, pokornie przyznał, że brakuje mu właściwego zrozumienia wielkości św. Józefa. Zainspirowany gorącym uwielbieniem, jakim jego przyjaciółka, św. Teresa z Ávili, darzyła tego świętego, św. Jan od Krzyża przyrzekł sobie solennie, że lepiej pozna św. Józefa i bardziej go pokocha.

A co z wami? Czy znacie św. Józefa? Czy uważacie, że rozumiecie jego wielkość i jego miłość do was? No cóż, moi przyjaciele, przygotujcie się! W książce Konsekracja św. Józefowi przeczytacie o cudach tego świętego opisanych jak nigdy przedtem!

Nadszedł czas św. Józefa!

Przyznaję, że to bardzo śmiałe twierdzenie! A jednak głęboko wierzę, że w naszej epoce Pan wyraźnie pragnie zwrócić ku św. Józefowi nasze serca, rodziny, parafie, diecezje i Kościół. Od dawna widać w życiu Kościoła wzmożone działania Ducha Świętego w tym kierunku.

Dobrze mnie zrozumcie: św. Józef zawsze zajmował szczególne miejsce w sercach chrześcijan. Przez stulecia święci, papieże, mistycy, uczeni i świeccy czcili i wielbili go w jego chwale. W XVI wieku Duch Święty posłużył się św. Teresą z Ávili, aby uświadomić Kościołowi znaczącą rolę św. Józefa. Jeszcze przed św. Teresą podkreślali jego wielkość tacy święci, jak Bernard z Clairvaux, Bernardyn ze Sieny czy Wawrzyniec z Brindisi.

W bliższych nam czasach bł. Wilhelm Józef Chaminade, św. Piotr Julian Eymard, bł. Petra od św. Józefa oraz św. Andrzej Bessette umacniali cześć dla św. Józefa w życiu Ludu Bożego. Święty Andrzej Bessette zainicjował budowę świątyni, która stała się największym na świecie kościołem pod wezwaniem św. Józefa – oratorium św. Józefa w Montrealu w Kanadzie. Święty Józef Manyanet y Vives, prezbiter w dziewiętnastowiecznej Hiszpanii, gorliwie głosił cześć dla św. Józefa i Świętej Rodziny. Wyprorokował, że wkrótce w życiu Kościoła nadejdzie „czas św. Józefa”. Napisał:

Wierzę, że prawdziwy czas św. Józefa jeszcze nie nadszedł: po dwóch tysiącach lat dopiero zaczęliśmy dostrzegać cień tajemnicy, w której jest zanurzony3.

Wiecie co, moi przyjaciele? Teraz nadszedł czas św. Józefa! Dlaczego mogę to twierdzić z takim przekonaniem? To proste: Bóg wskazał nam wyraźnie, że pragnie, aby Jego lud zwrócił większą uwagę na św. Józefa, zrobił to o wiele wyraźniej niż w jakiejkolwiek wcześniejszej epoce w historii Kościoła. W roku 1961 święty papież Jan XXIII napisał tak:

W historii kultu Kościoła Świętego Jezus, Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, otrzymał natychmiast uwielbienie przysługujące tylko Jemu, jako blask istoty Ojca, a promieniujące w chwale Świętych, Maryja, Jego Rodzicielka, od pierwszych wieków Mu towarzyszy, pobożnie czczona w obrazach katakumb i bazylik: Święta Maryja, Matka Boża. Święty Józef natomiast poza jakąś wzmianką jego postaci, pojawiającą się tu i tam w pismach Ojców, pozostał przez długie wieki w charakterystycznym ukryciu, jakby w obrazie życia Zbawiciela był tylko ornamentem. Potrzeba było czasu, aby jego kult sprzed oczu wiernych przeniósł się do serc, wydobywając stamtąd szczególne wzloty modlitewne i ufne oddanie. Te radości, jakże liczne i wspaniałe – zostały przeznaczone pobożności nowszych czasów4.

Namiestnik Kościoła jednoznacznie stwierdził, że teraz jest czas św. Józefa. Żyjemy w nowoczesnych czasach – czasach, w których Kościół jest świadkiem bezprecedensowej ery nabożeństwa do św. Józefa. Według świętego papieża Jana XXIII Bóg pragnie, aby nabożeństwo do św. Józefa rozpowszechniło się w naszych czasach w formie specjalnych modlitw „ufnego oddania”. To oznacza zwłaszcza jedno: Nadszedł czas całkowitego zawierzenia św. Józefowi!

Zaraz dokładniej wyjaśnię, jak Bóg doprowadził Kościół do tej chwili.

W roku 2018 wydawałem dziennik poświęcony św. Józefowi zatytułowany St. Joseph Gems: Daily Wisdom on Our Spiritual Father (Skarby św. Józefa. Codzienna mądrość naszego ojca duchowego). We wstępie przedstawiłem listę niezwykłych zdarzeń, Bożych wskazówek, jeśli wolicie, do których doszło w ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat. Wskazują one wyraźnie na rosnące znaczenie św. Józefa w życiu Kościoła. Są jednoznacznym dowodem, że żyjemy w bezprecedensowych czasach św. Józefa. Oto ta lista:

 

1868 błogosławiony dominikanin Jan Józef Lataste napisał list do błogosławionego papieża Piusa IX z prośbą, aby ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.
1870 błogosławiony papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.
1873 św. Leonard Murialdo założył Kongregację św. Józefa.
1878 św. Józef Marello założył Zgromadzenie Oblatów św. Józefa.
1879 w Knock w Irlandii św. Józef objawił się wraz z Błogosławioną Dziewicą Maryją i św. Janem Ewangelistą, a Jezus ukazał się w postaci Baranka Bożego.
1889 papież Leon XIII napisał encyklikę Quamquam pluries poświęconą św. Józefowi.
1895 bł. Petra od św. Józefa zaczęła budowę sanktuarium pod wezwaniem św. Józefa w Barcelonie. Konsekrowano je w 1901 roku. Podczas beatyfikacji w 1994 roku św. Jan Paweł II nazwał bł. Petrę „apostołką św. Józefa w XIX wieku”.
1904 św. Andrzej Bessette zbudował w Montrealu kaplicę poświęconą św. Józefowi. Później rozbudowano ją tak, że uzyskała tytuł bazyliki mniejszej. Ostatecznie budowa dobiegła końca w 1967 roku. Obecnie bazylika jest znana jako oratorium św. Józefa i przez wielu uważana za główny międzynarodowy ośrodek kultu św. Józefa.
1908 św. Alojzy Guanella rozpoczął w Rzymie budowę kościoła poświęconego św. Józefowi. Kościół ukończono i konsekrowano jako bazylikę w 1912 roku.
1909 święty papież Pius X oficjalnie zaaprobował tekst Litanii do św. Józefa.
1914 św. Alojzy Guanella założył Pobożną Unię św. Józefa, Patrona Cierpiących i Umierających.
1917 w trakcie ostatniego objawienia w Fatimie, 13 października ukazał się św. Józef trzymający w ramionach Dziecię Jezus, które błogosławiło świat i trzykrotnie uczyniło znak krzyża.
1921 papież Benedykt XV włączył zawołanie „Niech będzie błogosławiony św. Józef, jej dziewiczy małżonek” do treści modlitwy eucharystycznej.
1947 hiszpańscy karmelici bosi założyli „Estudios Josefinos”, pierwsze czasopismo teologiczne poświęcone św. Józefowi.
Lata 50. XX w. domniemane objawienia Matki Bożej Ameryki s. Mary Ephrem przyczyniły się do odnowienia kultu św. Józefa. Święty Józef sam przemówił w tej sprawie do widzącej.
1955 czcigodny sługa Boży papież Pius XII ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika obchodzone 1 maja.
1962 święty papież Jan XXIII umieścił imię św. Józefa w Kanonie rzymskim (I modlitwa eucharystyczna).
1989 święty papież Jan Paweł II ogłosił Redemptoris Custos, adhortację apostolską o św. Józefie.
2013 papież Franciszek, kontynuując i spełniając zamiary papieża Benedykta XVI, włączył imię św. Józefa do wszystkich modlitw eucharystycznych. Poświęcił św. Józefowi miasto-państwo Watykan.

Chwileczkę! Wiedzieliście o tym wszystkim? Większość ludzi nie ma pojęcia o tych niezwykłych wydarzeniach. Można bez przesady stwierdzić, że Kościół zrobił więcej dla rozpropagowania kultu św. Józefa przez ostatnie sto pięćdziesiąt lat niż przez wcześniejsze tysiąc osiemset lat chrześcijaństwa! Ale dlaczego właśnie teraz? I dlaczego św. Józef?

Jest po temu wiele powodów, lecz dwa z nich wydają mi się szczególnie ważne.

Po pierwsze, potrzebujemy ojcostwa duchowego św. Józefa do pomocy w obronie małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina były atakowane od zawsze, jednak w czasach współczesnych te napaści stały się wyjątkowo wzmożone. Wielu ludzi zatraciło świadomość, co to znaczy być mężczyzną czy kobietą, nie mówiąc już o tym, że nie wiedzą, czym jest małżeństwo i rodzina. Wiele krajów świata przyznało sobie nawet prawo do przedefiniowania małżeństwa i rodziny. Istnieje w tych kwestiach ogromne pomieszanie pojęć, większe niż we wszystkich epokach w historii ludzkości. Służebnica Boża siostra Łucja od Jezusa, najdłużej żyjąca wizjonerka z Fatimy, znała powagę sytuacji i napisała pełne mocy oświadczenie w tej sprawie:

Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i Szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę5.

Aby zwalczyć i zwyciężyć podstępy Szatana, Kościół potrzebuje św. Józefa. Jego przykład i ochrona są jedyną drogą wyjścia z tego strasznego zamętu, w jakim obecnie tkwimy. Do kogóż mamy się zwrócić, jeśli nie do głowy Świętej Rodziny i postrachu duchów piekielnych? Kto mógłby nam pomóc zrozumieć, czym jest małżeństwo i rodzina?

Po drugie, cały świat potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji, w tym także ogromna większość chrześcijan. Święty Józef był pierwszym misjonarzem. W naszych czasach pragnie ponownie przynieść Jezusa narodom. Wiele narodów i kultur oderwało się od swoich chrześcijańskich korzeni i wstąpiło na drogę prowadzącą do samozniszczenia. Kraje zbudowane niegdyś na fundamentach judeochrześcijańskich zostały zdominowane przez ideologie i organizacje, które dążą do odarcia społeczeństwa ze wszystkiego, co święte. Jeśli nic się nie zmieni, cywilizacji grozi samozagłada.

W adhortacji apostolskiej o św. Józefie z 1989 roku św. Jan Paweł II przypomniał nam o konieczności wzywania jego pomocy w dziele ponownej ewangelizacji świata:

Trzeba modlić się o to orędownictwo [św. Józefa]; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej „kraje i narody, w których niegdyś […] religia i życie chrześcijańskie kwitły… dzisiaj wystawione są na ciężką próbę”6.

Najwyższy czas powierzyć siebie św. Józefowi! Bóg mówi swojemu Kościołowi, że aby bronić małżeństwa i rodziny, przywrócić moralność, odzyskać stracony teren, zdobywać dusze dla Jezusa Chrystusa, musimy zabrać ze sobą na pole bitwy św. Józefa. On jest postrachem duchów piekielnych! Dzięki jego potężnemu ojcostwu duchowemu, niezwykłej miłości do swych dzieci duchowych i dzięki nieprzerwanemu orędownictwu, Kościół może się odnowić jako światło dla narodów, jako piękne miasto położone na górze (zob. Mt 5, 14–16)!

Czym dokładnie jest konsekracja św. Józefowi? Spytam inaczej. Co to znaczy, że ktoś jest gotowy poświęcić siebie św. Józefowi? W zasadzie to uznanie go za swojego ojca duchowego i pragnienie, aby się do niego upodobnić. Dowiedziemy tego pragnienia, pokładając pełne zaufanie w jego ojcowskiej opiece, dzięki czemu będzie on mógł z miłością wspomagać nas w zdobywaniu cnót i dążeniu do świętości. Całkowite poświęcenie mu życia polega na dokonaniu formalnego aktu synowskiego zawierzenia swojemu ojcu duchowemu po to, aby mógł on zadbać o nasz duchowy dobrostan i zaprowadzić nas do Boga. Człowiek, który oddaje życie św. Józefowi, pragnie być jak najbliżej swojego duchowego ojca po to, aby przypominać go w cnocie i świętości. Święty Józef z kolei ofiarowuje osobom, które mu się oddały, swoją pełną miłości troskę, obronę i wskazówki.

Być może ktoś czytający te słowa wcześniej zawierzył się Błogosławionej Dziewicy Maryi i zastanawia się, czy może również uczynić to w stosunku do św. Józefa i wszystko mu oddać. Odpowiedzią jest głośne „Tak!”. Bóg pragnie, aby wszystkie Jego dzieci były otoczone miłością i troską zarówno matki, jak i ojca. Nie należymy do duchowej rodziny samotnego rodzica. Maryja jest naszą matką duchową, a Józef ojcem duchowym. Ojcostwo duchowe św. Józefa jest szczególnie ważne dla naszego wzrastania duchowego. Całkowite zawierzenie Maryi nie będzie pomniejszone przez poświęcenie siebie św. Józefowi. Maryja wręcz pragnie, abyśmy poświęcili mu życie! Wszystko to, co oddajemy Jezusowi i Maryi, możemy również oddać jemu. Bądźmy spokojni. Serca Jezusa, Maryi i św. Józefa są zjednoczone.

Zapytacie: „Jak dokonać konsekracji św. Józefowi?”. Prawdę mówiąc, sposobów jest bez liku. Wystarczy prosta modlitwa zawierzenia. Jednakże jeśli naprawdę chcemy zrozumieć wielkość naszego ojca duchowego, najlepiej jest wziąć udział w dobrze opracowanym programie przygotowań i konsekracji. Powinien on obejmować wiedzę o osobie św. Józefa, o jego przywilejach, tytułach i cnotach, a zwłaszcza o jego ojcowskiej miłości do Syna Bożego i do reszty ludzkości. Książka Konsekracja św. Józefowi zawiera obszerny program przygotowań i konsekracji temu świętemu przeznaczony dla pojedynczych osób, dla rodzin, parafii i diecezji. Mam nadzieję, że dzięki niemu zainicjuję pierwszy światowy ruch zawierzenia św. Józefowi!

Czym jest ten program? Co to za sposób? Gdy modliłem się o wskazówki, jak zorganizować przygotowania do konsekracji św. Józefowi, pomyślałem, że najlepiej oprzeć się na sprawdzonej i wypróbowanej trzydziestotrzydniowej metodzie przygotowania do oddania się Maryi, stosowanej przez św. Ludwika Marię de Montfort. Po co drugi raz wynajdować koło? Metoda trzydziestotrzydniowych przygotowań według św. Ludwika jest prosta, przystępna i umożliwia uczestnikowi całkiem nieźle opanować temat. Wymaga również bardzo ważnego elementu: modlitwy.

Podobnie jak program poświęcenia się Maryi autorstwa św. Ludwika, książka Konsekracja św. Józefowi składa się z trzech części.

CZĘŚĆ I

33 DNI PRZYGOTOWAŃ

Zanim przystąpisz do trzydziestotrzydniowych przygotowań, powinieneś wybrać datę konsekracji (dzień 33), która z kolei ułatwi wyznaczenie daty początku pracy. Możesz swobodnie rozpocząć i zakończyć przygotowania w każdym dniu, który wybierzesz. Zamieściłem na stronie 23 tabelę ze świętami liturgicznymi związanymi ze św. Józefem, ponieważ uważam, że najlepiej wybrać na konsekrację dzień, który zbiega się z liturgicznym świętem św. Józefa. Należy przy tym pamiętać, że data uroczystego poświęcenia życia wypada w trzydziestym trzecim dniu przygotowań.

Etapy przygotowań wyznacza Litania do św. Józefa. Jest potężną, skuteczną modlitwą. Pomoże wam w poznaniu i pokochaniu waszego duchowego ojca. Przytacza wiele tytułów, przywilejów i cech heroicznych św. Józefa. Każdy z trzydziestu trzech dni przygotowań (z wyjątkiem dni 1 i 2) zaczyna się od krótkiego wyjaśnienia jednego z wezwań z Litanii do św. Józefa (w części I); po nim następuje czytanie o św. Józefie (fragment części II); a na koniec odmawia się Litanię do św. Józefa (znajdującą się w części III). Korzystając z tej metody, lepiej poznasz i głębiej pokochasz swojego ojca duchowego. Trzydziestotrzydniowe przygotowania wymagają poświęcenia dwudziestu–trzydziestu minut dziennie. Jeśli pominiesz jeden dzień, nie wpadaj w panikę. Po prostu nadrób stracony czas i kontynuuj przygotowania. Dasz radę!

CZĘŚĆ II

CUDA NASZEGO OJCA DUCHOWEGO

Część II zawiera materiały przeznaczone do czytania na każdy dzień. Większość czytań jest krótka. Dziesięć z nich jest trochę dłuższych, ale nie martw się. Żadne z nich nie sprawi ci kłopotów. Możesz mi wierzyć: pod wpływem tych lektur zakochasz się w św. Józefie.

Część II opracowałem w taki sposób, aby stanowiła w tej książce osobny materiał. A to oznacza, że można ją czytać codziennie w ramach trzydziestotrzydniowych przygotowań, a także zapoznawać się z nią oddzielnie, nie biorąc udziału w spotkaniach.

Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak to rozwiązałem.

Prawdopodobnie większość czytelników, która nabędzie książkę Konsekracja św. Józefowi, przejdzie od razu do trzydziestotrzydniowych przygotowań. Jednakże mogą ją kupić osoby, które jeszcze nie są do końca przekonane do zawierzenia św. Józefowi. Niektóre z nich mogą odczuwać potrzebę lepszego poznania świętego, zanim przystąpią do ponadmiesięcznych przygotowań do zawierzenia komuś, o kim niewiele wiedzą. Mogą one pominąć część I (33 dni przygotowań) i przeczytać po prostu część II jak osobną książkę. Powinieneś jednak wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się na przeczytanie części II bez przystąpienia do trzydziestotrzydniowych przygotowań, będziesz musiał przeczytać ponownie odpowiednie fragmenty z części II, jeśli w końcu zdecydujesz się je podjąć. (Czytania z części II są ułożone w innym porządku, kiedy zostają włączone do trzydziestotrzydniowych przygotowań z części I).

Dlaczego więc część II nosi tytuł „Cuda naszego ojca duchowego”? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie bardzo obszernie, ale pozwolę, by wskazówki udzielił wam św. Josemaría Escrivá:

Święty Józef bardziej niż ktokolwiek przed nim czy po nim nauczył się od Jezusa, by zachować czujność, by rozpoznać cuda Boże7.

Nasz Bóg jest Bogiem cudów! A jednym z największych cudów jest św. Józef. Cuda naszego ojca duchowego ukażą nam jego postać inaczej, niż przedstawiano nam go do tej pory. Oczywiście św. Józefowi przypisuje się wiele cudów, ale w trakcie poszukiwania materiałów i pisania tej książki zdałem sobie sprawę, że dziesięć z nich jest wyjątkowych. Skupiając uwagę na tych dziesięciu, zyskamy pełniejszy obraz św. Józefa i lepiej zrozumiemy, dlaczego powinniśmy go głęboko kochać.

CZĘŚĆ III

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

Część III przygotowań do konsekracji św. Józefowi jest szczególnie ważna. Polega na modlitwie. Twoje przygotowania do tego wydarzenia muszą obejmować modlitwę. Codzienną. Bez codziennej modlitwy przygotowania polegałyby wyłącznie na poszerzaniu wiedzy o św. Józefie, lecz nie pomogłyby w nawiązaniu z nim synowskiej relacji. Na pewno musisz się wiele o nim dowiedzieć, ale przede wszystkim powinieneś się w nim zakochać. Codzienna modlitwa do św. Józefa pomoże ci wytworzyć pełną miłości relację ze swoim duchowym ojcem. Z tego powodu ta książka nie tylko wykłada teologiczne bogactwo Litanii do św. Józefa, ale nakłania do jej codziennego odmawiania. Pod koniec trzydziestu trzech dni przygotowań odkryjesz, że nauczyłeś się tej litanii na pamięć.

Część III zawiera również kilka aktów poświęcenia życia św. Józefowi, a także wiele innych modlitw do naszego ojca duchowego. W dniu uroczystej konsekracji możesz wybrać akt, który najbardziej ci odpowiada, albo – jeśli chcesz – ułożyć własny. Jeśli jednak przystąpiłeś do przygotowań w grupie, zaleca się, aby wszyscy wspólnie odmówili tę samą modlitwę. W tej części znajdziesz również sekwencję Przybądź, Duchu Święty.