Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobó geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa


Książka jest pracą badawczą przeprowadzoną na terenie gminy Wiśniowa, w woj. podkarpackim, dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym, koncentrującą się na zjawisku ubóstwa energii cieplnej wśród gospodarstw domowych oraz możliwości przeciwdziałania mu poprzez wykorzystanie naturalnych lokalnych zasobów geotermalnych. Istotnym czynnikiem motywującym do podjęcia tych działań jest postrzeganie przedmiotowej problematyki przez społeczność lokalną i władze gminy. Dlatego też jednym z głównych zamiarów niniejszego opracowania jest uświadomienie społeczności i podmiotom odpowiedzialnym za jakość i poziom bezpieczeństwa energetycznego, poprzez dostarczenie im rzetelnych informacji na temat ubóstwa energetycznego i jego konsekwencji, a także wskazanie efektywnych i kompleksowych instrumentów ograniczających to zjawisko poprzez możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jaką jest energia geotermalna, będąca  alternatywnym  źródłem  energii  ciepła.


Podjęte badania stanowią w wymiarze pragmatycznym podstawę opracowania strategicznej polityki, możliwej do zastosowania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i zakłady energetyczne na terenie kraju w przeciwdziałaniu złożonemu problemowi, jakim jest ubóstwo energetyczne wśród lokalnych społeczności, w tym próba wykorzystania przez gminę Wiśniowa zasobów geotermalnych do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego na  swoim  terenie.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 18 września 2021
  • ISBN: 978-83-793-8217-0
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
Katarzyna Świerszcz "Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę