Sekrety I ChingTekst

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Spis treści

Karta tytułowa

Karta redakcyjna

Wstęp

Korzyści z książki

Rozdział 1. Księga Przemian i zawarte w niej lekcje

64 klucze do podświadomości

Jak działa I Ching

Zmiana, harmonia i twoje centrum osobiste

Działaj, kiedy pora jest właściwa

Zestrojenie z Nieskończonym

Następny krok: ratunek od niebezpieczeństwa?

Jak pytać I Ching o wskazówki

Dlaczego ta książka?

Punkty do zapamiętania

Rozdział 2. Osiem podstawowych symboli w I Ching

Codzienne znaczenie psychologiczne ośmiu trygramów

Trygramy jasne i ciemne

Głębsze znaczenie heksagramu

Duch i materia

Heksagram i Trójca Święta

Sześć linii i trzyczęściowy człowiek

Heksagramy jako klucz do tworzenia

Mistyczna siła twórcza w twoim wnętrzu

Możesz odnaleźć niebo na ziemi

Znaczenie psychologiczne liczb

Cyfry i I Ching

Punkty do zapamiętania

Rozdział 3. Synchroniczność: twoja przyszłość jest teraz w twoim umyśle

Jak w środku, tak na zewnątrz

I Ching i synchroniczność

Jego stan psychiczny zapobiega tragedii

Synchroniczność I Ching uratowała mu życie

Słuchaj swojej intuicji

Usłyszał mistyczną liczbę 44

Dlaczego przewidywania psychiczne się urzeczywistniają?

Przyszłość jest w twoim umyśle

I Ching widzi przyszłość w teraźniejszości

I Ching i Nostradamus

I Ching i przepowiednie negatywne

Jak z przepowiedni negatywnych uzyskać pozytywne rezultaty

Jak odwróciła przepowiednię

Stawianie czoła faktom

Punkty do zapamiętania

Rozdział 4. Jak odwieczna mądrość I Ching oferuje ci przewodnictwo

Przeciwieństwa w życiu

Godzenie przeciwieństw

Tak dla zdrowienia, nie dla lęku

Zmiana i jej znaczenie

Miejsca zajmowane przez linie i ich znaczenie dla ciebie

Waga linii

Jak linie odnoszą się do twojego pytania

I Ching i karty do tarota

Przeczucie ratujące życie przemawia przez heksagramy

I Ching ujawnia tajemne moce twojej podświadomości

Punkty do zapamiętania

Rozdział 5. Przewodnik po terminach często używanych w I Ching

Symbolizm i język I Ching

Jej heksagram i powrót do miłości

Punkty do zapamiętania

Rozdział 6. Jak zasięgać rad u I Ching

Formułowanie pytania

Właściwy sposób zadawania pytań typu „albo/albo”

Odpowiedzi symboliczne w języku codziennym

Rzuty monetami

Klucz do zidentyfikowania heksagramu

Linie ruchome przekształcają heksagram

Interpretacja heksagramu

Kiedy linie zaprzeczają osądowi i wyobrażeniu

Inne metody: łodygi krwawnika i wyższy umysł

Inne metody: kolorowe paciorki nastrajają intuicję

Punkty do zapamiętania

Rozdział 7. Jak interpretować mistyczne heksagramy I Ching

Twoja interpretacja

I Ching jest czterowymiarowa

Czwarty wymiar przemawia z góry

Widzenie i zmiana przyszłości z I Ching

Odpowiedzi pokazują drogę

Czyj głos słyszysz?

Odrzuć negatywne myśli, by uzyskać pozytywne rezultaty

I Ching i prawdziwe wskazówki

Punkty do zapamiętania

Rozdział 8. Heksagramy i ty: opowieści o I Ching

I Ching: nie lekceważ mnie!

I Ching zdobywa dla niego awans

I Ching uratowała jej małżeństwo

 

I Ching uratowała mu pracę

Różne głosy I Ching

Punkty do zapamiętania

Rozdział 9. Twoje heksagramy I Ching i ich znaczenie

1. Ch’ien/Twórczość

2. K’un/Biorczość

3. Chun/Początkowa trudność

4. Meng/Młodzieńcza głupota

5. Hsu/Czekanie (Pokarm)

6. Sung/Spór

7. Shih/Wojsko

8. Pi/Trzymanie się razem (Związek)

9. Hsiao ch’u/Powściągająca siła małego

10. Lu/Kroczenie (Postępowanie)

11. T’ai/Pokój

12. P’i/Zastój (Stagnacja)

13. T’ung jen/Wspólnota z ludźmi

14. Ta yu/Wielkie posiadanie

15. Ch’ien/Skromność

16. Yu/Entuzjazm

17. Sui/Podążanie

18. Ku/Naprawa (Rozkład)

19. Lin/Przybliżanie

20. Kuan/Kontemplacja (Widok)

21. Shih ho/Przegryzanie

22. Pi/Łaska

23. Po/Rozpad

24. Fu/Powrót (Punkt zwrotny)

25. Wu wang/Niewinność (Nieoczekiwane)

26. Ta ch’u/Poskramiająca moc wielkiego

27. I/Kąciki ust (Zapewnienie pożywienia)

28. Ta kuo/Przewaga wielkiego

29. K’an/Otchłań (Woda)

30. Li/Lgnięcie, Ogień

31. Hsien/Wpływ (Zabieganie o względy)

32. Heng/Wytrwałość

33. Tun/Odwrót

34. Ta chuang/Potęga wielkiego

35. Chin/Postęp

36. Ming i/Ciemnienie światła

37. Chia jen/Rodzina (Klan)

38. K’uei/Przeciwieństwo

39. Chien/Przeszkoda

40. Hsieh/Uwolnienie

41. Sun/Pomniejszenie

42. I/Powiększenie

43. Kuai/Przełom (Zdecydowanie)

44. Kou/Wyjście naprzeciw

45. Ts’ui/Gromadzenie się (Zbieranie)

46. Sheng/Ruch w górę

47. K’un/Opresja (Wyczerpanie)

48. Ching/Studnia

49. Ko/Przewrót (Zrzucenie skóry)

50. Ting/Kocioł

51. Chên/Pobudzenie (Wstrząs, Grzmot)

52. Kên/Trwanie w spokoju, Góra

53. Chien/Rozwój (Stopniowy postęp)

54. Kuei mei/Dziewczyna wychodząca za mąż

55. Feng/Obfitość (Pełnia)

56. Lu/Wędrowiec

57. Sun/Łagodność (Przenikliwość, Wiatr)

58. Tui/Radość, Jezioro

59. Huan/Rozproszenie (Roztopienie)

60. Chieh/Ograniczenie

61. Chung fu/Prawda wewnętrzna

62. Hsiao kuo/Przewaga małego

63. Chi chi/Po dokonaniu

64. Wei chei/Przed dokonaniem

Aneks A. Podręczny formularz korzystania z I Ching

Aneks B. Źródła do dalszych studiów nad I Ching

Przekład Wilhelm/Baynes… i inne

Współzawodnictwo

Podręczniki

Trzy zasady unikania frustracji przy korzystaniu z I Ching

„Trzecia droga”: I Ching w internecie

Bibliografia

Indeks


Tytuł oryginału

SECRETS OF THE I CHING

Wydawca

Urszula Ruzik-Kulińska

Redaktor prowadzący

Beata Kołodziejska

Redakcja

Piotr Królak

Korekta

Marzenna Kłos

Copyright © 2000 by Penguin Group (USA) Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with TarcherPerigee, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Copyright © for the Polish translation by Alina Siewior-Kuś, 2020

Wydawnictwo Świat Książki

02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 2

Warszawa 2020

Księgarnia internetowa: swiatksiazki.pl

Skład i łamanie

Plus 2, Witold Kuśmierczyk

Dystrybucja

Dressler Dublin Sp. z o.o.

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 91

e-mail: dystrybucja@dressler.com.pl

tel. + 48 22 733 50 31/32

www.dressler.com.pl

ISBN 978-83-813-9792-6

Skład wersji elektronicznej

pan@drewnianyrower.com

Wstęp

Korzystam z trzeciego wydania I Ching albo Księga Przemian, które z chińskiego na niemiecki przełożył Richard Wilhelm, z niemieckiego zaś na angielski Cary F. Baynes, opatrzonego wstępem Carla Junga oraz przedmową Hellmuta Wilhelma do nowego wydania, opublikowanego przez Princeton University Press w serii Bollingen Series XIX. Zalecam Czytelnikowi, by podczas lektury niniejszej książki także korzystał z tego wydania. Sugeruję też przeczytanie cudownego i niezwykle interesującego wstępu pióra Carla Junga, umieszczonego w wydaniu, o którym mowa powyżej. Przekonasz się, iż jest to wprowadzenie do mądrości i cudów I Ching.

Korzyści z książki

Wyjątkową cechą niniejszej książki jest jej absolutna praktyczność. Oto przed tobą proste techniki i formuły korzystania z I Ching, które z łatwością zastosujesz do postawienia pytań o codzienne dylematy i problemy, a w odpowiedzi uzyskasz prawdziwie przydatne wskazówki.

Prostych procesów zawartych w tym starożytnym dziele mistycznym nauczałem wiele grup kobiet i mężczyzn wszelkich profesji i zawodów. Podczas pracy z nimi rozwinęły się specyficzne cechy niniejszej książki, które pokazują interakcje i sposoby działania świadomości i podświadomości, a także rezultaty powstające wtedy, gdy owe działania odbywają się w harmonii. I Ching omawia mistyczny proces męskiej i żeńskiej zasady w każdym z nas i zawsze, kiedy jakaś osoba na swoje pytanie uzyskuje konkretny heksagram I Ching, odpowiedź ta udzielona jest w prostych i zrozumiałych terminach psychologicznych. Dla tych, którzy znają Biblię, odpowiedź podana jest także w postaci właściwego, mającego zastosowanie cytatu.

Sekrety I Ching pokazują sztukę wykorzystywania cudownej mocy działania podświadomości. Wielkie i odwieczne prawdy oraz zasady naszego umysłu poprzedzają wszelkie religie czy nurty filozoficzne. Starożytna i niepodważalna prawda zawarta w I Ching istniała, nim powstały jakiekolwiek Kościoły lub światy. Innymi słowy jest to mądrość odwieczna, a równocześnie udzielająca odpowiedzi na każde pytanie, jakie możecie zadać, co pokazane zostanie w tej książce.

Mając to wszystko na względzie, w kolejnych rozdziałach zachęcam do wykorzystania cudownej, magicznie przekształcającej mocy, by pomagała ci i wspierała cię, kierowała i prowadziła, rozwiązywała problemy, spełniała najskrytsze pragnienia, oswobadzała przeżarte strachem umysły i uwalniała od wszelkich braków, ograniczeń i frustracji. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, nie trzeba wiele, wystarczy zgodnie z instrukcją wykonać sześć rzutów decydujących o liniach heksagramu, co równocześnie uruchomi nieomylne moce podświadomości.

 

Pamiętaj, nieskończona inteligencja i niezmierzona mądrość podświadomości jest wszechwiedząca, wie wszystko i wszystko widzi. Ty do uzyskania prawdziwej odpowiedzi wykorzystujesz jedynie starożytny, lecz prosty proces matematyczny.

Zacznij od teraz, już dzisiaj. Dzięki wskazówkom I Ching cuda, które uważałeś za niemożliwe, mogą zdarzyć się w twoim życiu.

Joseph Murphy

Dokument chroniony elektronicznym znakiem wodnym

20% rabatu na kolejne zakupy na litres.pl z kodem RABAT20

Rozdział 1
Księga Przemian i zawarte w niej lekcje

I Ching albo Księga Przemian to dzieło niemal poetyckie, składające się z mistycznych aforyzmów oraz niezwykłych symboli o głębokim, ukrytym znaczeniu. Jest niewiarygodnie stara, jej historia liczy sobie prawie pięć tysięcy lat, a jej żarliwymi czytelnikami i badaczami jej zawartości byli niektórzy z najwybitniejszych myślicieli świata. Mówi się, że Konfucjusz przystąpił do studiowania I Ching po ukończeniu siedemdziesięciu lat, czuł bowiem, że dopiero w tym wieku jest dostatecznie dojrzały i mądry, by podjąć próbę jej zrozumienia. Laozi, sławny chiński mistyk, dogłębnie studiował Księgę Przemian i wiele z jego doskonale znanych aforyzmów wziętych zostało z odwiecznych praw wyłożonych w tej starożytnej księdze mądrości, prawdy i piękna.

64 klucze do podświadomości

Książka oparta jest na 64 heksagramach, czyli figurach zbudowanych z różnych kombinacji sześciu linii ciągłych i przerywanych. Heksagramy są kluczem do treści księgi, werdykty zaś i wyobrażenia dołączone do każdego heksagramu oraz jego indywidualnych linii przekazują znaczenie symboliczne. Werdykty czynią to poprzez podsumowanie obecnego stanu twojej podświadomości oraz okoliczności zewnętrznych wraz z przedstawieniem rezultatu, którego możesz się spodziewać po połączeniu tych dwóch obszarów. Wyobrażenia ujawniają znaczenie symboliczne linii heksagramu i wskazują ich zastosowanie do twojej obecnej sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej.

Jak działa I Ching

W przypisie do komentarza o I Ching Richard Wilhelm tak oto wyjaśnia korzystanie z niej: „Zasadę działania Księgi Przemian można najlepiej porównać z obwodem elektrycznym. Obwód taki wnika we wszystkie miejsca (jak I cing w możliwe sytuacje); ma on potencjalność dawania światła, ale nie świeci. W chwili, gdy zostaje nawiązany kontakt pytającego z określoną sytuacją, «prąd» zostaje wzbudzony, a odpowiednia sytuacja oświetlona”[1]. Jest to proste wytłumaczenie sposobu jej działania.

Zmiana, harmonia i twoje centrum osobiste

Chińscy mistycy, którzy są autorami I Ching, byli mistrzami w sztuce psychologii i intuicyjnie postrzegali prawa rządzące kosmosem i społecznością ludzką. Akceptowali przeciwieństwa istniejące w tym świecie oraz sposób, w jaki odzwierciedlają się one w zasadzie ciągłej zmiany. Akcja i reakcja są stałe we wszechświecie. Są wzloty i upadki, noc i dzień, deszcz i słońce, gorąco i zimno, kobieta i mężczyzna, świadomość i podświadomość, wnętrze i zewnętrze, słodycz i kwaśność, zło i dobro, ból i rozkosz, smutek i radość.

Księga Przemian mówi nam, że wszystko mija. Nic nie trwa wiecznie. Księga uczy nas powrotu do naszego osobistego „centrum”, gdzie zamieszkuje Tao albo Bóg, i ugruntowania siebie w harmonii z Bogiem jako środka na pogodzenie sprzeczności w naszym życiu. Kiedy w obecności Boga jesteś zrównoważony, spokojny, łagodny i cichy, wtedy możesz się zastanowić, jak poradzić sobie z daną sytuacją. I Ching uczy nas osiągania spokoju umysłu i harmonii wewnętrznej poprzez zestrojenie się z Nieskończoną Istotą w nas, co przyniesie nam łagodność i równowagę.

Działaj, kiedy pora jest właściwa

Wszystko pod słońcem ma swój czas. Jest czas siewu i czas żniw. Czas pracy i czas odpoczynku. Czas działania i czas pozostawania w bezruchu i spokoju. Czasu nie odmierzają jedynie zegary, bo jest on także psychologiczny, jest stanem świadomości opartym o nasze myśli, uczucia, zdolność postrzegania. I Ching wskazuje, że momenty, kiedy cierpimy z powodu dezorientacji, urazy i wrogości panujących w naszej podświadomości, są niewłaściwą porą na podejmowanie decyzji, ponieważ nasze nastawienie przyniesie nam stratę i porażkę.

Zestrojenie z Nieskończonym

I Ching nie jest narzędziem do wróżenia, lecz raczej wyrocznią, która została zdefiniowana jako „…doskonale zunifikowany system symboliczny, tak bliski organiczności w swej koncepcji, organizacji i działaniu, że jego wewnętrzna złożoność zbliża się do nieskończoności”. Autor mówi dalej: „W opisywaniu położenia Jaźni wyrocznia […] zdecydowanie ma coś do powiedzenia o przyszłości”. Ujmując rzecz prościej, wyrocznia „…pomaga nam odkryć uniwersum wewnętrzne i zewnętrzne”[2].

W dalszej części nauczymy się, jak zasięgać rady u tej wyroczni; procedura ta umożliwi nam aktywizację mocy duchowych naszej podświadomości. Kiedy uzyskamy odpowiedź od I Ching, musimy potraktować ją poważnie. Bądźmy szczerzy i zachowajmy zdrowy szacunek dla Boskości, która kształtuje nasz koniec, zwracamy się bowiem do odwiecznej mądrości. I Ching uczy nas, że jeśli zaprowadzimy harmonię w „centrum”, sprzyjać nam będzie fortuna. Możemy wylać rzekę pokoju Boga na wzburzone wody życia. Wszystkie przeciwności zmieniają się w swoje przeciwności. Kiedy pozostajemy zestrojeni z Nieskończonym, żadna zmiana nie może naprawdę nami wstrząsnąć, rozumiemy bowiem jej miejsce w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Następny krok:
ratunek od niebezpieczeństwa?

Moja krewna, której córka przez rok nie dawała znaku życia, zwróciła się o radę do I Ching i w odpowiedzi uzyskała heksagram piąty. W jednej chwili intuicyjnie pojęła jego znaczenie, gdy dowiedziała się, że korzyści przyniesie jej przeprawienie się przez wielkie morze. Po otrzymaniu tej symbolicznej wiadomości śniło się jej, że córka przebywa w Londynie. Natychmiast wsiadła do samolotu i uratowała ją od niewątpliwej śmierci, zarówno w sensie moralnym, psychologicznym, jak i fizycznym.

I Ching mówi nam o aktualnym stanie naszego umysłu lub podświadomości i w zrozumieniu, że jesteśmy zdolni do zmiany, powinno tkwić rozwiązanie kwestii „kolejnego kroku” w danej sytuacji. Mówiąc o nas, I Ching nie wskazuje nam konkretnego kierunku. Jednakże poprzez odczytanie tego, co ma do powiedzenia o nas, jesteśmy w stanie wprowadzić harmonię i jedność w tajemnej siedzibie Najwyższego w naszym wnętrzu, po to, by znaleźć prawdziwe i dokładne wskazówki.

Jak pytać I Ching o wskazówki

Najpopularniejszą i najbardziej praktyczną metodą zasięgania porad u I Ching jest rzucanie trzema monetami sześć razy, raz na każdą z sześciu linii heksagramu. Inna polega na wykorzystaniu pięćdziesięciu łodyg krwawnika, które wskazują linie poprzez proces przypadkowego dzielenia ich na stosy i odliczania zgodnie z określonymi regułami. W kolejnej używa się barwnych paciorków łączących prostotę monet ze specyficznymi matematycznymi aspektami metody z krwawnikiem. A ponieważ skuteczne radzenie się heksagramów wymaga specjalnego stanu umysłu, mniej ważne jest to, z jakiej metody korzystamy, istotniejsze zaś to, by wybrana przez nas metoda pomogła nam ów właściwy stan osiągnąć. Innymi słowy kluczem do pomyślnego skorzystania z wyroczni jest uzmysłowienie sobie, że tym, co w rzeczywistości robimy, jest uaktywnianie mądrości naszej podświadomości, oraz że będziemy mogli najskuteczniej to osiągnąć, kiedy pozostaniemy bierni, nastawieni na odbiór i okażemy szacunek Nieskończonej Inteligencji w naszym wnętrzu. Po części poprzez cokolwiek mechaniczne manipulowanie monetami, koralikami albo łodygami rośliny kontaktujemy się z naszą Wyższą Jaźnią, Nadświadomością, Podświadomym Ja lub Nieskończoną Inteligencją. Istotne jednak jest, by wiedzieć, że w głębinach naszej podświadomości[3] leżą rozwiązania wszystkich problemów pod słońcem.

Dlaczego ta książka?

Jakiś czas temu prowadziłem zajęcia z I Ching z cudowną grupą kobiet i mężczyzn w każdym wieku i każdej profesji. Wyjaśniłem wiele znaczeń tego tekstu w świetle Biblii i naszej wiedzy o prawach psychicznych i duchowych. Na wieczornych sesjach owi mężczyźni i kobiety – którzy byli bankowcami, lekarzami, sekretarzami prawniczymi, agentami handlu nieruchomościami, aktorami − zadawali pytania i wszyscy się zgodzili, że heksagramy, które uzyskiwali, zasięgając porady, okazywały się najbardziej właściwe i w niezwykle wysokim stopniu odnosiły się do konkretnego problemu. Pewien przedsiębiorca inwestujący w nieruchomości oszczędził sto tysięcy dolarów, pytając: „Czy powinienem przyjąć propozycję inwestycji, którą mi przedstawiono?”. Odpowiedzią było stanowcze „Nie”, dzięki czemu zza kulis przyglądał się, jak ci, którzy ofertę przyjęli, tracili pieniądze.

Niniejsza książka przeznaczona jest dla laika, robotnika, gospodyni domowej, stenografa, sprzedawcy, klienta domów towarowych, farmaceuty, taksówkarza, członka kadry zarządzającej. Intencją autora nie jest w żadnym razie zastąpienie absolutnie najznakomitszej pozycji o I Ching, czyli wydania Wilhelm/Baynes. Zalecam wam korzystanie z tego konkretnego przekładu w połączeniu z moją książką, jedna bowiem pomoże wam lepiej zrozumieć drugą. Richard Wilhelm starannie przełożył tekst z chińskiego na niemiecki, a z kolei Cary F. Baynes przeniosła wersję niemiecką na angielski, tworząc przystępne dzieło naukowe, które jest standardem w świecie anglojęzycznym. Każda księgarnia mająca w ofercie I Ching będzie też posiadać to wydanie, a gdyby nawet nie było go na półkach, księgarz bez problemu je dla was zamówi. Radzę, byście przeczytali cudowny i niezwykle interesujący wstęp autorstwa Carla Junga, a przekonacie się, że jest to pomocne wprowadzenie do treści i cudów tej wspaniałej księgi.

Nie będę omawiał wysoce technicznej, matematycznej, alegorycznej, przenośnej i mistycznej wiedzy I Ching, która została wnikliwie przedstawiona w wydaniu Wilhelm/Baynes oraz w innych pozycjach. Moim celem jest próba przekazania jej unikalnego mistycyzmu i symbolizmu orientalnego tak, by zrozumiał je „zwykły człowiek”, a czynić to będę poprzez łączenie heksagramów z prostymi prawdami biblijnymi, które znajdują odniesienia w życiu codziennym. Nadrzędnymi cechami mojej książki jest jej praktyczność, prostota oraz liczne studia przypadków ilustrujące, jak korzystać z I Ching, by otrzymać odpowiedzi na życiowe problemy. Co więcej, jeśli przepracujecie treść tej książki, przeżyjecie wielką radość z rozwijania umiejętności intuicyjnych, do tego stopnia, że zaczniecie otrzymywać spontaniczne przebłyski oświecenia intuicyjnego korespondujące dokładnie i w najdrobniejszych szczegółach z heksagramem, który jest odpowiedzią na pytanie o konkretną sytuację.

Wspinajcie się po drabinie wiedzy Orientu i kroczcie do przodu, w górę, do Boga.