Ludwig von Mises, tom ITekst

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa


Mecenasi wydania:

Bartosz Baranowski

Tomasz Czapla

Marek Górecki

Tomasz Hrycyna

Piotr Krzak

Dawid Topczewski

Krzysztof Turowski


Adam Bielecki Krzysztof Borucki Robert Ciborowski Janusz Dutkiewicz Bartosz Dziewa Grzegorz Gawinowski Marcin Gmaj Piotr Gomółka Daniel Góra Marcin Olgierd Grupiński Stanisław Gruszka Maciej Harabasz Konrad Janiec Łukasz Jasiński Paweł Kaptur Michał Klich Bartłomiej Klimpel Witold Kwaśnicki Stanisław Kwiatkowski Marek Magdoń Tomasz Malinowski Piotr Marek Dawid Megger Paweł Młynarek Artur Mrozowski Konrad Niemotko Łukasz Osieleniec Jacek Pakuła Piotr Pawlak Tomasz Piasek Arkadiusz Pierowski Tomasz Piotrów Remigiusz Pniewski Wojciech Powichrowski Michał Puszkarczuk Tomasz Rawski Piotr Różański Bartłomiej Suchecki Łukasz Szostak Marek Świerk Witold Tosik Bartłomiej Widlarz Artur Wielgoszyński Michał Wodziański Bartłomiej Woźniak Tomasz Wyszogrodzki Bartłomiej Zimny Krzysztof Zuber


Tytuł oryginału: Mises: The Last Knight of Liberalism


Copyright © 2007 by the Ludwig von Mises Institute

Copyright © 2020 Instytut Edukacji Ekonomicznej

im. Ludwiga von Misesa, Wrocław

www.mises.pl


Tłumaczenie: Jan Lewiński (JL; przedmowa, podziękowania, rozdz. 1–3),

Michał Kresak (MK; rozdz. 4, 7–11) i Marcin Zieliński (MZ; rozdz. 5–6)

Redakcja naukowa: Marcin Zieliński (MZ)

Redakcja językowa: Helena Krajewska

Korekta: Paweł Kot

Indeks: Anna Gruhn

Projekt okładki i stron tytułowych: Jarosław Kozikowski


ISBN 978-83-65086-28-0


Instytut Edukacji Ekonomicznej

im. Ludwiga von Misesa

pl. Strzelecki 20

50-224 Wrocław


Łamanie: PanDawer

pandawer@pandawer.pl


Konwersja do EPUB/MOBI

www.inkpad.pl


Wydanie pierwsze

Spis treści

Przedmowa

Podziękowania

CZĘŚĆ I. MŁODY LUDWIG

Rozdział 1. Korzenie

Rozdział 2. Lata szkolne

Wiedeń

Wiedeńscy Żydzi

Akademisches Gymnasium

Austro-Węgry

Socjalizmy na modłę austriacką

Wybór kariery

Rozdział 3. Alma Mater Rudolphina

Seminarium Grünberga

Służba wojskowa i śmierć ojca

Na seminarium Philippovicha

Narodziny ekonomisty

Lata z mistrzem

CZĘŚĆ II. SZKOŁA AUSTRIACKA

Rozdział 4. Ekonomia u progu XX wieku

Carl Menger – pionier „teorii empirycznej”

Praca Mengera w kontekście niemieckim

Methodenstreit

Szkoła austriacka a szkoła Gossena

Sukces szkoły austriackiej

Eugen von Böhm-Bawerk

Friedrich von Wieser

Joseph A. Schumpeter

Rozdział 5. Pierwsze doświadczenia zawodowe

Trudny start w życiu zawodowym

Żywot równoległy

Kammer

Chmury burzowe

Wiedeńskie spotkanie Verein für Socialpolitik

Przełom w Kammer

Teoria pieniądza

Rozdział 6. Traktat o pieniądzu

Natura pieniądza

Integracja teorii wartości i teorii pieniądza

Wiesera teoria pieniądza

Misesa teoria wartości pieniądza

Pieniądz nie jest neutralny: efekty Cantillona

Określanie kursu wymiany: teoria siły nabywczej

Bankowość z rezerwą cząstkową i cykle koniunkturalne

CZĘŚĆ III. OFICER, DŻENTELMEN, NAUKOWIEC

Rozdział 7. Wielka wojna

Pierwszy rok wojny

W cywilu

Znów na froncie

Nowe życie

Ostatnia misja

Rozdział 8. Naród, państwo i gospodarka

Migracje i populacje wielonarodowe a współczesny imperializm

Utylitarystyczna metoda analizy społecznej

Błędy niemieckiego socjalizmu na wojnie i w czasie pokoju

Ekonomia polityczna wspólnot językowych

Rozdział 9. Rok 1919

Nowe pola walki

Socjalizm powojenny i widmo anarchii

Kryzysowe wyjątki

Ku solidnemu pieniądzowi

Wiedeńskie koła

Rozdział 10. Przewrót kopernikański

 

Argumentacja

Kontekst intelektualny

Triumf

Niedokończona rewolucja

Rozdział 11. Traktat o socjalizmie

Korzyści czerpane w kapitalizmie ze środków produkcji

Utylitarystyczny argument za demokracją

Ekonomia polityczna rodziny

Implikacje problemu kalkulacji

Kolejny wróg socjalizmu – pokusa nadużycia

Ustępliwy John Stuart Mill

Prawo asocjacji

Teoria monopolu

Etyka chrześcijańska a rynek

Socjalizm jako destrukcjonizm

Przedmowa

Latem 1940 roku, gdy wojska Hitlera szły przez Francję, aby zamknąć Szwajcarię w swych kleszczach, Ludwig von Mises jechał u boku swojej żony Margit w autobusie wypełnionym uciekającymi z Europy Żydami. Aby uniknąć pojmania, kierowca pojazdu wybierał snujące się przez francuską wieś boczne drogi, od czasu do czasu zatrzymując się i wypytując mieszkańców, czy na dalszej drodze nie spostrzegli Niemców. Jeśli tak było, zawracał i szukał objazdów.

Za dwa miesiące Mises miał obchodzić swoje pięćdziesiąte dziewiąte urodziny. Jego nazwisko widniało na czarnej liście osób poszukiwanych przez najeźdźców. Dwa lata wcześniej naziści splądrowali jego wiedeńskie mieszkanie, konfiskując znalezione dokumenty i zamrażając jego majątek. Mises miał wówczas nadzieję, że znajdzie schronienie w Genewie. Lecz tamtego dnia już żaden zakątek Europy nie był bezpieczny. Nie dość, że Mises był znamienitym intelektualistą pochodzenia żydowskiego, to jeszcze powszechnie znano go jako wielkiego oponenta wszelkich postaci socjalizmu, również tego narodowego. Niektórzy nazywali go „ostatnim rycerzem liberalizmu”.

Osobiście odwiódł Austrię od bolszewizmu, uchronił swój kraj od tak wysokiej hiperinflacji jak ta, która w międzywojniu pognębiła Niemcy, a także przekonał do wolnego rynku całe pokolenie młodych socjalistycznych intelektualistów. W tamtej chwili był jednak uchodźcą politycznym, kierującym się ku obcemu kontynentowi.

Małżonkowie dotarli do Stanów Zjednoczonych niemal bez grosza przy duszy i pozbawieni perspektyw zarobkowych. Dawni studenci i uczniowie Misesa zajmowali prestiżowe stanowiska na brytyjskich i amerykańskich uniwersytetach (często dzięki jego pomocy), choć sam Mises był uważany za przeżytek. W dobie rozrostu państwa i centralnego planowania pozostał wielkim obrońcą własności prywatnej i przeciwnikiem wszelkiego interwencjonizmu gospodarczego. Co jednak może najgorsze, bronił logiki werbalnej i realizmu tuż przed samym szczytowym momentem panowania pozytywizmu i modelowania matematycznego. Nie chciała go przyjąć żadna uczelnia. Margit zaczęła szkolić się na sekretarkę.

Przez kolejną dekadę powoli podnosili się z kolan, a Mises pozyskiwał nowych sojuszników. Wydał też swoją najważniejszą książkę – Ludzkie działanie. Dzięki niej zdobył grono zwolenników, których podziw i wierność przekraczały wszystko, czego doświadczył w Europie.

Kiedy w październiku 1973 roku odszedł, żegnał go skromny krąg wielbicieli i uczniów – zalążek ruchu, który miał od tej pory rosnąć w sposób wykładniczy. Dziś jego prace stanowią inspirację dla ekonomistów i libertarian na całym świecie oraz są namiętnie czytane przez coraz większą liczbę studentów wszystkich nauk społecznych. Cała szkoła „misesowskich” ekonomistów rozkwita przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale też w Hiszpanii, Francji, Czechach, Argentynie, Rumunii i Włoszech. Ruch ten stanowi świadectwo trwałej siły i wpływu idei Misesa.

W mojej książce zamierzam opowiedzieć, jak idee te wykuwały się w swoich czasach. To historia niezwykłego ekonomisty, przedstawiająca jego życie i dokonania. Świadczy o jego osobistym wpływie na szkołę austriacką i na ruch wolnościowy. Jednak nade wszystko to opowieść o człowieku, który w bezkompromisowej pogoni za prawdą zmienił sam siebie, często wbrew pierwotnym przekonaniom metodycznie wypracowując swoje idee.

Niegdysiejszy adept metody historycznej w naukach społecznych przeobraził się w przywódcę opozycyjnej szkoły austriackiej i humanistycznej teorii społecznej. Młody lewicujący idealista wiedeński wyrósł na wielkiego nestora amerykańskiej prawicy. Choć na początku kariery patrzył z góry na „metalistów”, z czasem stał się niezłomnym obrońcą stuprocentowego standardu złota. Świecił przykładem dla studentów i zwolenników, z których wielu podjęło jego przesłanie i metodę, przecierając nowe szlaki tam, gdzie ich mistrz się zatrzymał.

Zarysowany tu portret Ludwiga von Misesa oddaje przede wszystkim rozwój intelektualny tej postaci w ramach jej epoki. Niewiele wiadomo o emocjonalnej stronie jego osobowości. Wcześnie zaczął widzieć siebie jako osobę publiczną: profesora Misesa. Dołożył wszelkich starań, by zniszczyć jakiekolwiek dowody – od rachunków po listy miłosne – które mogłyby zostać użyte przez jego potencjalnych wrogów. O niektórych bardziej intymnych wydarzeniach jego życia mogę zaświadczyć tylko dzięki prywatnym dokumentom skradzionym w marcu 1938 roku z jego wiedeńskiego mieszkania przez wysłanników Hitlera. Stamtąd za sprawą Armii Czerwonej trafiły w końcu do tajnego moskiewskiego archiwum, gdzie odnalazły się w 1991 roku, stając się dla mnie cennym źródłem informacji.

Książka ta opiera się bezpośrednio na osobistych dokumentach Misesa z archiwów w Moskwie i w Grove City College. Korzystałem też ze zbiorów Wiedeńskiej Izby Handlowej, Akademisches Gymnasium w Wiedniu, Instytutu Wyższych Studiów Międzynarodowych w Genewie, Instytutu Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda i materiałów odziedziczonych po Misesie przez Bettinę Bien Greaves. Co oczywiste, bardzo wnikliwie badałem dorobek zarówno Misesa, jak i innych najważniejszych ekonomistów jego epoki. Starałem się też zaznajomić z kontekstem historycznym, w jakim powstawały dzieła Misesa, chociaż w tych ogólnych kwestiach czuję się jedynie amatorem. Cały ten zasób wiedzy zebrany został po raz pierwszy w tym miejscu. Mam nadzieję, że stanie się on dobrym punktem wyjścia dla przyszłych badań nad życiem Misesa.

I tak docieramy do mojej ostatniej uwagi na temat zakresu i celu tej książki. Choć nigdy osobiście nie spotkałem Misesa, od wielu lat pozostaję studentem i wielbicielem jego dzieł. Dlatego kolejne strony są też wyrazem mojej wdzięczności wobec tego wielkiego myśliciela. W moich badaniach ekonomicznych starałem się podejmować rozpoczęte przez niego wątki, choć nie zawsze obierałem ten sam kierunek. Dlatego w pracy nad tą biografią musiałem rozwiać kilka podstawowych wątpliwości. Czy powinienem napisać o współczesnych badaniach, które zainspirował Mises? A może opowiedzieć o różniących się niekiedy obecnych interpretacjach jego myśli? Powstrzymałem się od dodania licznych przecież, krytycznych przypisów do dorobku Misesa, choć to wzmocniłoby moją pracę, czyniąc ją bardziej interesującą dla obecnych znawców dziedziny. To jednak nie pozwoliłoby mi rozwinąć opowieści o samym Misesie i skierowałoby mnie ku badaniom poświęconej mu literatury. Aby i tak już przecież dość obszerna książka trzymała się swej myśli przewodniej, konieczne było ucięcie dyskusji o pracach pobocznych – i to nie tylko moich własnych, lecz także takich wybitnych badaczy myśli Misesa jak Murray Rothbard, Richard Ebeling, Israel Kirzner, Joseph Salerno, Hans-Hermann Hoppe, Bettina Bien Greaves, Julian Delgaudio, Eamonn Butler, Patrick Gunning, Jeffrey Herbener, Percy Greaves, Hans Sennholz, Ralph Raico, James Rolph Edwards, Laurence Moss, Gary North, Carsten Pallas i David Gordon. Choć nie jest to rozwiązanie najdogodniejsze, to jednak jest ono do przyjęcia w dobie Internetu.

Dziś, kiedy tak niewiele wiadomo o Misesie, a badania biograficzne są jeszcze w powijakach, pierwszorzędnym celem jego biografii jest próba uchwycenia postaci, która, pozbawiona znaczącego wsparcia instytucjonalnego, dzięki czystej sile swych idei ponad trzydzieści lat po swej śmierci inspiruje rosnący międzynarodowy ruch intelektualny. Jakież to idee mają tak magnetyczną moc? Kim był ów człowiek? Jakie były jego cele, zmagania, zwycięstwa i porażki? Jakie były źródła jego idei w kontekście jego czasów i przeciwności, z którymi się mierzył? Uważam, że są to główne pytania, jakie należy na obecnym etapie postawić. Ludzie miłujący idee – zwłaszcza wierzący, że to one kształtują nasz świat – mogą uznać to, co następuje, za lekturę wartościową. Lecz nawet jeśli książka ta zdoła jedynie wzbudzić dalsze zainteresowanie postacią Ludwiga von Misesa i jego pracą, to i tak osiągnie swój cel.

Jörg Guido Hülsmann

Angers, Francja

maj 2007 roku

Podziękowania

Biografia Misesa nie powstałaby bez inicjatywy Lew Rockwella. To on najpierw zachęcił mnie do jej napisania, a następnie stał się podporą, która nie ugięła się, gdy dzieło zaczęło rozrastać się do rozmiarów znacznie przekraczających nasze pierwotne plany. Książka ta nie powstałaby też bez wsparcia finansowego licznych oddanych kobiet i mężczyzn, zwłaszcza darczyńców wymienionych na pierwszych stronach tej książki. Wiele innych osób podawało mi życzliwą dłoń i zachęcało mnie do dalszej pracy. Miałem ogromne szczęście, mogąc korzystać z wielkodusznej pomocy Bettiny Bien Greaves, która już na początku skierowała moje badania na właściwe tory i udostępniła mi nie tylko dokumenty otrzymane w spadku po Misesie, lecz także własne badania biograficzne tej postaci. W swojej szczodrości podzieliła się ze mną również znajdującą się pod jej opieką wspaniałą kolekcją zdjęć Ludwiga i Margit von Misesów. Chciałbym serdecznie podziękować za uczynność pracownikom Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie: Władimirowi Kuzelenkowowi (dyrektorowi), Władimirowi Kurutajewowi (wicedyrektorowi), Rostisławowi Sokołowowi (tłumaczowi) i Nataszy Samsonowej (archiwistce). Podobnie niebagatelną pomoc ofiarowali mi herr magister Siegel, dyrektor Akademisches Gymnasium w Wiedniu, i profesor Jeffrey Herbener, opiekun Archiwum Misesa w Grove City College. Skorzystałem też z udzielonego mi uprzejmie wsparcia Hansa-Hermanna Hoppego, który udostępnił materiały archiwalne uzyskane przezeń od Wiedeńskiej Izby Handlowej, i Jesúsa Huerty de Soto, który podzielił się ze mną źródłami z Austriackiego Archiwum Państwowego (Österreichisches Staatsarchiv) w Wiedniu, a także Ivo Sarjanovica, który przeprowadził dla mnie kwerendę zasobów Instytutu Wyższych Studiów Międzynarodowych w Genewie. Liczne grono osób okazało mi swą przychylność, podsuwając odniesienia lub namierzając trudne do odnalezienia materiały. Chciałbym szczególnie podziękować Philippowi Bagusowi, profesorowi Gabrielowi Calzadzie Alvarezowi, profesorowi Paulowi Cwikowi, doktorowi Nikolayowi Gertchevowi, doktor Floy Lilley, doktorowi Anthony’emu de Jasay, profesorowi Ralphowi Raico, Reinhardowi Stieblerowi, Josephowi Strombergowi, doktorowi Markowi Thorntonowi, profesorowi Shigekiemu Tomo, Jeffreyowi Tuckerowi i profesorowi Kiichiro Yagiemu. Czytelnicy ogromnie zyskali dzięki kompetencji i sprawności prowadzonego przez Jeffreya Tuckera zespołu redakcyjnego, w którym znaleźli się B.K. Marcus, Arlene Oost-Zinner, Judy Thommesen, doktor David Gordon, Jule Herbert Jr., Kathy White i Harry David. Przynosi mi też zaszczyt uznać swój dług i niezmierną wdzięczność wobec tych, którzy przeczytali i ocenili moją książkę – zwłaszcza wobec profesora Waltera Blocka, doktora Davida Gordona, B.K. Marcusa, Josepha Pottsa, profesora Ralpha Raico i herr doktora Herberta Unterköflera. Pragnę wreszcie podziękować mojej drogiej żonie Nathalie za trwanie przy mnie przez wszystkie lata poświęcone tej pracy i za dzielenie ze mną pięknego życia poza domeną ekonomii i wielkich ekonomistów.

 

CZĘŚĆ I.
MŁODY LUDWIG


Rozdział 1Korzenie

29 września 1881 roku Ludwig Heinrich Edler von Mises przyszedł na świat jako pierwszy w swojej rodzinie szlachcic z urodzenia. Kilka miesięcy wcześniej cesarz austriacki nadał tytuł szlachecki pradziadkowi Ludwiga, Meyerowi Rachmielowi (Jerachmielowi) Misesowi1. Odtąd legitymowali się nazwiskiem „von Mises”. Cesarz przyznał rodowi nadawany często Żydom tytuł honorowy „Edler”, tłumaczony dosłownie jako „włodyka” 2.

Ludwig urodził się we Lwowie, stolicy nieistniejącego już Królestwa Galicji i Lodomerii. Galicja przez wieki należała do Polski, by w 1772 roku przypaść w udziale Habsburgom, gdy wskutek rozbiorów Polskę podzielono między trzech potężnych sąsiadów: Rosję, Prusy i Austrię 3. Choć Habsburgowie byli wówczas cesarzami Rzeszy Niemieckiej, nigdy nie wcielili Galicji do Niemiec, utrzymując ją jako najdalszą północno-wschodnią prowincję Austrii, stanowiącą ich osobiste dominium.

Gdy Ludwig pojawił się na świecie, cesarstwo Habsburgów było drugim co do wielkości po Rosji bytem politycznym w Europie. Do końca XVII wieku ich dynastia zapanowała nad Hiszpanią i jej zamorskimi koloniami na całym świecie. Przed narodzinami Misesa Habsburgowie władali północnymi Włochami, a także Belgią i Schwarzwaldem. Do 1881 roku cesarstwo utraciło te ziemie, wciąż jednak skupiało dwanaście znaczących grup etnicznych i sześć dużych społeczności religijnych. Młodemu Ludwigowi przyszło dorastać w potężnym kraju łączącym wiele kultur o różnorodnym charakterze etnicznym4.

Nawet jak na standardy austriackie Galicja była bardzo bogata etnicznie. Większość jej mieszkańców stanowili Polacy, Rusini, Żydzi i Niemcy, ale było też wielu Ormian, Greków i Włochów. Choć Żydzi zazwyczaj niemal na wszystkich ziemiach pod panowaniem habsburskim stanowili niewielką mniejszość, to w Galicji Wschodniej żyło ich bardzo wielu. W chwili narodzin Ludwiga stanowili we Lwowie najliczniejszą po Polakach grupę5. Przybyli tam, gdyż katoliccy władcy Polski traktowali ich bardziej tolerancyjnie niż jakakolwiek inna władza. Żydzi zyskali ochronę prawną po statucie kaliskim z 1264 roku, a Kazimierz Wielki wraz z następcami podtrzymywali i rozszerzali ich prawa przez następne dwieście lat – w czasach, gdy nację tę rugowano prawie ze wszystkich innych krajów w Europie. W Polsce prawna samodzielność społeczności żydowskiej wzmacniała się przez stulecia, co stanowiło ewenement dziejowy, a w końcu XVIII wieku praktycznie zyskali tam własną państwową enklawę. Polska stała się ojczyzną Żydów ze wszystkich stron świata i, jak wierzyło wielu z nich, nową Ziemią Świętą. W 1750 roku mieszkało tu około 70 procent całej żydowskiej populacji. W okresie rozbiorów odsetek ten tylko wzrósł: do 1780 roku było to już 80 procent6.

Ze względu na to, że początkowo Żydzi napływali z Niemiec, ich dialekt jidysz stał się językiem używanym powszechnie nawet przez żydowską ludność, która napłynęła później z innych zakątków globu. Jakakolwiek polonizacja językowa i kulturowa przebiegała opornie. Najszybciej dostosowywała się żydowska elita intelektualna i ekonomiczna, którą z polską klasą rządzącą łączyły mocne związki gospodarcze i inne wspólne interesy. Zdaniem wybitnego austriackiego historyka i politologa Erika Rittera von Kuehnelta-Leddihna, to polskie tło odegrało istotną rolę na początku rozwoju Ludwiga von Misesa. Według Kuehnelta-Leddihna, polska myśl polityczna i polskie instytucje polityczne, dbające o szlacheckie ideały republikańskiej wolności, miały znaczący wpływ na młodego Ludwiga.

Większość ruchów wolnościowych miała typowo szlacheckie korzenie i zwykle sprzeciwiała się centralizacji władzy. Można to dostrzec na przykładzie angielskiej Wielkiej Karty Swobód, węgierskiej Złotej Bulli oraz aragońskich nieugiętych Grandes czy francuskiej Frondy. Polska zaś poszła nawet o krok dalej i w roku 1572 stała się monarchią elekcyjną oraz nazwała się Rzeczpospolitą. Jednym z popularnych wśród szlachty haseł było: „Strzeż się obcych władców i stawiaj opór swoim”. Władza polityczna była w rękach szlachty, która tytułów (przed rozbiorami) nie nosiła i stanowiła jedną piątą populacji. [...]

Szlachta była równa wobec prawa, niezależnie od stanu posiadania, co wyrażało powiedzenie: „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Co więcej, szlachcice, będąc równymi sobie, nie mogli być poddani tyranii większości. W nazywanym Sejmem parlamencie sprzeciw jakiejkolwiek osoby – liberum veto – utrącał dowolne propozycje prawne.7

Kultura polskiej klasy wyższej w Galicji była tą tradycją polityczną przesiąknięta, co musiało mieć wielkie znaczenie dla takich jak Misesowie rodzin, które na przełomie XVIII i XIX wieku aspirowały do wyższych warstw społecznych.

Choć polska spuścizna Ludwiga von Misesa wywarła wpływ na jego myśl polityczną, to obrany przez jego przodków kierunek rozwoju kulturowego był zupełnie inny. W rzeczy samej jego rodzina przez cały XIX wiek szła na czele ruchu germanizacji swojej ojczystej Galicji. Zdaniem Misesów kultura niemiecka ucieleśniała postęp społeczny. Prowadzona pod koniec XVIII wieku za rządów Józefa II Habsburga liberalna polityka dawała nadzieję na poszerzenie wolności ludu galicyjskiego i emancypację Żydów. To właśnie starali się osiągnąć „lewicowi” świeccy Żydzi. Na przełomie XVIII i XIX wieku pod stanowczym przywództwem zamożnych kupców, takich jak Misesowie, grupy te stały się proniemieckie 8. Liderzy ci wspierali nowe władze polityczne, z zadowoleniem witając imigrację nieżydowskich niemieckich grup etnicznych i przyjmowanie świeckiej kultury niemieckiej przez środowiska żydowskie. Misesowie wiedli prym w rozwoju badań z zakresu filozofii i świeckiej nauki wśród miejscowych Żydów. Według Heinricha Graetza:

Po wojnach napoleońskich w trzech największych galicyjskich społecznościach w Brodach, Lwowie i Tarnopolu pojawiły się niewielkie koła, stowarzyszone dla budowania własnej kultury, szerzenia edukacji i śmiertelnej wojny przeciw chasydyzmowi. [...] W Łodzi [...] utworzono swego rodzaju koło literackie, na czele którego stanął człowiek bogaty i o ogromnej kulturze – Jehuda Löb Mises (zmarły w 1831 roku). Dzielił się z ambitnymi młodymi lwowiakami pieniędzmi, poradami i, co było dla nich nader ważne, wspaniałą biblioteką książek hebrajskich i europejskich.9

Po 1772 roku Habsburgowie nakazali umocować w kraju kastę niemieckojęzycznych biurokratów, a także przyciągali osadników niemieckich na ziemie odebrane polskim królom, jezuitom i rozmaitym klasztorom10. Podczas prawie stulecia germanizacji polska szlachta raz po raz usiłowała odebrać Austriakom władzę nad Polską. Po fiasku jednej z takich prób w 1863 roku dawne polskie elity polityczne pogodziły się wreszcie z Habsburgami, przyrzekając im lojalność swojego Koła Polskiego (Polenklub) w zamian za wolną rękę w panowaniu nad Galicją. W 1867 roku polska szlachta zawarła w parlamencie Austrii ugodę austriacko-polską, zyskując spory zakres autonomii w tej najbardziej na wschód wysuniętej części cesarstwa. Koło Polskie w Wiedniu stało się jedną z głównych frakcji wspierających rządy Austrii aż do ostatecznego rozpadu cesarstwa w 1918 roku11. W tym czasie w Galicji zrezygnowano z germanizacji. Utrzymały się tylko tradycyjne filary niemieckiego języka i kultury: urzędnicy państwowi i świeccy Żydzi12.


Mises w wieku dwóch lat

Przed 1867 rokiem dla Misesów punktem wyjścia, jeśli chodzi o wpływanie na miejscowe sprawy polityczne, była proniemieckość. Z tego względu w miarę zacieśniania się dzięki liniom kolejowym współpracy gospodarczej Galicji z imperium Habsburgów, wpływy rodu zaczęły odbijać się echem na arenie krajowej 13.

Koleje w drugiej połowie XIX wieku były nowoczesną technologią, która gruntownie przemodelowała stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne. Firmy kolejowe płaciły najlepiej, dawały możliwość szybkiego rozwoju zawodowego oraz przyciągały najaktywniejszych i najlepiej wykształconych młodych ludzi tamtej epoki. Praktycznie wszyscy byli przedstawicielami nowej w XIX wieku klasy intelektualnej inżynierów. Zazwyczaj pochodzili z rodzin należących do burżuazji i łączyli w sobie inteligencję, pragmatyzm w działaniu, skupienie na celu i skuteczność.

Koleje pojawiły się w Austrii w latach dwudziestych XIX wieku, a na początku lat czterdziestych państwo usiłowało je przejąć. Przez kolejną dekadę wiele linii w Austrii uspołeczniono, aż perturbacje w latach 1848–1849 doprowadziły finanse państwa do takiego bezładu, że po 1854 roku trzeba było dokonać reprywatyzacji14. Po powrocie do rąk prywatnych koleje pojawiły się w Galicji. W każdym z dwóch głównych przedsięwzięć kolejnictwa galicyjskiego aktywny udział brali Misesowie jako członkowie zarządów i bankierzy. Urodzony 6 września 1854 roku Arthur Edler von Mises, przedstawiciel kolejnego pokolenia i ojciec Ludwiga, pracował w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku dla Kolei Lwowsko-Czerniowieckiej, podczas gdy wuj Emil był inżynierem w Kolei Karola Ludwika.

Arthur von Mises poślubił Adele Landau z Wiednia (urodzoną 4 czerwca 1858 roku)15. Jej rodzina pochodziła z Brodów, zamieszkałego przez prawie samych Żydów miasta na krańcu imperium Habsburgów. Jej ojcem był Fiszel Landau, a matką Klara Kallir. Arthur sprowadził Adele do Lwowa, gdzie najpierw urodziła Ludwiga, a potem – w 1883 roku – jego brata Richarda Martina. Kilka lat później przyszedł na świat Karl, jednak zmarł on na szkarlatynę w wieku dwunastu lat. Brody, z których pochodziła Adele, były wówczas obszarem wolnego handlu z Polską i Rosją. Jej rodzina zdobyła majątek i wpływy dzięki dobremu spożytkowaniu zyskownych okazji. Nie tylko miłość połączyła Arthura i Adele. Ich małżeństwo miało też scementować przymierze dwóch czołowych rodów Galicji Wschodniej. Warto zwrócić uwagę na więzy rodzinne każdego z trzech żydowskich posłów wybranych w 1873 roku do parlamentu Austrii z Galicji: Joachima Landaua wybrano z Brodów, Nathan Kallir w parlamencie był przedstawicielem brodzkiej izby handlowej, a wuj Ludwiga Hermann był posłem z powiatu drohobyckiego16.


Adele i Arthur, rodzice Ludwiga, około 1880 roku

Hermann Mises w swoim pokoleniu wyraźnie wyróżniał się na tle innych męskich członków rodziny cnotami, które przyniosły rodzinie tak wielkie powodzenie i w kolejnej generacji przypadły w udziale jego bratankowi Ludwigowi: entuzjazmem, determinacją, inteligencją, patriotyzmem, cechami przywódczymi oraz bezpretensjonalnym i lekkim piórem17. Najpierw Hermann kierował biurem oddziału dużej firmy ubezpieczeniowej i poszukiwał ropy naftowej w Galicji na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku, a następnie przeniósł się do Wiednia, by pracować dla dużej austriackiej gazety „Morgen-Post”. W 1873 roku został obrany na jedną kadencję posłem Reichsratu (Rady Państwa, czyli austriackiego parlamentu) z galicyjskiego okręgu Sambor-Stryj-Drohobycz, aby później znów pisać dla innej dużej gazety „Wiener Allgemeine Zeitung”, gdzie dał się poznać jako niestrudzony orędownik uprzemysłowienia Galicji18.

Hermann wraz ze swymi braćmi i kuzynami kultywował tradycję skutecznego działania sięgającą co najmniej ich pradziadka – prapradziadka Ludwiga – Efraima Fiszela Misesa. Fiszel był działającym na wielką skalę handlarzem tkanin i właścicielem nieruchomości we Lwowie. Po rozbiorze Polski w 1772 roku mieszkańcy tych ubogich ziem wiejskich bardzo skorzystali na nowych austriackich porządkach, które dały ludności wsi i miast bezprecedensową wolność, choć panująca wówczas cesarzowa Maria Teresa Habsburg do zwolenniczek swobód żydowskich nie należała. Niektórzy z jej najważniejszych doradców – na przykład sławny Sonnenfels – byli pochodzenia żydowskiego, ale nie pozwalała ona na osiedlanie się Żydów w Wiedniu19. Miasta takie jak Lwów, gdzie tolerowano ich obecność, zmuszały ich do mieszkania w specjalnych dzielnicach żydowskich ( Judenviertel). Zwykle zabraniano im handlu w „zakazanych dzielnicach” cesarstwa, a posiadacze pozwoleń na obrót w dni robocze w tych strefach nie mogli tam nocować. Tak też działo się jeszcze długo po końcu XVIII wieku.

Choć przepisy te były bezwzględnie godne pożałowania, to jednak dopuszczały wyjątki. Dlatego we Lwowie pozwalano niektórym Żydom mieszkać poza dzielnicą żydowską, o ile spełnili trzy warunki: musieli być zamożni, wykształceni i nie mogli nosić tradycyjnego żydowskiego ubioru20. Z takiej możliwości korzystał Fiszel Mises, który żył i prowadził działalność handlową w zakazanej dzielnicy Lwowa, gdzie był przewodniczącym kahału, czyli miejscowej kulturowej gminy żydowskiej (Israelitische Kultusgemeinde).

23 czerwca 1800 roku żona Fiszela wydała na świat prawdziwego założyciela rodu Misesów i wszechstronnego erudytę Meyera Rachmiela Misesa21. Chłopiec szybko pokazał swą skuteczność na wielu polach, a jego ojciec rychło uczynił go partnerem w swojej firmie. Zaaranżował też stosowne małżeństwo młodzieńca z Rosą Halberstamm, której ojciec prowadził ważną niemiecko-rosyjską działalność eksportową. Ledwie trzydziestoletni Meyer został przewodniczącym gminy żydowskiej w Lwowie, a rok później – rewidentem sądu okręgowego rozstrzygającego spory handlowe (Lemberger Wechselgericht). Po śmierci ojca w 1842 roku założył własną firmę handlową. Przekroczywszy lat czterdzieści, był już nie tylko skutecznym biznesmenem, lecz także wpływowym przywódcą społeczności, wybieranym kilkukrotnie do lwowskiej rady miasta, oraz fundatorem sierocińca, szkoły żydowskiej i żydowskiej kuchni dla ubogich. Założył też kilka instytucji dających środki na stypendia i na inne cele pomocy społecznej 22.