Wielka księga cytatów. Od Platona do Einsteina

Tekst
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Redakcja techniczna, skład, łamanie, opracowanie wersji elektronicznej

GRZEGORZ BOCIEK

DAMIAN WALASEK

Korekta

JACEK ILLG

Wydanie I, Chorzów 2014

Uczyniliśmy wszystko, by właściwie podać źródła i skontaktować się z ich właścicielami i/lub właścicielami praw autorskich. Wydawnictwa Videograf SA przeprasza za wszelkie mimowolnie popełnione błędy lub niezamierzone pominięcia, które będą usunięte w kolejnych wydaniach tej książki.

Wydawca

Wydawnictwa Videograf SA

41-500 Chorzów, Aleja Harcerska 3C

tel. 32-348-31-33, 32-348-31-35, fax 32-348-31-25

office@videograf.pl

www.videograf.pl

© Copyright by Wydawnictwa Videograf SA, Chorzów 2013

Teksty Karola Wojtyły – Jana Pawła II © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Kraków 2011

ISBN 978-83-7835-298-3

O BOGU

WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIA SIĘ W RZECZACH PROSTYCH.

Paulo Coelho

Musimy wierzyć w Boga bez względu na to, co mówią kapłani.

Benjamin Jowett

Gdy Bóg nieobecny, to i diabeł czuje się nieswojo.

Zbigniew Waydyk

Jak poważnie traktujesz grzech, tak samo poważnie traktujesz Boga.

Joachim Gunther

Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość.

Woody Allen

Kto chce oglądać Boga twarzą w twarz, niech nie szuka go na pustym firmamencie świata swoich myśli, lecz w miłości braterskiej.

Fiodor Dostojewski

Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.

Simone Weil

Na pustyni ze dwa lub trzy razy dziennie można zobaczyć twarz Pana Boga.

Carlos Fuentes

Na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Bożej miłości i uwielbić Boga, który jest miłością.

Jan Paweł II

Nie ma na ziemi nic, co by nie ujawniało albo niemocy człowieka bez Boga, albo potęgi człowieka z Bogiem.

Blaise Pascal

Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę.

Søren Aabye Kierkegaard

Cóż jest warte szukanie Boga w miejscach świętych, jeśli zgubiłeś go w swoim sercu?

Anthony de Mello

W Bogu otwierają się nowe morza dla tych, co chcą płynąć jeszcze dalej.

Fray Luis de León de Cuenca

Bóg objawia się zarówno w człowieku, jak i w jego kraju.

Rabindranath Tagore

Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi.

Saadi z Szirazu

Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.

św. Augustyn

Jeżeli Bóg jest jeden, to znaczy, że wszyscy dążymy do jednego celu. Stąd wartość wszystkiego, co łączy, a nie rozdziela.

Anna Kamieńska

Dla mnie głównym dowodem istnienia Boga jest radość, jaką czuję, kiedy pomyślę, że Bóg jest.

René Le Senne

Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha.

św. Jan Vianney

Kto nie zgina kolan przed Bogiem, zegnie je przed śmiesznymi bożkami.

Michael Faulhaber

Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości.

Karol Irzykowski

Bóg jest zawsze w pobliżu ludzi okazujących sobie miłość.

Johann Heinrich Pestalozzi

Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym szczęściem: nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem.

Adam Mickiewicz

Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem, i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem.

Mikołaj Bierdiajew

Wydaje mi się, że istnieją dwa rodzaje mędrków: modnisie, co wypierają się Boga, wierząc w niego, oraz poniektórzy kaznodzieje, co głosząc Boga, wcale weń nie wierzą.

Montesquieu

Droga do Boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem.

Robert Linhardt

Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć.

Pastorelli

Kiedy gaśnie wiara, Bóg umiera i staje się bezużyteczny.

Antoine de Saint-Exupéry

Jako katolik dziękuję Bogu za heretyków. Herezja to tylko inne określenie wolności myśli.

Graham Greene

Bóg jest obecny w każdym człowieku, który jest ci przychylny, dla którego jesteś wart trudu, który z tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór.

Phil Bosmans

Kto chce rozmawiać z Bogiem, nie rozmawiając z człowiekiem – tego słowo błądzi.

Martin Buber

Bóg nie zdejmuje ciężarów; wzmacnia tylko plecy.

Franz Grillparzer

Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.

św. Franciszek Salezy

Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych.

Michael Novak

Tylko przez miłość można coś od Boga uzyskać.

św. Albert Chmielowski

Nie mogę uwierzyć, że Bóg gra w kości z wszechświatem.

Albert Einstein

Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe pobudzić w nas życie.

Hermann Hesse

Bóg nigdy nie zostaje w tyle, pośród odpadków. Gdziekolwiek nasze kroki zmierzają, On zawsze pojawia się przed nami, woła nas i wychodzi nam na spotkanie.

Henri de Lubac

Wszystko, co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.

Edyta Stein

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!

Jan Paweł II

Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.

Johann Wolfgang Goethe

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.

Galileusz

Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego.

Bernard Haring

Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości.

Mieczysław Gogacz

Dla ciebie jestem ateistą, dla Boga – konstruktywną opozycją.

Woody Allen

Gdziekolwiek zapragniesz ujrzeć oblicze Boga, tam je zobaczysz.

Paulo Coelho

Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi dlatego, że On nas kocha.

Helmut Thielicke

Bóg często mówi tak cicho, że łatwo można go nie usłyszeć.

Karl Rahner

Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny.

św. Bernard

Bóg stworzył wszystko z niczego, i to nic niekiedy widać.

Paul Valéry

Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga w hierarchii społecznej,tym więcej musi wymagać od siebie.

kard. Stefan Wyszyński

Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Najpiękniejsza miłość do Boga wyraża się przez skruchę. Ten kocha Boga najgłębiej, kto oddaje mu w darze swoje winy.

Søren Aabye Kierkegaard

Nie chciałbym wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym zrozumieć.

Graham Greene

Człowiek jest językiem, na który trzeba przekładać Boga.

Romano Guardini

Pan Bóg świat stworzył, a potem zaczął się nim bawić.

Karol Irzykowski

Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: „Oto dowód w dwóch słowach: skoro istnieje skutek, istnieje i przyczyna”.

Montesquieu

Historia człowieka i Boga to dzieje wzajemnego rozczarowania.

Emil Cioran

Trudno od ludzi wymagać wdzięczności, skoro wszyscy tacy jesteśmy niewdzięczni wobec Pana Boga. Ciągle utyskujemy, że nas nie dość obdarza, jakby to nam się należało.

 

Zofia Kossak-Szczucka

Modlić się to iść ku Bogu, który idzie ku nam.

Michel Quoist

Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, z Mszą świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom.

kard. Stefan Wyszyński

Bóg może nam zsyłać dary, ale przyjęcie ich i zachowanie musi być naszą własną zasługą. Biada łaskom, które wyślizgują się z niegodnych rąk.

Rabindranath Tagore

Bóg jest, nawet jeśli go nie ma.

Emil Cioran

Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich twoich próśb.

H. Jackson Brown

Gdy Pan potrząsa drzewem twojego życia tak, że liście spadają, pragnie tylko tego, abyś przez gołe gałęzie tym lepiej widział błękit nieba.

Emil Frommel

Nie próbuję wyobrazić sobie Boga; wystarcza mi odczucie potęgi i majestatu przyrody, o tyle, o ile możemy ją poznać za pośrednictwem naszych niedoskonałych zmysłów.

Albert Einstein

Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje.

św. Cyprian

Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje człowieka.

Fiodor Dostojewski

Jeśli masz wyraźną wolę, a brak ci tylko mocy, w oczach Boga dokonałeś wszystkiego.

Johannes Eckhart

Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie.

Albert Camus

Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem.

Carlo Carretto

Wiara jest w gruncie rzeczy smutną koniecznością. Gdybyśmy mogli mieć wiedzę, nie potrzebowalibyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wiedzy. Są rzeczy, które przerastają możliwości ludzkiego rozumu. Jest światło, które oślepia. Tak jest z Bogiem.

ks. Józef Tischner

Nie jest łatwo Bogu dotrzymać kroku.

Martin Buber

Bóg nie przyszedł unicestwić cierpienia; nie przyszedł nawet go wytłumaczyć. Przyszedł, by je wypełnić swoją obecnością.

Gaston Courtois

Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest złośliwy.

Albert Einstein

Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.

Matka Teresa z Kalkuty

Miłość Boga i miłość bliźniego to dwa skrzydła tych samych drzwi, które mogą się otwierać albo zamykać tylko razem.

Søren Aabye Kierkegaard

Mogłoby być przecież tak, że Bóg nie śpi, tylko ukrył się ze strachu przed nami.

Elias Canetti

Nic nie powinno stanowić przeszkody w dojściu do Boga.

bł. Elżbieta

Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy.

św. Ambroży

Szatan przechytrzył Boga – przebywa częściej na ziemi.

Mieczysław Michał Szargan

Chrystus nie jest porządkowym świata. On jest naszą wolnością.

Reinhold Schneider

Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga.

Mahatma Gandhi

Gdyby ciało było nikczemne, Bóg nie przewidziałby dla niego zmartwychwstania.

Julien Green

Wołasz Boga; On często schodzi po kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.

Adam Mickiewicz

Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko.

św. Albert Chmielowski

Dokąd byś poszedł, wszędzie spotkasz Boga; Bóg jest tym, który jest zawsze przed nami.

André Gide

Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życia, coraz lepiej rozumiemy sens ofiary.

kard. Stefan Wyszyński

Boża mądrość i ludzka głupota rządzą wspólnie światem.

Albert Maria Weiss

Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!

św. Franciszek Salezy

Może Bóg potrafi zachować rozum w miłości.

Publiusz Syrus

Bóg, którego można dotknąć, nie jest już bogiem.

Antoine de Saint-Exupéry

Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce; to jest Jego słaba strona.

św. Teresa z Ávila

Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi – nakazał nam być braćmi.

Mikołaj Gogol

Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem.

św. Augustyn

Kto robi z kogoś Boga, niech się nie dziwi, gdy spostrzeże, że miał do czynienia tylko z człowiekiem.

Michel Quoist

Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić.

Wolter

Dla wierzących Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań.

Max Planck

Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości.

Franz Rosenzweig

Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia.

Blaise Pascal

Bóg myśli w geniuszach, marzy w poetach, a w pozostałych ludziach śpi.

André Heller

Dopiero wtedy, kiedy człowiek wróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze.

Jakob Kneip

Najtrudniejszy do zniesienia byłby taki Bóg, jakiego sobie wymarzyliśmy.

Elias Canetti

Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek ich sam nie pokręci.

Aleksander Fedorowicz

Nasza słabość otworzyła nam niebo, bo sprowadziła na nas miłosierdzie Boga i zyskała nam Jego miłość.

Thomas Merton

Jak długo mówimy, tak długo Bóg musi milczeć.

Johannes Tauler

Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić.

św. Augustyn

Boga nie ma – jest tylko sumienie.

Fiodor Dostojewski

Ja nie mam Boga, ale Bóg ma mnie.

Ernst Barlach

Pan Bóg stworzył jedzenie, a diabeł kucharzy.

James Joyce

Należy stwierdzić, że Bóg musi być swym nowym tworem również rozczarowany – poprawki w stosunku do małpy są wręcz niezauważalne.

Mark Twain

Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność.

Peter Lippert

Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie, nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie – widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.

kard. Stefan Wyszyński

Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać.

Robert Mäder

Myśl o Bogu częściej, niż oddychasz.

Epiktet

Jeżeli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się Jego języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo.

Romuald Rombach

Nie sprzedawaj duszy diabłu; Bóg da ci za nią więcej.

Žarko Petan

Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,

I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.

Adam Mickiewicz

Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje.

bł. Elżbieta

Najszlachetniejsze dzieło Boga – człowiek. Kto to wymyślił?

Mark Twain

Jedynym bogiem jest porządek moralny.

Johann Gottlieb Fichte

Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu.

Klemens Maria Hoffbauer

Granica człowieka jest zawsze bramą, przez którą wdziera się Pan Bóg.

Gertrud von Le Fort

Ktoś powiedział, że Bóg przykłada się tylko do zachowania gatunku, a nie jednostek.

Montesquieu

Zupełnie szczera spowiedź możliwa jest tylko przed Bogiem.

Mikołaj Gogol

Najpiękniejsze słowo, jakie można powiedzieć Panu Bogu, brzmi: tak.

Guy de Fontgalland

Kto chce oglądać Boga twarzą w twarz, ten nie powinien Go szukać na pustym firmamencie świata swoich myśli, lecz w miłości bliźniego.

Fiodor Dostojewski

Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi – aby dar miał wartość przed Bogiem.

Matka Teresa z Kalkuty

Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.

kard. Stefan Wyszyński

Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.

Ludwik Pasteur

Jeśli Bóg stworzył ten świat, z pewnością nie troszczył się przede wszystkim o to, byśmy mogli go łatwo zrozumieć.

Albert Einstein

Bóg jest zawsze z silniejszymi pułkami.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Prawdziwym cudem jest fakt, że Bóg złych rzeczy używa do dobrego dzieła.

Orygenes

Sumienie człowieka jest myśleniem Boga.

Wiktor Hugo

Kto posiadł choć ziarnko prawdy, nie ma prawa skrywać go przed innymi: ono już nie należy do niego, lecz do Boga.

Mikołaj Gogol

Miłość Boga do nas jest męką.

Simone Weil

Najcięższe dla niewierzącego w Boga: że nie ma nikogo, komu mógłby dziękować. Jeszcze bardziej niż w nieszczęściu potrzebny jest Bóg do wdzięczności.

Elias Canetti

Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić.

św. Augustyn

Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu.

kard. Stefan Wyszyński

Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga.

Basil Hume

Pośród śmierci trwa życie, pośród kłamstwa trwa prawda, pośród ciemności trwa światło. Stąd wnioskuję, że Bóg jest życiem, prawdą i światłem.

Mahatma Gandhi

Różnica między Bogiem a historykami polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości.

Samuel Butler

Bóg wyznaje swoją miłość do człowieka tylko w formie przykazania: „Będziesz miłował…”, gdyż kochając na nic innego nie ma czasu.

Franz Rosenzweig

Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz.

Blaise Pascal

Niekoniecznie trzeba być bogiem, by mieć wyznawców.

Witold Gombrowicz

Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego.

Jacques Beninge Bossuet

Niektórzy mówią, że nigdy nie będziemy wiedzieć i że dla bogów jesteśmy jak muchy, które chłopcy zabijają w dzień letni, a inni mówią przeciwnie, że nawet najmniejszy wróbel nie zgubi jednego piórka bez woli Boga.

Thornton Niven Wilder

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.

św. Augustyn

Nic tak nie przeraża człowieka nowoczesnego, jak perspektywa istnienia Boga.

Emanuele Severino

Jakże wielką radość ma matka, kiedy widzi pierwszy uśmiech swojego dziecka. Taką samą radość odczuwa zawsze Bóg, kiedy widzi z wysokości nieba grzesznika, który zaczyna modlić się do niego całym sercem.

 

Fiodor Dostojewski

Od chwili, kiedy poznałem, że Bóg jest, nie mogę Go nie kochać.

Charles de Foucauld

Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko, co zapisał dla Ciebie.

Paulo Coelho

Gdy się modlimy, Bóg patrzy na nasze serca, a nie na formę naszych słów.

Anthony de Mello

Bóg mi przebaczy, to jest Jego fach.

Heinrich Heine

Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu.

Blaise Pascal

Odczuwam wyłącznie głęboki smutek, widząc, jak Bóg karze swoje dzieci za ich niezliczone głupstwa, za które tylko On sam jest ostatecznie odpowiedzialny; uważam, że tylko Jego nieistnienie mogłoby Go usprawiedliwić.

Albert Einstein

Miłość do Boga czysta jest wtedy, gdy radość i cierpienie wzbudzają w nas taką samą wdzięczność.

Simone Weil

Dopóki istnieją ateiści, Bóg ma szanse, że będzie wspominany.

Hans Kasper

Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje – znaczy przypuszczalnie: człowiek stworzył Boga na obraz i podobieństwo swoje.

Georg Christoph Lichtenberg

Bóg jest prawdziwy, ale stworzony być może przez nas.

Antoine de Saint-Exupéry

Oto, co jest w ludzkiej wiedzy o Bogu ostateczne – wiedza, że nie znamy Boga.

św. Tomasz z Akwinu

Bóg nie umiera w momencie, gdy przestajemy wierzyć w jakieś osobowe bóstwo. To my umieramy w dniu, w którym nasze życie przestaje być rozświetlane promieniami codziennie trwającego zdumienia, którego źródło znajduje się poza wszelką przyczyną.

Dag Hammarskjöld

Każdy jest taki, jak go Bóg stworzył, a niekiedy jeszcze gorszy.

Miguel de Cervantes

Czasem bluźnierstwo bardziej zbliża do Boga niż modlitwa.

Aldous Huxley

Gdyby ten świat nie był najdoskonalszy z możliwych, Bóg by go nie stworzył.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości.

św. Teresa z Ávila

Krzyż nie jest znakiem, którym Bóg dodaje nam zapału, lecz znakiem, którym nas otrzeźwia.

Werner Steinberg

Bóg nie jest niezbędny, aby stworzyć winę, ani żeby karać. Wystarczą ludzie wspomagani przez nas samych. Sąd ostateczny jest co dzień.

Albert Camus

Z pewnością nie jest to najgorsza modlitwa, gdy człowiek stoi przed Bogiem w milczeniu.

Heinrich Suso Braun

Każde dziecko jest dowodem, że Bóg nie znudził się człowiekiem, że nie uprzykrzyli Mu się jeszcze ludzie.

Rabindranath Tagore

Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.

kard. Stefan Wyszyński

Bóg „znaleziony” ostatecznie nie jest Bogiem.

Ladislaus Boros

Bóg jest dla wszystkich i dla każdego Wielką Opatrznością, a każdy winien być dla siebie małą opatrznością.

Szczepan Jeleński

Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi umierać samotnie.

Karol Lehmann

Najsilniejszy jest ten, kto umie złożyć ręce do modlitwy.

Søren Aabye Kierkegaard

Stawiamy Bogu tysiące pytań, zapominając całkowicie, że On również ma prawo stawiać nam pytania.

Peter Uttendorf

Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych.

św. Augustyn

Ludzie stają się ateistami, gdy odkrywają, że są lepsi od Boga.

Pierre-Joseph Proudhon

Kogo Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wielkie nadzieje, na tego zsyła wielkie cierpienie, doświadcza go nieszczęściem.

Fiodor Dostojewski

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w jego kierunku – ten musimy zrobić sami.

Karl Rahner

Każda istota żyjąca jest Bożym wyznaniem miłości w stosunku do człowieka.

Ernesto Cardenal

Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby nawet o tym nie wiedział.

Edyta Stein

Miłujący Boga nie mają religii, tylko samego Boga.

Dżalaluddin Rumi

Nie moglibyśmy szukać Boga, jeśliby On sam nas nie szukał.

Thomas Merton

Najsmutniejsze jest to, że za otrzymany od Boga talent dziękujemy Mu, płacąc fałszywą monetą.

Julien Green

Bóg nie patrzy na to, co dajemy, ale na to, co zostawiamy dla siebie.

św. Ambroży

Chrystus to przepaść pełna światła… Ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić.

Franz Kafka

Droga do nieba jest już częścią nieba.

Graham Greene

Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć.

Carlo Carretto

Kto modli się z wiarą, oddaje siebie i swój los Bogu.

Ernst Kirchgässlner

Jeżeli ktoś udowodniłby mi, że Chrystus nie mieści się w prawdzie, wybrałbym mimo to Chrystusa, a nie prawdę.

Fiodor Dostojewski

Nie jest łatwo głosić Boga dzieciom i poganom, sceptykom i ateistom, i równocześnie tłumaczyć im, że my sami Boga nie posiadamy, że my tak samo na Niego czekamy.

Paul Tillich

Nie ma innego sposobu, aby zobaczyć Boga, jak tylko ten, aby szukać go w jego dzieciach.

Paul de Lagarde

Każdy dobry człowiek jest niebem Bożym.

Johannes Tauler

Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy chcą uciec przed miłością.

Paulo Coelho