Szkodniki roślin warzywnychTekst

0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

W książce opisano szkodliwą entomofaunę, która występuje w Polsce od 150 lat na uprawach roślin warzywnych. Uwzględniono zmiany wynikające z postępu wiedzy w zakresie taksonomii, bionomii, zasięgu występowania i zwalczania poszczególnych gatunków owadów. W kilkustopniowej skali dotyczącej szkodliwości podano te gatunki owadów, które stanowią największe zagrożenie na poszczególnych uprawach i wymagają okresowo prowadzonych zabiegów ochronnych. Uwzględniono całą dostępną literaturę polską (od roku 1861) oraz wybraną literaturę krajów ościennych, która dotyczy omawianej tematyki.

Omówiono m.in.:

· bionomię 334 gatunków owadów  w zakresie niezbędnym do  oceny ich szkodliwości,

· gatunki i odmiany botaniczne warzyw, które są aktualnie  uprawiane w naszym kraju w warunkach polowych i są roślinami żywicielskimi dla szkodników,

· okres występowania oraz miejsca uszkodzenia roślin w czasie ich rozwoju przez poszczególne gatunki owadów będących w stadium larwalnym i owadów dorosłych,

· progi szkodliwości ważniejszych gatunków pozwalające na ustalenie okres największego zagrożenia upraw w sezonie wegetacyjnym,

· metody zapobiegania niekontrolowanemu wzrostowi liczebności opisanych szkodników.

Zamieszczono też:

· tabelę zbiorczą, w której podano wszystkie opisane gatunki owadów z wymienieniem ich

· roślin żywicielskich oraz

· aktualną systematykę łacińską i polskie nazewnictwo owadów.

Książka jest przeznaczona dla studentów i nauczycieli akademickich szkół wyższych, pracowników  instytutów naukowo-badawczych zajmujących się problemami przyrodniczymi, rolniczymi i ochrony środowiska, dla nauczycieli szkół średnich i pomaturalnych, a także specjalistów z ośrodków doradczych, producentów warzyw oraz zainteresowanych wydawnictwami dotyczącymi świata zwierząt, w tym owadów.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 12 marca 2019
  • ISBN: 978-83-01-18976-1
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Spis treści
Jerzy Szwejda "Szkodniki roślin warzywnych" – pobierz epub, mobi, pdf lub przeczytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę