Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani zwycięzcy?PDF

Próba spojrzenia na społeczeństwo polskie pomiędzy wrześniem 1939 a majem 1945
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Czas nieszczęść…, to rodzaj szkiców i zapisków historyka zajmującego się od wielu lat państwem i społeczeństwem polskim w okresie drugiej wojny światowej i okupacji, tak niemieckiej, jak i sowieckiej (1939-1945). To, autorskie raczej, przemyślenia, refleksy i uwagi, ale także oceny, dylematy i kontrowersje. „Powstawały” przez lata, były częścią referatów, wystąpień konferencyjnych, spotkań seminaryjnych, niekiedy, w mniejszym czy większym zakresie, publikowane. Tym samym poddawane szerszej refleksji, dyskutowane. W konsekwencji powodowały też głęboki namysł i - niekiedy - weryfikację wcześniejszych wniosków czy ocen. Zebrane w tym tomie teksty mają, w autorskim zamyśle, pokazać nie tylko problemy i zagadnienia, ale i sposób dochodzenia, a w istocie dojrzewania w refleksji nad niełatwym (wojna, okupacja) procesem historycznym, z drugiej zaś, porównawczo, akcentować potknięcia, nieuchronne przecież, gdy zajmujemy się nauką, a humanistyką w szczególności. Autor nie unika też w tych szkicach i zapiskach „styku” historii najnowszej z polityką, politycznością, „bieżącością”. Stara się jednak te konteksty te łączyć, poprzez „ciągłość i zmianę”, a także „historię długiego trwania”.
SPIS TREŚCI


Wstęp: Ja i wojna. My i wojna. Pamięć i postpamięć. Kilka uwag o tzw. polityce historycznej

Szkic 1:  „Są w ojczyźnie rachunki krzywd….”. Międzywojnie polskie i co z niego wynika?

Szkic 2: Kraj w przededniu kataklizmu. Konteksty

Szkic 3:  „Bagnet na broń…”. Klęska wojenna 1939, spory i „przetrącenia”. Wielkość i małość

Szkic 4:  „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”. Naprawdę? Uwagi o polityce i praktyce okupanta niemieckiego. Konteksty relacji polsko-niemieckich i niemiecko-polskich

Szkic 5:  „Sowieci, Moskale, Czubaryki”, jednym słowem szarańcza. Sowiecka okupacja kresów wschodnich, a społeczeństwo

Szkic 6:  Polska w wojennej ucieczce, na wychodźstwie i w konspiracji. Społeczne aspekty zagadnienia

Szkic 7:  Jak przeżyć? Wyzwania i konteksty wojenno-okupacyjnej codzienności. Strategie życiowe, postawy i zachowania

Szkic 8:  Polacy – Żydzi – okupanci. Sprawcy – ofiary – świadkowie. A może również chrześcijaństwo versus judaizm?

Szkic 9: Polacy – Ukraińcy i Ukraińcy – Polacy. Ciągłość i zmiana. Dwie czy jedna tylko perspektywa spojrzenia?

Szkic 10:  Nie nasza sprawa, nie nasz problem? Tzw. sprawa polska na arenie międzynarodowej. Realopolitik?

Szkic 11:  Sowieci znowu u bram Najjaśniejszej. Czto diełat`?

Szkic 12:  PKWN versus powstanie warszawskie. Nie „Obłęd”, ale pytanie dlaczego, pozostaje otwartym i ważnym

Szkic 13:  Tylko rewolta czy już stalinowska rewolucja? Bilans wojenno-okupacyjny, doświadczenie i pamięć wobec zwycięskiego i rozpychającego się „nowego”

Zakończenie ale nie podsumowanie

Indeks nazwisk

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 31 lipca 2021
  • ISBN: 978-83-242-3284-0
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Universitas
Jacek Chrobaczyński "Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani zwycięzcy?" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę