Dzieła zebrane, t. III: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. "Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa". "Krytyka praktycznego rozumu"

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Słowo wstępne do pierwszej polskiej edycji Dzieł zebranych ImmanuelaKanta / 5

Od redakcji / 7

Nota edytorska /  11


1783. Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka

/ 15

Uwagi wstępne o specyfice wszelkiego metafizycznego poznania / 25

Głównego pytania transcendentalnego część pierwsza: Jak jest możliwa czysta matematyka /  39

Uwagi I–III /  45

Głównego pytania transcendentalnego część druga: Jak jest możliwe

czyste przyrodoznawstwo? /  52

Dodatek do czystego przyrodoznawstwa /  78

Głównego pytania transcendentalnego część trzecia: Jak jest w ogóle możliwa metafizyka? /  82

I. Idee psychologiczne /  88

II. Idee kosmologiczne / 92

III. Idea teologiczna / 101

Uwaga ogólna do idei transcendentalnych / 102

Zakończenie: O wyznaczeniu granic czystego rozumu / 104

Rozwiązanie ogólnego pytania prolegomenów: W jaki sposób jest

możliwa metafizyka jako nauka? / 117

Dodatek / 124

Przykład sądu o Krytyce przed jej zbadaniem / 125

Propozycja zbadania Krytyki, po którym będzie można wydać o niej sąd / 132


1785. Ugruntowanie metafizyki moralności

Przedmowa / 139

Rozdział pierwszy. Przejście od wspólnego rozumowego poznania moralnego do poznania filozoficznego / 146

Rozdział drugi. Przejście od popularnej moralnej mądrości świata do metafizyki moralności / 160

Rozdział trzeci. Przejście od metafizyki moralności do krytyki czystego praktycznego rozumu / 202


1786. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa

Przedmowa / 223

Rozdział pierwszy. Metafizyczne podstawy foronomii / 235

Rozdział drugi. Metafizyczne podstawy dynamiki / 252

Rozdział trzeci. Metafizyczne podstawy mechaniki / 294

Rozdział czwarty. Metafizyczne podstawy fenomenologii / 311


1788. Krytyka praktycznego rozumu

Przedmowa / 325

Wstęp. O idei krytyki praktycznego rozumu / 337

Część pierwsza. Elementarna nauka czystego praktycznego rozumu / 341

Księga pierwsza. Analityka czystego praktycznego rozumu / 343

Rozdział pierwszy. O podstawowych zasadach czystego praktycznego rozumu / 343

I. O dedukcji zasad podstawowych czystego praktycznego rozumu / 368

II. O upoważnieniu czystego rozumu w praktycznym zastosowaniu do rozszerzenia, które w zastosowaniu wyłącznie spekulatywnym nie jest dla niego możliwe / 376

Rozdział drugi. O pojęciu przedmiotu czystego praktycznego rozumu / 383

O typizacji czystej praktycznej władzy sądzenia / 392

Rozdział trzeci. O pobudkach czystego praktycznego rozumu / 397

Krytyczne oświetlenie analityki czystego praktycznego rozumu / 413

Księga druga. Dialektyka czystego praktycznego rozumu / 431

Rozdział pierwszy. O dialektyce czystego praktycznego rozumu w ogóle / 431

Rozdział drugi. O dialektyce czystego rozumu w określaniu pojęcia najwyższego dobra / 434

I. Antynomia praktycznego rozumu / 437

II. Krytyczne usunięcie antynomii praktycznego rozumu / 437

III. O pierwszeństwie czystego praktycznego rozumu w jego połączeniu ze spekulatywnym / 443

IV. Nieśmiertelność duszy jako postulat czystego praktycznego rozumu / 445

V. Istnienie Boga jako postulat czystego praktycznego rozumu / 447

VI. O postulatach czystego praktycznego rozumu w ogóle / 454

VII. W jaki sposób można pomyśleć rozszerzenie czystego rozumu w praktycznym zamiarze, nie rozszerzając przez to zarazem jego poznania jako rozumu spekulatywnego? / 456

VIII. O uznaniu za prawdziwe, wywołanym potrzebą czystego rozumu / 464

XI. O proporcji między władzami poznania człowieka mądrze odpowiadającej jego praktycznemu przeznaczeniu / 468

Część druga. Nauka o metodzie czystego praktycznego rozumu / 471

Zakończenie / 483


Uwagi rzeczowe

Prolegomena / 489

Ugruntowanie metafizyki moralności / 511

Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa / 523

Krytyka praktycznego rozumu / 542

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 19 sierpnia 2020
  • ISBN: 978-83-231-2986-8
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Immanuel Kant "Dzieła zebrane, t. III: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. "Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa". "Krytyka praktycznego rozumu"" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę