H.K.T.Tekst

Oznacz jako przeczytane
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

H. K. T. – skrót nazwy nacjonalistycznej organizacji niemieckiej, założonej w r. 1894 przez Hansemanna, Kennemanna i Tiedemanna (stąd inicjały) w celu germanizacji ziem polskich znajdujących się wówczas pod zaborem pruskim. [przypis edytorski]